Informacje prasowe

Orange rozdaje klapki

29 lipca 2011
Orange rozdaje klapki

W letniej promocji Orange, każdy klient innej sieci, który zdecyduje się na przejście  do Orange otrzyma atrakcyjny pakiet minut i nowoczesny telefon już od złotówki.

Każdy klient, przenoszący swój numer do Orange nie zapłaci za jeden miesięczny abonament i otrzyma bezpłatne 30 minut do wszystkich sieci komórkowych oraz stacjonarnych przez trzy kolejne miesiące.

Dodatkowo będzie mógł wybrać Nokię E52, Nokię C7-00 lub Samsunga Galaxy S już od złotówki.

Przed salonami Orange w całej Polsce rozdawane będą pojedyncze, letnie japonki. Aby skompletować parę, zapraszamy do salonu by wysłuchać szczegółów oferty i zapoznać się z telefonami.

Oferty oraz regulamin są dostępne na stronie: www.orange.pl/


Informacje prasowe

Spór DPTG – TPSA. 1:0 dla TPSA

25 lipca 2011
Spór DPTG – TPSA. 1:0 dla TPSA

Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wniosku TPSA i zawiesił postępowanie w sprawie stwierdzenia wykonalności orzeczenia Trybunału Arbitrażowego w Austrii wszczęte z wniosku DPTG. Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania toczącego się obecnie przed sądem gospodarczym w Wiedniu w sprawie uchylenia wyroku sądu polubownego, sprawa nie będzie badana w Polsce.

Jednocześnie TP SA będzie kontynuowała postępowania  przed sądem austriackim. Zakładając, że strony wykorzystają wszystkie możliwości odwołania w tym trzyinstancyjnym postępowaniu, może to potrwać nawet kilka lat.

Decyzja Sądu oznacza, że korzystny dla DPTG wyrok częściowy wydany przez arbitrów w Wiedniu w dniu 24 sierpnia 2010 r. wciąż nie posiada na terytorium Polski mocy prawnej. Dopiero bowiem stwierdzenie wykonalności wyroku zagranicznego sądu polubownego przez sąd powszechny i nadanie mu klauzuli wykonalności, sprawia, iż wyrok taki jest traktowany jak wyrok sądu powszechnego.

Podjęta przez Sąd decyzja potwierdza słuszność środków podjętych przez TPSA w celu ochrony interesów Spółki oraz jej akcjonariuszy. Obecnie z jeszcze większą determinacją będziemy dochodzić naszych racji przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków prawnych. – powiedział Maciej Witucki, prezes TPSA.

TPSA już w grudniu 2010 r. złożyła w sądzie handlowym w Wiedniu skargę o uchylenie wyroku częściowego Trybunału Arbitrażowego. Najbliższa rozprawa w tej sprawie zaplanowana jest na dzień 8 września 2011 r., a postanowienie sądu pierwszej instancji spodziewane jest do końca tego roku. Stronom przysługuje od tej decyzji apelacja, co oznacza, iż postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie zostanie podjęte dopiero po wyczerpaniu przez strony możliwych środków zaskarżenia oraz wydaniu prawomocnego orzeczenia w Wiedniu.


Informacje prasowe

Dźwięki Marzeń – wakacyjna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu

25 lipca 2011
Dźwięki Marzeń – wakacyjna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu

Już 6 raz Fundacja Orange organizuje dla małych dzieci z wadą słuchu bezpłatne wakacyjne turnusy rehabilitacyjne w ramach programu Dźwięki Marzeń. Dzieci intensywnie ćwiczą pod okiem logopedów i logorytmików, a ich rodzice na wykładach i warsztatach doskonalą opiekę nad dzieckiem z niedosłuchem.

Na 4 turnusach 120 dzieci i ich opiekunów będzie ćwiczyć i wypoczywać w ośrodku nad jeziorem, w Koszelówce koło Płocka. Dwutygodniowy pobyt i rehabilitację dzieci i ich rodziców finansuje Fundacja Orange, podobnie jak całoroczną rehabilitację domową. W organizacji wyjazdu fundacja współpracuje m.in. z logopedami Polskiego Związku Głuchych.

Codzienne zajęcia indywidualne i grupowe dostosowane są do potrzeb małych dzieci w wieku od 0 do 3 lat,  tak by wspierać przede wszystkim rozwój komunikacji werbalnej. Rodzice w czasie turnusu mogą wziąć udział w rehabilitacji, zasięgnąć porady psychologa i pediatry. W ramach warsztatów i wykładów dowiedzą się jak leczyć i rehabilitować oraz poznają specyficzne potrzeby dzieci z wrodzonym niedosłuchem. Uczestnicy mogą też poznać się wzajemnie, wymienić informacjami i poczuć, że z podobnym wyzwaniem styka się więcej rodzin w Polsce.

- Dzieci z wadą słuchu, niezależnie od tego, czy mają niewielki niedosłuch, czy głębokie uszkodzenie słuchu, mogą rozwijać się prawidłowo pod warunkiem, że zostaną objęte programem wczesnej interwencji – uważa dr Marzanna Radziszewska-Konopka, otolaryngolog i specjalista audiolog.

Uszkodzony narząd słuchu dziecka nie pozwala na wyraźne, pełne rozumienie mowy. W efekcie rozwój jego własnej mowy narażony jest na znaczne opóźnienie. Takich dzieci w Polsce każdego roku rodzi się ok. 750. Problem ze słuchem dotyczy również kwestii emocjonalnych, problemów z funkcjonowaniem w społeczeństwie, a także ogranicza możliwości pełnego wykorzystania potencjału inteligencji dziecka.

Program Dźwięki Marzeń Fundacji Orange to szereg działań mających na celu kompleksową pomoc dzieciom z ubytkiem słuchu oraz wspieranie ich rodzin i rehabilitantów. Fundacja Orange uruchomiła 18 banków aparatów słuchowych w całej Polsce, w których bezpłatnie dobierany i wypożyczany jest dzieciom odpowiedni dla nich aparat umożliwiający dziecku słyszenie. Ponadto organizuje systematyczne zajęcia rehabilitacji w warunkach domowych. Każdego roku w tej rehabilitacji uczestniczy ok. 320 dzieci w wieku od 0 do 3 lat.

 

Więcej informacji na stronie www.dzwiekimarzen.pl. Film o turnusach rehabilitacyjnych w 2010 roku: http://vimeo.com/18422980.

Scroll to Top