Informacje prasowe

Orange Warsaw Festival 2016 – festiwal dostępny dla wszystkich

17 maja 2016

Orange Warsaw Festival 2016 – festiwal dostępny dla wszystkich

Dziewiąta edycja Orange Warsaw Festival 2016 jest wydarzeniem dla wszystkich fanów dobrej muzyki, także tych ze szczególnymi potrzebami. Dla nich właśnie przygotowana została specjalna kategoria biletów D uprawniających do skorzystania ze wszystkich udogodnień dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami, m.in. wejścia na imprezę z osobą wspierającą, skorzystania z miejsca parkingowego oraz zabawy na specjalnych platformach w pobliżu scen.

Fani muzyki z niepełnosprawnościami niekiedy potrzebują szczególnych udogodnień gwarantujących bezpieczny i komfortowy udział w wydarzeniu. Tak będzie po raz kolejny podczas Orange Warsaw Festival – największego miejskiego festiwalu bez barier, który odbędzie się 3 i 4 czerwca. Idea zapewnienia dostępności dla wszystkich fanów jest realizowana przez Orange Polska od kilku lat. Chcemy, by Orange Warsaw Festival 2016 był festiwalem przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Zależy nam, żeby wszystkie wydarzenia sponsorowane przez Orange były dostępne dla każdego. – mówi Anna Kowalik-Mizgalska, odpowiedzialna za CSR i sponsoring w Orange Polska.

W tym roku miejsce festiwalu zostało przeniesione na utwardzoną część Toru Wyścigów Konnych na Służewcu, co z pewnością ułatwi poruszanie się osobom na wózkach, a dodatkowo ułożone utwardzenia pomogą dotrzeć poprzez tereny zielone m.in. do stref gastronomicznych.

Listę przyjaznych rozwiązań otwiera bilet kategorii D, umożliwiający wejście na teren festiwalu osobie z niepełnosprawnością wraz z towarzyszem. Kategoria D uprawnia również do skorzystania z dedykowanego parkingu (pod warunkiem posiadania ważnej Karty Parkingowej oraz zakupu biletu parkingowego) oraz skorzystania z platform ustawionych przy obu scenach – ORANGE STAGE oraz WARSAW STAGE – na których wraz osobami wspierającymi będą mogli wygodnie i bezpiecznie się bawić.

Osoby nie posiadające Karty Parkingowej będą mogły skorzystać z parkingu typu Kiss & Ride, dzięki czemu będą mogły zostać podwiezione blisko wejścia na teren festiwalu. Ci, którzy przyjadą komunikacją miejską, będą miały do dyspozycji transport samochodem dostosowanym do przewozu osób poruszających się na wózkach od bram Toru Służewieckiego do bramek wejściowych na teren festiwalu. W poruszaniu się po przestrzeni festiwalowej czy dotarciu na platformy pomogą przeszkoleni wolontariusze Fundacji Orange.

W Punkcie Obsługi Priorytetowej, który znajdzie się przed bramkami wejściowymi na festiwal, obok kasy, będzie  można otrzymać wszystkie informacje o dostępnych rozwiązaniach, obejrzeć mapę z naniesionymi udogodnieniami, a także uzyskać fachową pomoc i asystę wolontariuszy. Tu będzie również możliwość zdalnego połączenia z tłumaczem Polskiego Języka Migowego.

Festiwal to nie tylko muzyka, ale także scenografia, światła i wyjątkowe wrażenia wizualne, które chcemy udostępniać również osobom z dysfunkcjami wzroku. Dlatego codziennie audiodeskrybowane będą dwa ostatnie koncerty na Orange Stage na częstotliwości 91,5 FM. Sygnał radiowy dotrze do wszystkich miejsc wokół sceny głównej. Usługa będzie darmowa i aby z niej skorzystać, wystarczy posiadać radio, np. w telefonie komórkowym. Nowością w tym roku jest działające przez całą imprezę Radio Festiwalowe. O każdej pełnej godzinie i co 30 minut będzie podawało dokładną aktualizację line-upu oraz relacjonowało, jakie inne wydarzenia odbywają się na terenie festiwalu.

Także osoby słabosłyszące i niesłyszące będą mogły liczyć na wsparcie podczas Orange Warsaw Festival 2016. Przy każdej ze scen oraz w Punkcie Obsługi Priorytetowej zostanie zainstalowana pętla indukcyjna. Teren działania pętli zostanie czytelnie oznaczony piktogramem.

Wszystkie szczegóły dotyczące udogodnień i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie internetowej http://orangewarsawfestival.pl/osoby-z-niepelnosprawnosciami/. W dedykowanej zakładce znajdują się kompleksowe i przydatne informacje, m.in. poradnik dla osób z ograniczoną mobilnością, w którym można znaleźć informacje dotyczące dojazdu na Tor Wyścigów Konnych Służewiec transportem publicznym, dostępność przystanków autobusowych na trasie dojazdu, oraz aktualności o utrudnieniach w okolicy. Trwają prace nad wdrożeniem wszystkich rozwiązań, aby strona internetowa była w pełni dostępna.

W przygotowaniu koncepcji oraz realizacji udogodnień dedykowanych poszczególnym grupom osób z niepełnosprawnościami pomagają sprawdzeni partnerzy: Fundacja Polska Bez Barier, Fundacja Katarynka, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących, Fundacja Widzialni i Fundacja Orange.

Wojciech Jabczyński
Rzecznik Orange Polska
biuro.prasowe@orange.com
https://twitter.com/RzecznikOrange

Nasz blog: www.blog.orange.pl

Udostępnij: Orange Warsaw Festival 2016 – festiwal dostępny dla wszystkich

Informacje prasowe

Ekologiczny Orange Warsaw Festival 2016

13 maja 2016

Ekologiczny Orange Warsaw Festival 2016

Orange Warsaw Festival 2016, który odbędzie się 3 i 4 czerwca na Torze Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec, będzie zorganizowany z troską o środowisko naturalne. Wszystkim uczestnikom proponujemy zaangażowanie się w działania proekologiczne takie jak: recykling telefonów czy selektywną zbiórkę odpadów.

Stary, nieużywany już telefon komórkowy może pomóc. W jaki sposób? Wystarczy przynieść go do strefy Orange Recykling na Orange Warsaw Festival i przekazać do wyceny, a jego wartość wesprze dobry cel Fundacji Orange: naukę programowania i druku 3D dla dzieci z małych miejscowości. Jeśli okaże się, że telefon nie ma wartości, to Orange Polska przekaże 5 zł na ten cel.  Każdy telefon to także szansa na wygranie smartfona iPhone 6 i otrzymanie nagród dodatkowych. Im więcej telefonów zostanie przekazanych, tym więcej   nagród będzie można odebrać, m.in. okulary przeciwsłoneczne, power banki, zabezpieczenia smartfona szkłem hybrydowym 3 MK. Liczba nagród jest ograniczona każdego dnia, a szczegóły można znaleźć na stronie www.orangewarsawfestival.pl/orange-strefa/‎. Wszystkie telefony zostaną przekazane do recyklingu, dzięki czemu zyska środowisko naturalne.

Podczas festiwalu będzie również prowadzona zbiórka odpadów powstałych podczas montażu i demontażu infrastruktury festiwalowej oraz w strefach gastronomicznych. Kolejny raz będzie można także włączyć się do selektywnej zbiórki odpadów. Fani, którzy przyniosą do Eko-punktu 50 kubków zebranych na terenie festiwalu, będą mogli wymienić je na bidony wielokrotnego użytku. Tutaj także przy pomocy belownicy będą zgniatane plastikowe odpady, dzięki czemu zmniejszą swoją objętość. W ten sposób ograniczona zostanie liczba transportów odpadów i tym samym emisja dwutlenku węgla.

Na festiwalu fani będą mieli okazję dowiedzieć się, jak zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko, dlaczego warto odzyskiwać odpady wtórne oraz nauczyć się, jak m.in. z butelek PET zrobić użyteczne przedmioty. Do włączania się w ekologiczne działania na terenie festiwalu zachęcać będzie grupa wyspecjalizowanych eko-patroli – wolontariuszy Fundacji Orange. Po zakończeniu festiwalu z banerów wykorzystanych do zbudowania  Strefy Orange  zostaną uszyte trwałe, praktyczne i oryginalne torby wielokrotnego użytku.

Działania w obszarze ochrony środowiska na Orange Warsaw Festival wynikają ze strategii CSR Orange Polska. Firma podejmuje m.in. zobowiązanie dotyczące odzyskiwania i recyklingu używanych telefonów komórkowych z rynku.
Wojciech Jabczyński
Rzecznik Orange Polska
biuro.prasowe@orange.com
https://twitter.com/RzecznikOrange

Nasz blog: www.blog.orange.pl

Udostępnij: Ekologiczny Orange Warsaw Festival 2016

Informacje prasowe

Nowe wyzwania odpowiedzialnego zarzadzania w Orange Polska

10 maja 2016

Nowe wyzwania odpowiedzialnego zarzadzania w Orange Polska

Co najmniej 1 milion osób przeszkolonych w bezpiecznym korzystaniu z Internetu, nowe standardy obsługi seniorów na infolinii i we wszystkich salonach Orange, recykling nawet 10 proc. telefonów wprowadzanych na rynek, co piąty pracownik Orange wolontariuszem dzielącym się swoją wiedzą – takie m.in. cele chce do 2018r. osiągnąć Orange Polska. 
Coraz częściej społeczne cele stawiane są w centrum działania firm i światowej debaty o gospodarce. Obserwujemy to na poziomie makro – jak w przypadku inicjatyw Komisji Europejskiej, ONZ, Banku Światowego – jak i konkretnych przedsiębiorstw. Odpowiedzialnego zarządzania nie należy oceniać przez sumę realizowanych projektów i samych choćby najbardziej złożonych wskaźników ilościowych. Ważne jest to, jaką społeczną wartość wytwarza przedsiębiorstwo,  jaki jest bilans jego funkcjonowania z perspektywy otoczenia – mówi Konrad Ciesiołkiewicz, dyrektor Komunikacji korporacyjnej i CSR Orange Polska.

W Orange Polska podejmujemy wyzwanie nie tylko jakościowego mierzenia wpływu na różne dziedziny życia w Polsce, ale także świadomego zarządzania w taki sposób, aby maksymalizować wpływ pozytywny i minimalizować negatywny. Dziś składamy konkretne zobowiązania, z których się wywiążemy. Duże firmy mają ogromny potencjał pozytywnego wpływu na rozwój kraju. Jeżeli wyzwanie to potraktujemy poważnie, zyskamy na tym wszyscy – podkreśla.

Fundamentem strategii CSR Orange Polska 2016 – 2020 jest odpowiedzialne zarządzanie:  etyka i compliance, innowacyjność jako motor rozwoju firmy, relacje z inwestorami i dostawcami, dialog z interesariuszami jako narzędzie poznawania ich oczekiwań i wyznacznik planowanych działań.

Firma koncentruje się na czterech obszarach:

  • Integracja cyfrowa – czyli dostęp do cyfrowego świata dla każdego – niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku, sprawności czy umiejętności
  • Bezpieczna sieć – czyli zapewnienie bezpieczeństwa w korzystaniu z sieci Orange, urządzeń czy danych
  • Czyste środowisko – które oznacza, że cele biznesowe realizowane są z poszanowaniem środowiska naturalnego
  • Ciekawy zespół – czyli pracownicy, którzy  mają bezpieczne warunki pracy, równe traktowanie, możliwości rozwoju i zaangażowania się w działania społeczne.

Strategia jest odpowiedzią firmy na wyzwania ekonomiczne, społeczne i ekologiczne naszego kraju. Każdy z tych obszarów oznacza konkretne zobowiązania dla całej firmy i poszczególnych jednostek w perspektywie najbliższych kilku lat. Strategia obejmuje 70 celów w oparciu o ponad 140 różnych jakościowych i ilościowych wskaźników. Realizacja strategii będzie raportowana co roku w Raporcie Społecznej Odpowiedzialności przygotowywanym wg. międzynarodowego standardu GRI ( Global Reporting Initiative).

Wpływ społeczny Orange Polska odczuwalny jest na wiele sposobów. Orange Polska i Fundacja Orange prowadzą wiele programów społecznych, które pomagają lokalnym społecznościom aktywizować się i zmieniać swoje otoczenie na lepsze. Z badań wynika, że dzięki nim mieszkańcy nie tylko nabywają nowe umiejętności cyfrowe ale też bardziej sobie ufają, są bardziej zainteresowani aktywnością w organizacjach pozarządowych, częściej angażują się w sprawy publiczne.

Innego rodzaju wpływ firma wywiera na polską gospodarkę. Skala inwestycji w ultraszybki internet światłowodowy i mobilny (LTE) sprawia, że przyczyniają się one do wzrostu produkcji, konsumpcji, zatrudnienia i wpływów do budżetu, a w dłuższej perspektywie zwiększą potencjał rozwojowy kraju.

Strategia CSR Orange Polska

Wojciech Jabczyński
Rzecznik Orange Polska
biuro.prasowe@orange.com
https://twitter.com/RzecznikOrange

Nasz blog: www.blog.orange.pl

Udostępnij: Nowe wyzwania odpowiedzialnego zarzadzania w Orange Polska

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej