Informacje prasowe

Grupa TP wśród najlepszych w rankingu CSR

14 kwietnia 2011
Grupa TP wśród najlepszych w rankingu CSR

W V rankingu odpowiedzialnych firm Telekomunikacja Polska zajęła trzecie miejsce wśród wszystkich badanych i pierwsze wśród spółek z branż telekomunikacja, technologia, media i rozrywka. Ranking przygotowały Gazeta Prawna, Akademia Leona Koźmińskiego i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a audyt wyników przeprowadziła firma doradcza PricewaterhouseCoopers.

- Świetna pozycja Telekomunikacji Polskiej jest dowodem uznania niezależnych ekspertów dla efektów pracy wielu ludzi w Grupie TP. To potwierdzenie długiej drogi jaką przebyliśmy przeobrażając się w odpowiedzialną firmę, która w swych działaniach nie kieruje się przypadkowymi impulsami, ale całościową strategią CSR – uważa Maciej Witucki, prezes Grupy TP.

Badaniem objęto kilkadziesiąt firm, które odpowiedziały na ankietę organizatorów. W sumie, w ciągu 5 lat w rankingu wzięło udział 137 firm, ale tylko 14 we wszystkich edycjach. Wśród tej wąskiej grupy jest m.in. Telekomunikacja Polska. Poza TP na podium znalazły się międzynarodowe koncerny Danone i DB Schenker.

Eksperci opracowujący ranking brali pod uwagę odpowiedzialność firmy w szeroko rozumianych relacjach z otoczeniem - z klientami, partnerami biznesowymi, pracownikami, środowiskiem naturalnym oraz zaangażowanie społeczne.


Informacje prasowe

Oświadczenie TP w sprawie doniesień medialnych na temat sporu prawnego prowadzonego z duńską firmą DPTG

13 kwietnia 2011
Oświadczenie TP w sprawie doniesień medialnych na temat sporu prawnego prowadzonego z duńską firmą DPTG

W opublikowanej 12.04.2011r. depeszy agencji Reuters na temat sporu prawnego TP i duńskiej spółki DPTG, znajdują się nieścisłe sformułowania, które mogą prowadzić odbiorców do błędnych wniosków. W związku z tym pragniemy poinformować, że:

  1. Odrzucenie wniosku o wyłączenie arbitra nie ma żadnego wpływu na toczący się w Wiedniu proces o anulowanie decyzji sądu polubownego z 24 sierpnia 2010. Nie oznacza to też w żadnym przypadku zakończenia sporu prawnego obu firm.
  2. TP złożyła 3 wnioski o wyłączenie arbitrów. Odrzucony został tylko pierwszy (z dnia 13 października 2010) dotyczący pierwszej fazy sporu (lat 1994-04) w sprawie której arbitrzy wydali decyzję 24 sierpnia 2010. Pozostałe dwa (z 24 marca i 7 kwietnia 2011) dotyczą drugiej fazy sporu (lat 2004-09), w której arbitraż jeszcze się nie rozpoczął, i nie zostały jeszcze rozpatrzone.
  3. Błędna jest informacja o przyznaniu przez Trybunał Arbitrażowy duńskiej spółce DPTG 5,3 mld koron duńskich (710 mln euro). W rzeczywistości nieprawomocna decyzja sądu polubownego dotyczyła 270 mln euro plus odsetki.
  4. Do mylnych wniosków może prowadzić cytowana wypowiedź przedstawicieli GN Store Nord o „ostatecznym i prawnie wiążącym wyroku” dotyczącym sporu TP i DPTG. W rzeczywistości decyzja sądu polubownego nie posiada bowiem klauzuli wykonalności nadającej jej moc prawną na terytorium Polski. Decyzję taką nadaje sąd powszechny, który 9 marca odroczył bezterminowo rozprawę w tej sprawie.


Informacje prasowe

Twój Backup w Orange

13 kwietnia 2011
Twój Backup w Orange

Orange udostępnił usługę ułatwiającą wykonanie kopii zapasowej danych zapisanych w pamięci telefonu komórkowego. Serwis Twój Backup pozwala archiwizować, edytować i zarządzać danymi a także wygodnie przenosić je z jednego telefonu na drugi, np. przy wymianie aparatu na nowy.

Twój Backup pozwala na wykonanie kopii zapasowej danych zapisanych w pamięci telefonu. Za pomocą mobilnej aplikacji zainstalowanej w telefonie, dane są kopiowane na indywidualne konto klienta w serwisie internetowym http://kontakty.orange.pl. Logując się do konta, użytkownik może je edytować, modyfikować i zarządzać nimi według własnych potrzeb. W każdej chwili może przywrócić je na telefon.

Korzystanie z serwisu internetowego Twój Backup umożliwia:

-   zarządzanie kontaktami i ich synchronizację z telefonem;

-   import kontaktów z wybranych aplikacji;

-   zarządzanie duplikatami kontaktów;

-   zarządzanie terminami kalendarza i ich synchronizację z telefonem;

-   zarządzanie zadaniami i ich synchronizację z telefonem;

-   konfigurowanie wybranych telefonów do działania z usługą.

Oprócz tego, użytkownicy mogą pobrać z serwisu internetowego aplikację PC Sync, która umożliwia synchronizację kontaktów i kalendarza programów Outlook i Outlook Express z serwisem dostępnym na stronie kontakty.orange.pl.

Usługę można aktywować wysyłając SMS o treści W lub WLACZ, pod bezpłatny numer 8090 lub za pomocą serwisu Orange On-Line.

Przy pierwszej aktywacji, korzystanie z usługi przez miesiąc jest bezpłatne (brak opłaty abonamentowej). Po tym okresie opłata miesięczna za dostęp do usługi wynosi 3 zł brutto (2,44 zł netto). Użytkownik ponosi standardowe koszty opłat za transmisję danych związaną z przesyłaniem danych z i do aplikacji oraz za pobranie aplikacji na telefon.

Dodatkowe informacje oraz lista telefonów obsługiwanych przez aplikację Twój Backup jest dostępna na stronie www.orange.pl (http://bit.ly/eH2bEh)

Scroll to Top