Informacje prasowe

150 samochodów BMW do wygrania w loterii Orange

15 maja 2009
150 samochodów BMW do wygrania w loterii Orange

15 maja rusza wielka loteria Orange, w której do wygrania jest 150 samochodów marki BMW 116i. Mogą w niej brać udział wszyscy klienci mający aktywny telefon w sieci Orange, niezależnie od rodzaju oferty, z której korzystają. Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy już jeden SMS o treści BMW, wysłany pod numer 7400. Samochody będą losowane codziennie począwszy od 16 maja do 23 sierpnia bieżącego roku.

Od dziś można wysyłać SMS-y, które już jutro wezmą udział w pierwszym losowaniu loterii Orange. Codziennie, aż do 23 sierpnia na jeden szczęśliwy los czekać będzie czarne BMW 116i o wartości 99,700 zł. Aby dać szczęściu szansę wystarczy mieć telefon w sieci Orange i wysłać SMS o treści BMW pod numer 7400 (4,88 zł z VAT). Za każdy wysłany SMS nadawca dostaje 10 losów, które wezmą udział w najbliższym losowaniu samochodu. Aby brać udział w kolejnych losowaniach i zwiększać szanse na wygraną wystarczy wysłać kolejne SMS-y. Wysyłając przynajmniej jeden dziennie uczestnik zapewnia sobie szansę w kolejnym losowaniu. Każdy SMS kumuluje wszystkie zebrane wcześniej losy zwiększając prawdopodobieństwo wygranej.

Na uczestników czeka także serwis Klub Orange. Korzystając z niego nie trzeba regularnie wysyłać SMS-ów. Klubowicze dostają codziennie jeden los, za który płacą 1,22 zł z VAT i w ten sposób przez cały czas członkostwa biorą udział w losowaniach samochodów. Do Klubu Orange można przystąpić wysyłając SMS o treści START BMW pod numer 6010 (opłata wg cennika oferty, z której korzysta nadawca).

Oprócz tego uczestnicy mogą zwiększać szanse na wygraną biorąc udział w dodatkowych konkursach SMS-owych, kupując usługi Orange lub zapraszając przyjaciół do udziału w loterii. Każdy klient, który w okresie od 15 maja do 12 sierpnia 2009 r. kupi nową aktywację z abonamentem lub przedłuży dotychczasową umowę otrzyma dodatkowo 500 losów. Będą one przyznawane do umów na usługi głosowe oraz internetowe. Premiowane będą także nowe aktywacje w ofertach prepaidowych. Każdy nowy użytkownik telefonu na kartę w Orange dostanie 100 losów, które może wykorzystać w losowaniu. Dodatkowe losy są przyznawane klientom najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia aktywacji lub przedłużenia umowy. Aby wzięły udział w losowaniu należy je aktywować wysyłając bezpłatny SMS o treści BMW pod numer 8080.

Dodatkowe losy można dostać także za zaproszenie do loterii nowego uczestnika. Jeśli zaproszona osoba przystąpi do zabawy i wyśle pod numer 7400 SMS z numerem osoby, która ją zaprosiła obaj uczestnicy otrzymują jednorazowo po 200 dodatkowych losów. Zostaną one przyznane w dniu, w którym zaproszona osoba przystąpi do loterii i wezmą udział w losowaniu następnego dnia.

Loteria Orange jest organizowana za zgodą Ministerstwa Finansów przez firmę El2 Sp. z o.o.

Losowania będą prowadzone przez komputerowy program loteryjny, codziennie, począwszy od 16 maja 2009 roku, do 23 sierpnia 2009 roku, kiedy odbędzie się ostatnie losowanie. O wynikach losowań oraz sposobie odbioru nagrody, laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie pod numerem telefonu, za pośrednictwem, którego wysłali wiadomość SMS w ramach loterii. Organizator bierze na siebie obowiązek uregulowania zobowiązań podatkowych wynikających z wygranej.

Szczegóły loterii - regulamin oraz aktualizowana lista laureatów będzie udostępniona do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej: http://150bmw.orange.pl, przez cały okres trwania loterii oraz po jej zakończeniu.


Informacje prasowe

Neofon tp także na kartę

14 maja 2009
Neofon tp także na kartę

Telekomunikacja Polska rozszerzyła dotychczasową ofertę VoIP o usługę neofon na kartę, czyli możliwość korzystania z telefonii internetowej bez konieczności podpisywania jakiejkolwiek umowy. Teraz by dzwonić i prowadzić video połączenia wystarczy kupić starter za 5 złotych.

Starter neofon tp zawiera indywidualny numer z zakresu 0399-XXX-XXX, z którego od razu można dzwonić wykorzystując na rozmowy całość kwoty zakupu, czyli 5 zł brutto. Numer jest aktywny przez 90 dni. Za pomocą karty zdrapki o nominałach: 5, 10, 30, 50 i 100 złotych, można doładować konto i przedłużyć aktywację numeru na kolejny okres, od 7 do 360 dni.

Na karcie startera, oprócz numeru telefonicznego i hasła do usługi dodatkowo zamieszczone są dwa numery: ewidencyjny i kod PIN. Umożliwiają one użytkownikowi założenie na www.tp.pl własnego konta, które pozwala m.in. na sprawdzenie aktualnego stanu doładowania czy zmianę hasła do usługi. Klienci mogą też korzystać ze specjalnego, bezpłatnego numeru 19425.

W ramach usługi, TP oferuje m.in. bezpłatne rozmowy z 200 tys. klientów korzystających z telefonii internetowej oraz bardzo atrakcyjne ceny połączeń do sieci stacjonarnych, na komórki i za granicę. Rozmowy są rozliczane sekundowo, a TP nie pobiera opłat za rozpoczęcie połączenia. Warto pamiętać również, że dzwoniąc do Polski z dowolnego miejsca na świecie płacimy tak jak za połączenie wykonane w kraju.

Cennik neofon tp:

zł brutto zł netto
Opłata za numer VOIP

0

0

Inicjacja połączenia

0

0

Abonament

0

0

Połączenia do 399 (VOIP w TP)

0

0

Połączenia do sieci stacjonarnych

0,12/min

0,10/min

Połączenia do Orange, Plus i Era

0,32/min

0,26/min

Połączenia międzynarodowe (UE, USA, Kanada, Australia)

0,12/min

0,10/min

By korzystać z neofonu nie trzeba mieć linii telefonicznej, wystarczy dowolny dostęp do internetu o prędkości co najmniej 128 kb/s i aplikacja typu softphone, którą można pobrać ze strony www.tp.pl. Z neofonu można korzystać również poprzez komunikator internetowy SPIK, telefon IP (dostępne w ofercie TP), softphone oraz telefon komórkowy obsługujący protokół komunikacji SIP.

W przypadku jakichkolwiek problemów mogą skontaktować się z błękitną linią 19393 lub infolinią techniczną 0 800 102 102.


Informacje prasowe

Fundacja Grupy TP staje się Fundacją Orange i wprowadza innowacyjny program grantowy

12 maja 2009
Fundacja Grupy TP staje się Fundacją Orange i wprowadza innowacyjny program grantowy

Fundacja Grupy TP rozpoczyna swoją działalność pod nazwą Fundacja Orange i uruchamia nowy program grantowy „Akademia Orange". Ma on umożliwić dzieciom i młodzieży, zwłaszcza narażonej na wykluczenie społeczne, osobisty i twórczy dialog z kulturą. W ramach programu, wspierane będą m.in. multimedialne projekty przybliżające kulturę dzieciom i młodzieży, nowatorskie projekty kulturalno - animacyjne czy szkolenia dla pedagogów i animatorów kultury, promujące nowoczesną edukację.

- Społeczna odpowiedzialność biznesu, zwłaszcza teraz, w trudniejszej sytuacji gospodarczej, nabiera szczególnego znaczenia. Poprzez wejście fundacji do globalnej rodziny Orange, zyskujemy nowe możliwości - wsparcie i doświadczenie innych krajów. Wiele też wnosimy - nasze programy społeczne i edukacyjne przynoszą wymierne efekty i są podawane jako przykłady dobrych praktyk. Będziemy je kontynuować, a także szukać nowych pól aktywności, czego dowodem jest Akademia Orange - powiedział Maciej Witucki, prezes zarządu Telekomunikacji Polskiej.

- Fundacja Orange, przez ponad trzy lata swojej działalności pod nazwą Fundacja Grupy TP aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym prowadząc autorskie programy lub wspierając wartościowe działania innych organizacji pozarządowych w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia, krzewienia kultury oraz w zakresie pielęgnowania i ochrony dziedzictwa narodowego. Jako Fundacja Orange dalej będziemy dążyć do tego, aby wprowadzać pozytywne zmiany w życie naszych beneficjentów. Otwarcie nowego rozdziału w historii Fundacji to znakomity moment by podziękować tym wszystkim, którzy przez te trzy lata byli z nami: naszym partnerom, honorowym patronom i wolontariuszom Grupy TP oraz zachęcić ich do dalszego współdziałania - powiedziała Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange.

Ogólnopolski program grantowy „Akademia Orange" ma promować innowacyjne i kreatywne działania innych organizacji pozarządowych, teatrów, bibliotek, muzeów, etc. chcących nowoczesnymi metodami wspierać uczestnictwo w kulturze osób wykluczonych - ze względu na niepełnosprawność, miejsce zamieszkania czy sytuację materialną.

Granty w wysokości do 50 tys. złotych będą przyznawane przez komisję konkursową, w której pracach wezmą udział uznane autorytety świata kultury, sztuki i nowych technologii. Pierwsza edycja programu planowana jest na wrzesień tego roku.

Jak pokazują wyniki sondy przeprowadzonej na portalu Wirtualna Polska, jedną z ważnych barier uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych jest utrudniony dostęp do instytucji kulturalnych. Ponad połowa ankietowanych internautów uważa, że Internet nie jest wystarczająco wykorzystywany przez instytucje takie jak muzea, domy kultury czy teatry, a aż 94% jest zdania, że Internet może pomóc w upowszechnieniu dostępu do kultury dzieci i młodzieży z małych miast i wsi.*

Z kolei wszyscy uczestnicy badań jakościowych, które na zlecenie Fundacji przeprowadziła firma badawcza PBS DGA, wyrażali niezadowolenie z tego, co szkoła oferuje uczniom w dziedzinie kultury. W opinii uczestników badania kultura i Internet coraz mocniej się wzajemnie przenikają na wielu płaszczyznach. **

W maju 2009 Fundacja Grupy TP przekształciła się w Fundację Orange. Tym samym Polska dołącza do tych krajów, w których działania pro-publico bono są realizowane pod marką Orange - tak jest m.in. we Francji, Hiszpanii, Rumunii czy Słowacji. Fundacja Orange w Polsce zachowa swój lokalny charakter i będzie realizować wszystkie dotychczasowe programy, takie jak Telefon do Mamy, Edukacja z Internetem TP, Dźwięki Marzeń czy Szkoła bez Przemocy. W każdym z krajów, w którym działają Fundacje Orange, działania są dostosowane do lokalnych potrzeb i problemów społecznych, chociaż łączą je wspólne obszary zaangażowania: edukacja, zdrowie i pomoc osobom niepełnosprawnym, kultura i sztuka.

Zmiana otwiera przed polską Fundacją możliwości bardziej intensywnej wymiany doświadczeń oraz realizacji wspólnych projektów z siostrzanymi fundacjami Grupy FT -Orange. Francuska Fundacja Orange przekazała właśnie 20 tys. euro na pomoc osobom chorym na autyzm w Polsce. Fundacja Grupy TP już od trzech lat wspiera Społeczny Rajd Rowerowy na rzecz Osób z Autyzmem "Masa na autyzm" - również w tym roku, już jako Fundacja Orange, przekaże na ten cel 3,5 zł za każdy przejechany kilometr przez każdego z uczestników rajdu.

 

* Źródło: WP, kwiecień / maj 2009, N=1329

** Źródło: Badania jakościowe przeprowadzone przez PBS DGA na zlecenie Fundacji Orange - maj 2009

Scroll to Top