Informacje prasowe

Jak używamy urządzeń ekranowych – pierwsze badanie higieny cyfrowej

14 marca 2023

Jak używamy urządzeń ekranowych – pierwsze badanie higieny cyfrowej

Czas spędzany przed ekranem kontroluje 14,3% badanych[1]. Blisko 2/3 z nich uważa, że spędza w ten sposób dużo, a nawet za dużo czasu. 1 na 5 osób ogranicza liczbę powiadomień w telefonie, a 9,3% unika używania ekranów przed snem. To jedne z najważniejszych wyników pierwszego badania higieny cyfrowej dorosłych w Polsce korzystających z internetu. Organizatorzy badania oprócz wyników udostępnili w internecie także bezpłatny Test Higieny Cyfrowej.

 

Higiena cyfrowa to chroniące zdrowie zachowania związane z używaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza urządzeń ekranowych i internetu. Nieumiejętne korzystanie z nich może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

Ogólnopolskie Badanie Higieny Cyfrowej 2022

Badanie przeprowadzono w listopadzie 2022 roku na reprezentatywnej grupie dorosłych użytkowniczek i użytkowników internetu w Polsce[2], co daje obraz poziomu higieny cyfrowej polskiego społeczeństwa, którego 88,4% korzysta w 2023 r. z internetu[3]

– Zależało nam, aby zwrócić uwagę na to, że nieumiejętne korzystanie z internetu i urządzeń ekranowych jest dzisiaj problemem społecznym, dotyczącym wszystkich grup wiekowych, a nie tylko dzieci i młodzieży,  jak zwykło się uważać – mówi Magdalena Bigaj, prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, pomysłodawczyni i współtwórczyni badania. – Aby zdiagnozować stan higieny cyfrowej osób dorosłych, stworzyliśmy nowe narzędzie badawczo-edukacyjne, Kwestionariusz Samooceny Higieny Cyfrowej, opracowane w taki sposób, aby osoba wypełniająca go równocześnie zdobywała wiedzę na temat pozytywnych, pożądanych zachowań w tym zakresie.

 

W badaniu skoncentrowano się na najważniejszych zachowaniach z czterech obszarów higieny cyfrowej: (1) stawianiu granic i kontroli w używaniu urządzeń ekranowych, (2) bezpiecznym używaniu internetu, (3) tworzeniu i odbieraniu informacji w internecie oraz (4) innych zalecanych zachowaniach prozdrowotnych związanych z używaniem ekranów, jak dbałość o sen czy bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wyniki badania opublikowano w raporcie „Higiena cyfrowa dorosłych użytkowniczek i użytkowników internetu w Polsce” dostępnym na stronie www.higienacyfrowa.pl. Autorzy zawarli w nim także rekomendacje działań na rzecz podniesienia poziomu higieny cyfrowej polskiego społeczeństwa. Głównym wnioskiem płynącym z badania jest to, że niewielu dorosłych chroni swoje zdrowie używając urządzeń ekranowych. Wybrane wyniki mówią o tym, że[4]:

  • 14,3% osób dorosłych kontroluje swój czas ekranowy, 21,9% ogranicza liczbę powiadomień;
  • 9,3% badanych unika używania urządzeń ekranowych przed snem, a 18,1% unika kładzenia telefonu przy lub w łóżku przed zaśnięciem;
  • 20,3% osób wykonując czynności wymagające skupienia, jak praca czy uczenie się, usuwa telefon z zasięgu wzroku;
  • co czwarta osoba spożywa posiłki bez ekranu w zasięgu wzroku.

– Zachowywanie higieny cyfrowej przez dorosłych jest ważne również dlatego, że to właśnie oni modelują zachowania dzieci i młodzieży w tym obszarze. Rodzina, szkoła i najbliższe otoczenie to pierwsze miejsca treningu społecznego, w których dzieci i młodzież powinny uczyć się, jak używać urządzeń ekranowych i internetu w sposób chroniący zdrowie – mówi Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange. – Dlatego niezbędne jest podejmowanie działań edukacyjnych upowszechniających higienę cyfrową, które skierowane są do osób dorosłych. Podstawą tych działań powinna być diagnoza ich zachowań w tym zakresie.

 

Test Higieny Cyfrowej pomoże wzmocnić dobre nawyki

 

Organizatorzy badania przygotowali także Test Higieny Cyfrowej, skorzystać z tego narzędzia może każda zainteresowana osoba. Pomoże on sprawdzić czy wystarczająco chronimy swoje zdrowie w czasie używania ekranów oraz wskaże dobre nawyki, które warto wprowadzić w swoim życiu. Test wraz z praktycznymi poradami jest dostępny bezpłatnie na stronie www.higienacyfrowa.pl. Znajdziemy tu pytania między innymi o: kontrolowanie czasu ekranowego, korzystanie z ekranów przed snem czy podczas czynności wymagających skupienia. Zatrzymanie się nad odpowiedzią i wynikiem, to ważny moment autorefleksji, który w rezultacie może prowadzić do podjęcia działań prozdrowotnych.

 

 

 

[1] Wyniki przytaczane w niniejszym tekście dotyczą odpowiedzi “zawsze lub prawie zawsze”.

[2] Badanie przeprowadzono metodą CAWI na grupie 1067 respondentów reprezentatywnej dla osób powyżej 18 r.ż. Mieszkających w Polsce i używających internetu.

[3] Hootsuite, We are social (2023). Digital 2023. Global digital overview. Essential insights into how people around the world use the internet, mobile devices, social media and ecommerce. Dostęp online 30.01.2023: https://datareportal.com/reports/digital-2023-poland.

[4] Wyniki dla odpowiedzi „zawsze lub prawie zawsze”


Ogólnopolskie Badanie Higieny Cyfrowej 2022 było elementem projektu badawczo-edukacyjnego Higiena Cyfrowa Osób Dorosłych, realizowanego w latach 2022–2023 przez Fundację Instytut Cyfrowego Obywatelstwa oraz Fundację Orange. Celem projektu jest dostarczenie brakującej wiedzy na temat wzorów korzystania z urządzeń ekranowych przez osoby dorosłe.

Badanie ma charakter otwierający i rozpoczyna kilkuletnie przedsięwzięcie badawczo-edukacyjne poświęcone higienie cyfrowej. Na stronie www.higienacyfrowa.pl internauci i internautki znajdą: raport z badania, Test Higieny Cyfrowej oraz materiały informacyjne i poradnikowe, wyjaśniające wpływ higieny cyfrowej na zdrowie.

Honorowy patronat nad badaniem objęła Komisja Europejska w Polsce, Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Komitet Dialogu Społecznego KIG.

Mediateka

Udostępnij: Jak używamy urządzeń ekranowych – pierwsze badanie higieny cyfrowej

Informacje prasowe

Fundacja Orange z nowym programem edukacyjnym dla przedszkoli

28 lutego 2023

Fundacja Orange z nowym programem edukacyjnym dla przedszkoli

Prawa dziecka przysługują każdemu z dzieci bez względu na płeć, pochodzenie, rasę czy wyznanie. Z uwagi na dynamiczne zmiany, jakie technologia wywiera na społeczeństwo, rolą dorosłych jest zadbanie o poszanowanie tych praw także w środowisku cyfrowym. Jest ono dziś integralną częścią życia najmłodszych, nawet jeśli sami nie używają urządzeń ekranowych.  Fundacja Orange od września ruszy z programem edukacyjnym dla przedszkoli, aby przygotować najmłodszych do życia w społeczeństwie informacyjnym w sposób bardziej świadomy, uważny i dbając o swój dobrostan. 

Według badań UKE za 2022 rok1, dzieci zwykle zaczynają korzystać z telefonu komórkowego mając 7- 10 lat. Niemal każde dziecko w tym wieku ma telefon typu smartfon (96,9%). Większość korzysta też z internetu (91,3 %). 23 % przygodę z siecią zaczyna, mając 5-6 lat. Jednocześnie od najmłodszych lat dorastają w świecie pełnym technologii. Dane te motywują do postawienia pytania, w jaki sposób dorośli, instytucje, organizacje, ustawodawcy powinni zadbać o respektowanie praw dziecka także w środowisku cyfrowym.

11 maja 2022 roku Komisja Europejska przyjęła nową strategię na rzecz lepszego internetu dla dzieci („Better Internet for Kids” BIK+). Zapewniła też, że podejmie działania, by każde dziecko było chronione, upodmiotowione i szanowane w internecie. W Polsce w przygotowaniu jest rządowy Ramowy Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, a ONZ także zwraca uwagę na te kwestie m.in. w Komentarzu Ogólnym nr 25 do Konwencji o prawach dziecka.

Istotną rolę w ochronie praw dziecka odgrywa edukacja zarówno dzieci, jak i dorosłych – rodziców, opiekunów, wychowawców – mówi Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange. Po wielu latach działania z tysiącem szkół w tym zakresie, widzimy potrzebę wsparcia także przedszkoli. Dlatego od września otworzymy nowy program MegaMisja dla Przedszkoli, skierowany do młodszych dzieci, ich rodziców i opiekunów  – dodaje.

Scenariusze zajęć programu MegaMisja dla Przedszkoli, pozwolą nauczycielkom i nauczycielom porozmawiać z dziećmi m.in. na temat zasad bezpieczeństwa, ochrony prywatności, zdrowia, dbania o równowagę w codziennych aktywnościach, weryfikowania informacji i odróżniania ich od reklamy czy opinii. Wiele materiałów podejmuje temat empatii, wyrażania emocji, zaufania, czy poszanowania różnorodności i odporności na oceny. Wszystko to przygotowuje dzieci do odpowiedzialnego korzystania z technologii, z poszanowaniem swoich granic i potrzeb. Program będzie też źródłem wiedzy dla rodziców i opiekunów, otrzymają oni informacje, które pomogą wprowadzić domowe zasady ekranowe oraz rozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie w internecie. MegaMisja dla Przedszkoli realizowana będzie przy minimalnym wykorzystaniu narzędzi cyfrowych (dzieci nie będą korzystać z urządzeń), a zajęcia prowadzone będą poprzez zabawę i zadania ruchowe – wpisując się tym samym w potrzeby rozwojowe dzieci w tym wieku. Celem zajęć jest także tworzenie przestrzeni do współpracy wśród dzieci. Partnerami projektu Fundacji Orange są Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej.


Świat się zmienia, a nasza codzienność i codzienność naszych dzieci to także środowisko cyfrowe. Technologia jest narzędziem do realizowania podstawowych potrzeb np. związanych z komunikowaniem się, czy edukacją – zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci. Zadaniem dorosłych jest natomiast zapewnienie najmłodszym bezpieczeństwa polegającego choćby na ograniczeniu treści, które nie są dostosowane do wieku, oraz wyposażenie w wiedzę i odpowiednie kompetencje, które umożliwią im bycie świadomymi członkami społeczeństwa informacyjnego –
mówi Małgorzata Kowalewska, liderka programowa z Fundacji Orange.

Program MegaMisja dla Przedszkoli to kontynuacja misji Fundacji Orange, która od lat działa na rzecz edukacji i rocznie wspiera tysiące nauczycielek i nauczycieli w tym, by ciekawie i skutecznie uczyli najmłodszych, jak bezpiecznie i mądrze funkcjonować w społeczeństwie informacyjnym. Programy fundacji kładą nacisk na naukę higieny cyfrowej oraz podkreślają wagę krytycznego myślenia w używaniu technologii. W ramach działań na rzecz praw dzieci, fundacja prowadzi monitoring ekspercki dot. praw i podmiotowości dziecka w środowisku cyfrowym i planuje wydanie raportu na ten temat. Jednoczy także w tym temacie środowisko ekspertów i ekspertek, w tym Radę Programową fundacji.

1Badanie konsumenckie dzieci i rodziców w 2022 roku, Urząd Komunikacji Elektronicznej  


Kontakt dla mediów

Magda Mierzwińska, Fundacja Orange

e-mail: magda.mierzwinska@orange.com

tel. +48 512 356 297

Udostępnij: Fundacja Orange z nowym programem edukacyjnym dla przedszkoli

Informacje prasowe

Orange Polska na półmetku realizacji strategii .Grow. Bardzo dobre wyniki za rok 2022 pozwalają potwierdzić wszystkie założone w niej cele.

16 lutego 2023

Orange Polska na półmetku realizacji strategii .Grow. Bardzo dobre wyniki za rok 2022 pozwalają potwierdzić wszystkie założone w niej cele.

Pomimo  trudnej sytuacji makroekonomicznej, zwłaszcza kryzysu energetycznego
i dwucyfrowej inflacji, Orange Polska zrealizował cele na rok 2022 i jest na dobrej drodze do osiągnięcia ambicji strategii .Grow. Przychody firmy wzrosły o 4,7%, a rentowność operacyjna EBITDAaL o blisko 4% rok do roku.

– Jesteśmy na półmetku realizacji naszej strategii .Grow i już dziś mogę powiedzieć, że pomimo wyjątkowo trudnego otoczenia gospodarczego przekroczyliśmy istotne kamienie milowe na naszej ścieżce wzrostu. Nasze kluczowe usługi kierowane do klientów indywidualnych rozwijają się stabilnie, bardzo dobre wyniki osiągamy na rynku biznesowym, zwłaszcza z usług IT i Smart City. Dzięki nowemu otwarciu na współpracę z innymi operatorami dynamicznie rośniemy na rynku hurtowym. Konsekwentnie uzyskujemy wyniki finansowe zgodne z planem: w ubiegłym roku EBITDAaL podnieśliśmy o blisko 4%, a przychody o prawie 5%. Dzięki intensywnej pracy ograniczamy nasz wpływ na środowisko: już w tym roku przekroczymy nasz cel udziału co najmniej 60% energii odnawialnej w całości miksu, a o 38% zredukowaliśmy nasze emisje względem 2015 r. Stawiamy na różnorodność, dziś już 37% spośród menedżerów w Orange Polska to kobiety. Tym samym zrealizowaliśmy z wyprzedzeniem wszystkie nasze zobowiązania z zakresu ESG.  – powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska. – To rezultat zaangażowania i pracy wszystkich zespołów Orange Polska. Dzięki otwartości i współpracy naszych ludzi możemy zmieniać się w bardziej cyfrową i zwinną organizację. Wszystko to, pomimo trudnych warunków makroekonomicznych, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość – dodał.

Przybywa użytkowników wszystkich kluczowych usług telekomunikacyjnych

W zasięgu Orange Światłowodu, który jest obecnie rozwijany głównie poprzez współpracę z innymi operatorami, jest już ponad 7 mln gospodarstw domowych. Firma już dziś osiągnęła założony w strategii .Grow próg 7-8 mln gospodarstw w zasięgu na koniec roku 2024. To znaczy, że Orange Światłowód dociera do niemal połowy gospodarstw domowych w kraju.

W  ubiegłym roku przybyło 226 tysięcy klientów korzystających ze światłowodu. Z całego pakietu usług od Orange dla domu korzysta już ponad 1,6 mln rodzin, ponad 70 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Klienci chętnie wybierają także usługi mobilne od Orange – w minionym roku przybyło prawie 300 tysięcy użytkowników abonamentowych usług głosowych.

Upowszechnienie światłowodu, konwergentnych pakietów usług  oraz podejście „więcej za więcej” w tworzeniu ofert przekłada się na wartość dla firmy w postaci rosnącego ARPO, czyli średniego przychodu na jednego klienta.

Kluczowe wyniki finansowe – wzrost EBITDAaL i przychodów zgodny z założeniami

Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego, firma osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody wzrosły łącznie o 4,7 % rok do roku. To między innymi rezultat dobrych wyników kluczowych usług telekomunikacyjnych (usługi mobilne, internet oraz konwergencja) – przychody z nich wzrosły o ponad 6%, a także wzrostu przychodów z usług ICT, które wspierają sprzedaż dla klientów biznesowych, o 23% w skali roku. Kolejnym pozytywnym elementem był rozwój współpracy z innymi operatorami dotyczącej dostępu do infrastruktury, która przekłada na coraz lepsze jej wykorzystanie, a także rosnące przychody z tego biznesu.

Wzrost rentowności operacyjnej EBITDAaL sięgnął niemal 4% rok do roku. Co ważne, ma on zdrowe podstawy, ponieważ wynika ze wzrostu przychodów, a nie oszczędności kosztowych. Ponad 70% wzrost kosztów energii został w większości skompensowany poprzez ograniczenie kosztów w innych obszarach. W tym roku, dzięki kontraktom zabezpieczającym 75% udział zielonej energii w naszym zapotrzebowaniu, wpływ rosnących cen energii na nasz biznes powinien być zdecydowanie mniejszy.

Zysk netto za rok 2022 wyniósł 724 mln złotych. Porównując go do zysku netto rok wcześniej, po wyłączeniu jednorazowego zysku ze sprzedaży udziałów w Światłowód Inwestycje w 2021, jest to wynik wyraźnie – bo o ponad 450 mln zł – lepszy.

Dobre wyniki i mocny bilans finansowy  pozwalają zarządowi zarekomendować wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,35 zł na akcję.

Cyfrowa transformacja i odpowiedzialny rozwój  – zgodnie z założeniami strategii .Grow

Strategia .Grow zakłada także cyfrową transformację firmy, wdrażanie nowych, digitalnych narzędzi dla klientów. Korzystają z nich oni coraz częściej: w 2022 roku podpisano o 20% więcej umów online niż rok wcześniej, liczba użytkowników Orange Flex – oferty komórkowej w aplikacji –  wzrosła o 64%. Połowa klientów korzysta już z aplikacji Mój Orange.

Rozwijając swoją działalność firma ogranicza swój wpływ na środowisko – tylko w 2022 roku zredukowała emisje CO2 o 14%, a łącznie od 2015 roku aż o 38%.

Odnawialne źródła energii stanowiły w 2022 roku 12% energii zużywanej przez firmę. Na ten rok Orange Polska zabezpieczył aż 75-procentowy udział energii odnawialnej w swoim miksie energetycznym. Te działania pozwolą firmie osiągnąć założone cele klimatyczne.

Ubiegły rok upłynął także pod znakiem kryzysu humanitarnego spowodowanego wojną w Ukrainie. W ośrodkach Orange Polska znalazło schronienie ponad 800 uchodźców, aktywowano ponad milion pakietów ze specjalną ofertą dla osób uciekających przed wojną. Na pomoc ruszyli wolontariusze Orange – ponad 1000 osób zrealizowało około 130 projektów pomocowych dzięki grantom Fundacji Orange. Operator wspiera działanie telefonu alarmowego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy potrzebujących pomocy psychologicznej, prowadzonego wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

 

Pełny raport z wynikami Orange Polska za rok 2022 znajduje się na www.orange-ir.pl

Udostępnij: Orange Polska na półmetku realizacji strategii .Grow. Bardzo dobre wyniki za rok 2022 pozwalają potwierdzić wszystkie założone w niej cele.

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej