Informacje prasowe

Orange Blog Talks – konferencje dla b(v)logosfery

18 lipca 2013

Orange Blog Talks – konferencje dla b(v)logosfery

Orange Polska wraz z agencją Citybell Consulting przygotowały unikalny projekt dotyczący b(v)logosfery. W najbliższą sobotę odbędzie się konferencja Orange Blog Talks social skierowana do b(v)logerów zainteresowanych social media/marketingiem i technologiami.

Wyróżnikiem Orange Blog Talks, na tle innych spotkań i konferencji, jest „branżowe” ukierunkowanie. Spotkania będą poświęcone różnym obszarom blogosfery. Takie podejście pozwoli na pogłębione i merytoryczne dyskusje zwłaszcza, że ambicją OBT jest pomoc w rozwoju polskiej b(v)logosfery. Spotkania będą także okazją do zdobycia praktycznych umiejętności, nawiązywania relacji, kontaktów i współpracy, poprzez udział w warsztatach i  dyskusjach.

– Jako Orange Polska jesteśmy bardzo zaangażowani w świat polskich mediów społecznościach – mówi Tomasz Sulewski, szef Strategii i Koordynacji Social Media w Orange Polska. – Prowadząc wiele działań dostrzegamy, że polska blogosfera z jednej strony rozwija się dynamicznie, ale jednocześnie wielu początkujących blogerów ma problemy jak poradzić sobie z kwestiami prawnymi, budową swojej marki, czy jak reagować na propozycje współpracy? Poprzez Orange Blog Talks chcemy pomóc takim osobom, bo wierzymy, że wiedzą lepiej jest się dzielić, niż ją trzymać „zamkniętą w skrzyni”.

Pierwsze spotkanie, OBT „social”, skierowane jest do osób zafascynowanych mediami społecznościowymi, komunikacją marketingową oraz nowoczesnymi technologiami. W tym roku odbędą się jeszcze konferencje „taste” dla blogerów kulinarnych oraz „look” dla blogerów modowych.

Orange Polska od 2009 r. prowadzi swoje blogi (www.blog.orange.pl), a także angażuje się w wiele akcji marketingowych we współpracy z b(v)logosferą. Ostatnio blogerzy brali m.in. udział w kampanii Orange Free oraz Orange Travel.

Więcej informacji na temat programu wydarzenia na: www.orangeblogtalks.pl

*  *  *
Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska
22 527 19 39
biuro.prasowe@orange.com
http://blog.orange.pl/wojciechjabczynski/

Udostępnij: Orange Blog Talks – konferencje dla b(v)logosfery

Informacje prasowe

Cichy koniec głośnych kar UKE

18 lipca 2013

Cichy koniec głośnych kar UKE

W lipcu 2013 r. została ostatecznie odrzucona przez Sąd Najwyższy jedna z najwyższych kar nałożonych przez regulatora polskiego rynku telekomunikacyjnego (UKE) na operatora (TP) – 100 mln zł. Wcześniej ten sam los spotkał najwyższą w historii karę o astronomicznej wysokości 339 mln zł. Nakładane w świetle kamer i fleszy kary, uznane zostały za całkowicie bezpodstawne przez niezawisłe sądy.

25 września 2006 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożyła na Telekomunikację Polską karę 100 mln zł za „naruszenie obowiązku kształtowania cen usług na podstawie kosztów ich świadczenia oraz na podstawie przejrzystych, obiektywnych
i niedyskryminujących kryteriów”. Chodziło o niewdrożenie w wyznaczonym terminie usługi szerokopasmowego dostępu do internetu Neostrada oddzielonej od abonamentu za linię telefoniczną.

22 lutego 2007 roku, po już po rozdzieleniu Neostrady od usług telefonicznych, Prezes UKE nałożyła na TP kolejną karę, tym razem w wysokości 339 milionów złotych za „niedopełnienie obowiązku dostarczenia do zatwierdzenia cennika usługi Neostrada, jak również za niewypełnienie obowiązku określania cen usług na podstawie kosztów ich świadczenia oraz na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów”.

TP w obu przypadkach odwołała się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stojąc na stanowisku, że Prezes UKE nie miała prawa kwestionować cen Neostrady, ponieważ usługa nie podlegała regulacji, a ponadto kryteria ustalania cen były przejrzyste i obiektywne.

Postępowania odwoławcze zawieszono na czas postępowania Komisji Europejskiej przeciwko Polsce przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Dotyczyło ono prób regulowania przez Prezesa UKE cen usług detalicznych dostępu szerokopasmowego bez uprzedniej analizy rynku. 6 maja 2010 roku Trybunał orzekł, że w tej sprawie polski regulator uchybił zobowiązaniom wynikającym z Dyrektyw Unijnych.

W efekcie SOKiK uchylił obie decyzje UKE nakładające na TP kary, a Sąd Apelacyjny oddalił złożone w tych sprawach apelacje UKE. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia kasacji, co definitywnie zakończyło procedury odwoławcze.

*  *  *
Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska
22 527 19 39
biuro.prasowe@orange.com
http://blog.orange.pl/wojciechjabczynski/

Udostępnij: Cichy koniec głośnych kar UKE

Informacje prasowe

Bezpieczny telefon w Orange na kartę.

12 lipca 2013

Bezpieczny telefon w Orange na kartę.

Od dzisiaj klienci Orange korzystający z ofert na kartę otrzymują możliwość ubezpieczenia aparatu telefonicznego od kradzieży, zniszczenia bądź uszkodzenia mechanicznego nieobjętego warunkami gwarancji. Orange jest pierwszym operatorem w Europie oferującym tego rodzaju ubezpieczenie.

Klienci mogą już bez obaw korzystać ze swoich aparatów telefonicznych.. Ubezpieczenie obejmuje bowiem takie wypadki jak uszkodzenie lub zniszczenie telefonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,  kradzież z włamaniem, rabunek i dewastację, a w wariancie Premium nawet zalanie, czy kradzież kieszonkową.

Ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach:

  • Standard, w cenie 3,99 zł – rekomendowany posiadaczom najprostszych telefonów z sumą ubezpieczenia do 500 zł
  • Komfort, w cenie 4,99 zł  – polecany właścicielom modeli ze średniej półki z sumą ubezpieczenia do 1000 zł
  • Premium, w cenie 6,99zł – rekomendowany do zapewnienia ochrony najnowocześniejszych smartfonów z sumą ubezpieczenia do 2000 zł.

Ubezpieczenie dostępne jest w pakiecie z aplikacją umożliwiającą zabezpieczenie zawartości telefonu w przypadku kradzieży. W zależności od modelu aparatu dostępne będą m.in. funkcje takie jak blokada telefonu, informacja o lokalizacji czy spis ostatnio wybranych numerów.

Oferta została przygotowane we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.

Aby skorzystać z ubezpieczenia telefonu w ofercie na kartę wystarczy:

wysłać bezpłatny SMS o treści START 1 (dla wariantu Standard ) lub START 2 (dla wariantu Komfort  ) lub START 3 (dla wariantu Premium) pod numer 80222. Aktywacja ubezpieczenia zostanie potwierdzona SMS-em zwrotnym.

Usługa będzie każdorazowo automatycznie się odnawiać po upływie 30-stu dni a opłaty będą pobierane z konta doładowania aparatu.
Ofertą Bezpieczny telefon w Orange na kartę mogą być objęte  także aparaty kupione poza siecią sprzedaży Orange.

Więcej informacji na stronie: http://www.orange.pl/kid,4000377334,id,4003334895,title,Bezpieczny-Telefon-w-Orange-na-Karte,article.html

*  *  *
Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska
22 527 19 39
biuro.prasowe@orange.com
http://blog.orange.pl/wojciechjabczynski/

Udostępnij: Bezpieczny telefon w Orange na kartę.

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej