Informacje prasowe

Orange Insights: Informatyzacja małych i średnich firm kluczem do przewagi konkurencyjnej

18 grudnia 2014
Orange Insights: Informatyzacja małych i średnich firm kluczem do przewagi konkurencyjnej

79 procent przedstawicieli małych i średnich firm uważa, że informatyzacja pozwala im na budowanie przewagi konkurencyjnej. Jednym z ważniejszych modeli informatyzacji przedsiębiorstw jest outsourcing rozwiązań IT. To tylko niektóre, ważniejsze wnioski pierwszego raportu z cyklu Orange Insights, prezentującego wyniki badań prowadzonych przez ICAN Research na zlecenie Orange Polska.

Orange Insights, to cykl raportów przygotowanych na podstawie badań jakościowych oraz ilościowych realizowanych przez ICAN Research na zlecenie Orange Polska wśród działających w Polsce przedsiębiorców. Tematem raportów dotyczących małych i średnich firm, zatrudniających mniej niż 250 pracowników było postrzeganie informatyzacji przez ich przedstawicieli podejmujących decyzje o zakupach sprzętu, oprogramowania i technologii teleinformatycznych. Badania zostały zrealizowane w połowie 2014 roku. W zakresie jakościowym obejmowały 11 pogłębionych wywiadów eksperckich oraz łącznie 500  ankiet w zakresie badania ilościowego metodą CATI / CAWI.  Wyniki kolejnych raportów będą udostępniane przez Orange w pierwszej połowie 2015 roku.

Najważniejsze wnioski

Pierwszy z cyklu raportów Orange Insights został poświęcony określeniu stanu informatyzacji w działających w Polsce małych i średnich firmach. Jak pokazują wyniki, zdecydowana większość badanych firm, jako główne obszary zdobywania przewagi konkurencyjnej wymienia dostępność źródeł finansowania, efektywność produkcyjną i dobry model biznesowy. Aż 79 proc respondentów twierdzi, że informatyzacja biznesu również jest jednym z najważniejszych elementów budowania przewagi. Informatyzacja jest wg nich szczególnie istotna w trzech kluczowych sektorach:

• usługach – 83 proc. wskazań,

• handlu – 78 proc. wskazań,

• produkcji – 70 proc. wskazań.

Co ciekawe, przedstawiciele małych i średnich firm uważają, że najlepiej zinformatyzowane obszary w ich biznesach, to: sprzedaż (87% odpowiedzi), operacje (86%) oraz z produkcja (85%). Nieznaczne gorzej wygląda tutaj logistyka (79%) i marketing (78%).

„Z wyników naszego badania wyraźnie widać, że małe i średnie firmy wykorzystują informatykę w budowaniu przewagi konkurencyjnej i zauważają jej ogromny potencjał. Dlatego rozwój IT jest coraz częściej wpisywany w ich strategie, aczkolwiek dla większości firm nadal nie stanowi priorytetu z uwagi na koszty związanych z tym inwestycji. Mając to na uwadze, Orange oferuje rozwiązania dostarczające potrzebnych funkcjonalności, bez konieczności angażowania znacznych środków, ponieważ można je rozliczać w modelu abonamentowym czy ratalnym” – zauważa Artur Stankiewicz, Dyrektor Segmentu Klientów SME i SOHO Orange Polska.

Trendy w informatyzacji

Małe i średnie przedsiębiorstwa w większości przeszły już transformację od podstawowego oprogramowania, do rozbudowanych systemów informatycznych, wspierających najważniejsze obszary ich funkcjonowania, takie jak finanse, produkcja, logistyka, czy sprzedaż. Respondenci badania Orange Insights, zostali w związku z tym poproszeni o wskazanie trzech głównych trendów rozwoju informatyzacji, na najbliższe pięć lat. Dwa z trzech najważniejszych trendów wskazanych w badaniu dotyczą integracji. Pierwszy, w zakresie integracji wewnętrznej, w której rozwiązania IT znacznie zwiększają sprawność i efektywność działania firm. Drugi, dotyczy integracji z systemami Klientów, która umożliwia szybką reakcję na ich potrzeby i zamówienia m.in. dzięki wykorzystaniu technologii mobilnych.

Odsetek wskazań na najważniejsze trendy informatyzacji MŚP w ciągu 5 lat:

• Wsparcie wewnętrznej integracji funkcjonowania firmy – 27 proc. wskazań,

• Integracja z systemami klientów - 17 proc. wskazań,

• Rozbudowa systemów wspierających sprzedaż produktów - 13 proc. wskazań.

O przewidywane trendy w informatyzacji zapytano także w odniesieniu do najważniejszych sektorów działalności badanych firm, tj. usług, handlu oraz produkcji. Uzyskane wyniki wskazują, że firmy z sektora usług stawiają przede wszystkim na udoskonalanie kontaktu z klientami. Kluczowe znaczenie ma dla nich możliwość analizowania i szybkiego odpowiadania na potrzeby klientów. Dla wszystkich firm, niezależnie od profilu ich działalności bardzo istotny okazuje się rozwój systemów integrujących ze sobą obszary sprzedaży, produkcji i logistyki. Przykładem takiej integracji mogą być zaawansowane serwisy zakupowe, które umożliwiają dokładne zapoznanie się z produktem, gwarantują aktualne informację o jego dostępności a także zapewniają łatwe złożenie zamówienia i możliwość bezpośredniej dostawy w ciągu 24 godzin.

Odsetek wskazań na najważniejsze trendy informatyzacji dla poszczególnych sektorów działalności firm:

• W sektorze usług - integracja własnych systemów IT z systemami klientów – 22 proc. wskazań oraz rozwój systemów integrujących sprzedaż, produkcję i logistykę – 21 proc. wskazań,

• W sektorze produkcji - rozwój systemów integrujących pracę sprzedaży, produkcji i logistyki – 46 proc. wskazań oraz tworzenie nowych kanałów kontaktu online z klientami – 13 proc. wskazań,

• W sektorze handlu - rozwój systemów integrujących pracę sprzedaży, produkcji i logistyki – 25 proc. wskazań oraz rozbudowa systemów wspierających sprzedaż produktów – 18 proc. wskazań.

Finansowanie informatyzacji

Planowanie wydatków  w małych i średnich firmach ma charakter krótkoterminowy, co wynika z bieżących potrzeb i dotyczy stałego rozwoju infrastruktury. Blisko 99 proc. ogółu firm finansuje informatyzację z własnych środków. Robi tak 100 proc. przedsiębiorstw usługowych i handlowych, zaś w przypadku firm produkcyjnych odsetek ten wynosi 97 proc. Jedynie 7 procent przedsiębiorców wykorzystuje do informatyzacji fundusze unijne, a zaledwie 2 proc.  respondentów korzysta z leasingu.

Wartość wydatków na IT w małych i średnich firmach w 2013 roku:

• mniej niż 50 000 zł, to kwota jaką na IT przeznaczyło 60 proc. badanych firm,

• od 50 000 zł do 99 000 zł, to wartość budżetu 9 proc. badanych firm,

• od 100 000 zł do 499 000 zł, a IT przeznaczył tylko 1% respondentów.

Jak twierdzą przedstawiciele firm biorących udział w badaniu, środki na wydatki IT są często lokowane na końcu listy ich priorytetów, a przeznaczane kwoty nie są znaczące w ich budżetach.

Aby przeciwdziałać tak niekorzystnej sytuacji, firmy z segmentu MŚP coraz chętniej sięgają po outsourcing IT, który przez ¾ respondentów jest określany jako ważny element informatyzacji przedsiębiorstw. Z tym stwierdzeniem zgadzają się w podobnym stopniu firmy z sektora handlu – 75 proc., usług – 74 proc. i produkcji – 72 proc.

Wnioski, które płyną z badania, pokazują, że mimo poszukiwania oszczędności, informatyzacja mocno wpisuje się w rozwój przedsiębiorstw MŚP. IT obejmuje coraz więcej obszarów biznesowych, a największą wagę przywiązuje się do zwiększania sprawności i efektywności operacyjnej oraz orientacji na klienta i wsparcie sprzedaży. Informatyzacja segmentu średnich firm odbywa się według trzech modeli – samodzielnie, we współpracy z zewnętrznym dostawcą oraz przy całkowitym wykorzystaniu outsourcingu. Na podstawie analizy badania jakościowego i ilościowego można też stwierdzić, że co druga średniej wielkości firma w mniejszym lub większym stopniu wspiera się na know-how merytoryczno-technicznym partnerów technologicznych, widząc w takiej współpracy potencjał.

Główne wnioski z raportu i najważniejsze wyniki badania można pobrać także w postaci infografiki będącej załącznikiem do komunikatu prasowego na stronie www.biuroprasowe.orange.pl

Wojciech Jabczyński, Rzecznik Orange Polska

e-mail: biuro.prasowe@orange.com


Informacje prasowe

„Dolicz do rachunku w Orange” – wygodne płatności w Google PlayTM i Windows Phone

18 grudnia 2014
„Dolicz do rachunku w Orange” – wygodne płatności w Google PlayTM i Windows Phone

Klienci Orange mogą od dziś korzystać z nowego narzędzia – „Dolicz do rachunku w Orange”. Dzięki niemu, za zakupy w dwóch najpopularniejszych sklepach dla użytkowników urządzeń z systemem Android oraz Windows Phone zapłacą razem z miesięcznym rachunkiem za telefon.

„Nasza nowa usługa to przełom, który sprawia, że zakupy w e-sklepach przestają być domeną wyłącznie tych, którzy odważyli się wpisać numer swojej karty kredytowej. Na start dajemy naszym klientom możliwość wygodnego kupowania wszystkich aplikacji dostępnych w sklepach Google PlayTM i Windows Phone, ale już niedługo zaproponujemy ją także w wielu innych miejscach” – powiedział Michał Paschalis-Jakubowicz, CMO Orange Polska.

„Dolicz do rachunku w Orange”  to wygodna i bezpieczna alternatywa dla płatności kartą kredytową czy przelewu elektronicznego. Dzięki niej, należności za zakupy dowolnych aplikacji, gier, książek, filmów czy muzyki w sklepach Windows Phone i Google PlayTM zostaną doliczone do comiesięcznego rachunku telefonicznego.

Korzystanie z narzędzia „Dolicz do rachunku w Orange” jest bezpłatne i nie wymaga aktywacji. Może z niego skorzystać każdy klient Orange posiadający telefon w jednym z planów abonamentowych lub Mix. Wystarczy posiadać aktywne konto umożliwiające zakupy w Sklepie Google PlayTM lub Windows Phone i w jego ustawieniach wybrać jako domyślną metodę regulowania zobowiązań względem Google lub Microsoft – „płatności na rachunku Orange”. Miesięczny limit zakupów opłacanych za pomocą narzędzia „Dolicz do rachunku w Orange” wynosi 50 zł z VAT.

Więcej informacji o usłudze „Dolicz do rachunku w Orange” na:

www.orange.pl/shops/g oraz www.orange.pl/shops/m

Wojciech Jabczyński, Rzecznik Orange Polska

e-mail: biuro.prasowe@orange.com


Informacje prasowe

KOLEJNI ARTYŚCI NA ORANGE WARSAW FESTIVAL 2015

18 grudnia 2014
KOLEJNI ARTYŚCI NA ORANGE WARSAW FESTIVAL 2015

Do ogłoszonych już artystów  Orange Warsaw Festival 2015 dołączają kolejni wykonawcy, tym razem z Australii. Zespół Sheppard zagra w piątek, 12 czerwca. Parkway Drive wystąpią w niedzielę, 14 czerwca.

PARKWAY DRIVE to pochodzący z Byron Bay w Australii zespół metalcore’owy. Określany jest często jako odpowiedź Australijczyków na nową falę amerykańskiego metalu, który zdominował trasy koncertowe takie jak Ozzfest, Vans Warped Tour czy Rockstar Mayhem. Łącząc chwytliwe riffy i wokal z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem fanów, powstaje mieszanka muzyczna która zdążyła porwać publiczność na kilku kontynentach. Zarówno przez mniejsze koncerty, jak i występy na największych rockowych festiwalach, zespół zdobył reputację jednego z najważniejszych zespołów na scenie współczesnego metalu.

Najnowsze wydawnictwo grupy to wydany w 2012 roku album Atlas, na którym muzycy trzymają się klasycznych elementów swojego brzmienia, równocześnie poszerzając horyzonty o nowe elementy i dynamikę. Zarówno New Musical Express, Alternative Press, Metal Hammer czy inne wydawnictwa muzyczne rozpoznały fenomen, o którym świat undergroundu wiedział od dawna: zespół Parkway Drive stworzył połączenie z fanami o jakim wielu artystów może tylko pomarzyć.

Obecnie muzycy rozpoczęli prace nad piątym albumem studyjnym, którego premiera zapowiedziana jest na lato 2015 roku.

SHEPPARD to Australijski zespół indie-popowy założony w 2009 roku w  Brisbane. Ich debiutancki album, Bombs Away ukazał się 11 lipca 2014 roku i od razu znalazł się na drugim miejscu Australijskiej listy sprzedaży ARIA. Drugi singiel z płyty to wydany w lutym 2014 roku kawałek Geronimo, który zyskał ogromną popularność nie tylko w  Australii, ale także w Austrii, Niemczech, Włoszech, Nowej Zelandii  oraz Polsce. Singiel czterokrotnie pokrył się platyną, łącznie sprzedając się w 280 000 egzemplarzy. Zespół został również nominowany do australijskich ARIA Music Awards w kategoriach Album of the Year, Best Group, Best Independent Release, Best Pop Release, Song of the Year, Producer of the Year oraz Best Video.

ORANGE WARSAW FESTIVAL 2015

Orange Warsaw Festival 2015 odbędzie się w dniach 12-14 czerwca na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Festiwal potrwa 3 dni, a na dwóch scenach wystąpi ponad 30 wykonawców.

Od 1 grudnia w sprzedaży są wyłącznie karnety, natomiast bilety jednodniowe będą dostępne od 2 lutego 2015. Każdy klient Orange może kupić maksymalnie 2 karnety lub 2 bilety jednodniowe w kategoriach GA, GA (D) i GA (KIDS) ze zniżką 15%.

Bilety można kupić na www.orangewarsawfestival.pl/bilety i www.eventim.pl oraz w sieci stacjonarnych punktów sprzedaży Eventim.

Bilety w sprzedaży ratalnej dostępne są w systemie rezerwacyjnym Eventim. Aby zakupić bilet na raty, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: info@eventim.pl umieszczając w temacie  „OWF15 – RATY”.

Bieżące informacje na temat Orange Warsaw Festival 2015 znajdują się na stronach festiwalu.

www.orangewarsawfestival.pl

www.facebook.com/OrangeWarsawFestival

Dodatkowych informacji udzielą:

• z ramienia Organizatora Festiwalu – firmy Rochstar Events:

Monika Nowaczewska

Head Of Communication

monika.nowaczewska@rochstar-events.com

• z ramienia Sponsora Tytularnego Festiwalu – firmy Orange Polska:

Wojciech Jabczyński

Rzecznik Orange Polska

+48 (22) 527 19 39

biuro.prasowe@orange.com

Scroll to Top