Informacje prasowe

Oświadczenie TP w sprawie doniesień medialnych na temat sporu prawnego prowadzonego z duńską firmą DPTG

13 kwietnia 2011
Oświadczenie TP w sprawie doniesień medialnych na temat sporu prawnego prowadzonego z duńską firmą DPTG

W opublikowanej 12.04.2011r. depeszy agencji Reuters na temat sporu prawnego TP i duńskiej spółki DPTG, znajdują się nieścisłe sformułowania, które mogą prowadzić odbiorców do błędnych wniosków. W związku z tym pragniemy poinformować, że:

  1. Odrzucenie wniosku o wyłączenie arbitra nie ma żadnego wpływu na toczący się w Wiedniu proces o anulowanie decyzji sądu polubownego z 24 sierpnia 2010. Nie oznacza to też w żadnym przypadku zakończenia sporu prawnego obu firm.
  2. TP złożyła 3 wnioski o wyłączenie arbitrów. Odrzucony został tylko pierwszy (z dnia 13 października 2010) dotyczący pierwszej fazy sporu (lat 1994-04) w sprawie której arbitrzy wydali decyzję 24 sierpnia 2010. Pozostałe dwa (z 24 marca i 7 kwietnia 2011) dotyczą drugiej fazy sporu (lat 2004-09), w której arbitraż jeszcze się nie rozpoczął, i nie zostały jeszcze rozpatrzone.
  3. Błędna jest informacja o przyznaniu przez Trybunał Arbitrażowy duńskiej spółce DPTG 5,3 mld koron duńskich (710 mln euro). W rzeczywistości nieprawomocna decyzja sądu polubownego dotyczyła 270 mln euro plus odsetki.
  4. Do mylnych wniosków może prowadzić cytowana wypowiedź przedstawicieli GN Store Nord o „ostatecznym i prawnie wiążącym wyroku” dotyczącym sporu TP i DPTG. W rzeczywistości decyzja sądu polubownego nie posiada bowiem klauzuli wykonalności nadającej jej moc prawną na terytorium Polski. Decyzję taką nadaje sąd powszechny, który 9 marca odroczył bezterminowo rozprawę w tej sprawie.


Informacje prasowe

Twój Backup w Orange

13 kwietnia 2011
Twój Backup w Orange

Orange udostępnił usługę ułatwiającą wykonanie kopii zapasowej danych zapisanych w pamięci telefonu komórkowego. Serwis Twój Backup pozwala archiwizować, edytować i zarządzać danymi a także wygodnie przenosić je z jednego telefonu na drugi, np. przy wymianie aparatu na nowy.

Twój Backup pozwala na wykonanie kopii zapasowej danych zapisanych w pamięci telefonu. Za pomocą mobilnej aplikacji zainstalowanej w telefonie, dane są kopiowane na indywidualne konto klienta w serwisie internetowym http://kontakty.orange.pl. Logując się do konta, użytkownik może je edytować, modyfikować i zarządzać nimi według własnych potrzeb. W każdej chwili może przywrócić je na telefon.

Korzystanie z serwisu internetowego Twój Backup umożliwia:

-   zarządzanie kontaktami i ich synchronizację z telefonem;

-   import kontaktów z wybranych aplikacji;

-   zarządzanie duplikatami kontaktów;

-   zarządzanie terminami kalendarza i ich synchronizację z telefonem;

-   zarządzanie zadaniami i ich synchronizację z telefonem;

-   konfigurowanie wybranych telefonów do działania z usługą.

Oprócz tego, użytkownicy mogą pobrać z serwisu internetowego aplikację PC Sync, która umożliwia synchronizację kontaktów i kalendarza programów Outlook i Outlook Express z serwisem dostępnym na stronie kontakty.orange.pl.

Usługę można aktywować wysyłając SMS o treści W lub WLACZ, pod bezpłatny numer 8090 lub za pomocą serwisu Orange On-Line.

Przy pierwszej aktywacji, korzystanie z usługi przez miesiąc jest bezpłatne (brak opłaty abonamentowej). Po tym okresie opłata miesięczna za dostęp do usługi wynosi 3 zł brutto (2,44 zł netto). Użytkownik ponosi standardowe koszty opłat za transmisję danych związaną z przesyłaniem danych z i do aplikacji oraz za pobranie aplikacji na telefon.

Dodatkowe informacje oraz lista telefonów obsługiwanych przez aplikację Twój Backup jest dostępna na stronie www.orange.pl (http://bit.ly/eH2bEh)


Informacje prasowe

Telekomunikacja Polska Firmą Przyjazną Klientowi

12 kwietnia 2011
Telekomunikacja Polska Firmą Przyjazną Klientowi

Telekomunikacja Polska już po raz drugi z rzędu otrzymała tytuł Firmy Przyjaznej Klientowi. Certyfikat przyznawany jest firmom i instytucjom, dla których jakość obsługi klienta jest najwyższym priorytetem. Program zainicjowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania jest obecny na polskim rynku już od  9 lat.

Firma certyfikująca szczegółowo zbadała trzy główne kanały komunikacji TP z klientem - błękitną linię tp 19393, stronę www.tp.pl oraz salony sprzedaży tp.

- Fakt ponownego otrzymania Godła jest wyróżnieniem, ale też wyzwaniem. Jest to sygnał, że zmiany, które wprowadzamy w obsłudze klientów są przez nich zauważane, pozytywnie oceniane a przede wszystkim trwałe – powiedział Jakub Kłoczewiak, odpowiedzialny w Grupie TP za obsługę klienta.

Badaniem satysfakcji metodą telefoniczną CATI (ComputerAssisted Telephone Interviews) została objęta reprezentatywna próba 1300 klientów indywidualnych i biznesowych. Przeprowadzono ponadto 80 audytów w formule „tajemniczego klienta” (30 anonimowych rozmów telefonicznych i 50 anonimowych wizyt w salonach sprzedaży tp). Audytorzy sprawdzali ogólne wrażenie, szybkość połączenia, powitanie, uprzejmość, jakość udzielonych informacji oraz to, czy problem został rozwiązany. Oceniano również funkcjonalność strony www.tp.pl

Wśród dotychczasowych zdobywców certyfikatu znalazły się między innymi:  Bank Zachodni WBK S.A., BP Polska S.A., Euro Bank, Kredyt Bank S.A., McDonald Polska sp. z o.o., DPD Polska Sp. z o.o., Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Telekomunikacja Polska jest dotychczas jedyną firmą telekomunikacyjną, która certyfikat otrzymała po raz drugi.

 

Scroll to Top