Informacje prasowe

Mądre zarządzanie: przyszłość trzeba budować teraz

12 marca 2019
Mądre zarządzanie: przyszłość trzeba budować teraz

Wartości, postawy i kompetencje społeczne będą wkrótce decydujące dla sukcesu biznesowego i zawodowego. Rozwijanie biznesu wymagać będzie w coraz większym stopniu tych samych kompetencji, co rozwój społeczny i budowanie społeczeństwa obywatelskiego – wynika z raportu „Mądre zarządzanie”, przygotowanego przez Orange Polska.

O kompetencjach przyszłości – dialogu, współpracy oraz przywództwie – dyskutowali 12 marca eksperci podczas debaty „Inspirator, kreator, zdobywca. Gotowi na przyszłość?”, zorganizowanej przez Orange w ramach cyklu Miasteczko Myśli.

Kompetencje przyszłości to temat, o którym chętnie się dziś dyskutuje. Coraz częściej słyszymy badaczy społecznych i ekspertów rynku pracy mówiących o tym, jakie umiejętności trzeba mieć, aby odnieść sukces w zmieniającym się świecie. Zmiany te dotyczą w równym stopniu pracowników, co całych organizacji. Współpraca, dialog i otwartość na innych to cechy, które są w biznesie niezbędne. Bez szacunku dla partnerów w rozmowach, bez względu na to, czy są to inne przedsiębiorstwa czy pracownicy, nie da się dobrze prowadzić firmy. Cieszę się, że możemy w Orange promować takie postawy, wspierając inicjatywy wzmacniające mądre przywództwo i dialog – powiedział Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska.

Autorzy raportu przypominają, że już w 2011 roku w opracowanym przez kalifornijski Institute for the Future (IFTF) zestawieniu kluczowych kompetencji przyszłości wskazano, iż wysoka inteligencja społeczna pozwala pracownikom na lepszą współpracę w grupie i tworzenie relacji zaufania co ma pozytywny wpływ na efekty pracy. Także dla kluczowych kompetencji określanych w dokumentach Unii Europejskiej wspólnym mianownikiem są zdolności komunikacyjne, negocjacyjne, analityczne, międzykulturowe oraz umiejętność pracy zespołowej. Szwajcarska organizacja World Economic Forum za równie ważny uznaje zestaw kompetencji określanych jako  przywództwo i wpływ społeczny. Eksperci Helping Heads, którzy przygotowali raport „Mądre zarządzanie”, wyróżniają trzy kluczowe kompetencje: współpracę, dialog oraz przywództwo.

Czy Polacy są gotowi do współpracy?

Zorientowanie na współpracę, czyli życzliwe, kooperacyjne podejście do innych ludzi, jest kompetencją nieodzowną w biznesie. Oznacza poszukiwanie takich rozwiązań, gdzie obie strony wygrywają razem (win-win).

W sferze deklaracji Polacy cenią sobie współpracę. Dwóch na trzech ankietowanych (62%) przez Kantar na zlecenie Orange Polska mówi, że działając wspólnie można osiągnąć więcej. Jeszcze lepiej wypadamy w badaniach zrealizowanych w lutym 2018 r. przez CBOS – pozytywnie do współpracy odniosło się wówczas ponad 80% badanych. Ponad połowa ankietowanych przez Kantar wierzy, że współpracując z innymi mogą pomóc potrzebującym lub rozwiązać niektóre problemy swojego środowiska, osiedla, wsi lub miasta. Dalsze pytania pokazują, że preferujemy jednak współpracę w ramach swojego najbliższego otoczenia. Jedynie co trzeci respondent przyznał, że zna osobę spoza swojej rodziny, z którą gotów byłby prowadzić firmę. 36% zadeklarowało, że pożyczyliby osobom spoza tego kręgu wartościową dla nich rzecz, np. samochód. Chętniej pomogliby im znaleźć pracę. Badanie pokazuje, że również w odniesieniu do działań biznesowych pozostaje w tym kontekście pole do rozwoju – pozytywnie na pytanie o gotowość do współpracy z innymi firmami dla dobra swojej firmy (dla realizacji wspólnego celu, dla realizacji kontraktu) odpowiedziało 29% ankietowanych.

 

Dialog potrzebny od zaraz

O potrzebie dialogu najczęściej słyszymy w odniesieniu do najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Mówimy o dialogu międzyreligijnym, międzykulturowym i między narodami. Na niższym poziomie atmosfera dialogu i współpracy w imię dobra wspólnego sprzyja poczuciu obywatelskości i tworzeniu się społeczeństwa obywatelskiego. Postawa dialogu jak najbardziej ma zastosowanie w biznesie.

Norweski Nansen Center for Peace and Dialogue wskazuje, że dialog nie jest metodą realizacji własnego interesu ale otwarciem się na innego człowieka i drogą do zrozumienia go. Polega na wyjaśnianiu i słuchaniu, wymaga tolerancji, samodyscypliny i samokrytycyzmu. Sprzyja budowaniu dobra wspólnego wtedy, gdy respektuje godność, poczucie własnej wartości i reputacji uczestników. Musi być prowadzony z poszanowaniem wartości, celów i światopoglądów każdej ze stron.

Odpowiedzialne przywództwo

W XXI wieku rynek pracownika jest niezwykle zróżnicowany. Starsze pokolenia, skłonne niegdyś poświęcać wszystko dla kariery zawodowej zasiadają przy jednym stole z pokoleniami młodszymi, wzrastającymi w dobie nowych technologii. W stylu życia tych ostatnich praca często nie zajmuje już kluczowego miejsca. Zmienia się także kondycja psychiczna pracowników. W tej sytuacji stare style zarządzania przestają mieć zastosowanie – zwrócił uwagę we wstępie do raportu Konrad Ciesiołkiewicz,  dyrektor komunikacji korporacyjnej i CSR Orange Polska.

Dziś przyszli liderzy stoją przed licznymi pytaniami: jak kierować? jak przejmować odpowiedzialność? jak oddziaływać na innych ludzi w organizacji? Obecnie skuteczny styl przywództwa określany jest często jako bardziej włączający i coachingowy. Postuluje się, aby liderzy wykazywali się umiejętnością słuchania i wczuwania się w sytuację drugiego człowieka.

Trudno jednak być liderem, nie mając współpracowników skłonnych do podążania za liderem. W myśleniu o przywództwie obok słowa „leadership” pojawia się więc także hasło „followership”. Docenienie podążania za liderem pozwala pogodzić ambicje liderom i ich zespołom. Profesor John S. McCallum z I. H. Asper School of Business na University of Manitoba, wskazuje osiem cech dobrego podążania za liderem. Są wśród nich:

  • osąd - który nakazuje podążać za liderem tylko wtedy, gdy kierunek jest etyczny i właściwy,
  • etyka pracy – oznaczająca zaangażowanie, dokładność i wysiłek w pracy. Odpowiedzialnością lidera jest stworzenie odpowiedniego środowiska pracy,
  • bycie kompetentnym – czyli posiadanie umiejętności i wiedzy pozwalającej na wykonywanie zadań. Odpowiedzialnością lidera jest upewnienie się, że wykonawca jest kompetentny.
  • dyskrecja – rozumiana jako troska o środowisko swojej pracy,
  • odwaga - bycie uczciwym wobec lidera wymaga odwagi,
  • uczciwość - osoba podążająca za liderem jest mu winna uczciwą i szczerą ocenę

tego, co lider próbuje osiągnąć i jak to czyni.  Dobry przywódca docenia konstruktywną informację zwrotną,

  • lojalność – wobec firmy i jej celów. Pracownicy mają obowiązki wobec przedsiębiorstwa, a nie wobec lidera,
  • zarządzanie ego – zdolność do pracy zespołowej. Sukces wiąże się z wynikami i osiągnięciem celu, a nie z osobistym uznaniem i autopromocją.

Orange Polska promuje wśród swoich pracowników, interesariuszy i społeczności, z którymi się styka, kulturę dialogu i współpracy. Wspiera Komitet Dialogu Społecznego KIG, współpracuje z Nansen Center for Peace and Dialogue organizując w ramach projektu „Wyłącz ego. Zrozum drugiego.” szkolenia dla liderów lokalnych społeczności, fundacji i stowarzyszeń w rozwiazywaniu konfliktów poprzez dialog. Sieć Pracowni Orange w małych miejscowościach to miejsca aktywizujące lokalne społeczności, przestrzeń dialogu i współpracy  przy różnorodnych inicjatywach, kształtujące postawy przyszłych liderów.

 


Informacje prasowe

Raport CERT Orange Polska 2018: nowe cyberzagrożenia i sposoby ochrony

11 marca 2019
Raport CERT Orange Polska 2018: nowe cyberzagrożenia i sposoby ochrony

W ubiegłym roku internauci mieli do czynienia z kolejną falą ataków phishingowych, próbujących wyłudzić pieniądze czy hasła do kont. Złośliwe oprogramowanie coraz częściej otrzymujemy w SMS-ach, a komputery są bez wiedzy właścicieli wykorzystywane do wydobywania kryptowalut. Są też nowości po stronie ochrony - sztuczna inteligencja pomaga szybciej reagować na zagrożenia, a uwierzytelnianie biometryczne uwalnia internautów od pamiętania skomplikowanych haseł. W sieci Orange Polska świetnie sprawdza się CyberTarcza - w ubiegłym roku w ponad 2,5 milionach zdarzeń ochroniła klientów internetu domowego przed utratą danych, tożsamości czy pieniędzy, a od niedawna mobilna CyberTarcza pomaga chronić użytkowników smartfonów.

Z najnowszego raportu CERT Orange Polska wynika, że sieć mobilna i stacjonarna to już jeden świat, a podział na zagrożenia kierowane na urządzenia mobilne lub stacjonarne przestaje być aktualny. Z kolei cyberprzestępcy to dziś przede wszystkim specjaliści od socjotechniki i manipulacji, nie muszą się znać na programowaniu.

- Przygotowaliśmy raport CERT Orange Polska już po raz piąty. W tym czasie zmienił się świat. Zagrożenia typowe kiedyś dla komputerów pojawiają się w sieci mobilnej i odwrotnie. To, co przez te lata się nie zmieniło, to potrzeba edukacji, świadomości internautów, stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa, o których mówimy również w tegorocznym raporcie – podkreśla Piotr Jaworski, członek zarządu ds. Sieci i Technologii Orange Polska. - Zawsze staramy się być o krok do przodu przed tymi, którzy mają w sieci złe zamiary by stworzyć jak najbezpieczniejsze środowisko dla wszystkich korzystających z naszych usług. Uczymy się od najlepszych, doskonalimy naszych ludzi i narzędzia. Dzięki temu CERT Orange Polska stał się jednym z 4 głównych centrów cyberbezpieczeństwa Grupy Orange i pomaga zabezpieczać sieci Orange także w innych krajach – dodaje.

Zagrożenia w sieci 2018 według CERT Orange Polska

Z danych CERT Orange Polska za 2018 rok wynika, że  wciąż największą grupę zagrożeń w sieci stanowią te z kategorii „obraźliwych i nielegalnych treści”. Zaliczamy do nich m.in. rozsyłanie spamu, treści pirackich czy nielegalnych typu dziecięca pornografia. W porównaniu z ubiegłymi latami, a zwłaszcza z rokiem 2017, udział tego rodzaju zagrożeń wyraźnie się jednak zmniejszył – z prawie 50% w 2017 do niecałych 27% w 2018. Kolejny duży spadek odnotowano w kategorii prób włamań – z 20% 5 lat temu, do nieco ponad 4% w 2018.

Najbardziej rosnącym typem zagrożeń jest „gromadzenie informacji” – czyli  skanowanie portów czy phishing oraz „złośliwe oprogramowanie” w załącznikach do wiadomości czy linkach do zainfekowanych stron, które coraz częściej jest rozsyłane także w SMS-ach.

Po raz pierwszy od publikacji raportu CERT Orange Polska zmniejszyła się aktywność ransomware, złośliwego oprogramowania, które szyfruje pliki na dysku, a odszyfrowanie wymaga zapłacenia okupu. Przyczyn może być kilka: rosnąca świadomość po nagłośnieniu spektakularnych światowych  ataków w ubiegłych latach, nasilenie się cryptojackingu, który może generować zyski bez żądania okupu, czy rosnąca popularność przechowywania danych w chmurze, gdzie są one lepiej zabezpieczone.

Nie maleje skala ataków DDoS, jednych z najprostszych i najbardziej popularnych ataków na sieć lub system komputerowy. Zalewają atakowany system ogromną liczbą danych, których nie jest on w stanie przetworzyć. Dla firmy oferującej usługi w sieci taka niedostępność może być fatalna w skutkach. Coraz częściej atakowani są także zwykli internauci, zwłaszcza gracze online. Rośnie siła ataków DDoS - średnia wielkość szczytowego natężenia ataku w sieci Orange Polska w 2018 roku sięgnęła 2,1 Gbps, a największa wartość natężenia ruchu ok. 198 Gbps. Rok wcześniej te wartości były zdecydowanie niższe, wynosiły odpowiednio 1,2 Gb/s oraz 82 Gb/s.  Ataki są jednak coraz krótsze (średnio 11 minut w 2018 roku) - to dlatego że są bardziej efektywne i tańsze do kupienia na czarnym rynku.

Szybko rozwijającym się zjawiskiem jest Internet Rzeczy - błyskawicznie przybywa urządzeń podłączonych do sieci, a ich zabezpieczenia nieraz pozostawiają wiele do życzenia.

- Na rynku pojawiają się coraz to nowsze gadżety, chcemy je mieć jak najszybciej i jak najtaniej, a to nie zawsze idzie w parze z bezpieczeństwem. Dziś o wiele łatwiej przejąć kontrolę nad różnymi inteligentnymi urządzeniami niż nad komputerem. Dlatego jeśli instalujemy jakiekolwiek urządzenie, które ma dostęp do internetu, pamiętajmy o kilku prostych zasadach bezpieczeństwa: ograniczajmy lub wyłączmy dostęp do tych urządzeń z innych sieci niż lokalna, zmieńmy fabryczne hasła oraz zamykajmy wszystkie usługi, z których nie korzystamy. Przykładowo, kamera nie musi mieć możliwości wysyłania SMS-ów Premium  – wyjaśnia Robert Grabowski, szef CERT Orange Polska.

Dzieci i młodzież w sieci

Z raportu CERT Orange Polska wynika też, że dzieci dość rzadko próbują wchodzić na „zakazane” strony, które blokuje aplikacja ochrony rodzicielskiej „Chroń Dzieci w Sieci”.  To tylko nieco ponad 5% całej ich aktywności. To dobra wiadomość, ale może też oznaczać, że zagrożenia czyhają w miejscach nie sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Dlatego tak ważna jest edukacja zarówno dzieci, ale też rodziców i nauczycieli, by interesowali się tym, co robią, oglądają dzieci i na co dzień z nimi o tym rozmawiali. Mądrego i bezpiecznego korzystania z sieci od lat uczy Fundacja Orange – już najmłodszych internautów, w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Z programu MegaMisja korzysta już 20 000 dzieci w 800 szkołach, w tym roku dołączy kolejne 150 szkół.

Pełny raport CERT Orange Polska 2018 jest dostępny na stronie www.cert.orange.pl

Materiały graficzne do pobrania w Mediatece.

******

Kontakt dla mediów:

Wojciech Jabczyński, Rzecznik Orange Polska

biuro.prasowe@orange.com

Twitter: @RzecznikOrange

Nasz blog: www.biuroprasowe.orange.pl/blog

Mediateka


Informacje prasowe

Więcej telewizyjnej rozrywki i internet bez ograniczeń w nowej ofercie Orange Love

07 marca 2019
Więcej telewizyjnej rozrywki i internet bez ograniczeń w nowej ofercie Orange Love

Orange wprowadza dwa nowe pakiety konwergentnej usługi Orange Love. Zawierają one zdecydowanie bogatszą ofertę telewizyjną. Do tego internet światłowodowy do 1 Gb/s, telewizję mobilną Orange TV Go i nawet 20 GB w abonamencie komórkowym. Kto zdecyduje się na nową ofertę, dostanie w prezencie smartfon Huawei Y6 2018.

Kiedy wprowadzaliśmy na rynek Orange Love, pakiety łączące najważniejsze usługi stacjonarne i mobilne dla domu w najnowocześniejszych technologiach były nowinką. Dziś z  Orange Love korzysta już ponad 1,2 mln klientów. Na drugie urodziny postanowiliśmy wprowadzić dwa nowe pakiety, z atrakcyjną ofertą programów telewizyjnych dla całej rodziny. Nowe pakiety Love zapewnią najlepszą rozrywkę dla wszystkich domowników: jeszcze więcej szybkiego internetu w komórce, światłowód o prędkości do 1 Gb/s oraz jeszcze więcej telewizji – powiedział Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska. – Widzimy, że zwłaszcza telewizja cieszy się dużą popularnością. Ponad 950 tys. Polaków ogląda telewizję z Orange. Dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić dwa nowe pakiety skierowane właśnie do tych, którzy cenią sobie szeroki wybór atrakcyjnych treści – dodał.

Z badań Orange Polska wynika, że oglądane telewizji jest jednym z preferowanych sposobów wspólnego spędzania czasu. Telewizję Orange ma już ponad 950 tys. Polaków, a 70% klientów operatora twierdzi, że nie wyobraża sobie bez niej życia. Extra i Premium to dwa nowe pakiety dostępne od 7 marca w ofercie Orange Love:

  • Pakiet Orange Love Extra (od 149,99 zł miesięcznie) to internet domowy, w tym światłowód wraz ze Smart Wi-Fi, 168 kanałów telewizji, w tym 100 w jakości HD, bogata biblioteka treści w jakości 4K, a także usługa Orange TV Go, czyli dostęp do telewizji Orange na urządzeniach mobilnych. Wśród kanałów TV klienci znajdą m.in. Eleven Sports i Polsat Sport HD. W abonamencie komórkowym klienci otrzymują internet bez limitu (10 GB z pełną prędkością, potem do 1 Mb/s) oraz smartfon Huawei Y6 2018 za 1 zł.
  • Pakiet Orange Love Premium (od 219 zł miesięcznie) oferuje internet domowy, w tym Orange Światłowód wraz ze Smart Wi-Fi, 181 kanałów TV, w tym 113 w jakości HD, telewizję i VOD w jakości 4K, mobilny dostęp do wybranych treści w Orange TV GO oraz HBO GO. W ramach pakietu klienci otrzymują dostęp do m.in. wszystkich kanałów Canal+ i HBO. W abonamencie komórkowym klienci otrzymują  internet bez limitu (20 GB z pełną prędkością, potem do 1 Mb/s) oraz smartfon Huawei Y6 2018 za 1 zł.

Użytkownicy, którzy wybiorą jeden z nowych pakietów, mogą dokupić w abonamencie komórkowym najnowsze smartfony w korzystnych cenach. W przypadku Orange Love Premium jest to Samsung Galaxy S10+ 128 GB dostępny z miesięczną ratą w wysokości 167 zł, zaś klienci, którzy zdecydują się na pakiet Extra mogą kupić iPhone XR 64 GB za 145 zł miesięcznie (ceny dotyczą umowy na 24 miesiące). Do Orange Love Premium z umową na 24 miesiące można też dokupić telewizor Smart TV LG 55’ 4K z miesięczną ratą w wysokości 71 zł lub Notebook HP 255 G6 za 62 zł miesięcznie.

Dotychczasowy pakiet Orange Love w cenie 99,99 zł miesięcznie, łączący cztery najpopularniejsze usługi: telewizję, internet, telefon stacjonarny i abonament komórkowy ma nową nazwę - Standard. W ofercie Love dostępny jest także pakiet Mini, składający się z dwóch usług: internetu i abonamentu komórkowego, w cenie 79,99 zł miesięcznie. Nowe Orange Love

Bardziej elastyczna telewizja

Orange uprościł zasady korzystania z dodatkowych pakietów telewizyjnych dla wszystkich klientów Orange TV. Od 7 marca mogą w prosty sposób uzupełnić swoją telewizję o dodatkowe kanały: w dowolnym momencie mogą zamówić pakiet bez umowy lojalnościowej. Dodatkowo przy pierwszym zamówieniu takiego pakietu, przez pierwszy miesiąc mogą korzystać z niego za darmo.

Nowości w sklepie bez umowy

Klienci, którzy mają już umowę na usługi mobilne, mogą korzystać z odświeżonej oferty  urządzeń dostępnych w atrakcyjnych cenach, także na raty w dowolnym momencie trwania ich umowy. W sklepie bez umowy można kupić m.in. najnowszy Samsung Galaxy Watch LTE eSIM – pierwszy na polskim rynku zegarek z działającą wirtualną kartą SIM, z której w Orange można korzystać już od 4 marca. W ofercie są też smartfony dostępne  wyłącznie w Orange: trzy modele Samsung Galaxy z rodziny S10 w kolorze niebieskim, w tym najpopularniejszy model Galaxy S10 128 GB za 195 zł miesięcznie (w 20 ratach), Oppo Find X z miesięczną ratą w wysokości 174 zł (20 miesięcy) Oppo Find X z limitowanej wersji Lamborghini (zobacz nasz test).

Więcej internetu w ofercie dla biznesu

Najbardziej przedsiębiorczy potrzebują wsparcia w prowadzeniu biznesu. Ponieważ ponad połowa firm w Polsce korzysta z Orange [1], operator odświeżył ofertę dla klientów biznesowych, zwiększając pakiet internetowy z 10 GB do 17 GB w kraju, w tym 3,6 GB w UE, dla każdej karty SIM.

Użytkownicy oferty Orange Love dla Firm mogą również kupić smartfony Samsung Galaxy A9 (zobacz nasz test) za 40 zł netto miesięcznie oraz Samsung Galaxy S9 za 43 zł netto miesięcznie (oraz 249 zł na start) w planie Dla Firm z Multipakiem XXL (ceny obowiązują przy umowie na 24 miesiące). Oferujemy także nowości Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ i Samsung Galaxy S10e, dostępne w kolorze niebieskim tylko w Orange.

Oferta Orange Love dla Firm składa się z minimum dwóch usług mobilnych oraz usługi stacjonarnej. W ramach promocji Orange Love dla Firm klient otrzymuje dwie karty SIM w cenie jednej, już za 28,78 zł netto. W opcji bez telefonu lub z telefonem na raty, każda dodatkowa karta SIM to koszt 25 zł netto. Plan Dla Firm można powiększyć o dodatkowe pakiety: Pakiet XL za 10 zł netto to więcej internetu, czyli aż 27 GB do wykorzystania w kraju, z czego 4,63 GB można wykorzystać w Unii Europejskiej. Z kolei pakiet XXL za 30 zł netto to 27 GB internetu w kraju oraz 6,68 GB do Unii Europejskiej. W zależności od pakietu klient otrzymuje także pulę minut wychodzących do UE, USA i Kanady. W przypadku pakietu XL jest to 250 minut. Dla użytkowników pakietu XXL połączenia z tymi krajami będą bezpłatne. Otrzymają też 200 minut rozmów w roamingu do Polski w wybranych krajach m.in. Chiny, Rosja czy Ukraina.

 

[1] Na podstawie badania Centrum Badań Marketingowych INDICATOR „Monitorowanie pozycji Orange na rynku B2B” badanie przeprowadzone w dniach 27.06-26.07. 2018)

Regulamin promocji Orange Love dla Firm

Regulamin promocji Orange Love dla Firm z telefonem

Kontakt dla mediów:

Wojciech Jabczyński,

Rzecznik Orange Polska

biuro.prasowe@orange.com

Twitter: @RzecznikOrange

Nasz blog: www.biuroprasowe.orange.pl/blog

Scroll to Top