Informacje prasowe

Orange Polska będzie współpracował z PGE i Tauronem

3 listopada 2015

Orange Polska będzie współpracował z PGE i Tauronem

Orange Polska podpisał z PGE Dystrybucja S.A. oraz Tauron Dystrybucja S.A. porozumienia o współpracy, w wyniku której powstaną nowoczesne rozwiązania dla sieci elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych.

Firmy zamierzają podjąć współpracę w dziedzinie inwestycji infrastrukturalnych oraz rozwiązań teleinformatycznych automatyzujących procesy zarządzania dostarczaniem energii i optymalizacją jej zużycia. Zakres współpracy określą w przyszłości umowy ramowe.

Porozumienia rozpoczynają nowy etap współpracy pomiędzy branżami telekomunikacji i energetyki w zakresie inwestycji oraz obszaru Smart Grid/Smart Meters. Nasze dotychczasowe doświadczenie w realizowanych projektach pilotażowych wskazuje na olbrzymi potencjał biznesowy  jaki może dać nam energetyka.  Przyszłe wspólne przedsięwzięcia pomogą naszym firmom w rozszerzeniu działalności na nowe obszary oraz w urozmaiceniu i uatrakcyjnieniu oferty – powiedział Piotr Muszyński, wiceprezes Orange Polska ds. operacyjnych.

Kontakt dla mediów:

Wojciech Jabczyński
Rzecznik Orange Polska
biuro.prasowe@orange.com
https://twitter.com/RzecznikOrange 

Udostępnij: Orange Polska będzie współpracował z PGE i Tauronem

Informacje prasowe

Orange Insights: Czyli jak wygląda informatyzacja w małych i średnich firmach w Polsce

2 listopada 2015

Orange Insights: Czyli jak wygląda informatyzacja w małych i średnich firmach w Polsce

W ramach drugiej edycji cyklu raportów Orange Insights, Orange Polska prezentuje wyniki badań analizujących podejście małych i średnich firm do informatyzacji. Badane przedsiębiorstwa odpowiadały na pytania m.in. o trendy, zaplecze informatyczne oraz wykorzystywane zabezpieczenia IT. Kluczowe wnioski z badania to:

  • 71 proc. respondentów uważa, że poziom informatyzacji ich firm jest wysoki.
  • Według co czwartego badanego najważniejszy trend w informatyzacji to dynamiczny rozwój systemów informatycznych wspierających rozwój firmy.
  • Większość firm – 88 proc, z zabezpieczeń IT najczęściej stosuje antywirusy, a najrzadziej back up – 35 proc.
  • U ponad połowy badanych firm – 55 proc. osobą odpowiedzialną za IT jest zewnętrzny współpracownik.

Orange Insights, to druga edycja cyklu raportów przygotowanych na podstawie badań przeprowadzonych przez ICAN Research na zlecenie Orange Polska wśród działających w Polsce przedsiębiorców. Najnowszy raport obejmuje wyniki badania małych i średnich firm, zatrudniających poniżej 250 pracowników. Jego tematem było postrzeganie informatyzacji w przedsiębiorstwach przez ich przedstawicieli (właścicieli, pracowników – specjalistów IT oraz współpracujących z firmami freelancerami IT). Wyniki kolejnych raportów będą udostępniane przez Orange w kolejnych miesiącach.

Znaczenie informatyzacji w sektorze SME

Większość badanych firm – 71 proc. postrzega ogólny poziom informatyzacji swojej firmy jako wysoki. Jednak respondenci pytani o najważniejsze ich zdaniem trendy w informatyzacji nie udzielają już tak zgodnych odpowiedzi.

  • Dla co czwartej firmy (25 proc. wskazań) najważniejszym trendem w informatyzacji jest dynamiczny rozwój systemów informatycznych wspierających rozwój firmy.
  • Niewiele mniej, bo 23 proc. badanych firm największe znaczenie przypisuje rozwojowi internetowych narzędzi handlowych (np. sklepom internetowym, czy zamawianiu usług przez internet).
  • Na trzeciej pozycji firmy wymieniały rozwój współpracy z zewnętrznymi specjalistami, w tym zlecanie części działań firmy na zewnątrz (18 proc.).

Zaplecze informatyczne małych i średnich firm

Badane firmy powszechnie używają komputerów – laptopów i komputerów stacjonarnych (98 proc. wskazań). Średnio posiadają około 13 komputerów. Zdecydowana większość korzysta również z telefonów stacjonarnych i komórkowych/smartfonów. Tablety używane są natomiast w co trzecim przedsiębiorstwie (36 proc.). W tym przypadku średnio na firmę przypadają 4 tablety.

Praktycznie taka sama liczba przedsiębiorstw wykorzystuje oba rodzaje telefonii – komórkową i stacjonarną (87 i 86 proc. odpowiedzi). Średnio w firmach z sektora SME w użyciu jest od 4 do 11 telefonów. 62 proc., czyli 6 na 10 badanych firm,  korzysta z własnych serwerów, średnio posiadając dwa takie urządzenia.

Prawie połowa badanych firm korzysta w swojej działalności biznesowej z komunikatorów:

  • tekstowych – blisko połowa  (45 proc.),
  • co trzecia z komunikatorów głosowych (30 proc.),
  • zaledwie co szósta z komunikatorów wideo (16 proc.).

Zabezpieczenia IT w pracy

Małe i średnie firmy najczęściej nie stosują wielowarstwowych zabezpieczeń IT, wybierają tylko podstawowe programy antywirusowe (88 proc. wskazań). Co drugie przedsiębiorstwo (53 proc.) zabezpiecza swoje dane poprzez odgórną politykę haseł ustalanych i zarządzanych przez firmę. Z kolei niecała połowa badanych firm (46 proc.) szyfruje pocztę e-mail.

Jedynie co trzecia firma korzysta z backupu danych (35 proc.), w tej liczbie aż 88 proc. ma ten proces zautomatyzowany. Co ciekawe, backup jako środek zabezpieczający firmowe dane, częściej stosują podmioty, które nie uważają bezpieczeństwa IT za obszar kluczowy dla swojej działalności.

Większość badanych firm z sektora SME określa swój poziom informatyzacji jako wysoki. Na pierwszy rzut oka wynik jest bardzo zadowalający, jednak problem pojawia się przy analizowaniu ich podejścia do kwestii bezpieczeństwa IT. Trudno powiedzieć, że firma jest wysoce zinformatyzowana, gdy nie korzysta z backupu danych, czy szyfrowania poczty e-mail. To podstawowe zabezpieczenia IT, które powinny być stosowane we wszystkich firmach bez wyjątku, a nie jak pokazuje badanie Orange Insights – jedynie w niedużej grupie. Lepiej jest z korzystaniem z programów antywirusowych, jednak jak wynika z analiz, większość ze stosowanych przez firmy antywirusów to podstawowe wersje programów, dostępnych bezpłatnie w internecie. Oczywiście nie deprecjonuje to ich skuteczności, jednak firma, która przechowuje w pamięci komputerów wrażliwe dane, jak chociażby dotyczące kont bankowych, czy umów biznesowych – powinna korzystać z bardziej zaawansowanych rozwiązań. Koszt takiego rozwiązania jest o wiele mniejszy niż ewentualne straty finansowe lub wizerunkowe spowodowane cyber-atakami, które jak wskazuje doświadczenie nie są zagrożeniem wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw, ale coraz częściej przytrafią się małym i średnim firmom. – komentuje wyniki badania – Artur Stankiewicz Dyrektor Segmentu Klientów SME i SOHO.

Wewnętrzny specjalista IT a freelancer

W większości firm (55 proc.) osobą odpowiedzialną za informatykę jest współpracownik zewnętrzny – freelancer. Pozostałe 45 proc. zatrudnia pracownika na etacie. Co ważne, wśród firm współpracujących z freelancerami jedynie 45 proc. deklaruje, że przed rozpoczęciem współpracy podpisuje umowę z klauzulą o poufności.

Najczęstszym powodem zatrudniania freelancera jest możliwość obniżenia kosztów zatrudnienia (50 proc. odpowiedzi). Co piąta firma (22 proc.) decyduje się na taką współpracę, ze względu na wieloletnie relacje z wybranym ekspertem, natomiast w co czwartym przedsiębiorstwie (25 proc.) panuje przekonanie, że firma jest zbyt mała żeby na stałe zatrudniać  specjalistę IT. Z kolei firmy zatrudniające pracowników na etacie najczęściej motywują swoje decyzje tym, że potrzebują specjalisty na miejscu (63 proc. wskazań). Co trzecia ankietowana firma (32 proc.) odczuwa w tym przypadku większe poczucie bezpieczeństwa.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa firmy niedopuszczalne jest nawiązywanie współpracy z zewnętrznym usługodawcą bez podpisania klauzuli o poufności. Taka osoba ma kontakt z krytycznymi dla danego podmiotu informacjami i niezależnie czy firma ma do niej zaufanie czy też nie, konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie prawne. Co ciekawe żadna z ankietowanych firm w przypadku współpracy z ekspertem zewnętrznym nie podała jako powodu nawiązania współpracy jego doświadczenia i umiejętności – liczą się małe koszty i oszczędności. To nie jest podejście firmy o wysokim poziomie informatyzacji. Ma to szczególne znaczenie w zestawieniu z rosnącym trendem rozwijania współpracy z zewnętrznymi specjalistami – oprócz kosztów trzeba zwracać uwagę na umiejętności, doświadczenie i profesjonalizm oraz stosowanie konkretnych procedur – dodaje Artur Stankiewicz Dyrektor Segmentu Klientów SME i SOHO.

Na temat badania

W drugiej edycji badania Orange Insights dotyczącej małych i średnich firm wzięło udział 500 przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora SME – 300 właścicieli i szefów, 100 specjalistów IT zatrudnionych na etat oraz 100 freelancerów IT współpracujących z małymi lub średnimi firmami. Badanie zostało zrealizowane metodą CATI/CAWI – w jego ramach zrealizowano łącznie 500 ankiet. W celu uzyskania reprezentatywności danych wyniki zostały przeważone według struktury branż PKD.

Inforgrafika

 

Kontakt dla mediów:

Wojciech Jabczyński
Rzecznik Orange Polska
+48 (22) 527 19 39
biuro.prasowe@orange.com
https://twitter.com/RzecznikOrange

Mediateka

Udostępnij: Orange Insights: Czyli jak wygląda informatyzacja w małych i średnich firmach w Polsce

Informacje prasowe

Szkolne świetlice na starcie MegaMisji

28 października 2015

Szkolne świetlice na starcie MegaMisji
50 szkół podstawowych z całej Polski zakwalifikowało się do programu MegaMisja Fundacji Orange. Zostały wybrane spośród 436 zgłoszeń i rozpoczynają realizację cyklu zajęć, które przygotują uczniów do bezpiecznego korzystania z Internetu. To pierwsza kompleksowa inicjatywa na rzecz edukacji cyfrowej w świetlicach szkolnych. Wspiera ją autor bestsellerowych książek dla dzieci – Grzegorz Kasdepke.

50 świetlic w szkołach podstawowych otrzyma wsparcie od Fundacji Orange w prowadzeniu zajęć, które przygotują dzieci w wieku 6-10 lat do odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu i technologii. Jest to pierwsza, pilotażowa edycja programu MegaMisja. W ciągu dwóch tygodni napłynęło do niej 436 zgłoszeń ze szkół z całej Polski. Wiosną rozpocznie się kolejny nabór i program obejmie wtedy 300 placówek.

Świetlice szkolne to miejsca, w których dzieci najczęściej odrabiają lekcje i bawią się z rówieśnikami. Z raportu wykonanego na zlecenie Fundacji Orange wynika, że wychowawcy świetlic  – choć pełnią ważną rolę w środowisku szkolnym – przyznają, że czują się gorzej traktowani niż nauczyciele przedmiotowi. Jednocześnie są grupą zmotywowaną do pracy, poszukującą pomysłów na ciekawe zajęcia dla dzieci i otwartą na rozwijanie cyfrowych kompetencji. 97 proc. z nich uważa, że technologie są przydatnym narzędziem nauki dla uczniów, ale jednocześnie obawiają się o bezpieczeństwo dzieci w internecie. Program MegaMisja odpowiada na te potrzeby, angażując opiekunów świetlic w 10-miesięczny cykl aktywności, które zostały skonstruowane tak, aby najmłodsi uczniowie wykształcili odpowiednie nawyki w kontaktach z Internetem.

– Cieszymy się, że wychowawcy świetlic szkolnych tak chętnie przesyłali zgłoszenia do MegaMisji. Ogromne zainteresowanie nauczycieli i staranność wniosków utwierdziły nas w przekonaniu, że taka inicjatywa jest szkołom potrzebna – odpowiada na aktualne wyzwania w edukacji najmłodszych i na potrzeby świetlic. – mówi Ewa Krupa, Prezes Fundacji Orange.

W ramach MegaMisji wychowawcy otrzymają instruktaże i materiały do przygotowania zajęć opracowane przez metodyków i edukatorów. Takie zajęcia dla dzieci odbywać się będą raz w tygodniu i potrwają godzinę. Ich przebieg oparty jest na fabularyzowanej grze w cyfrowe laboratorium, aby naukę połączyć z atrakcyjną dla uczniów zabawą. Każdy etap gry dostarcza dzieciom wiedzy o tym, jak chronić prywatność, przestrzegać netykiety i praw autorskich, jak znajdować wiarygodne informacje, jakie treści można udostępniać w sieci. Te umiejętności pomogą im być bezpiecznymi w Internecie. Wykonanie kolejnych zadań w MegaMisji to punkty dla świetlicy, które może wymieniać na nagrody wzbogacające jej wyposażenie m.in. sprzęt multimedialny, książki, materiały plastyczne, gry, zabawki.

– Coraz młodsze dzieci korzystają z technologii. Warto wspierać je w tym, by robiły to w sposób właściwy, z pożytkiem dla swojego rozwoju i zachowaniem równowagi między światem wirtualnym a realnym. Fundacja Orange kształtuje przydatne w dzisiejszym świecie umiejętności i wzbogaca ofertę świetlic, w których dzieci spędzają dziś bardzo dużo czasu – mówi Grzegorz Kasdepke, pisarz bestsellerowych książek dla dzieci i honorowy ambasador MegaMisji.

Do pilotażowej edycji komisja programu wybrała szkoły z województw: mazowieckiego (cztery z Warszawy, jedna z Warki),  małopolskiego (dwie z Krakowa, po jednej z Rusocic i Jordanowa), podlaskiego (z Białegostoku, Łap, Wasilkowa), pomorskiego (z Gdyni, Połczyna), zachodniopomorskiego (ze Szczecina, Ustronia Morskiego i Choszczna), warmińsko-mazurskiego (ze Stawigudy, Barczewa, Miłakowa i Morąga), kujawsko-pomorskiego (z Grudziądza i Kołodziejowa), wielkopolskiego (dwie z Poznania, po jednej z Tarnowa Podgórnego i Plewisk), opolskiego (dwie szkoły z Brzegu, jedna zKrapkowic), dolnośląskiego (z Głogowa, Barda i Sobótki), śląskiego (z Miasteczka Śląskiego, Tworkowa, Katowic i Tarnowskich Gór), podkarpackiego (z Krościenka Wyżnego, Błażowa i Przemyśla), świętokrzyskiego (z Morawicy i Kielc), lubuskiego (z Gorzowa Wielkopolskiego, Kargowej i Zielonej Góry), lubelskiego (z Lublina i Cycowa), łódzkiego (dwie z Łodzi, jedna z Konstantynowa Łódzkiego). Zajęcia w ramach MegaMisji ruszą w 25 szkołach w listopadzie, w kolejnych 25 placówkach w styczniu 2016 roku i potrwają cały rok szkolny. Świetlice, którym nie udało się dołączyć do edycji pilotażowej, mają kolejną szansę w roku 2016/2017.

Dodatkowych informacji udzielą:
Antonina Bojanowska, koordynatorka komunikacji, Fundacja Orange
e-mail: antonina.bojanowska@orange.com
tel.:      (+48) 22 527 40 24   kom: (+48) 509 84 86 82

Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska
e-mail: wojciech.jabczynski@orange.com
https://twitter.com/RzecznikOrange

Partnerami programu MegaMisja są: Fundacja HIGHLIGHT/inaczej, Fundacja Nowoczesna Polska oraz Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, JuniorMedia.

Fundacja Orange ma 10 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów edukacyjnych. Przez te lata nauczyła ponad 30 tys. dzieci zasad bezpiecznego Internetu, wsparła powstanie narzędzi ochrony on-line i prowadzenie edukacji cyfrowej dla 25 tys. dzieci i młodzieży z całej Polski, wyposażyła w Internet 3,5 tys. bibliotek publicznych i 10 tys. szkół, wspomogła 1 tys. oddziałów szpitalnych i ponad 900 organizacji w Polsce, utworzyła 77 Pracowni Orange – multimedialnych świetlic dla mieszkańców małych miejscowości. Fundacja Orange do tej pory przeznaczyła ponad 150 mln zł na inicjatywy społeczne. W swoje działania angażuje 3 tys. wolontariuszy rocznie.

Udostępnij: Szkolne świetlice na starcie MegaMisji

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej