Informacje prasowe

iPhone 3G S wchodzi do oferty Orange

30 lipca 2009
iPhone 3G S wchodzi do oferty Orange

Od 31 lipca w ofercie Orange znajdzie się najnowszy iPhone 3G S. Telefony będzie można kupić wraz z dedykowanymi planami abonamentowymi dla klientów indywidualnych oraz firm. Oprócz minut na rozmowy klienci zyskają w nich pakiety pozwalające na swobodny dostęp do internetu.

Orange jest jednym z dwóch operatorów mających wyłączność na sprzedaż iPhone'a w Polsce. Klienci mogą kupować je w 636 wybranych Salonach Orange na terenie kraju oraz zamawiać w sklepie internetowym na stronie www.orange.pl. W nowej ofercie do wyboru będą telefony w wersji z pamięcią 16 i 32 GB, w kolorze białym lub czarnym. W Orange nadal będzie dostępny także iPhone 3 G (8 GB), który debiutował na polskim rynku rok temu.

Klienci chcący kupić nowy produkt firmy Apple będą mogli wybrać jeden z dedykowanych planów taryfowych dostępnych w ofertach Orange abonament - dla klientów indywidualnych oraz Nowy Plan dla Firm. W każdym z nich, w cenie abonamentu otrzymają:

 • pakiety minut na połączenia
 • bezpłatne usługi dodatkowe do wyboru
 • dostęp do mobilnego internetu o prędkości do 7,2 Mb/s
 • dostęp do Hotspotów Orange.

Szczegóły oferty oraz lista Salonów Orange, w których można kupić iPhone'a 3G S będą dostępne na www.orange.pl/iphone w dniu wejścia telefonu do sprzedaży.

 

* * *

iPhone 3G S to kolejna generacja telefonu zdobywającego ogromną popularność we wszystkich krajach, w których jest dostępny. Łączy w sobie trzy główne funkcjonalności - telefon, odtwarzacz multimedialny (iPod) i rozbudowaną przeglądarkę internetową, działającą w oparciu o najszybszą transmisję danych UMTS i HSDPA. W stosunku do swoich poprzedników model 3G S charakteryzuje się niemal dwukrotnie większą szybkością działania, dzięki czemu aplikacje i strony www są pobierane i otwierane w znacznie krótszym czasie. Telefon wyposażono w nowy, lepszy aparat fotograficzny robiący zdjęcia z rozdzielczością 3 Mpix oraz filmy w rozdzielczości 640 x 480 / 30 fps. Nowością jest także możliwość głosowego wybierania połączeń i utworów muzycznych.

Nowa generacja iPhona udostępnia także rozszerzone funkcje biznesowe, między innymi: wysyłanie wiadomości zawierających tekst, wideo, zdjęcia, dźwięk, dane lokalizacyjne i kontaktowe, wycinanie, kopiowanie i wklejanie tekstu oraz zdjęć w tym obrazów oraz treści z sieci WWW. Klienci korzystający z iPhone'a zyskują dzięki niemu bezpieczny dostęp do zasobów firmowych, poczty e-mail z technologią push, kalendarza i zarządzania kontaktami. Mogą również przeglądać pliki PDF, JPEG, Microsoft Word, Excel oraz PowerPoint.

iPhone 3G S oferuje ułatwienia dostępu użytkownikom niedowidzącym, niewidomym, niedosłyszącym i niesłyszącym. Do ułatwień tych należy czytnik ekranu VoiceOver, funkcja Zoom, opcje wyświetlania białe na czarnym, dźwięk mono i szereg innych udogodnień.


Informacje prasowe

Wyniki Grupy TP za pierwsze półrocze 2009

29 lipca 2009
Wyniki Grupy TP za pierwsze półrocze 2009

Grupa TP odnotowała w pierwszym półroczy 2009 spadek przychodów o 6,1% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. To efekt kilku czynników: pełnego wpływu obniżki stawek MTR, nasilenia konkurencji cenowej na rynku komórkowym oraz spowolnienia gospodarczego, które odczuł cały rynek. W tej sytuacji Grupa TP nadal  utrzymuje dwucyfrowy wzrost przychodów z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Dzięki planowi oszczędnościowemu firma umacnia swoją sytuację finansową - wolne przepływy pieniężne netto wzrosły do blisko 1,5 mld zł. Oznacza to, że Grupa TP jest na dobrej drodze, by osiągnąć całoroczny cel - czyli co najmniej 3 mld złotych.

- Zgodnie z naszymi przewidywaniami, w tym roku sektor telekomunikacyjny jest pod negatywnym wpływem szeregu czynników. Nie mogę też być zadowolony z naszych wyników operacyjnych, nawet jeśli znaczna ich część jest efektem pogorszenia środowiska, w którym działamy. Mimo to, w sytuacji gdy zdecydowanie podtrzymujemy zobowiązanie do realizacji naszego celu dla wolnych przepływów pieniężnych netto dzięki oszczędnościom jakie osiągniemy w drugiej połowie roku w efekcie wdrożonego programu optymalizacji kosztów, moim celem jest skuteczna zmiana sposobu działania firmy do końca przyszłego roku. Dlatego też zdecydowałem o wzmocnieniu transformacji Grupy TP poprzez wdrożenie w najbliższych miesiącach portfela dodatkowych projektów. Jednocześnie przygotowaliśmy zestaw nowych ofert, które wprowadzone na rynek w najbliższym czasie mają na celu odzyskanie przez Grupę TP udziałów ilościowych i wartościowych, szczególnie na rynku usług mobilnych i szerokopasmowego dostępu do Internetu. Poza tym, jesteśmy w trakcie przeglądu naszych kierunków strategicznych, które weryfikujemy i aktualizujemy pod kątem nowych warunków rynkowych i optymalnego czasu ich wdrażania. Wyniki tej analizy przedstawimy razem z wynikami Grupy TP za dziewięć miesięcy tego roku. - powiedział Maciej Witucki, prezes zarządu Telekomunikacji Polskiej odnosząc się do wyników Grupy TP.

Podsumowanie kluczowych wyników:

 • Spadek przychodów o -6,1%, częściowo zrównoważony przez dalszy wzrost szerokopasmowego dostępu do internetu (o +12,6%)
 • Wzrost łącznej liczby klientów usług dostępu szerokopasmowego[1] o +10,1%
 • Wzrost liczby abonamentowych klientów telefonii komórkowej o +10,9%
 • Spadek marży EBITDA do poziomu 37,8% związany ze spadkiem przychodów i utrzymującym się osłabieniem złotego
 • Dodatkowe wynagrodzenie akcjonariuszy nie będzie wypłacone w roku 2009; Grupa TP utrzymuje jednak politykę wypłaty dywidendy
 • Wzrost wolnych przepływów pieniężnych netto do poziomu 17,4% przychodów, wspierający cel w wysokości co najmniej 3 mld zł[2] na 2009 rok
 • Realizacja programu emisji europejskich średnioterminowych papierów dłużnych (EMTN) na poziomie 700 mln EUR
 • Strategia średnioterminowa w trakcie rewizji

Kluczowe wskaźniki (dane skonsolidowane)

6 miesięcy do dnia 30 czerwca

 

(w mln zł), MSSF

2009

2008[3]

Zmiana

Przychody

8 497

9 047

-6,1%

Telefonia stacjonarna

5 087

5 220

-2,5%

Telefonia komórkowa

3 952

4 225

-6,5%

EBITDA

3 213

3 999

-19,7%

EBITDA (jako % przychodów)

37,8%

44,1%

-6,3 pp

Zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A.

702

1 383

-49,2%

Wolne przepływy pieniężne netto

1 482

871

+70,1%

Zadłużenie netto (z uwzgl. zabezpieczeń)

4 046

7 412

-45,4%

 

Omówienie wyników finansowych za pierwsze półrocze 2009 roku

(Jeżeli wyraźnie nie określono inaczej, wszelkie porównania z pierwszym półroczem 2008 roku zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do wyników finansowych pro-forma3).

Spadek przychodów w pierwszym półroczu o -6,1% głównie w wyniku regulacyjnych obniżek stawek MTR

Według wewnętrznych szacunków Grupy TP, na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce nastąpiło spowolnienie wzrostu wartości sprzedaży do +0,3% (segment stacjonarny +1,6%, segment telefonii komórkowej -0,5%), podczas gdy rok wcześniej wzrost wyniósł +7,5%. W drugim kwartale rynek skurczył się o -0,6% w porównaniu ze wzrostem o +1,1% w pierwszym kwartale. Spadek wartości rynku można w dużym stopniu wyjaśnić pełnym wpływem obniżki opłat za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych (ang. Mobile Termination Rates - MTR), wprowadzonej w marcu bieżącego roku. Obniżka ta, w połączeniu z zapoczątkowaną pod koniec pierwszego kwartału przez czwartego operatora infrastrukturalnego zwiększoną konkurencją cenową, spowodowały, że w pierwszej połowie 2009 roku doszło do spadku wartości rynku komórkowego jako całości. Ponadto, w porównaniu do poprzednich dwóch kwartałów nastąpiło nasilenie trendu spadkowego w segmencie usług głosowych telefonii stacjonarnej, co można przypisać wpływowi spowolnienia gospodarczego na zachowania konsumentów - zwiększona wrażliwość na cenę przyczyniła się do utrzymania procesu wypierania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową (pod względem liczby klientów i ruchu) oraz do ponownego nasilenia procesu przechodzenia klientów do innych operatorów oferujących usługi w oparciu o hurtową odsprzedaż abonamentu (ang. Wholesale Line Rental - WLR). Według szacunków Grupy, tylko w obszarze przesyłu danych utrzymał się dwucyfrowy wzrost - dzięki dalszemu upowszechnieniu usług opartych na dostępie szerokopasmowym i usług sieci zarządzanych.

Na tym tle, przychody Grupy TP zmniejszyły się o -6,1%. Przyczyniły się do tego te same czynniki, które rzutowały na rynek jako całość, ale ich wpływ był silniejszy ze względu na wiodącą pozycję Grupy na rynku stacjonarnym oraz pozycję odbiorcy netto w ruchu komórkowym. Przychody w segmencie telefonii stacjonarnej zmniejszyły się o -2,5% (przy czym spadek o -11,2% przychodów z usług głosowych został częściowo zrównoważony przez wzrost przychodów z usług szerokopasmowych o +12,6%), a w segmencie telefonii komórkowej spadły o -6,5%.

Wyłączając wpływ decyzji regulacyjnych oraz efekt zwiększonej konkurencji cenowej na rynku telefonii komórkowej, przychody Grupy TP wzrosłyby o +0,7% w porównaniu do pierwszej połowy 2008 roku.

Marża EBITDA wyniosła 37,8% głównie w wyniku niższych przychodów i utrzymującego się osłabienia złotego

Koszty zwiększyły się łącznie o 231 mln zł (rok do roku), z czego wzrost o 200 mln zł był efektem niekorzystnych zmian kursów walutowych. Pozostała kwota stanowi sumę oszczędności wynikających z obniżek stawek MTR, które z nadwyżką zrównoważył wzrost wydatków związanych z: zwiększeniem bazy klientów abonamentowych w segmencie komórkowym, wzrostem średniego ruchu na klienta (AUPU) z usług telefonii komórkowej, rozwojem usług telewizyjnych i zwiększoną aktywnością na rynku tranzytu międzynarodowego.

Ponadto, koszty najmu budynków biurowych w Warszawie wraz ze wzrostem cen utrzymania nieruchomości przyczyniły się do wzrostu kosztów użytkowania nieruchomości o 73 mln zł. W efekcie, marża EBITDA, z wyłączeniem zmian stanu rezerw na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty, wyniosła 38,2%. Dodatkowo biorąc pod uwagę wzrost stanu rezerw netto o 23 mln zł spadek skonsolidowanego EBITDA wyniósł -17,9% w porównaniu do pierwszej połowy roku 2008.

Niższy zysk netto w związku ze spadkiem EBITDA

Zysk netto przypisany właścicielom TP S.A. wyniósł 702 mln zł i był niższy o -49,1% - głównie wskutek spadku EBITDA. Do wzrostu kosztów finansowych netto o 63 mln zł (w porównaniu z pierwszym półroczem 2008 roku) przyczyniły się straty z tytułu różnic kursowych w wysokości 43 mln zł, wynikające głównie z aktualizacji wyceny części zadłużenia wyrażonego w euro, które w pierwszych tygodniach roku nie było w pełni objęte zabezpieczeniami. Wzrost kosztów finansowych został z wyraźną nadwyżką zrównoważony przez obniżenie podatku dochodowego o 201 mln zł w wyniku jednorazowego utworzenia aktywów z tytułu odroczonego podatku, związanych z należnościami nieściągalnymi.

Zysk na jedną akcję spadł do poziomu 0,53 zł (podczas gdy w pierwszym półroczu 2008 roku wyniósł 1,01 zł), co jest odzwierciedleniem niższego zysku netto, przy czym zakres tego spadku był niższy dzięki zrealizowanemu w 2008 roku programowi skupu akcji własnych, który doprowadził do zmniejszenia średniej ważonej liczby akcji o -2,4%.

Wolne przepływy pieniężne netto na poziomie umożliwiającym osiągniecie celu całorocznego (co najmniej 3 mld zł)

Wolne przepływy pieniężne netto (ang. Net Free Cash Flow - NFCF) wyniosły w skali Grupy 1.482 mln zł (lub 17,4% przychodów). Stanowi to istotną poprawę w porównaniu z NFCF w wysokości 871 mln zł w pierwszym półroczu 2008 roku, kiedy to przypadła spłata zobowiązań wynikających z nasilenia działalności inwestycyjnej pod koniec 2007 roku. Niższy poziom EBITDA został na poziomie przepływów pieniężnych częściowo skompensowany przez dodatni wynik na transakcjach zabezpieczających. Dzięki temu, przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem i zmianą kapitału obrotowego osiągnęły poziom bliski 38% przychodów (w porównaniu do 39,4% w analogicznym okresie 2008 roku). Dodatkowo, do wzrostu NFCF przyczyniła się optymalizacja nakładów inwestycyjnych (o -315 mln zł do poziomu 905 mln zł) oraz niższy zapłacony podatek dochodowy, przy czym pozytywny wpływ tych czynników został częściowo ograniczony przez wzrost kapitału obrotowego. Ta ostatnia zmiana wynika z wyższego wykorzystania zapasów w pierwszej połowie 2008 oraz wpływem niekorzystnych kursów walutowych na ich wartość w tym roku. Jednocześnie zmiany w poziomie zobowiązań i należności handlowych w znacznym stopniu się zrównoważyły.

Przy takim poziomie wolnych przepływów pieniężnych netto, zadłużenie netto (po uwzględnieniu zabezpieczeń) spadło do 4,046 mld zł, tj. o 1,358 mld zł w stosunku do poziomu z 31 grudnia 2008. Wskaźnik zadłużenia netto wyniósł 20%, co oznacza poprawę o 4 punkty procentowe w porównaniu ze stanem na koniec 2008 roku i aż o 10 punktów procentowych rok do roku. Na koniec czerwca, Grupa TP osiągnęła płynność na poziomie 7,7 mld zł (wraz z niewykorzystanymi liniami kredytowymi).

Telefonia stacjonarna 

 • Ponowne zwiększenie dynamiki spadku przychodów (-2,5%) wskutek nasilenia procesu wypierania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową, niższych cen detalicznych za połączenia do sieci komórkowych oraz zmiany zachowań konsumentów w związku ze spowolnieniem gospodarczym
 • Utrzymanie dwucyfrowego wzrostu przychodów (+12,6%) z usług szerokopasmowego dostępu do internetu

  • Wzrost ARPU z usług detalicznych szerokopasmowego dostępu do internetu o +7,8%
  • Wzrost liczby łączy szerokopasmowych o +10,1%
  • Pozyskanie 100 tys. abonentów telewizji satelitarnej w pierwszym półroczu

 • Spadek marży EBITDA o -3,5 punktu procentowego

  • Wyższe koszty międzynarodowego ruchu tranzytowego oraz utrzymania sieci i systemów informatycznych wskutek niekorzystnych kursów walutowych
  • Wzrost kosztów użytkowania nieruchomości, głównie w wyniku najmu budynków w Warszawie
  • Dalszy rozwój oferty programowej dla usług TV
  • Wzrost zawiązanych rezerw na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty o 39 mln zł

Kluczowe wskaźniki

Telefonia stacjonarna

1 półrocze do dnia 30 czerwca 2009

Zmiana rok

do roku

Przychody (w mln zł)

5 087

-2,5%

     Przychody z usług dostępu szerokopasmowego

789

+12.6%

Liczba łączy stacjonarnych (w tys.)

8 613

-6,0%

Liczba łączy szerokopasmowych (w tys.)

2 564

+10,1%

Liczba klientów usług TV (w tys.)

239

x 4,4

Marża EBITDA

41,6%

-3,5 pp

 

Telefonia komórkowa

 • Spadek przychodów (o -6,5%) wskutek:

  • Spadku przychodów z usług hurtowych o -18,3% z powodu obniżek stawek MTR
  • Spadku wskaźnika ARPU w usługach detalicznych o -1,7% (pomimo wzrostu AUPU o +22%) w wyniku konkurencyjnej presji cenowej oraz optymalizacji wydatków przez klientów

 • Dalszy wzrost liczby klientów abonamentowych (o +10,9%) oraz ich udziału w ogólnej liczbie klientów (do 46,8%)

  • Dalszy wzrost liczby klientów dedykowanych mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do Internetu (o +27,3%)

 • Spadek marży EBITDA do poziomu 27,7% w wyniku spadku przychodów oraz wzrostu kosztów operacyjnych spowodowanego zmianą kursów walutowych

Kluczowe wskaźniki

Telefonia komórkowa

1 półrocze do dnia 30 czerwca 2009

Zmiana rok

do roku

Przychody (w mln zł)

3 952

-6,5%

Łączna liczba klientów (w tys.)

13 768

-0,9%

Liczba klientów abonamentowych (w tys.)

6 450

+10,9%

Liczba mobilnych dostępów szerokopasmowych (w tys.)

378

+27,3%

Marża EBITDA

27,7%

-11,1 pp

 

Podsumowanie

Warunki gospodarcze, w jakich Grupa TP działa od czasu ogłoszenia swoich planów wynagrodzenia akcjonariuszy w lutym bieżącego roku nie wykazują tendencji niezbędnych Zarządowi do zaproponowania udziałowcom dodatkowego wynagrodzenia w tym roku. Przeciwnie, Spółka stoi na stanowisku, że w interesie jej interesariuszy jest bardziej niż zwykle koncentracja na utrzymaniu silnej pozycji finansowej i zabezpieczeniu realizacji celu dla wolnych przepływów gotówkowych netto na poziomie minimum 3 mld zł w roku 2009. Dlatego też Zarząd przyspiesza realizację programu oszczędnościowego zorientowanego na dalsze obniżenie kosztów oraz optymalizację wydatków inwestycyjnych. Ponadto, Spółka reorganizuje procesy, co będzie skutkować stabilnym wzrostem efektywności i wzmocnieniem podstaw działania Grupy TP.

Zarząd jest zdeterminowany do dalszego wzmocnienia i rozszerzenia wiodącej pozycji Grupy TP w celu zapewnienia jej długoterminowego sukcesu. Podstawowymi konkurencyjnymi wyróżnikami Grupy są jej bazy klientów abonamentowych usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu, jak również znaczący rozwój usług stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu, wspieranych usługami telewizyjnymi.

W świetle aktualnej sytuacji gospodarczej, która nie okazuje znaków wskazujących na możliwość jej poprawy w przewidywalnej przyszłości, Grupa TP rozpoczęła proces rewizji planu strategicznego. Proces ten obejmuje ponowną ocenę kierunków rozwoju komercyjnego przedstawionych w lipcu 2007 roku, której wyniki zostaną przedstawione przy okazji publikacji wyników trzeciego kwartału bieżącego roku. Plan inwestycyjny jest istotną częścią każdej takiej rewizji strategii. W związku z faktem, że warunki regulacyjne mają istotny wpływ na zdolność Grupy TP do inwestowania, średnioterminowy plan inwestycyjny będzie w dużym stopniu zależał od możliwości osiągnięcia rozsądnego porozumienia z polskim regulatorem w zakresie podziału funkcjonalnego oraz warunków dla prowadzenia dalszych inwestycji.

- Sytuacja finansowa Grupy TP uległa umocnieniu. Po pierwsze, osiągnęliśmy płynność na poziomie 7,7 mld zł, przy uwzględnieniu niewykorzystanych linii kredytowych. Po drugie, nasze zobowiązania długoterminowe są w wysokim stopniu zabezpieczone przed zmianami kursów walutowych. Po trzecie, skutecznie ustanowiliśmy program emisji europejskich średnioterminowych papierów dłużnych, przy czym umieściliśmy już na rynku ponad połowę zaplanowanych w ramach tego programu obligacji. Jednak pomimo tego, że w ostatnim okresie zabezpieczyliśmy płynność, pozostajemy zdeterminowani z wyprzedzeniem przewidywać i zabezpieczać optymalny sposób finansowania. - wyjaśnił Roland Dubois, Członek Zarządu TP ds. Finansów.

 

Pełna informacja znajduje się na www.tp-ir.pl

 


[1]  Wraz z usługami hurtowej sprzedaży szerokopasmowej transmisji danych (BSA).

[2] Z wyłączeniem zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak nieoczekiwane jednorazowe przepływy pieniężne.

[3]   Po wyłączeniu z wyników pierwszego kwartału 2008 roku spółki zależnej Ditel (wydającej książki telefoniczne), która została sprzedana pod koniec pierwszego półrocza 2008 roku.


Informacje prasowe

Nowy sezon Ekstraklasy w Orange sport – więcej futbolu w lepszym formacie

29 lipca 2009
Nowy sezon Ekstraklasy w Orange sport – więcej futbolu w lepszym formacie

Kanał telewizyjny Orange sport przygotował dla fanów polskiej piłki nową ramówkę związaną z rozpoczynającym się 31 lipca nowym sezonem Ekstraklasy. Tak jak dotychczas, będzie można obejrzeć wszystkie mecze z każdej kolejki – aż 6 z nich na żywo, pozostałe 2 będą retransmitowane. Ponadto, magazyn „Ekstraklasa raport” cztery razy w tygodniu. Wszystko w formacie 16/9.

W sezonie ekstraklasy 2009/2010 Orange sport pokaże w sumie 240 meczów, z czego 180 na żywo. Stacja pokaże też powtórki pozostałych 2 spotkań każdej kolejki.

Tak jak w ubiegłym roku, mecze z udziałem dwóch śląskich drużyn komentowane będą w śląskiej gwarze.

Wraz z nadchodzącym sezonem jeszcze więcej czasu poświęcone będzie Ekstraklasie. Do tej pory można było oglądać magazyn piłkarski w poniedziałki (podsumowanie kolejki) i czwartki (zapowiedź kolejki). Od sierpnia stacja zaproponuje jeszcze więcej piłkarskich emocji - magazyn piłkarski będzie pokazywany codziennie od poniedziałku do czwartku, zawsze

o godz. 18.30.

Oprócz rozgrywek Ekstraklasy Orange sport pokaże na żywo 230 meczów najlepszych lig światowych: 60 spotkań francuskiej Ligue 1, 40 meczów portugalskiej Liga Sagres, 30 spotkań siatkarskiej Serie A mężczyzn, 20 meczów szwedzkiej ligi żużlowej Elitserien oraz 80 meczów NBA.

Ponadto, zgodnie z oczekiwaniami widzów Orange sport, stacja rozpoczęła w lipcu nadawanie

w nowym formacie 16:9

Scroll to Top