Informacje prasowe

Orange Insights: Bezpieczeństwo IT okiem dużych firm i korporacji

30 września 2015
Orange Insights: Bezpieczeństwo IT okiem dużych firm i korporacji

Orange Polska rozpoczyna drugą edycję cyklu raportów Orange Insights. Tym razem celem  badania było określenie, jak jest postrzegane bezpieczeństwo informatyczne w dużych przedsiębiorstwach, jakie są trendy oraz kierunki ich działań w tym zakresie. Na podstawie badania powstał raport, którego kluczowe wnioski to:

· 81 proc. respondentów twierdzi, że ich przedsiębiorstwa nie są w stanie funkcjonować bez systemów informatycznych, a 84 proc. uważa, że bezpieczeństwo IT to kluczowy obszar pozwalający na ciągłość działania firmy.

· Jako największe zagrożenie w budowaniu bezpieczeństwa informatycznego, firmy wskazują na trudność w zapewnieniu ciągłości funkcjonowania systemów – 35 proc.

· Duże firmy mają kłopoty z bezpieczeństwem danych w internecie – to problem dla  61 proc. z nich. Drugim, co do ważności problemem - 50 proc. wskazań, jest zabezpieczenie urządzeń mobilnych.

· Według badanych największymi zagrożeniami związanymi z informatyzacją przedsiębiorstw jest cyberprzestępczość – 53 proc. oraz nadużycia ze strony pracowników – 52 proc.

Rola informatyzacji w dużych firmach

Zgodnie z wynikami pierwszej edycji badania, zdecydowana większość przedstawicieli dużych firm, bo aż 81 proc. uważa, że ich przedsiębiorstwo nie jest w stanie funkcjonować bez systemów informatycznych. Z kolei 82 proc. twierdzi, że systemy informatyczne wspierają zarządzanie wszystkimi funkcjami w przedsiębiorstwie. Dlatego też, bezpieczeństwo IT jest dla nich kluczowym obszarem pozwalającym na ciągłość działania firmy. Uważa tak większość, bo aż 84 proc. respondentów. Przedsiębiorcy wskazali też  obszary, które ze względu na ogólne bezpieczeństwo są ich zdaniem najważniejsze dla funkcjonowania firm. Na pierwszym miejscu wymienili finanse - 33 proc. wskazań, a na drugim szeroko rozumiane IT - 22 proc.

Duże firmy doskonale zdają sobie sprawę ze znaczenia bezpieczeństwa w informatyzacji. Nie bez powodu ich przedstawiciele pytani o to, co kojarzy im się z bezpieczeństwem prowadzenia biznesu na pierwszym miejscu wymieniają bezpieczeństwo danych. Hakerzy i cyberprzestępcy cały czas pracują nad tym, jak zdobyć poufne informacje, jak je wykraść i przekuć na biznes. W ubiegłym roku nasz Security Operator Center, czyli centrum monitorujące sieć zaobserwowało ok. 100 tys. podejrzeń ataków na klientów. Liczba tego typu incydentów wzrosła o około 40% i z całą pewnością będzie rosła nadal. Co ciekawe, ataki dotyczyły w większości firm i przybierały różne formy – od prób wyłudzenia danych odnośnie kont i lokat oszczędnościowych w bankach, przez kradzież prywatnych danych użytkowników serwisów społecznościowych, aż po próby ataków związanych z blokowaniem funkcjonowania całej placówki. Już teraz takie działania przekładają się na pogorszenie wizerunku firmy, zmniejszenie jej wiarygodności, przerwy w dostarczaniu usług, a także zmniejszenie przychodów. Niestety w dzisiejszych czasach już nikt nie może czuć się w pełni bezpieczny – zauważamy, że coraz częściej atakowane są również mniejsze firmy jak i zwykli użytkownicy. Dlatego inwestowanie i dbanie o rozwój bezpieczeństwa IT to dziś konieczność, niezależnie od skali prowadzonej działalności – komentuje wyniki badania Tomasz Matuła, Dyrektor Infrastruktury IT i Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Orange Polska.

Zagrożenia dla przedsiębiorstw

Przedstawiciele dużych firm, proszeni o wskazanie trzech najważniejszych zagrożeń w budowaniu bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstwa najczęściej wymieniają:

· Zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemów – 35 proc. wskazań.

· Budowanie świadomości dbania o bezpieczeństwo wśród pracowników – 18 proc.

· Zapewnienie wystarczających środków finansowych na bezpieczeństwo IT – 10 proc.

Jednocześnie zdecydowana większość ankietowanych - 86 proc. zgodnie twierdzi, że właśnie zapewnianie ciągłości funkcjonowania systemów to obszar bezpieczeństwa informatycznego, w którym ich przedsiębiorstwa radzą sobie najlepiej. Aż 85 proc. firm uważa, że równie dobrze radzi sobie z zabezpieczaniem danych, w tym danych osobowych. Z kolei 79 proc. przedsiębiorstw dobrze wywiązuje się z kontrolowania dostępu pracowników do systemów i informacji.

Na podstawie odpowiedzi firm biorących udział w badaniu przygotowano też listę zagrożeń, których najbardziej obawiają duże przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych. Na pierwszym miejscu uplasowała się cyberprzestępczość wskazana przez ponad połowę respondentów – 53 proc. Prawie tyle samo firm obawia się nieuczciwości pracowników – 52 proc. Z kolei 46 proc. wskazało jako zagrożenie awarię serwerów/komputerów i łączy.

Trendy w bezpieczeństwie IT

Na postawie wspomnianych wyżej wyników można wnosić, że głównym trendem na nadchodzące lata będzie inwestowanie w środki zabezpieczające przed cyberatakami oraz nieuczciwością pracowników. Wyraźne trendy mogą wskazywać również odpowiedzi badanych, na temat obszarów bezpieczeństwa informatycznego, z którymi radzą sobie najgorzej:

· Duże firmy radzą sobie najgorzej z bezpieczeństwem danych firmy umieszczonych w internecie – problem ten wskazało aż 61 proc. z nich.

· Co druga firma ma problem z zabezpieczaniem urządzeń mobilnych (jak laptopy, telefony, smartfony i tablety) przed atakami.

Cyberataki, bezpieczeństwo danych w internecie, uczciwość pracowników czy zabezpieczenia mobilne to często system naczyń połączonych. Przeciętna a nawet duża firma ma problem z zapanowaniem nad tymi wszystkimi obszarami. Wymaga to budowy kompetencji w zespole i narzędzi, które wspierają taki zespół - jest to drogie, trudne, wymagające ludzi i czasu na stworzenie z nich zespołu. Większość firm, nawet tych dużych, nie jest w stanie na tyle skutecznie kształcić, edukować i monitorować (w przypadku np. wycieku informacji) pracowników odpowiedzialnych za sieć i bezpieczeństwo, by byli w stanie skutecznie chronić firmę. Wymaga to wysokich kompetencji w wielu różnych dziedzinach - od sieci, typowego bezpieczeństwa czy środowiska klienckiego, aż po systemy aplikacji. Tutaj więc rodzą się możliwości dla firm oferujących outsourcing rozwiązań IT. Dlaczego? Bo potrafią to robić dobrze, posiadają kompetencje, wiedzę nie tylko w zakresie technologii, ale również tego, jak dzięki wdrożonym narzędziom, procesom i procedurom, najszybciej pomóc i likwidować konkretne problemy – komentuje Matuła.

Finansowanie bezpieczeństwa IT*

Mimo wysokiej świadomości znaczenia bezpieczeństwa IT dla biznesu i funkcjonowania przedsiębiorstwa, duże firmy wcale nie ponoszą na nie dużych wydatków. Prawie połowa z nich wydaje na bezpieczeństwo od 1 do 10 proc. swojego budżetu IT. Co trzecia decyduje się przeznaczyć od 11 do 20 proc swojego budżetu IT na bezpieczeństwo, a zaledwie 16 proc. przekazuje na ten cel więcej niż 20 proc. ogólnych środków.

Fakt, że firmy nie przekazują dużych środków na bezpieczeństwo IT potwierdzają dane obrazujące o ile procent wzrosły wydatki na bezpieczeństwo IT w ciągu ostatniego roku. Można dojść do wniosku, że firmy zaczęły traktować kwestię bezpieczeństwa IT poważniej niż miało to miejsce dotychczas, jednak jednocześnie pokazuje jak mało uwagi poświęcały tej dziedzinie dotąd. W przypadku 8 proc firm wydatki wzrosły o ponad 80 proc. Co czwarta firma zwiększyła swoje wydatki w tym obszarze o 20 do 49 proc, niewiele mniej, bo 24 proc. zdecydowało się zwiększyć budżet bezpieczeństwa IT o 1 do 9 proc. Zdecydowana większość firm, bo aż 42 proc z nich powiększyło wydatki o 10 do 19 proc.

*Wyniki dla 75 firm, które zgodziły się udostępnić swoje wewnętrze informacje odnośnie budżetów.

Charakterystyka przedsiębiorstw inwestujących w bezpieczeństwo IT

W drugiej edycji badania Orange Insights wzięło udział 336 managerów, w tym 58 prezesów i właścicieli, 134 szefów IT, 60 dyrektorów finansowych. Pozostali badani są odpowiedzialni za inne obszary w strukturach top managementu: operacje, administracja, strategia, sprzedaż. Badani pracują w największych przedsiębiorstwach zarówno polskich jak i tych z kapitałem zagranicznym. Połowa z nich reprezentuje kluczowych graczy rynkowych, a co czwarty jest zatrudniony w firmie będącej liderem w swojej branży. Większość respondentów stanowią przedstawiciele sektora produkcji – 58 proc., co trzeci pracuje w usługach – 29 proc., a pozostali w handlu – 13 proc.

Na temat badania

Orange Insights, to już druga edycja cyklu raportów przygotowanych na podstawie badań przeprowadzonych przez ICAN Research na zlecenie Orange Polska wśród działających w Polsce przedsiębiorców. Pierwszy z raportów dotyczył dużych firm, zatrudniających powyżej 250 pracowników. Jego tematem było postrzeganie roli i ważności informatyzacji przedsiębiorstw.

W drugiej edycji badania Orange Insights dotyczącej dużych firm i korporacji zrealizowano łącznie 336 ankiet. W celu uzyskania reprezentatywności danych wyniki zostały przeważone według struktury branż PKD (po przeważeniu wielkość próby wyniosła 327 ankiet). Badanie zostało zrealizowane metodą CATI/CAWI. Wzięły w nim udział osoby decyzyjne w dużych firmach i korporacjach w zakresie inwestycji w sprzęt, oprogramowanie i technologie informatyczne – prezesi, właściciele, dyrektorzy finansowi, operacyjni oraz szefowie IT.

Wyniki kolejnych raportów będą udostępniane przez Orange co miesiąc.

Kontakt:

Wojciech Jabczyński

Rzecznik Orange Polska

biuro.prasowe@orange.com

https://twitter.com/RzecznikOrange

Mediateka


Informacje prasowe

Rusza MegaMisja Fundacji Orange w szkolnych świetlicach

29 września 2015
Rusza MegaMisja Fundacji Orange w szkolnych świetlicach

Wystartował program MegaMisja na rzecz świetlic szkolnych. Celem Fundacji Orange jest wzbogacenie ich oferty oraz wsparcie dzieci w rozwoju umiejętności cyfrowych. Jest to pierwsza kompleksowa, ogólnopolska inicjatywa na rzecz edukacji cyfrowej w świetlicach. Opiera się na mechanizmie grywalizacji.  Weźmie w niej udział ok. 300 szkół.

Wychowawcy świetlic działających w szkołach podstawowych mogą składać zgłoszenia do programu do 16 października 2015  na stronie www.megamisja.pl.

To kolejny projekt społeczny Orange, mający wpływ na edukację młodych Polaków. Zależy nam na wzroście wiedzy i kompetencji cyfrowych dzieci, po to, by stały się bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami internetu i nowych technologii. Chcemy to osiągnąć, wzbogacając ofertę świetlic o rozwijające, nowoczesne zajęcia i wspierając wychowawców – powiedział Konrad Ciesiołkiewicz, p.o. prezesa Fundacji Orange. – W ramach naszego społecznego zaangażowania zapewniamy dostęp do internetu i sprzęt, dbamy o bezpieczeństwo w sieci, uczymy jak efektywnie korzystać z możliwości  technologii, szczególnie wśród grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Szkoły, które zakwalifikują się do programu, będą współpracować z Fundacją Orange przez blisko 10 miesięcy. Jeszcze w czasie edycji pilotażowej, która obejmie 50 świetlic, prowadzony będzie nabór do edycji 2016/2017. Docelowo ma w niej wziąć udział ok. 300 szkół z całej Polski.

Świetlice działają w 76% szkół podstawowych. Z analizy ich sytuacji wykonanej na potrzeby MegaMisji wynika, że dzieci przede wszystkim odrabiają w nich zadania i bawią się z rówieśnikami (jest tak w ponad 90% świetlic), zaś wychowawcy czują, że ich status w społeczności szkoły jest niższy niż nauczycieli przedmiotowych. Jednocześnie mają pozytywny stosunek do pracy i są otwarci na korzystanie z technologii - mówi dr Justyna Jasiewicz, koordynator badań w Centrum Cyfrowym Projekt: Polska, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Z naszych badań wynika, że świetlice mogą stać się miejscami edukacji cyfrowej, wymaga to jednak ich doposażenia oraz przygotowania dedykowanych materiałów. Zdecydowanie jednak możemy stwierdzić, że w świetlicach jest ogromny potencjał edukacyjny – dodaje.

Z „Raportu otwarcia: MegaMisja” wynika, że zdaniem 97% wychowawców świetlic nowe technologie są szansą na ciekawszą i łatwiejszą naukę dla dzieci. Jednocześnie 80% z nich obawia się także zagrożeń, jakie powodują technologie cyfrowe wśród najmłodszych[1]. Dlatego uczestnicy inicjatywy w wieku 6-10 lat poznają zasady bezpiecznego Internetu, ochrony prywatności,udostępnianiatreści w sieci, edycji grafik, dźwięków i filmów. Wzmocnią też umiejętności współpracy w grupie. Dla wychowawców przygotowane będą instruktaże i scenariusze zajęć. Przebieg zadań oparty jest na fabularyzowanej grze, która przenosi dzieci do cyfrowego laboratorium i pełnej przygód misji. Tu pomogą bohaterom sprawnie poruszać się w wirtualnym świecie i chronić go przed niesfornym psotnikiem. Za realizację wyzwań grupy gromadzić będą punkty i wymieniać je na nagrody dla świetlicy uzupełniające jej wyposażenie (w tym tablety, aparaty cyfrowe, laptopy, książki, gry edukacyjne, materiały plastyczne).

Inauguracja MegaMisji zbiega się z jubileuszem 10-lecia Fundacji Orange, która od 2005 roku realizuje autorskie programy społeczne. Nauczyła ponad 30 tys. dzieci zasad bezpiecznego internetu, wsparła powstanie narzędzi ochrony on-line i prowadzenie edukacji cyfrowej dla 25 tys. dzieci i młodzieży, wyposażyła w internet 3,5 tys. bibliotek publicznych i 10 tys. szkół, wspomogła 1000 szpitali i ponad 900 organizacji w Polsce. Do tej pory przeznaczyła ponad 150 mln zł na inicjatywy społeczne. W swoje działania angażuje 3000 wolontariuszy rocznie. To realny udział w rozwoju kompetencji cyfrowych Polaków.

Animacja o programie: https://youtu.be/DTI_NNyKouc

Dodatkowych informacji udzielą:

Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska

e-mail: wojciech.jabczynski@orange.com

tel.:      (+48) 502 121 859

 

Antonina Bojanowska, koordynator ds. komunikacji, Fundacja Orange

e-mail: antonina.bojanowska@orange.com

tel.:      (+48) 22 527 40 24   kom: (+48) 509 84 86 82

 

 


[1]Raport o stanie świetlic w Polsce opracowany przez Centrum Cyfrowe Projekt:Polska na zlecenie Fundacji Orange: „MegaMisja. Raport Otwarcia,” Warszawa 2015; sondaż diagnostyczny CATI w  200 świetlicach działających w szkołach podstawowych

Mediateka


Informacje prasowe

Nagroda Blog Forum Gdańsk 2015 dla Orange

28 września 2015
Nagroda Blog Forum Gdańsk 2015 dla Orange

Wczoraj w Europejskim Centrum Solidarności wręczono wyróżnienia Blog Forum Gdańsk Award 2015. Orange Polska nagrodzono, jako Markę Przyjazną Blogerom. To kolejne wyróżnienie dla spółki za zaangażowanie w social media i współpracę z influencerami.

Dynamika zmian zachodzących w mediach społecznościowych wymaga od marketerów nieustannego poszukiwania nowych form dotarcia do użytkowników. Nowe narzędzia i kanały to ogromne możliwości budowania dialogu z marką i niekonwencjonalnego prezentowania treści ofertowych – powiedział Paweł Patkowski, dyrektor wykonawczy ds. Marki i Komunikacji Marketingowej w Orange Polska.

Orange Polska już po raz drugi został wyróżniony nagrodą Marki Przyjaznej Blogerom. W 2013 roku otrzymał ten laur, jako pierwsza marka w historii. To docenienie obecności i zaangażowania spółki w social mediach oraz współpracy z influencerami. Wśród najważniejszych z realizowanych w Orange projektów warto wymienić „Misję Orange Travel” z Martyną Wojciechowską, „Cyber trailery” z Cyber Marianem, „On/Off” z Natalią Hatalską, „12 konwergentnych”, „Agentów CyberTarczy” czy realizowany aktualnie z Konradem Kruczkowskim „Halo. Człowiek”.

Wśród wyróżnionych w szóstej edycji Blog Forum Gdańsk znaleźli się też: Michał Szafrański z „Jak Oszczędzać Pieniądze” - jako wpływowy bloger, Konrad Kruczkowski z „Halo Ziemia” jako bloger odpowiedzialny społecznie i „Nerdy's Cookin”, który został najlepszym gdańskim blogiem 2015 roku. Z kolei nagroda czytelników trafiła do podróżniczego „B*Anita Travel”.

Blog Forum Gdańsk to forum wymiany opinii twórców najciekawszych blogów, vlogów, naukowców i dziennikarzy. Wśród prelegentów ostatniej edycji pojawili się m.in. Natalia Hatalska, autorka bloga hatalska.com, Jakub Górnicki z podrozniccy.com, Maciej Budzich z mediafun.pl oraz językoznawca prof. Jerzy Bralczyk.

Kontakt:

Wojciech Jabczyński

Rzecznik Orange Polska

biuro.prasowe@orange.com

https://twitter.com/RzecznikOrange

Scroll to Top