Informacje prasowe

Orange Polska na półmetku realizacji strategii .Grow. Bardzo dobre wyniki za rok 2022 pozwalają potwierdzić wszystkie założone w niej cele.

16 lutego 2023

Orange Polska na półmetku realizacji strategii .Grow. Bardzo dobre wyniki za rok 2022 pozwalają potwierdzić wszystkie założone w niej cele.

Pomimo  trudnej sytuacji makroekonomicznej, zwłaszcza kryzysu energetycznego
i dwucyfrowej inflacji, Orange Polska zrealizował cele na rok 2022 i jest na dobrej drodze do osiągnięcia ambicji strategii .Grow. Przychody firmy wzrosły o 4,7%, a rentowność operacyjna EBITDAaL o blisko 4% rok do roku.

– Jesteśmy na półmetku realizacji naszej strategii .Grow i już dziś mogę powiedzieć, że pomimo wyjątkowo trudnego otoczenia gospodarczego przekroczyliśmy istotne kamienie milowe na naszej ścieżce wzrostu. Nasze kluczowe usługi kierowane do klientów indywidualnych rozwijają się stabilnie, bardzo dobre wyniki osiągamy na rynku biznesowym, zwłaszcza z usług IT i Smart City. Dzięki nowemu otwarciu na współpracę z innymi operatorami dynamicznie rośniemy na rynku hurtowym. Konsekwentnie uzyskujemy wyniki finansowe zgodne z planem: w ubiegłym roku EBITDAaL podnieśliśmy o blisko 4%, a przychody o prawie 5%. Dzięki intensywnej pracy ograniczamy nasz wpływ na środowisko: już w tym roku przekroczymy nasz cel udziału co najmniej 60% energii odnawialnej w całości miksu, a o 38% zredukowaliśmy nasze emisje względem 2015 r. Stawiamy na różnorodność, dziś już 37% spośród menedżerów w Orange Polska to kobiety. Tym samym zrealizowaliśmy z wyprzedzeniem wszystkie nasze zobowiązania z zakresu ESG.  – powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska. – To rezultat zaangażowania i pracy wszystkich zespołów Orange Polska. Dzięki otwartości i współpracy naszych ludzi możemy zmieniać się w bardziej cyfrową i zwinną organizację. Wszystko to, pomimo trudnych warunków makroekonomicznych, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość – dodał.

Przybywa użytkowników wszystkich kluczowych usług telekomunikacyjnych

W zasięgu Orange Światłowodu, który jest obecnie rozwijany głównie poprzez współpracę z innymi operatorami, jest już ponad 7 mln gospodarstw domowych. Firma już dziś osiągnęła założony w strategii .Grow próg 7-8 mln gospodarstw w zasięgu na koniec roku 2024. To znaczy, że Orange Światłowód dociera do niemal połowy gospodarstw domowych w kraju.

W  ubiegłym roku przybyło 226 tysięcy klientów korzystających ze światłowodu. Z całego pakietu usług od Orange dla domu korzysta już ponad 1,6 mln rodzin, ponad 70 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Klienci chętnie wybierają także usługi mobilne od Orange – w minionym roku przybyło prawie 300 tysięcy użytkowników abonamentowych usług głosowych.

Upowszechnienie światłowodu, konwergentnych pakietów usług  oraz podejście „więcej za więcej” w tworzeniu ofert przekłada się na wartość dla firmy w postaci rosnącego ARPO, czyli średniego przychodu na jednego klienta.

Kluczowe wyniki finansowe – wzrost EBITDAaL i przychodów zgodny z założeniami

Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego, firma osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody wzrosły łącznie o 4,7 % rok do roku. To między innymi rezultat dobrych wyników kluczowych usług telekomunikacyjnych (usługi mobilne, internet oraz konwergencja) – przychody z nich wzrosły o ponad 6%, a także wzrostu przychodów z usług ICT, które wspierają sprzedaż dla klientów biznesowych, o 23% w skali roku. Kolejnym pozytywnym elementem był rozwój współpracy z innymi operatorami dotyczącej dostępu do infrastruktury, która przekłada na coraz lepsze jej wykorzystanie, a także rosnące przychody z tego biznesu.

Wzrost rentowności operacyjnej EBITDAaL sięgnął niemal 4% rok do roku. Co ważne, ma on zdrowe podstawy, ponieważ wynika ze wzrostu przychodów, a nie oszczędności kosztowych. Ponad 70% wzrost kosztów energii został w większości skompensowany poprzez ograniczenie kosztów w innych obszarach. W tym roku, dzięki kontraktom zabezpieczającym 75% udział zielonej energii w naszym zapotrzebowaniu, wpływ rosnących cen energii na nasz biznes powinien być zdecydowanie mniejszy.

Zysk netto za rok 2022 wyniósł 724 mln złotych. Porównując go do zysku netto rok wcześniej, po wyłączeniu jednorazowego zysku ze sprzedaży udziałów w Światłowód Inwestycje w 2021, jest to wynik wyraźnie – bo o ponad 450 mln zł – lepszy.

Dobre wyniki i mocny bilans finansowy  pozwalają zarządowi zarekomendować wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,35 zł na akcję.

Cyfrowa transformacja i odpowiedzialny rozwój  – zgodnie z założeniami strategii .Grow

Strategia .Grow zakłada także cyfrową transformację firmy, wdrażanie nowych, digitalnych narzędzi dla klientów. Korzystają z nich oni coraz częściej: w 2022 roku podpisano o 20% więcej umów online niż rok wcześniej, liczba użytkowników Orange Flex – oferty komórkowej w aplikacji –  wzrosła o 64%. Połowa klientów korzysta już z aplikacji Mój Orange.

Rozwijając swoją działalność firma ogranicza swój wpływ na środowisko – tylko w 2022 roku zredukowała emisje CO2 o 14%, a łącznie od 2015 roku aż o 38%.

Odnawialne źródła energii stanowiły w 2022 roku 12% energii zużywanej przez firmę. Na ten rok Orange Polska zabezpieczył aż 75-procentowy udział energii odnawialnej w swoim miksie energetycznym. Te działania pozwolą firmie osiągnąć założone cele klimatyczne.

Ubiegły rok upłynął także pod znakiem kryzysu humanitarnego spowodowanego wojną w Ukrainie. W ośrodkach Orange Polska znalazło schronienie ponad 800 uchodźców, aktywowano ponad milion pakietów ze specjalną ofertą dla osób uciekających przed wojną. Na pomoc ruszyli wolontariusze Orange – ponad 1000 osób zrealizowało około 130 projektów pomocowych dzięki grantom Fundacji Orange. Operator wspiera działanie telefonu alarmowego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy potrzebujących pomocy psychologicznej, prowadzonego wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

 

Pełny raport z wynikami Orange Polska za rok 2022 znajduje się na www.orange-ir.pl

Udostępnij: Orange Polska na półmetku realizacji strategii .Grow. Bardzo dobre wyniki za rok 2022 pozwalają potwierdzić wszystkie założone w niej cele.

Informacje prasowe

Wsparcie dla małych miast i wsi. Ruszył nabór do programu Pracownie Orange.

3 lutego 2023

Wsparcie dla małych miast i wsi. Ruszył nabór do programu Pracownie Orange.

Fundacja Orange wspiera mieszkańców mniejszych miejscowości w rozwoju lokalnych działań społecznych. Do 30 kwietnia trwa nabór do nowej edycji programu Pracownie Orange. To szansa na zyskanie multimedialnej świetlicy wyposażonej w nowoczesny sprzęt oraz na wsparcie w jej prowadzeniu tak, aby jak najlepiej służyła mieszkańcom. Udział jest bezpłatny.

Do nowej edycji programu Pracownie Orange zgłaszać mogą się miejscowości do 40 tys. mieszkańców (z gmin, w których nie ma jeszcze Pracowni). Zyskać mogą multimedialne świetlice, które Fundacja wyposaży w darmowy, szybki internet, meble i sprzęty multimedialne (m.in. komputery, telewizory, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki 3d i zestawy robotów). Taka przestrzeń to wstęp do dalszej współpracy skoncentrowanej na tym, aby Pracownia „tętniła życiem” i jak najlepiej służyła mieszkańcom. Osoby wyznaczone przez daną miejscowość do koordynowania jej działań wezmą udział w profesjonalnym programie rozwoju swoich kompetencji. To bezpłatne szkolenia i warsztaty m.in. z animacji społecznej, umiejętności liderskich i cyfrowych. Fundacja wspierać ich też będzie w organizowaniu w Pracowniach ciekawych i pożytecznych aktywności dla mieszkańców. M.in. poprzez dostęp do inspiracji, gotowych pomysłów i możliwości otrzymania grantu na realizację własnych.

Od 2012 roku Fundacja założyła ponad 100 Pracowni Orange. Każda z nich ma swoją specyfikę, dostosowaną do potrzeb danej miejscowości. Mieszkańcy organizują w nich warsztaty z bezpiecznego internetu, programowania, nowoczesnego rzemiosła, druku 3d, wykorzystania VR w edukacji, a także wystawy i wydarzenia kulturalne. Działania te aktywizują młodzież, osoby starsze, budują dialog międzypokoleniowy i dają dostęp do nowoczesnej edukacji pozaformalnej. W 2022 roku program stał się częścią międzynarodowej inicjatywy Orange Digital Center.

Jak pokazują dane CBOS, skala działań społecznikowskich w 2021 roku obejmuje 45% dorosłych Polaków¹. Angażują się w prace organizacji obywatelskich (pomagając dzieciom, osobom w trudniejszej sytuacji, działając w komitetach rodzicielskich, związkach, klubach sportowych), a także działają na rzecz społeczności lokalnych lub osób potrzebujących. 60% Polaków ma doświadczenie nieodpłatnej pracy na rzecz innych².  Wybuch wojny w Ukrainie pokazał także ogromną mobilizację społeczną i postawy altruistyczne Polaków.

Działanie na rzecz społeczności lokalnych to jeden z ważniejszych obszarów rozwoju społecznego w ogóle i istota wzmacniania zaufania społecznego. W Fundacji Orange wspieramy aktywność w małych miastach i wsiach poprzez zakładanie i pomoc w prowadzeniu Pracowni Orange. W wielu miejscach stały się one „sercem” działania dla dobra wspólnego – miejscem spotkań, edukacji, nowoczesnych możliwości rozwoju dla mieszkańców w każdym wieku.  – powiedział Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

Jak zgłosić się do nowej edycji?

Chętne miejscowości (z gmin, w których nie ma jeszcze Pracowni) organizują grupę inicjatywną 3 osób i w porozumieniu z lokalną instytucją lub organizacją doprowadzają do wyznaczenia lokalu, w którym Pracownia będzie mogła funkcjonować. Mogą to być przestrzenie bibliotek, domów kultury, szkół, świetlic, kół gospodarzy i gospodyń wiejskich lub też młodzieżowych ośrodków socjoterapii, organizacji pozarządowych itp..

Grupa składa wniosek na stronie www.pracownieorange.pl, opisując swój pomysł na działanie świetlicy. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2023 r.  Niezależna komisja wybierze i w czerwcu ogłosi listę 20 miejscowości, które zostaną przyjęte do udziału w programie. Pierwsze Pracownie z tej edycji zostaną otwarte już we wrześniu. Infolinia dla grup składających wnioski dostępna jest od pon. do pt. w godz. 9.00 -17.00 pod numerem telefonu +48 516 087 308.

Program „Pracownie Orange” prowadzony jest pod honorowym patronatem Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Partnerem programu jest Fundacja 5 Medium.

 

 

CBOS Komunikat z badań nr 41/2022: „ Aktywność w organizacjach obywatelskich https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2022/K_041_22.PDF¹

CBOS Komunikat z badań nr 43/2022: „Polacy o altruizmie przed falą migracji z Ukrainy” https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2022/K_043_22.PDF²

——————————————————-

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Grobel: +48 533 336 550 k.grobel@gardenofwords.pl

Katarzyna Matysek +48 571 609 027 katarzyna.matysek@orange.com

Fundacja Orange  działa na rzecz nowoczesnej edukacji. Założona w 2005 roku do realizacji celów zgodnych ze strategią społecznej odpowiedzialności Orange Polska. Jest jedną z kilkunastu Fundacji Orange działających na świecie. Wspiera dzieci, młodzież, nauczycieli w nabywaniu kompetencji przyszłości. Działa na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społeczno-cyfrowym. Pomaga kształtować zdrowe nawyki cyfrowe, poznawać podstawy bezpieczeństwa w sieci, programowania, sztucznej inteligencji, druku 3d i realizować kreatywne pomysły z wykorzystaniem cyfrowych zasobów. Jej inicjatywy są oparte na wynikach badań i konsultacjach z ekspertami, do udziału angażując pracowników Orange jako wolontariuszy. www.fundacja.orange.pl

Mediateka

Udostępnij: Wsparcie dla małych miast i wsi. Ruszył nabór do programu Pracownie Orange.

Informacje prasowe

Dobro dziecka i zabezpieczenie jego praw – czyli polityka ochrony dzieci w praktyce

1 lutego 2023

Dobro dziecka i zabezpieczenie jego praw – czyli polityka ochrony dzieci w praktyce

Chociaż Konwencja o prawach dziecka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ ponad 33 lata temu, to podmiotowość najmłodszych i ich miejsce w społeczeństwie często nie odzwierciedla zasad zapisanych w aktach prawnych. Szczególne zobowiązanie w tym temacie spoczywa więc na instytucjach i organizacjach działających na rzecz dzieci. Mogą one wpływać na ich sytuację na przykład tworząc i wdrażając polityki ochrony – na taki krok, przy wsparciu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, zdecydowała się Fundacja Orange. Zachęca do tego też swoich partnerów i inne podmioty działające na rzecz najmłodszych.

Od czasu przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka świat bardzo się zmienił, także w wyniku dynamicznego rozwoju technologii. Środowisko cyfrowe jest dziś jedną z przestrzeni, w której działają najmłodsi i realizują codzienne aktywności. To oznacza, że konieczne jest takie spojrzenie na prawa dziecka, które to uwzględnia. Przykładem jest Komentarz Ogólny nr 25 do Konwencji „w sprawie praw dziecka w środowisku cyfrowym”. Wskazuje on powinności państwa, przedsiębiorstw i organizacji wobec dzieci, dotyczące świata cyfrowego. Jednym ze sposób zabezpieczenia praw najmłodszych jest także polityka ochrony dzieci w instytucjach, które działają na ich rzecz.

Polityka ochrony dzieci to w skrócie zbiór zasad i standardów, które pomagają ustrzec najmłodszych przed krzywdzeniem czy zaniedbaniem oraz tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w tych placówkach. Chociaż nie jest znana dokładna liczba organizacji, które wdrożyły polityki ochrony dzieci (nie ma formalnego  obowiązku ich posiadania) ważne jest, aby organizacje działające na rzecz tej grupy widziały potrzebę regulacji w tym zakresie, promowały ją i zachęcały do tego inne placówki.

Prawa dzieci stanowią i stanowiły jedną z osi działań naszej fundacji. Od lat działamy na rzecz edukacji, a dzieci są odbiorcami – pośrednimi lub bezpośrednimi wielu naszych inicjatyw. Dbanie o respektowanie ich praw (nie tylko w środowisku cyfrowym) to jedna z naszych ról – mówi Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange. Wdrażając politykę ochrony praw dzieci włączamy się w ruch promocji praw najmłodszych we wszystkich obszarach życia społeczno-ekonomicznego, popierający potrzebę istnienia polityk ochrony we wszystkich instytucjach i organizacjach mających kontakty z dziećmi – dodaje.

Warto podkreślić, że polityki ochrony dzieci służą także pracownikom organizacji, bowiem dostarczają uproszczony, a jednocześnie skuteczny model postępowania w codziennych kontaktach z dziećmi oraz przypadku zaobserwowania, że dziecko jest krzywdzone – w organizacji lub poza nią.

W polityce ochrony dzieci znajdują się zapisy, które m.in. wyznaczają osobę odpowiedzialną za działanie w przypadku podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdy  – zarówno fizycznej, psychicznej lub zaniedbania. Pracownik nie zostaje wówczas sam z problemem zapoznania się z szeregiem aktów prawnych, poznania lokalnych instytucji pomocowych i poprowadzenia interwencji – tłumaczy Katarzyna Katana, radca prawny w Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Tworząc politykę ochrony dzieci warto skorzystać z wiedzy specjalistów – zainteresowane podmioty znajdą ją między innymi w programie Standardy Ochrony Dzieci realizowanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Więcej o polityce ochrony dzieci Fundacji Orange pod linkiem.

Fundacja Orange od lat działa na rzecz edukacji, rocznie wspiera tysiące nauczycielek i nauczycieli w tym by ciekawie i skutecznie uczyli najmłodszych, jak bezpiecznie i mądrze korzystać z sieci. Programy fundacji, rozwijają także zainteresowanie dzieci i młodzieżą nauką programowania i sztuczną inteligencją – podkreślają jednocześnie jak ważne jest zachowanie zdrowego umiaru oraz krytyczne myślenie. W ramach działań na rzecz praw dzieci, fundacja prowadzi monitoring ekspercki nt. praw i podmiotowości dziecka w środowisku cyfrowym i planuje wydanie raportu na ten temat.  Jednoczy także w tym temacie środowisko ekspertów i ekspertek, w tym Radę Programową fundacji.

Kontakt dla mediów

Magda Mierzwińska, Fundacja Orange

e-mail: magda.mierzwinska@orange.com

tel. +48 512 356 297

Udostępnij: Dobro dziecka i zabezpieczenie jego praw – czyli polityka ochrony dzieci w praktyce

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej