Informacje prasowe

Bardzo dobre wyniki Orange Polska za rok 2021. Ważny krok na drodze do osiągnięcia celów strategii .Grow

16 lutego 2022
Bardzo dobre wyniki Orange Polska za rok 2021. Ważny krok na drodze do osiągnięcia celów strategii .Grow

W ubiegłym roku Orange Światłowód zyskał 220 tysięcy użytkowników, a tylko w ostatnich trzech miesiącach rekordowe 65 tysięcy. Przybywa klientów pakietów konwergentnych oraz usług mobilnych. Wzrost w usługach ICT jest potwierdzeniem mocnych kompetencji Grupy w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań dla biznesu. Orange Polska osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe: przychody wzrosły o 3,6% w porównaniu z rokiem 2020, a rentowność operacyjna EBITDAaL o niemal 6% rok do roku. Firma podtrzymuje wszystkie cele przedstawione w strategii .Grow do roku 2024. Zarząd rekomenduje wypłatę w 2022 dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję, co potwierdza powrót firmy na ścieżkę wzrostu i solidne perspektywy na przyszłość.

- Miniony rok był dla Orange Polska bardzo udany. Kontynuujemy wzrostowy trend, a jednocześnie zmieniamy się jako firma, coraz mocniej stawiając na cyfrowe i zrównoważone rozwiązania. W 2021 r. po raz pierwszy przekroczyliśmy próg 1 mld zł przychodów z usług ICT dla biznesu. Niezmiennie jesteśmy największym operatorem światłowodowym w kraju i wiodącym dostawcą usług dla domu. Aby lepiej czerpać wartość z wielomiliardowych inwestycji, które prowadzimy, szerzej otwieramy się na współpracę hurtową. Jesteśmy o krok bliżej realizacji ambitnych planów, jakie postawiliśmy sobie w nowej strategii – powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska. – W naszą strategię i logikę biznesową wpisana jest odpowiedzialność, m.in. w zakresie wyzwań klimatycznych. W ubiegłym roku kolejny raz obniżyliśmy emisje CO2, po raz pierwszy dzięki energii ze źródeł odnawialnych, podpisaliśmy też kolejną umowę na dostawę zielonej energii. Tym samym zabezpieczyliśmy z odnawialnych źródeł 30% naszego zapotrzebowania na energię– dodał.

Najważniejsze wyniki komercyjne - wszystkie kluczowe usługi zyskują nowych klientów

W zasięgu usług światłowodowych Orange Polska jest już niemal 6 milionów domów i mieszkań. Na koniec roku z Orange Światłowodu korzystało już 945 tysięcy klientów, czyli aż 30% więcej niż rok wcześniej. Według raportu Speedtest.pl, opartego na pomiarach użytkowników, Światłowód Orange był w 2021 roku najszybszą tego typu usługą na rynku. Rośnie też liczba użytkowników usług światłowodowych innych operatorów, działających  na sieci Orange. W ten sposób liczba użytkowników korzystających ze światłowodowego internetu dzięki Orange przekroczyła już milion.

Flagowa oferta konwergentna Orange Love zyskała w 2021 niemal 70 tysięcy indywidualnych użytkowników, a na koniec roku ich liczba była o 5% wyższa niż rok wcześniej. Tylko w 4 kwartale, w sezonie przedświątecznym, przybyło 21 tysięcy klientów, co jest najlepszym kwartalnym wynikiem w ubiegłym roku.

Stabilnie rośnie liczba klientów abonamentowych głosowych usług mobilnych. W 2021 roku przybyło ich 329 tysięcy, a łącznie na koniec roku było ich o 4% więcej niż rok wcześniej. Według danych UKE, w ubiegłym roku klienci przenoszący numer w sieciach mobilnych najczęściej przechodzili do Orange.

Wszystkie kluczowe oferty przynoszą także wyższy przychód na jednego użytkownika (ARPO): klienci wybierają wyższe prędkości światłowodowego internetu, dokupują kolejne usługi, np., telewizję w pakietach Orange Love. W usługach mobilnych wzrost ARPO to zasługa ofert „więcej za więcej” i powrotu klientów do podróży międzynarodowych, a co za tym idzie - korzystania z roamingu.

Kluczowe wskaźniki finansowe  - wyższa dynamika wzrostu przychodów i EBITDAaL

Przychody Orange Polska w 2021 roku wzrosły o 3,6% w porównaniu do roku poprzedniego. Do wyniku za ubiegły rok przyczyniły się przychody ze wszystkich kluczowych usług operatora, a także dalszy wzrost w segmencie biznesowych usług IT i integratorskich. Wzrost przychodów z konwergencji, usług wyłącznie mobilnych oraz wyłącznie internetu przyspieszył do 6,7%. Przychody z samej konwergencji, która jest filarem usług dla domu, wzrosły aż o 15%.

W ubiegłym roku wyższe były także przychody ze sprzedaży sprzętu, po spowodowanym pandemią wyhamowaniu popytu w roku 2020, w 2021 roku wzrosły o 9% rok do roku. Przychody z usług ICT, które są kluczowym elementem nowej strategii, w ubiegłym roku przekroczyły 1 mld złotych i wzrosły rok do roku o 18%.

W samym czwartym kwartale przychody Orange Polska wzrosły o blisko 3% rok do roku. W drugim półroczu widoczny był już niekorzystny wpływ obniżek stawek za zakańczanie połączeń w sieciach mobilnych i stacjonarnych (MTR, FTR).

EBITDAaL wzrosła w 2021 roku o niemal 6%, a w samym czwartym kwartale o ponad 8% rok do roku. To efekt przede wszystkim bardzo dobrych przychodów z kluczowych usług telekomunikacyjnych oraz ICT, a także kontynuowania działań transformacyjnych.

Zysk netto mocno wzrósł jednorazowo za sprawą sprzedaży 50% udziałów w spółce Światłowód Inwestycje i wyniósł niemal 1,7 mld złotych. Natomiast bez tego zdarzenia wyniósł 272 milionów złotych, w porównaniu do 46 milionów złotych w roku 2020.

Digitalizacja i odpowiedzialność - na drodze do realizacji strategicznych celów .Grow

Prócz wymiernych osiągnięć i dobrych wyników w kluczowych liniach biznesowych, firma poczyniła też postępy w pozostałych filarach nowej strategii, związanych z cyfryzacją oraz odpowiedzialnym podejściem do prowadzenia biznesu. Cyfrowe kanały odpowiadają już za 16% sprzedaży (na koniec roku 2020 było to 14%), a wykorzystanie aplikacji Mój Orange wśród klientów wzrosło z 20% na koniec 2020 roku do 36% na koniec 2021.

W ubiegłym roku Orange obniżył emisje CO2 o kolejne 9%, po raz pierwszy stało się to przy udziale energii ze źródeł odnawialnych – czyli farm wiatrowych, które na potrzeby Orange Polska produkują energię od połowy ubiegłego roku i zapewniają około 10% rocznego zapotrzebowania. Nowa umowa PPA na dostawę zielonej energii, podpisana pod koniec 2021 roku, będzie od 2024 roku zapewniać kolejne 20% potrzebnej firmie energii. Łącznie to już połowa celu strategicznego, który zakłada, że w 2025 roku przynajmniej 60% energii potrzebnej firmie będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Firma kontynuuje też działania przeciwdziałające wykluczeniu społeczno – cyfrowemu.  W programach edukacji cyfrowej realizowanych przez Fundację Orange w szkołach wzięło w ubiegłym roku udział ponad 6 800 dzieci. Z kolei liczba nauczycieli uczestniczących w programie Lekcja:Enter sięgnęła 40 tysięcy. To oznacza, że ponad połowa z docelowych 75 000 pedagogów korzysta już z bezpłatnych szkoleń, materiałów czy scenariuszy zajęć, wypracowanych w ramach projektu.

Przewidywania na rok 2022

Priorytety Orange Polska na najbliższy rok to kontynuacja działań we wszystkich filarach nowej strategii: konwergencja i światłowód pozostają siłą napędową w dziedzinie usług dla domu, a ICT w usługach dla biznesu. Inwestycje skupią się na budowie sieci 5G – po przeprowadzeniu i sfinalizowaniu procedury przydziału pasma 3,6 GHz, na które oczekuje cały rynek. 5G stworzy nowe perspektywy rozwoju, szczególnie rozwiązań dla firm. Operator będzie podejmować kolejne działania związane z cyfryzacją procesów biznesowych, a także poszukiwać kolejnych możliwości zapewnienia dostaw zielonej energii na potrzeby swojej działalności.

Rok 2022 przyniesie także wyzwania wynikające z otoczenia gospodarczego - m.in. związane z rosnącą inflacją oraz cenami energii. Firma spodziewa się, że te czynniki spowolnią dynamikę wzrostu rentowności operacyjnej. Zarząd Orange Polska przewiduje, że EBITDAaL utrzyma się na poziomie 2021 roku, lub odnotuje niski, jednocyfrowy wzrost.  Firma oczekuje również, że na przychody niekorzystnie wpłyną decyzje regulacyjne w postaci obniżek stawek zakańczania połączeń.

Wyniki i osiągnięcia pierwszego roku realizacji nowej strategii .Grow są mocnym fundamentem dla osiągniecia wszystkich przedstawionych w niej długoterminowych celów i ambicji.

Pełny raport z wynikami Orange Polska za rok 2021 znajduje się na www.orange-ir.pl


Informacje prasowe

Warsaw Data Hub z certyfikatem EN 50600

14 lutego 2022
Warsaw Data Hub z certyfikatem EN 50600

Najnowsze data center Orange Polska - Warsaw Data Hub – otwarte jesienią 2021 w podwarszawskich Łazach uzyskało certyfikat zgodności z wymaganiami klasy 3 normy EN 50600. To najważniejszy dokument dla tego typu obiektów potwierdzający, że wdrożone w WDH rozwiązania gwarantują bardzo wysoki stopień niezawodności i dostępności infrastruktury krytycznej oraz przetwarzanie i transmisję danych praktycznie bez zakłóceń.

EN 50600 to kluczowa dla tego typu obiektów seria norm opublikowana przez Europejski Komitet Elektrotechniczny (CENELEC) i przyjęta do stosowania w Unii Europejskiej. Normy wchodzące w skład standardu obejmują wszystkie obszary związane z budową, funkcjonowaniem i eksploatacją centrów przetwarzania danych.

- Posiadanie międzynarodowej certyfikacji 50600 dla naszego najnowszego centrum przetwarzania danych stawia nas w ścisłej czołówce dostawców usług kolokacyjnych, sieciowych i chmurowych w Polsce mówi Jakub Bryła,  Dyrektor Marketingu i Rozwoju Produktów Cloud w Orange Polska.- Ten certyfikat to już nie nasza własna deklaracja parametrów jakościowych, ale potwierdzenie ich przez wiarygodny podmiot trzeci zgodnie z najwyższymi normami przyjętymi na świecie. To jasny sygnał dla rynku, że jesteśmy partnerem, który dba o najwyższą jakość, dostępność i bezpieczeństwo swoich usług. Wiemy, że dla wielu klientów b2b posiadanie przez data center międzynarodowej certyfikacji stanowi kluczowy parametr przy wyborze dostawcy tego typu usług. Tym bardziej cieszy nas, że nasze centrum może pochwalić się dokumentem, który potwierdza, że spełnia ono międzynarodowe standardy. Pozwala nam to zarówno wyjść szerzej z ofertą do klientów komercyjnych, jak i uczestniczyć w postepowaniach publicznych na świadczenie usług kolokacyjnych dla administracji państwowej, w których certyfykat 50600 jest bezwzględnie wymagany  – dodaje Jakub Bryła.

Warsaw Data Hub został wyposażony w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego (wczesne wykrywanie pożaru, gaszenie gazem) fizycznego (m.in. technologie laserowe i biometryczne) i technicznego. Niezależnie od tego posiada też własne centrum utrzymania pracujące przez całą dobę.

Dopływ energii elektrycznej do WDH zapewniają dwa niezależne przyłącza energetyczne dodatkowo chronione przez zasilacze UPS przed chwilowymi przełączeniami, przepięciami lub zanikami napięcia. Także prowadzące do i z WDH łącza telekomunikacyjne zostały odpowiednio zwielokrotnione i poprowadzone różnymi drogami.

Każda z komór ma też własne, oddzielne systemy zasilania, wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej, a także własny agregat z zapasem paliwa, pozwalającym na 72h nieprzerwanej pracy. Zapas ten może być uzupełniany bez przerywania pracy agregatów. Budynek zostanie również niebawem wyposażony w instalację fotowoltaiczną.

Oprócz zasilania i kwestii bezpieczeństwa certyfikat EN50600 potwierdza także spełnienie przez WDH najwyższych norm w zakresie samej konstrukcji budynku, stanowiącej podstawę dla bezpieczeństwa i niezawodności ulokowanego tu sprzętu i przetwarzanych danych.

Aby uzyskać certyfikat, data center musi spełnić także precyzyjnie opisane wymagania dotyczące parametrów środowiskowych. Każdy obiekt tego typu generuje choćby duże ilości ciepła, które trzeba skutecznie rozpraszać w trybie ciągłym, a odpowiedzialne za to systemy muszą być odpowiednio zaprojektowane i odporne na awarie.

Międzynarodowe certyfikaty EN50600 przyznawane są wyłącznie najlepiej przygotowanym do swojej roli obiektom.  Zgodnie z zasadami ten unikalny certyfikat jest przyznawany na dwa lata, a żeby przedłużyć jego ważność, obiekt musi co dwa lata przejść kompleksowy audyt.

W ciągu najbliższych lat Orange Polska planuje stopniowo przenosić do WDH swoje najważniejsze systemy i instalacje tak, aby obiekt ten stał się sercem sieci operatora. Równolegle wraz z Integrated Solutions, spółką z Grupy Orange, oferuje tu przestrzeń kolokacyjną swoim klientom.

Mediateka


Informacje prasowe

Dzień Bezpiecznego Internetu – jak troszczyć się o dzieci w cyfrowym świecie?

07 lutego 2022
Dzień Bezpiecznego Internetu – jak troszczyć się o dzieci w cyfrowym świecie?

W dobie pandemii dzieci i młodzież spędzają przed ekranami wiele godzin, chociażby ze względu na lekcje online. Dzień Bezpiecznego Internetu, obchodzony 8 lutego, to dobry moment na przyjrzenie się tematom trudnym – takim jak nadużywanie ekranów i szukanie pomysłów jak szkoła może wesprzeć w tym aspekcie rodziców. Może temu pomóc poradnik dla nauczycieli i rodziców przygotowany przez Fundację Orange i Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) to europejska inicjatywa, która koncentruje się na problemie bezpieczeństwa online oraz na promocji wartościowego korzystania z internetu. Organizatorem wydarzenia w Polsce jest instytut NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Fundacja Orange jest partnerem DBI, to właśnie z jej inicjatywy powstał poradnik dla rodziców i nauczycieli „Nadużywanie ekranów przez dzieci i młodzież”. Publikacja zawiera konkretne wskazówki dla szkół i opiekunów i prowadzi ich od diagnozy problemu po rozwiązania i miejsca w których można uzyskać wsparcie. Poradnik znaleźć można pod adresem https://fundacja.orange.pl/cyfrowy-balans

Najważniejsze to działać razem

Pandemia nie ułatwia kontroli czasu spędzonego online. Ten prosty i codzienny dostęp do sieci to zwiększone ryzyko kontaktu ze szkodliwymi treściami, podejmowanie ryzykownych zachowań, czy zachwianie zdrowej równowagi między czasem spędzanym online i offline. Właśnie w tych kontekstach specjaliści zwracają uwagę na zjawisko problemowego używania Internetu (PUI), czy nawet na uzależnienie od technologii. Z badań przeprowadzonych w 2019 roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, wynika, że wśród polskich nastolatków w wieku 12-17 lat PUI występuje u 11,9%, z czego 11,4% to osoby z częściowymi objawami PUI, a 0,5% - z nasilonymi objawami PUI. Zanim wybuchła pandemia, NASK alarmował, że aż 30% nastolatków rezygnuje z obowiązków szkolnych na rzecz korzystania z sieci (2016).

- W trudnym czasie pandemii, gdy wciąż okresowo wraca edukacja zdalna, a internet pozwala podtrzymywać kontakty z rówieśnikami, to ważne, żeby być uważnym,  rozmawiać z dzieckiem, zwracać uwagę na to co, jak długo i z kim robi w sieci. Bardzo łatwo przeoczyć pierwsze niepokojące sygnały uzależnienia od ekranów. Ważne jest także, żeby szkoła i rodzice wspierali się. W publikacji można znaleźć konkretne wskazówki co robić, gdzie szukać pomocy i co jest ważne, żeby dzieci korzystały z technologii w sposób zrównoważony i bezpieczny – mówi Krzysztof Kosiński, koordynator programu MegaMisja z Fundacji Orange.

Czerwona lampka – jakie sygnały powinny zacząć niepokoić?

Czy trzy godziny przed ekranem dziennie, to już ten moment, kiedy należy podnosić alarm? Jak wskazują eksperci, czas nie powinien być głównym wyznacznikiem.

Znakiem ostrzegawczym może być negatywny wpływ czasu spędzanego w sieci na codzienne funkcjonowanie dziecka. Objawem jest najczęściej rezygnacja z dotychczasowych zainteresowań i aktywności offline, a nawet pogarszające się relacje z najbliższymi i słabsze wyniki w nauce.

Długotrwałe przebywanie przed ekranami niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji dla rozwoju i zdrowia najmłodszych min. problemy ze wzrokiem, snem, koncentracją uwagi, agresja, czy trudności w relacjach społecznych.

Edukacja cyfrowa w szkołach

Wsparciem dla rodziców, na których w głównej mierze spoczywa odpowiedzialność za zdrowe nawyki cyfrowe dzieci i młodzieży, może być szkoła. Nauczyciele, dzięki edukacji zdalnej, są teraz jeszcze bliżej tego problemu. Często to oni jako pierwsi zauważają niepokojące symptomy. I to oni mogą podjąć działania profilaktyczne. W ich przeprowadzeniu pomagają programy edukacyjne - MegaMisja i #SuperKoderzy, przygotowane przez Fundację Orange.

- Obie nasze inicjatywy mają pomóc nauczycielom rozmawiać z młodymi o ich działaniach online i pokazać, jak twórczo wykorzystać technologię podczas lekcji. Dodatkowo uczniowie zdobywają kompetencje cyfrowe, w dużej mierze bez użycia ekranów – głównie przez zabawę, współpracę, dyskusję w grupach i tworzenie wspólnych projektów. To doskonały patent na przeprowadzenie angażujących lekcji, pokazujących jak w wartościowy sposób użyć technologii i połączyć ją z działanie offline – wskazuje Krzysztof Kosiński.

Chcesz dowiedzieć się więcej o nadużywaniu ekranów przez dzieci i młodzież? Szukasz porady? – wejdź na stronę projektu https://fundacja.orange.pl/cyfrowy-balans i pobierz materiał przygotowany przez Fundację Orange i Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

 

 

Mediateka

Scroll to Top