Informacje prasowe

Biblioteki z darmowym Internetem przez kolejne trzy lata!

23 lipca 2012
Biblioteki z darmowym Internetem przez kolejne trzy lata!

Ponad 3500 bibliotek publicznych w Polsce przez następne trzy lata będzie nadal bezpłatnie korzystać z Internetu. Darmowy dostęp do sieci będą mogły uzyskać także kolejne placówki. To efekt Porozumienia, jakie 23 lipca 2012 roku zawarło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Orange Polska.

Sygnatariuszami Porozumienia są Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji; Maciej Witucki - Prezes Orange Polska; Jerzy Koźmiński - Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Rafał Kramza - Prezes Zarządu FRSI.

Porozumienie jest przedłużeniem programu internetyzacji bibliotek publicznych z 2009 roku. Orange Polska (wówczas Grupa TP) zadeklarowała w nim bezpłatne podłączenie Internetu do wszystkich gminnych bibliotek publicznych. Z oferty do tej pory skorzystało ponad 3500 placówek, dzięki czemu ich użytkownicy mają swobodny dostęp do cyfrowego świata. Fundacja Orange wspiera biblioteki w popularyzacji Internetu jako narzędzia nowoczesnej edukacji, przekazując dotacje na ten cel oraz materiały na temat bezpieczeństwa w sieci.

Badania prowadzone w bibliotekach uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek (realizowanym przez FRSI) pokazują, że 37% osób właśnie w bibliotece po raz pierwszy skorzystało z sieci, a dla jednej trzeciej jest ona jedynym miejscem kontaktu z Internetem. Dostęp do sieci pomaga w nauce, umożliwia komunikowanie się z innymi ludźmi, załatwianie codziennych spraw. Jest także pomocny w poszukiwaniu pracy – 10 procent użytkowników bibliotek przeglądało w Internecie oferty pracy, tworzyło życiorysy i kontaktowało się z pracodawcami.

Program internetyzacji bibliotek jest jednym z wzorcowych przykładów udanej współpracy publiczno-prywatnej. Działania na rzecz rozwoju i modernizacji bibliotek prowadzą także pozostali Sygnatariusze Porozumienia.

W 2011 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainicjował wieloletni program  z budżetem 150 mln zł, przeznaczonym na budowę, remonty i przebudowę bibliotek. Jest to kontynuacja realizowanego przez MKiDN w latach 2009-2010 programu małych grantów, w ramach którego wyremontowano lub wyposażono ponad 460 placówek bibliotecznych w małych miejscowościach. Za pośrednictwem Instytutu Książki, MKiDN sfinansował ponadto szkolenia z zakresu kompetencji menedżerskich skierowane do pracowników bibliotek z najmniejszych miejscowości oraz udostępnia elektroniczny system biblioteczny MAK+, dzięki któremu czytelnik otrzymuje informacje o książkach i innych zbiorach w całej Polsce (ponad 1,8 mln opisów książek on-line).

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego od 2009 roku realizuje ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić bibliotekom z małych miejscowości dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program, w którym uczestniczy obecnie ponad 3300 placówek bibliotecznych, jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uczestniczące w Programie biblioteki zostały wyposażone w sprzęt informatyczny, z którego korzystają mieszkańcy (łącznie ponad 6000 komputerów, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i projektorów multimedialnych), a bibliotekarki i bibliotekarze wzięli udział w kilku cyklach szkoleń. Biblioteki otrzymują także granty na realizację własnych pomysłów, wspólnie z innymi organizacjami prowadzą projekty dla mieszkańców, dowiadują się jak efektywnie współpracować z urzędem gminy, szkołą czy lokalnym stowarzyszeniem.

Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:Podpisane trzy lata temu Porozumienie na rzecz internetyzacji polskich bibliotek publicznych to wynik naprawdę wyjątkowej koalicji. Po raz pierwszy we wsparcie bibliotek zaangażował się nie tylko rząd, nie tylko samorząd czy organizacje pozarządowe, ale również wielki i liczący się na rynku partner biznesowy. Dziś widać rezultaty pracy każdej ze stron. Są to dziesiątki wyremontowanych, zmodernizowanych, wyposażonych w sprzęt komputerowy i podłączonych do Internetu bibliotek, które pomagają odkryć i przybliżyć świat, dzięki dostępowi do książek, kultury i globalnej sieci. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że biblioteki w Polsce stanowią największą sieć placówek kultury, obejmująca swym zasięgiem każdą, najmniejszą nawet gminę, możemy śmiało powiedzieć, że współpraca pomiędzy Orange Polska a ministerstwem i pozostałymi sygnatariuszami porozumienia to jedna z najważniejszych w ciągu ostatnich lat inicjatyw na rzecz poszerzenia dostępu do wiedzy i kultury w małych miejscowościach. Cieszę się, że możemy ją kontynuować”.

Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji:to cenna i ważna inicjatywa  na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.  Pozwoli na efektywną walkę z wykluczeniem cyfrowym w Polsce oraz wzmocni rolę bibliotek w życiu społeczności lokalnych,  przekształcając je w nowoczesne centra kultury i życia społecznego. Powszechny dostęp do Internetu, rozwój e-usług, rozbudowa infrastruktury szerokopasmowej  stanowią bardzo istotne elementy dla podnoszenia efektywności polskiej gospodarki, zwiększania jej innowacyjności i konkurencyjności  oraz dla równomiernego rozwoju poszczególnych regionów Polski. Kluczowym czynnikiem zmiany cywilizacyjnej ściśle związanym z potencjałem nowych technologii  cyfrowych jest Impet cyfrowy, powodowany posiadaniem odpowiednich warunków oraz odpowiednich kompetencji. Wyrażam nadzieję, że podpisane dziś porozumienie w jeszcze większym stopniu będzie służyć realizacji celów na drodze do rozwoju cyfrowego społeczeństwa.

Maciej Witucki, prezes Orange Polska:To ogromna satysfakcja i zaszczyt, że przy udziale Orange Polska biblioteka przestaje być tylko „świątynią książki”. Staje się miejscem, gdzie można spotkać się z ludźmi, uczyć się i pracować, korzystając z nowoczesnych technologii. To ogromny krok na drodze do wyrównywania szans kulturalnych i rozwojowych różnych grup społecznych, a także różnych regionów naszego kraju. Dzięki temu bliżej nam do standardów społeczeństwa informacyjnego. Wspieramy i nadal będziemy wspierać takie inicjatywy. Przykładem jest uruchomiona ostatnio sieć pracowni internetowych Orange w małych miejscowościach”.

Jerzy Koźmiński - Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności:Porozumienie na rzecz internetyzacji bibliotek publicznych to jedyna tak znacząca inicjatywa publiczno–prywatna w krajach, gdzie Fundacja Billa i Melindy Gatesów wspiera biblioteki publiczne. Cieszy nas, że Porozumienie jest kontynuowane, a my możemy stawiać je za wzór w kontaktach międzynarodowych. Nie ulega wątpliwości, że dzięki Porozumieniu  jesteśmy w stanie skuteczniej realizować Program Rozwoju Bibliotek, w którym idzie o przekształcanie bibliotek w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacji, edukacji, kultury i aktywności obywatelskiej. Jesteśmy też przekonani, że wysiłek i zaangażowanie wszystkich Sygnatariuszy pozwoli nadal z powodzeniem realizować nasze wspólne cele ”.

Rafał Kramza - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego:Program Rozwoju Bibliotek nie mógłby przynieść takich efektów, gdyby nie wsparcie Partnerów. Jednym z kluczowych wydarzeń było zaoferowanie przez Orange Polska wszystkim bibliotekom publicznym bezpłatnego dostępu do Internetu. Ta wyjątkowa inicjatywa pozwala użytkownikom tysięcy bibliotek w małych miejscowościach w pełni wykorzystywać sprzęt informatyczny i oprogramowanie dostarczone w ramach Programu Rozwoju Bibliotek”.

Tutaj dostępny jest film Akademia Orange dla bibliotek.


Informacje prasowe

Orange wspiera Polską Reprezentację Olimpijską

23 lipca 2012
Orange wspiera Polską Reprezentację Olimpijską

Trwają ślubowania  zawodników, którzy reprezentować będą nasz kraj podczas zbliżających się igrzysk olimpijskich. Orange, sponsor Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej, żegna sportowców wyjeżdżających do Londynu, życząc im sukcesów.

„Promocja ducha fair play, wytrwałość, odwaga i dążenie do doskonałości - idee charakterystyczne dla ruchu olimpijskiego, są bardzo bliskie Orange Polska. Dlatego w minionych latach, wielokrotnie i na różne sposoby, wspieraliśmy tych, którzy reprezentowali nasz kraj podczas wielkich imprez sportowych. Wiele nauczyliśmy się w tym czasie od zawodników patrząc na ich wytrwałość, konsekwencję, ale i optymizm. Cieszę się, że podczas najbliższych Igrzysk w Londynie będziemy mogli wspomagać olimpijczyków. Życzymy im sukcesów, z których wszyscy będziemy dumni, emocji, których nigdy nie zapomnimy i sportowej rywalizacji, którą będziemy podziwiać” – powiedział Prezes Orange Polska Maciej Witucki.

Igrzyska olimpijskie to wielkie święto, które niezwykle angażuje ludzi. To przede wszystkim współzawodnictwo, ale także współdziałanie i aktywność na rzecz wzajemnego zrozumienia. Orange jest sponsorem polskich olimpijczyków podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie 2012. Wspierał ich także  podczas igrzysk zimowych Vancouver 2010, a wcześniej także  w Salt Lake City i w Atenach.

Orange jest, wg badania ARC Rynek i Opinia, jednym z najczęściej wskazywanych sponsorów polskiej reprezentacji olimpijskiej.

 

Wojciech Jabczyński, Rzecznik Orange Polska

22 527 19 39

biuro.prasowe@orange.com


Informacje prasowe

Wakacje z Dźwiękami Marzeń od Fundacji Orange

19 lipca 2012
Wakacje z Dźwiękami Marzeń od Fundacji Orange

Fundacja Orange w ramach programu Dźwięki Marzeń już po raz siódmy organizuje wakacyjne, bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadą słuchu. Niedosłuch wrodzony lub nabyty w pierwszych dniach życia dotyczy 3. noworodków na 1000. Wszystkie te dzieci potrzebują protezy słuchu oraz specjalistycznej terapii, by w przyszłości móc w pełni cieszyć się światem dźwięków.

Fundacja Orange wspiera rozwój dzieci niesłyszących, aby mogły sprawniej komunikować się z innymi i pełniej wykorzystywać możliwości rozwoju. W ramach programu Dźwięki Marzeń zapewnia im dostęp do aparatów słuchowych oraz specjalistyczną rehabilitację w domu. Systematyczne zajęcia prowadzone są przez rehabilitantów, którzy dojeżdżają do dzieci i pomagają im opanować mowę i język. Każdego roku w tej rehabilitacji uczestniczy ok. 300 dzieci w wieku 0-4 lat, które mają utrudniony dostęp do ośrodków terapii w swoim regionie.

Dopełnieniem rehabilitacji domowej są wakacyjne turnusy rehabilitacyjne, podczas których dzieci biorą udział w codziennej, intensywnej terapii indywidualnej i grupowej prowadzonej przez sztab specjalistów: logopedów i logorytmików. Na każdym kroku dzieciom towarzyszą rodzice, aby wspierać proces rehabilitacji. Mogą oni pogłębić swoją wiedzę na temat potrzeb dziecka z wadą słuchu oraz skorzystać z porady psychologa. Forma warsztatów, które prowadzone są w przyjaznej atmosferze i w oderwaniu od codziennych spraw, sprzyja postępom w rehabilitacji. Pobyt rodziców na turnusie pozwala budować znajomości i wspierać się wzajemnie w procesie terapii dzieci.

W tym roku odbywa się siódma edycja wakacyjnej rehabilitacji Dźwięków Marzeń w podwarszawskim Serocku, nad Zalewem Zegrzyńskim. Fundacja Orange przygotowała pobyt dla 90. dzieci oraz ich rodziców. W poprzednich latach skorzystało z wyjazdów 850 dzieci z całej Polski. Nad rehabilitacją na każdym turnusie czuwa 8. terapeutów. W organizacji wyjazdu Fundacja współpracuje m.in. z logopedami Polskiego Związku Głuchych. Dwutygodniowy pobyt, tak jak i całoroczna rehabilitacja, jest bezpłatny.

Ogólnopolski program pomocy małym dzieciom z wadą słuchu Dźwięki Marzeń powstał, by przywracać dzieci do świata dźwięków. Fundacja Orange wspiera zarówno dzieci, jak i ich otoczenie - rodziny i rehabilitantów. Nadzór merytoryczny nad prowadzonymi działaniami sprawuje Rada Naukowa, w skład której wchodzą osoby o uznanym autorytecie w zakresie leczenia ubytku słuchu oraz uznani autorzy licznych publikacji naukowych. Radzie przewodzi prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter. Ambasadorką programu Dźwięki Marzeń jest aktorka i piosenkarka Olga Bończyk, która każdego roku odwiedza podopiecznych Fundacji Orange w czasie wakacyjnych spotkań.

***

Fundacja Orange prowadzi autorskie programy i wspiera wartościowe działania innych organizacji pozarządowych na rzecz dzieci i młodzieży w obszarach nowoczesnej edukacji, kultury i zdrowia. We wszystkie działania Fundacji angażują się wolontariusze Orange. Główne realizowane programy to: Akademia Orange, Edukacja z Internetem, Szkoła bez przemocy, Dźwięki Marzeń, Telefon do Mamy i Akademia Orange dla bibliotek. Fundacja została stworzona w 2005 roku przez Telekomunikację Polską i PTK Centertel (spółki należące do Orange Polska).  www.fundacja.orange.pl

Wojciech Jabczyński, Rzecznik Orange Polska

22 527 19 39

biuro.prasowe@orange.com

Scroll to Top