Informacje prasowe

Orange Polska po raz ósmy w giełdowym indeksie spółek odpowiedzialnych

19 grudnia 2014
Orange Polska po raz ósmy w giełdowym indeksie spółek odpowiedzialnych

Orange Polska ponownie znalazła się w prestiżowym gronie giełdowych spółek odpowiedzialnych społecznie. W ogłoszonym przez Giełdę Papierów Wartościowych nowym składzie RESPECT Index znalazły się 24 spółki. OPL jest obecna w tym zestawieniu od pierwszej edycji.

Giełdowy indeks RESPECT istnieje od 2009 roku i jest pierwszym w Europie Środkowej i Wschodniej zestawieniem tego typu. Celem indeksu jest propagowanie strategicznego myślenia o społecznej odpowiedzialności biznesu.

W skład indeksu wchodzą spółki wyróżniające się kompleksowym podejściem do zarządzania CSR, w sposób wiarygodny odpowiadające na potrzeby i oczekiwania interesariuszy. Wdrażające zasad CSR zarówno na poziomie tworzenia i realizacji długoterminowych celów biznesowych, jak również codziennej działalności operacyjnej.

Orange Polska od lat kompleksowo zarządza obszarem i projektami CSR. Bierze pod uwagę oczekiwania otoczenia w oparciu o dialog z interesariuszami, takimi jak: klienci, pracownicy, regulator, organizacje pozarządowe. Takie podejście pozwala na bieżąco aktualizować wiedzę na temat zmian i oczekiwań społecznych oraz brać je pod uwagę w ramach projektów biznesowych.

RESPECT Index cieszy się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców i inwestorów, dostrzegających zależność między uwzględnianiem aspektów społecznych i środowiskowych, a wynikami  finansowymi przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na temat RESPECT Index można znaleźć na stronie www.odpowiedzialni.gpw.pl

Wojciech Jabczyński, Rzecznik Orange Polska

email: biuro.prasowe@orange.com


Informacje prasowe

Orange Insights: Informatyzacja małych i średnich firm kluczem do przewagi konkurencyjnej

18 grudnia 2014
Orange Insights: Informatyzacja małych i średnich firm kluczem do przewagi konkurencyjnej

79 procent przedstawicieli małych i średnich firm uważa, że informatyzacja pozwala im na budowanie przewagi konkurencyjnej. Jednym z ważniejszych modeli informatyzacji przedsiębiorstw jest outsourcing rozwiązań IT. To tylko niektóre, ważniejsze wnioski pierwszego raportu z cyklu Orange Insights, prezentującego wyniki badań prowadzonych przez ICAN Research na zlecenie Orange Polska.

Orange Insights, to cykl raportów przygotowanych na podstawie badań jakościowych oraz ilościowych realizowanych przez ICAN Research na zlecenie Orange Polska wśród działających w Polsce przedsiębiorców. Tematem raportów dotyczących małych i średnich firm, zatrudniających mniej niż 250 pracowników było postrzeganie informatyzacji przez ich przedstawicieli podejmujących decyzje o zakupach sprzętu, oprogramowania i technologii teleinformatycznych. Badania zostały zrealizowane w połowie 2014 roku. W zakresie jakościowym obejmowały 11 pogłębionych wywiadów eksperckich oraz łącznie 500  ankiet w zakresie badania ilościowego metodą CATI / CAWI.  Wyniki kolejnych raportów będą udostępniane przez Orange w pierwszej połowie 2015 roku.

Najważniejsze wnioski

Pierwszy z cyklu raportów Orange Insights został poświęcony określeniu stanu informatyzacji w działających w Polsce małych i średnich firmach. Jak pokazują wyniki, zdecydowana większość badanych firm, jako główne obszary zdobywania przewagi konkurencyjnej wymienia dostępność źródeł finansowania, efektywność produkcyjną i dobry model biznesowy. Aż 79 proc respondentów twierdzi, że informatyzacja biznesu również jest jednym z najważniejszych elementów budowania przewagi. Informatyzacja jest wg nich szczególnie istotna w trzech kluczowych sektorach:

• usługach – 83 proc. wskazań,

• handlu – 78 proc. wskazań,

• produkcji – 70 proc. wskazań.

Co ciekawe, przedstawiciele małych i średnich firm uważają, że najlepiej zinformatyzowane obszary w ich biznesach, to: sprzedaż (87% odpowiedzi), operacje (86%) oraz z produkcja (85%). Nieznaczne gorzej wygląda tutaj logistyka (79%) i marketing (78%).

„Z wyników naszego badania wyraźnie widać, że małe i średnie firmy wykorzystują informatykę w budowaniu przewagi konkurencyjnej i zauważają jej ogromny potencjał. Dlatego rozwój IT jest coraz częściej wpisywany w ich strategie, aczkolwiek dla większości firm nadal nie stanowi priorytetu z uwagi na koszty związanych z tym inwestycji. Mając to na uwadze, Orange oferuje rozwiązania dostarczające potrzebnych funkcjonalności, bez konieczności angażowania znacznych środków, ponieważ można je rozliczać w modelu abonamentowym czy ratalnym” – zauważa Artur Stankiewicz, Dyrektor Segmentu Klientów SME i SOHO Orange Polska.

Trendy w informatyzacji

Małe i średnie przedsiębiorstwa w większości przeszły już transformację od podstawowego oprogramowania, do rozbudowanych systemów informatycznych, wspierających najważniejsze obszary ich funkcjonowania, takie jak finanse, produkcja, logistyka, czy sprzedaż. Respondenci badania Orange Insights, zostali w związku z tym poproszeni o wskazanie trzech głównych trendów rozwoju informatyzacji, na najbliższe pięć lat. Dwa z trzech najważniejszych trendów wskazanych w badaniu dotyczą integracji. Pierwszy, w zakresie integracji wewnętrznej, w której rozwiązania IT znacznie zwiększają sprawność i efektywność działania firm. Drugi, dotyczy integracji z systemami Klientów, która umożliwia szybką reakcję na ich potrzeby i zamówienia m.in. dzięki wykorzystaniu technologii mobilnych.

Odsetek wskazań na najważniejsze trendy informatyzacji MŚP w ciągu 5 lat:

• Wsparcie wewnętrznej integracji funkcjonowania firmy – 27 proc. wskazań,

• Integracja z systemami klientów - 17 proc. wskazań,

• Rozbudowa systemów wspierających sprzedaż produktów - 13 proc. wskazań.

O przewidywane trendy w informatyzacji zapytano także w odniesieniu do najważniejszych sektorów działalności badanych firm, tj. usług, handlu oraz produkcji. Uzyskane wyniki wskazują, że firmy z sektora usług stawiają przede wszystkim na udoskonalanie kontaktu z klientami. Kluczowe znaczenie ma dla nich możliwość analizowania i szybkiego odpowiadania na potrzeby klientów. Dla wszystkich firm, niezależnie od profilu ich działalności bardzo istotny okazuje się rozwój systemów integrujących ze sobą obszary sprzedaży, produkcji i logistyki. Przykładem takiej integracji mogą być zaawansowane serwisy zakupowe, które umożliwiają dokładne zapoznanie się z produktem, gwarantują aktualne informację o jego dostępności a także zapewniają łatwe złożenie zamówienia i możliwość bezpośredniej dostawy w ciągu 24 godzin.

Odsetek wskazań na najważniejsze trendy informatyzacji dla poszczególnych sektorów działalności firm:

• W sektorze usług - integracja własnych systemów IT z systemami klientów – 22 proc. wskazań oraz rozwój systemów integrujących sprzedaż, produkcję i logistykę – 21 proc. wskazań,

• W sektorze produkcji - rozwój systemów integrujących pracę sprzedaży, produkcji i logistyki – 46 proc. wskazań oraz tworzenie nowych kanałów kontaktu online z klientami – 13 proc. wskazań,

• W sektorze handlu - rozwój systemów integrujących pracę sprzedaży, produkcji i logistyki – 25 proc. wskazań oraz rozbudowa systemów wspierających sprzedaż produktów – 18 proc. wskazań.

Finansowanie informatyzacji

Planowanie wydatków  w małych i średnich firmach ma charakter krótkoterminowy, co wynika z bieżących potrzeb i dotyczy stałego rozwoju infrastruktury. Blisko 99 proc. ogółu firm finansuje informatyzację z własnych środków. Robi tak 100 proc. przedsiębiorstw usługowych i handlowych, zaś w przypadku firm produkcyjnych odsetek ten wynosi 97 proc. Jedynie 7 procent przedsiębiorców wykorzystuje do informatyzacji fundusze unijne, a zaledwie 2 proc.  respondentów korzysta z leasingu.

Wartość wydatków na IT w małych i średnich firmach w 2013 roku:

• mniej niż 50 000 zł, to kwota jaką na IT przeznaczyło 60 proc. badanych firm,

• od 50 000 zł do 99 000 zł, to wartość budżetu 9 proc. badanych firm,

• od 100 000 zł do 499 000 zł, a IT przeznaczył tylko 1% respondentów.

Jak twierdzą przedstawiciele firm biorących udział w badaniu, środki na wydatki IT są często lokowane na końcu listy ich priorytetów, a przeznaczane kwoty nie są znaczące w ich budżetach.

Aby przeciwdziałać tak niekorzystnej sytuacji, firmy z segmentu MŚP coraz chętniej sięgają po outsourcing IT, który przez ¾ respondentów jest określany jako ważny element informatyzacji przedsiębiorstw. Z tym stwierdzeniem zgadzają się w podobnym stopniu firmy z sektora handlu – 75 proc., usług – 74 proc. i produkcji – 72 proc.

Wnioski, które płyną z badania, pokazują, że mimo poszukiwania oszczędności, informatyzacja mocno wpisuje się w rozwój przedsiębiorstw MŚP. IT obejmuje coraz więcej obszarów biznesowych, a największą wagę przywiązuje się do zwiększania sprawności i efektywności operacyjnej oraz orientacji na klienta i wsparcie sprzedaży. Informatyzacja segmentu średnich firm odbywa się według trzech modeli – samodzielnie, we współpracy z zewnętrznym dostawcą oraz przy całkowitym wykorzystaniu outsourcingu. Na podstawie analizy badania jakościowego i ilościowego można też stwierdzić, że co druga średniej wielkości firma w mniejszym lub większym stopniu wspiera się na know-how merytoryczno-technicznym partnerów technologicznych, widząc w takiej współpracy potencjał.

Główne wnioski z raportu i najważniejsze wyniki badania można pobrać także w postaci infografiki będącej załącznikiem do komunikatu prasowego na stronie www.biuroprasowe.orange.pl

Wojciech Jabczyński, Rzecznik Orange Polska

e-mail: biuro.prasowe@orange.com


Informacje prasowe

„Dolicz do rachunku w Orange” – wygodne płatności w Google PlayTM i Windows Phone

18 grudnia 2014
„Dolicz do rachunku w Orange” – wygodne płatności w Google PlayTM i Windows Phone

Klienci Orange mogą od dziś korzystać z nowego narzędzia – „Dolicz do rachunku w Orange”. Dzięki niemu, za zakupy w dwóch najpopularniejszych sklepach dla użytkowników urządzeń z systemem Android oraz Windows Phone zapłacą razem z miesięcznym rachunkiem za telefon.

„Nasza nowa usługa to przełom, który sprawia, że zakupy w e-sklepach przestają być domeną wyłącznie tych, którzy odważyli się wpisać numer swojej karty kredytowej. Na start dajemy naszym klientom możliwość wygodnego kupowania wszystkich aplikacji dostępnych w sklepach Google PlayTM i Windows Phone, ale już niedługo zaproponujemy ją także w wielu innych miejscach” – powiedział Michał Paschalis-Jakubowicz, CMO Orange Polska.

„Dolicz do rachunku w Orange”  to wygodna i bezpieczna alternatywa dla płatności kartą kredytową czy przelewu elektronicznego. Dzięki niej, należności za zakupy dowolnych aplikacji, gier, książek, filmów czy muzyki w sklepach Windows Phone i Google PlayTM zostaną doliczone do comiesięcznego rachunku telefonicznego.

Korzystanie z narzędzia „Dolicz do rachunku w Orange” jest bezpłatne i nie wymaga aktywacji. Może z niego skorzystać każdy klient Orange posiadający telefon w jednym z planów abonamentowych lub Mix. Wystarczy posiadać aktywne konto umożliwiające zakupy w Sklepie Google PlayTM lub Windows Phone i w jego ustawieniach wybrać jako domyślną metodę regulowania zobowiązań względem Google lub Microsoft – „płatności na rachunku Orange”. Miesięczny limit zakupów opłacanych za pomocą narzędzia „Dolicz do rachunku w Orange” wynosi 50 zł z VAT.

Więcej informacji o usłudze „Dolicz do rachunku w Orange” na:

www.orange.pl/shops/g oraz www.orange.pl/shops/m

Wojciech Jabczyński, Rzecznik Orange Polska

e-mail: biuro.prasowe@orange.com

Scroll to Top