Informacje prasowe

Grupa TP wyróżniona za wspieranie wolontariatu

11 lutego 2009
Grupa TP wyróżniona za wspieranie wolontariatu

Podczas Gali Wolontariatu, 9 lutego, Grupa TP została nagrodzona za szczególne wspieranie wolontariatu. Indywidualne nagrody otrzymało też dwóch pracowników Telekomunikacji Polskiej. 

- Kryzys ekonomiczny nie zwalnia nas z odpowiedzialności społecznej, a nawet więcej - zobowiązuje nas do jeszcze większych wysiłków i pracy. Dla mnie wolontariat pracowniczy nie jest kosztem, ale przede wszystkim zyskiem - dla firmy, jej pracowników, dla społeczności - podkreśla Maciej Witucki, Prezes Zarządu TP.

- To wielka radość, że wśród nas - ludzi biznesu - jest tak wielu wolontariuszy, którzy dzielą się swoją wiedzą, czasem i serecem z  innymi - powiedziała Jadwiga Czartoryska, Prezes Fundacji Grupy TP, gratulując podczas Gali wszystkim nagrodzonym.

Jak co roku, podczas Gali wolontariatu wyróżniono również najaktywniejszych "wolontariuszy biznesu", którzy otrzymali tytuł „wolontariusza miesiąca" - wśród nich Joannę Bruździak i Ewę Florko - Kołecką z TP.

Wolontariat pracowniczy rozwija się w TP od 2003 roku. Obecnie prowadzi go Fundacja Grupy TP pod hasłem  „W trosce o innych". Wolontariusze wspierają swoją pracą przede wszystkim programy społeczne i edukacyjne realizowane przez Fundację, takie jak „Telefon do Mamy" czy „Edukacja z internetem TP" a także dzięki grantom od Fundacji mogą realizować własne projekty. Tylko w ubiegłym roku w  TP i Orange działało 1000 wolontariuszy, którzy m.in. prowadzili lekcje na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie, organizowali czas wolny dzieciom w szpitalach albo realizowali lokane projekty według własnego pomysłu.

TP jako jedna z pierwszych firm została „Partnerem Centrum Wolontariatu", pomagając w tworzeniu i realizowaniu programu „Wolontariat Biznesu". Firma udostępnia też bezpłatnie infolinię oraz wspiera budowę portalu internetowego dla wolontariatu.

* * * *

Organizatorem Gali Wolontariatu jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. Gala jest ukoronowaniem konkursu „Barwy wolontariatu", którego celem jest promowanie idei wolontariatu i nagradzanie najbardziej aktywnych wolontariuszy.  Honorowy Patronat nad Galą Wolontariatu od roku 2007 obejmuje Prezydent RP Lech Kaczyński.


Informacje prasowe

Fundacja Grupy TP głównym partnerem obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu

09 lutego 2009
Fundacja Grupy TP głównym partnerem obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu -  10 lutego -  w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona tematyce bezpieczeństwa najmłodszych internautów. W mediach rozpoczyna się kampania w mediach poświęcona problemowi cyberprzemocy, a w całym kraju organizowane są lokalne inicjatywy związane z bezpieczeństwem dzieci online.  Dzień Bezpiecznego Internetu w Polsce organizują Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK, realizatorzy unijnego projektu Saferinternet.pl, we współpracy z Fundacją Grupy TP

Dzień Bezpiecznego Internetu, ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku w ramach programu „Safer Internet", ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.  Międzynarodowe obchody Dnia Bezpiecznego Internetu patronatem objęła Viviane Reding, Komisarz ds. Mediów i Społeczeństwa Informacyjnego. Złotym Partnerem międzynarodowych obchodów jest UPC/Liberty Global.

Od początku swego istnienia Fundacja Grupy TP, propagując Internet jako narzędzie edukacji, zwraca uwagę na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z Sieci. Dlatego cieszymy się, że już po raz czwarty możemy wesprzeć organizację Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce. Wierzymy, że dzięki naszym wspólnym działaniom zasady bezpiecznego Internetu będą znane wszystkim użytkownikom Sieci. - mówi Jadwiga Czartoryska, Prezes Zarządu Fundacji Grupy Telekomunikacji Polskiej.

W tym roku obchody DBI koncentrujemy na problemie przemocy rówieśniczej w Sieci. Profilaktyka cyberprzemocy oraz promocja oferty pomocowej Helpline.org.pl (0 800 100 100) są przedmiotem oferty edukacyjnej, którą udostępniamy organizatorom lokalnych obchodów DBI na stronie www.dzieckowsieci.pl, oraz kampanii medialnej, która w Dniu Bezpiecznego Internetu rusza w kilku stacjach telewizyjnych, m.in. w TVP oraz TVN - mówi Łukasz Wojtasik, koordynator Akademii Bezpiecznego Internetu Fundacji Dzieci Niczyje.

Hasło tegorocznych obchodów DBI i związanej z nimi kampanii w mediach „Baw się w Internecie - BEZPIECZNIE" ma podkreślić pozytywny charakter Internetu, jego walory edukacyjne, rozrywkowe, ale jednocześnie przypominać, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, świadomość zagrożeń i dbałość w Sieci o dobro zarówno własne, jak i innych internautów - mówi Anna Rywczyńska, koordynator projektu „Saferinternet.pl" w NASK.

Jak co roku, organizatorzy DBI w Polsce zachęcają szkoły oraz inne instytucje i organizacje do podejmowania działań edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem w Sieci. Inicjatywy rejestrować można w serwisie www.dbi.pl do końca lutego 2009 roku. Wśród ich organizatorów rozlosowane zostaną liczne nagrody. Pięć najciekawszych inicjatyw zostanie nagrodzonych tablicami interaktywnymi i projektorami ufundowanymi przez Fundację Grupy TP.

W ramach międzynarodowych obchodów DBI Insafe (europejska sieć organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa w Internecie) zorganizował międzynarodowy quiz, w którym uczestniczyło ponad 6000 tysięcy dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat. Młodzi internauci odpowiadali na szereg pytań dotyczących przede wszystkim zasad bezpieczeństwa internetowego, ale również wiedzy ogólnej o Europie, jej kulturze i historii. Prawie połowa uczestników pochodziła z Polski. Konkursy dla dzieci odbywają się również w ramach portalu edukacyjnego www.sieciaki.pl.

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu zostały objęte honorowym patronatem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wicepremiera Grzegorza Schetynę, Ministra Edukacji Narodowej Katarzynę Hall, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Annę Streżyńską oraz Polski Komitet ds. UNESCO. Głównym Partnerem DBI 2009 jest Fundacja Grupy TP.

Do ubiegłorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu przyłączyło się 120 organizacji z 56 krajów; w tym roku spodziewamy się jeszcze większej liczby uczestniczących państw. W ramach międzynarodowych obchodów DBI 10 lutego pod adresem www.sidfair.org otwarta zostanie wirtualna wystawa multimedialnych materiałów edukacyjnych na temat bezpieczeństwa w Internecie, wypracowanych przez organizacje z różnych krajów. Znajdą się tam także materiały edukacyjne powstałe w ramach projektu Saferinternet.pl. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia tej wirtualnej ekspozycji do 24 lutego. - relacjonuje Agnieszka Wrzesień, koordynator projektu „Saferinternet.pl" z Fundacji Dzieci Niczyje.

DBI w Europie: www.saferinternet.org

DBI w Polsce: www.dbi.pl

DBI 2009 w Polsce:

Organizatorzy: Fundacja Dzieci Niczyje, NASK, Główny Partner: Fundacja Grupy TP

Partnerzy: Głos Nauczycielski, Polska Presse, Media Regionalne, Warexpo, UPC, ArcaVir, Technland, Magazyn Odlotowe Agentki, Wychowawca, Meritum, Gemius S.A., Komputer Świat, Magazyn „Świat Przygód Hugo", Perspektywy.pl, Nasza Klasa, Kaspersky Lab Polska, o2.pl.


Informacje prasowe

Wystawa „Nieobojętny świat – 8 spojrzeń na działalność charytatywną”

05 lutego 2009
Wystawa „Nieobojętny świat – 8 spojrzeń na działalność charytatywną”

Wybitna agencja fotograficzna Magnum, 8 doskonałych fotografów i ponad 60 poruszających zdjęć. Wyjątkowa wystawa „Nieobojętny Świat", dokumentująca 20 lat pracy na świecie francuskiej Fondtaion Orange, dotarła do Polski. Dzięki Fundacji Grupy TP, znajduje się w niej także polski wątek - zdjęcia z autorskiego programu Fundacji „Dźwięki marzeń". Wystawa będzie prezentowana w warszawskiej Yours Gallery od 6 lutego do 15 marca 2009 r.

Fondation Orange z Francji i jej siostrzana Fundacja Grupy TP od lat pomagają rozwiązywać  ważne problemy społeczne i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, pomagając osobom, które mają utrudniony kontakt ze  światem. Właśnie o tym opowiadają zdjęcia wybitnych fotografów zrzeszonych w renomowanej agencji Magnum.

Polskim elementem wystawy są zdjęcia autorstwa amerykańskiej fotografki Alessandry Sanguinetti. To wyjątkowy reportaż, inspirowany autorskim programem Fundacji Grupy TP „Dźwięki marzeń". Głównym celem tego programu jest pomoc dzieciom z wadą słuchu - od momentu jej wykrycia zaraz po urodzeniu, aż do 3 roku życia. Wczesna rehabilitacja to szansa dla dzieci na powrót do świata dźwięków i funkcjonowanie w przyszłości na równi ze słyszącymi rówieśnikami.

Warto przyjść na wystawę w warszawskiej Yours Gallery, by zobaczyć doskonałe reportaże, które pokazują radość bohaterów i ich determinację w mierzeniu się z przeciwnościami losu, a także opiekunów oddanych swojej pracy. Każdy kto odwiedzi wystawę „Nieobojętny świat" będzie miał okazję przekonać się, jak piękne jest pomaganie innym.

Patronat: Instytut Francuski

Patronat medialny: Dziennik, Zwierciadło, portal Fotopolis, Gaga,  Radio Chilli Zet

Dodatkowe informacje:                                      

Fundacja Grupy TP, www.fundacjagrupytp.pl

Joanna Tomiak-Kołtonik, Koordynator do spraw relacji z mediami;

Tel: +48 (22) 844 58 98, +48 512 389 237; joanna.tomiak@telekomunikacja.pl

Krzysztof Rykowski, Koordynator ds. Komunikacji i Wydarzeń Specjalnych

Tel: +48 (22) 844 60 65, +48 508 192 217; krzysztof.rykowski@telekomunikacja.pl

 

Headlines Porter Novelli

Jagoda Prętnicka

Tel: +48 (22) 816 92 86, +48 519 186 376

j.pretnicka@headlines.pl

 

Yours Gallery

www.yoursgallery.com

Jakub Śwircz

tel: +48 (22) 890 95 00, +48 607 338 630

j.swircz@yours.pl

Scroll to Top