Informacje prasowe

Najlepsze praktyki przetargowe w Grupie TP

26 października 2010
Najlepsze praktyki przetargowe w Grupie TP

Prezes Grupy TP, Maciej Witucki, podpisał list intencyjny promujący stosowanie europejskich standardów przetargowych w branży marketingowej. Wytyczne w tej dziedzinie zawiera dokument „Pitch Guideline” ogłoszony wspólnie przez Światową Organizację Reklamodawców WFA (której członkiem jest Orange) oraz Europejskie Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej EACA.

Inicjatorem wprowadzenia na polski rynek dobrych praktyk przetargowych jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR. Wspólną intencją Grupy TP i SAR jest to, aby przetargi przeprowadzanie były zgodnie z dobrymi obyczajami oraz poszanowaniem zasady równości i zasad uczciwej konkurencji.

- Grupa TP od dawna stosuje standardy przetargowe zawarte w „Pitch Guideline” i tym bardziej jestem dumny, że jako pierwsi oficjalnie mogliśmy je podpisać. Wprowadzenie na rynek polski dokumentu, który szczegółowo opisuje dobre praktyki odpowiedzialnego biznesu w kontekście organizacji przetargów i relacji z partnerami biznesowymi, znacznie usprawni proces przetargowy. Uczyni go bardziej skutecznym i efektywnym kosztowo – powiedział prezes Grupy TP Maciej Witucki. – Doprowadzi to do sytuacji, w której każdy wygrywa – i klient, i agencja.

Stowarzyszenie Agencji Marketingowych (SAR) chce doprowadzić do popularyzacji tego dokumentu na rynku polskim przez podpisanie listów intencyjnych ze wszystkimi reklamodawcami zrzeszonymi w WFA.

Podpisanie „Pitch Guideline” jest zgodne z modelem biznesowym stosowanym przez Grupę TP. Grupa jest liderem wśród polskich telekomów w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).


Informacje prasowe

Twoja Perspektywa – rusza III edycja ogólnopolskiego programu dla studentów

25 października 2010
Twoja Perspektywa – rusza III edycja ogólnopolskiego programu dla studentów

Trzymiesięczne płatne praktyki, nagrody w wysokości nawet 10 tys. zł, staże w Grupie TP oraz cykl warsztatów czekają na studentów, którzy wezmą udział w tegorocznej edycji programu Twoja Perspektywa. Organizatorami są Telekomunikacja Polska oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami przy współpracy Business for Society.

Na program Twoja Perspektywa składają się: cykl warsztatów, program ambasadorski oraz konkurs. Celem programu jest pomoc w rozwijaniu kompetencji studentów tak, aby odpowiadały one potrzebom pracodawców, zbliżenie świata nauki i biznesu, a także zainteresowanie studentów karierą w branży telekomunikacyjnej.

- Jesteśmy przekonani, że Twoja Perspektywa ułatwi studentom wejście na rynek pracy, a jednocześnie poszerzy ich wiedzę na temat branży telekomunikacyjnej. To z kolei pomoże firmom - w tym również Grupie TP - w pozyskaniu dobrze przygotowanych i kreatywnych specjalistów – powiedział Zbigniew Krzysztoń, Dyrektor Departamentu Rekrutacji i Rozwoju Pracowników Grupy TP.

- Zainteresowanie poprzednimi edycjami programu było tak duże, że w tym roku postanowiliśmy zaprosić do udziału w nim siedem kolejnych uczelni technicznych i ekonomicznych – powiedział Marcin Kasperek, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. - Wierzymy, że dzięki obecności na tak wielu uczelniach specjalistów z Grupy TP, będziemy mogli przekazać młodym ludziom jak najwięcej praktycznej wiedzy biznesowej i specjalistycznej. Według studentów to właśnie takich praktycznych umiejętności najczęściej im brakuje - dodał.

Podczas warsztatów prowadzonych przez praktyków i trenerów z Grupy TP, studenci z 13 uczelni partnerskich będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę nie tylko z zakresu telekomunikacji czy ekonomii, ale też autoprezentacji lub prowadzenia negocjacji.

Twoja Perspektywa to także Program Ambasadorski Grupy TP, oparty na ścisłej współpracy firmy z uczelniami za pośrednictwem grupy ok. 30 ambasadorów. Ambasadorzy wyłonieni spośród studentów uczelni patronackich zyskują możliwość poznania Grupy TP od wewnątrz oraz odbycia płatnych praktyk dopasowanych do ich oczekiwań. Dodatkową ofertą są szkolenia e-learningowe oraz udział w wirtualnej grze biznesowej.

Podobnie jak w poprzednich edycjach programu, również w tym roku odbędzie się  ogólnopolski konkurs dla studentów, których pasją są nowoczesne technologie, a także dla tych, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu marketingu i zarządzania. W konkursie mogą wziąć udział studenci ze wszystkich uczelni w Polsce, którzy ukończyli pierwszy rok studiów, ale nie ukończyli jeszcze 26 roku życia.

Poprzednie edycje programu realizowano na 6 uczelniach technicznych i ekonomicznych w całej Polsce. W bieżącej edycji weźmie udział już 13 uczelni. Z kolei w samym konkursie uczestniczyło 1300 studentów ze 160 uczelni (dla porównania w I edycji – 638 uczestników z 60 uczelni). W warsztatach zorganizowanych w poprzednich dwóch edycjach wzięło udział blisko 900 studentów.

Więcej informacji o III edycji programu znajduje się na stronie www.twojaperspektywa.pl

Na początku listopada na stronie internetowej programu zostanie opublikowany harmonogram warsztatów i rozpocznie się rejestracja on-line zainteresowanych studentów. Z kolei rejestracja on-line uczestników konkursu rozpocznie się w styczniu 2011 r. Studentów zainteresowanych udziałem w III edycji Programu Ambasadorskiego Grupy TP, którzy studiują na uczelniach partnerskich projektu, zapraszamy do kontaktu z Campus Recruiterem programu, Agnieszką Krawczyńską, agnieszka.krawczynska@pszk.org.pl , tel.  022 890 02 48.


Informacje prasowe

Stanowisko PTK Centertel w sprawie wszczęcia przez UOKiK postępowania antymonopolowego związanego z usługą DVB-H

24 października 2010
Stanowisko PTK Centertel w sprawie wszczęcia przez UOKiK postępowania antymonopolowego związanego z usługą DVB-H

PTK Centertel nie ustalał z innymi operatorami wspólnych działań, których celem miało być utrudnianie wprowadzenia usługi DVB-H w oparciu o ofertę spółki Info-TV-FM. Nie uczestniczyliśmy też w żadnym niezgodnym z prawem porozumieniu. Będziemy dalej udzielać UOKiK wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień.

Wielokrotnie publicznie podkreślaliśmy, że biznesowa oferta spółki Info-TV-FM nie spełniała naszych oczekiwań i na zaproponowanych nam warunkach nie mogliśmy jej przyjąć, gdyż uruchomienie DVB-H musi opłacać się obu stronom.

Warto zwrócić uwagę, że usługa DVB-H jest biznesowo trudno opłacalna, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy do czynienia z wieloma podmiotami, które mają uczestnić w jej świadczeniu. W związku z małym popytem producenci telefonów, którym nie zwracają się wydatki zwiazane z rozwojem i produkcją aparatów wyposażonych w odbiorniki DVB-H, mają w ofercie jedynie pojednyncze i bardzo drogie modele, co dodatkowo oznacza wyższe koszty potencjalnego wdrażania usługi (rosnący poziom subsydiów), niż pierwotnie można było tego oczekiwać.

Scroll to Top