Informacje prasowe

AutoMapa w ofercie specjalnej dla klientów Orange

16 września 2013
AutoMapa w ofercie specjalnej dla klientów Orange

Klienci Orange mogą od dziś korzystać ze specjalnej oferty najpopularniejszego polskiego programu do nawigacji GPS - AutoMapa. Dzięki niej, przez 14 dni mogą testować go bezpłatnie, a następnie skorzystać z atrakcyjnej oferty abonamentu miesięcznego. Oprócz stale aktualizowanych map, otrzymają w nim bezpłatny transfer umożliwiający programowi pobieranie aktualnych informacji o sytuacji drogowej oraz wyznaczanie najlepszych tras dojazdu.

AutoMapa Polska jest dostępna dla wszystkich klientów usług mobilnych Orange, posiadających smartfony i tablety z systemem Android. Wystarczy pobrać i zainstalować aplikacje mobilną AutoMapa, dostępną bezpłatnie w Orange Apps Center oraz na stronie www.AutoMapa.pl lub odpłatnie - za 3,99 zł (z VAT), ze sklepu Google Play.

Klienci Orange instalujący AutoMapę po raz pierwszy, przez 14 dni mogą testować ją bezpłatnie. Po upływie okresu próbnego, dalsze używanie nawigacji kosztuje jedynie 14,76 zł (z VAT) miesięcznie. Opłata jest pobierana w postaci abonamentu, za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z usługi. Klient może zrezygnować z niej w dowolnej chwili.

Aby skorzystać z oferty AutoMapa w Orange należy wysłać SMS o treści START AM pod bezpłatny numer 61 205. Jest ona dostępna również dla dotychczasowych użytkowników AutoMapy, będących klientami Orange. Wystarczy, że pobiorą aplikację i potwierdzą w niej chęć skorzystania z oferty specjalnej.

AutoMapa jest najskuteczniejszym połączeniem map w technologii off-line i danych drogowych dostępnych on-line, za pomocą systemu AutoMapa TargeoTrafic. Mapy dostępne są zawsze, niezależnie od tego, czy użytkownik ma włączoną transmisję danych, czy nie. Połączenie z Internetem znacznie zwiększa możliwości nawigacji, pozwalając na wytyczanie najlepszych tras z uwzględnieniem aktualnej sytuacji drogowej i korków. Ponadto, dzięki technologii LiveDrive!, kierowcy zyskują też dostęp do automatycznie aktualizowanych informacji o czasowych zmianach w organizacji ruchu, takich jak zamkniecie docinka drogi w związku z remontem czy zmiana kierunkowości ulicy.

Klienci korzystający ze specjalnej oferty AutoMapa w Orange nie ponoszą dodatkowych opłat za zużycie mobilnego transferu niezbędnego do działania systemu AutoMapa TargeoTraffic i korzystania z technologii Live Drive!

Pobranie wersji instalacyjnej aplikacji i jej niezbędnych składników oraz pobieranie aktualizacji map może wiązać się z naliczaniem standardowych opłat za transfer, zgodnie z planem taryfowym klienta. Aby uniknąć zbędnych kosztów zaleca się skorzystanie z połączenia WiFi podczas tego typu operacji.

Więcej szczegółów oferty: www.orange.pl

Informacje o AutoMapie: www.AutoMapa.pl

*****

Kontakty dla mediów:

Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska

22 527 19 39

biuro.prasowe@orange.com

Janusz M. Kamiński, szef PR i marketinguAutoMapa

+48 606 999 444

janusz.kaminski@automapa-media.com


Informacje prasowe

Forum Cyfrowych Inspiracji, czyli jak wspierać rozwój kompetencji cyfrowych młodzieży

13 września 2013
Forum Cyfrowych Inspiracji, czyli jak wspierać rozwój kompetencji cyfrowych młodzieży

Kto i jak może wspierać młodzież w doskonaleniu cyfrowych umiejętności jest tematem I Forum Cyfrowych Inspiracji. Podczas spotkania omówiono m.in. wyniki badania „Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce”, przeprowadzonego dla Fundacji Orange i Orange Polska przez TNS Polska. Wynika z niego, że tylko 3% rodziców udziela dzieciom porad w zakresie korzystania z komputera i internetu. Młodzi  wysoko oceniają za to swoje kompetencje (80%), ale jednocześnie nie wykorzystują w pełni możliwości internetu. Patronatem honorowym objęło Forum Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, a otworzył je osobiście minister Michał Boni.

- Nie wystarczy mieć dostęp do Internetu, żeby w pełni korzystać z jego możliwości. Dziś potrzebny jest nie tylko pomysł na treści, ale także edukacja społeczeństwa o możliwościach, jakie dają nowe technologie. Gdy liczba dostępnych źródeł wiedzy zdaje się być nieskończona, to nie nabywanie, ale zdolność porządkowania i weryfikowania informacji powinny być priorytetem w edukacji - uważa Maciej Witucki, prezes Orange Polska.

- Forum Cyfrowych Inspiracji jest platformą wymiany myśli i źródłem praktycznej wiedzy na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy z dziećmi i młodzieżą. To właśnie w sile oddolnej, nieformalnej edukacji cyfrowej widzimy szanse wzmocnienia kompetencji cyfrowych młodych - podkreśla Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange.

Z badania „Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce” wynika, że tylko 3% rodziców udziela dzieciom porad w zakresie korzystania z komputera i internetu. Młodzi  wysoko oceniają swoje kompetencje (80%), ale jednocześnie nie wykorzystują w pełni możliwości internetu. Niewielu młodych internautów stosuje bardziej kreatywne formy obcowania z nowymi technologiami tj. edytowanie zdjęć (25%), filmów (10%), muzyki (9%). Najczęściej deklarują, że nie wiedzą jak dotrzeć do ciekawszych narzędzi cyfrowych, jak wybrać najbardziej użyteczne i jak je obsługiwać.

71% osób w wieku 14-18 lat przyznało, że trudno wyobrazić im sobie życie bez Internetu. 60% młodych traktuje Internet jako główne źródło informacji przy nauce i odrabianiu prac domowych, do czego - według 52% nastolatków - zachęcają ich nauczyciele. Tymczasem 21 % młodych w ogóle nie weryfikuje informacji zdobytych w internecie, a jedynie 2% badanych stosuje np. zaawansowane opcje wyszukiwarek. Wsparcie rzadko przychodzi ze strony rodziców - tylko 3% dorosłych udziela dzieciom porad na temat korzystania z komputera i internetu, a 52%  rodziców przyznaje, że w żaden sposób nie sprawdza, co nastolatkowie robią w sieci. Połowa badanych w wieku 14-18 lat docenia za to lekcje informatyki i na co dzień wykorzystuje zdobytą na nich wiedzę.

Z drugiej strony, liczne projekty organizacji pozarządowych pokazują, że warto inspirować młodych w ten sposób, aby otoczeni technologiami potrafili wykorzystywać je nie tylko do zabawy i komunikacji, ale też do edukacji, udziału w kulturze oraz w życiu społeczności lokalnych. Uczestnicząc w programach Fundacji Orange, młodzi budują wirtualne mapy miast, przygotowują audiodeskrypcję filmów dla niewidomych, tworzą filmy metodą poklatkową, kręcą teledyski do tradycyjnych piosenek ludowych i tworzą ich remiksy, budują roboty, organizują medialaby i animują komiksy edukacyjne.

Szacuje się, że do 2015 r. 90% miejsc pracy będzie wymagało przynajmniej podstawowego poziomu umiejętności cyfrowych, a ponad 60% uczniów dziś rozpoczynających edukację będzie pracowało w zawodach jeszcze nie istniejących (wg Digital Agenda for Europe Scoreboard 2012).

Partnerem technologicznym jest Laboratorium EE, a medialnym miesięcznik BRIEF.

*****

W czasie Forum Fundacja Orange ogłosiła także otwarcie 5. edycji  programu Akademia Orange. O wsparcie w wysokości do 30 tys. zł na realizację projektów edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży mogą starać się organizacje pozarządowe, instytucje kultury, biblioteki.  Wnioski nadsyłać można do 13 października. Szczegóły na stronie www.akademiaorange.pl/wniosek

Wojciech Jabczyński, Rzecznik Orange Polska

Tel.: 22 527 19 39

e-mail: biuro.prasowe@orange.com


Informacje prasowe

TP i PTK Centertel łączą się w Orange Polska

10 września 2013
TP i PTK Centertel łączą się w Orange Polska

Telekomunikacja Polska oraz PTK Centertel połączą się z końcem 2013 roku w jedną firmę pod nazwą Orange Polska. Decyzję w tej sprawie, podjętą 9 września 2013 r. Zarząd TP przedstawi do zatwierdzenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku PTK Centertel na TP.

„Połączenie TP i PTK wynika z przyjętej strategii na lata 2013-16. To także symboliczne zakończenie procesu naszej wewnętrznej integracji. Wstępem do niego była zmiana marki TP na Orange, która dokonała się w ubiegłym roku. Zniknęły wewnętrzne podziały i różnice między pracownikami. Pracujemy pod jedną marką z poczuciem przynależności do jednej organizacji  - Orange Polska” – powiedział prezes Maciej Witucki.

Skupienie działalności w jednej firmie pozwoli na rozwój ofert konwergentnych składających się z usług stacjonarnych i mobilnych, ujednolicenia obsługi klientów TP i PTK, uproszczenie zarządzania oraz osiągnięcie oszczędności kosztowych poprzez wzrost efektywności operacyjnej i integrację procesów.

Zmiany w strukturze Orange Polska nie pociągną za sobą konieczności zawierania nowych umów na usługi, z których dotąd korzystają klienci TP i PTK.

*  *  *

Wojciech Jabczyński, Rzecznik Orange Polska

Tel.: 22 527 19 39

e-mail: biuro.prasowe@orange.com

Scroll to Top