Informacje prasowe

„Pierwsza Pomoc” – bezpłatna aplikacja ratunkowa w smartfonach Orange

24 lipca 2012
„Pierwsza Pomoc” – bezpłatna aplikacja ratunkowa w smartfonach Orange

Zobacz galerię zdjęć.

Użytkownicy smartfonów i tabletów od dziś mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji ratunkowej opracowanej na zamówienie Orange. Opiekunem merytorycznym projektu jest LUX MED, a rozwiązania techniczne przygotowała agencja Looksoft. „Pierwsza Pomoc” zawiera zbiór wskazówek i ilustracji umożliwiających udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach.

„Pierwsza Pomoc” została przygotowana przede wszystkim z myślą o wsparciu dla świadków nagłych wypadków i zdarzeń, w których konieczne jest udzielenie pierwszej pomocy. Użytkownik może natychmiast dowiedzieć się i zobaczyć na ilustracjach, jak bezpiecznie ułożyć nieprzytomną osobę, podjąć i prowadzić reanimację oraz zatamować krwawienie. Otrzyma praktyczne porady dotyczące postępowania z poszkodowanymi w różnego rodzaju zdarzeniach np. oparzeniach, odmrożeniach, porażeniu prądem, czy zatruciach. Aplikacja dostarcza też aktualne informacje o numerach telefonów służb ratunkowych i placówkach medycznych Grupy LUX MED.

W Orange staramy się stale uatrakcyjniać ofertę smartfonów, zapewniając nie tylko atrakcyjne ceny telefonów i usług, ale także dostęp do ciekawego i użytecznego kontentu pozwalającego wykorzystać ich możliwości. Dzięki tej aplikacji nasze smartfony mogą stać się nie tylko urządzeniem do komunikacji i rozrywki, ale także narzędziem pomagającym ratować ludzkie życie” - powiedział Michał Paschalis-Jakubowicz, Dyrektor Marketingu Usług Mobilnych Orange Polska.

Jako firma medyczna od wielu lat świadcząca opiekę pacjentom m.in. w stanach nagłych zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest udzielenie pierwszej pomocy, zanim na miejsce wypadku dotrze zespół ratunkowy. Często decyduje to o przeżyciu poszkodowanego. Zaangażowaliśmy się w projekt aby wspólnie stworzyć narzędzie, które pomoże każdemu w prawidłowym udzieleniu pierwszej pomocy bez względu na czas i miejsce zdarzenia." – powiedział Maciej Pająk, Dyrektor Wyjazdowej Pomocy Doraźnej Grupy LUX MED.

Z aplikacji ratunkowej „Pierwsza Pomoc” mogą korzystać wszyscy użytkownicy smartfonów i tabletów z systemami operacyjnymi: iOS, Android, Windows Phone a także telefonów wykorzystujących Java. Orange udostępnia ją wszystkim, niezależnie od tego w jakiej sieci działa ich karta SIM. Można ją pobrać bezpłatnie w popularnych marketach z aplikacjami, a niedługo będzie instalowana w smartfonach, telefonach i tabletach sprzedawanych przez Orange.

* * *

Orange jest liderem polskiego rynku telekomunikacyjnego i najchętniej wybieranym operatorem w Polsce. Obsługuje blisko 21 milionów klientów zapewniając im codzienny dostęp do największego portfolio nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym unikatowej oferty konwergentnej - Orange Open oraz planów taryfowych bez limitów połączeń ze wszystkimi sieciami mobilnymi i stacjonarnymi w Polsce, a także numerami międzynarodowymi.

Grupa LUX MED – największa polska grupa medyczna prowadząca w całej Polsce własne centra medyczne i placówki przyzakładowe, które oferują pełen zakres opieki ambulatoryjnej, diagnostyki ambulatoryjnej i obrazowej. W ramach Grupy od sierpnia 2010 r. działa także szpital w Warszawie. Z Grupą współpracuje też ok. 1500 poradni medycznych w kraju. Pod jej opieką znajduje się ponad milion pacjentów. Oferta Grupy LUX MED kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Grupa LUX MED prowadzi również działalność ubezpieczeniową. LUX MED Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.

* * *

Wojciech Jabczyński, Rzecznik Orange Polska

22 527 19 39

biuro.prasowe@orange.com


Informacje prasowe

Biblioteki z darmowym Internetem przez kolejne trzy lata!

23 lipca 2012
Biblioteki z darmowym Internetem przez kolejne trzy lata!

Ponad 3500 bibliotek publicznych w Polsce przez następne trzy lata będzie nadal bezpłatnie korzystać z Internetu. Darmowy dostęp do sieci będą mogły uzyskać także kolejne placówki. To efekt Porozumienia, jakie 23 lipca 2012 roku zawarło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Orange Polska.

Sygnatariuszami Porozumienia są Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji; Maciej Witucki - Prezes Orange Polska; Jerzy Koźmiński - Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Rafał Kramza - Prezes Zarządu FRSI.

Porozumienie jest przedłużeniem programu internetyzacji bibliotek publicznych z 2009 roku. Orange Polska (wówczas Grupa TP) zadeklarowała w nim bezpłatne podłączenie Internetu do wszystkich gminnych bibliotek publicznych. Z oferty do tej pory skorzystało ponad 3500 placówek, dzięki czemu ich użytkownicy mają swobodny dostęp do cyfrowego świata. Fundacja Orange wspiera biblioteki w popularyzacji Internetu jako narzędzia nowoczesnej edukacji, przekazując dotacje na ten cel oraz materiały na temat bezpieczeństwa w sieci.

Badania prowadzone w bibliotekach uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek (realizowanym przez FRSI) pokazują, że 37% osób właśnie w bibliotece po raz pierwszy skorzystało z sieci, a dla jednej trzeciej jest ona jedynym miejscem kontaktu z Internetem. Dostęp do sieci pomaga w nauce, umożliwia komunikowanie się z innymi ludźmi, załatwianie codziennych spraw. Jest także pomocny w poszukiwaniu pracy – 10 procent użytkowników bibliotek przeglądało w Internecie oferty pracy, tworzyło życiorysy i kontaktowało się z pracodawcami.

Program internetyzacji bibliotek jest jednym z wzorcowych przykładów udanej współpracy publiczno-prywatnej. Działania na rzecz rozwoju i modernizacji bibliotek prowadzą także pozostali Sygnatariusze Porozumienia.

W 2011 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainicjował wieloletni program  z budżetem 150 mln zł, przeznaczonym na budowę, remonty i przebudowę bibliotek. Jest to kontynuacja realizowanego przez MKiDN w latach 2009-2010 programu małych grantów, w ramach którego wyremontowano lub wyposażono ponad 460 placówek bibliotecznych w małych miejscowościach. Za pośrednictwem Instytutu Książki, MKiDN sfinansował ponadto szkolenia z zakresu kompetencji menedżerskich skierowane do pracowników bibliotek z najmniejszych miejscowości oraz udostępnia elektroniczny system biblioteczny MAK+, dzięki któremu czytelnik otrzymuje informacje o książkach i innych zbiorach w całej Polsce (ponad 1,8 mln opisów książek on-line).

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego od 2009 roku realizuje ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić bibliotekom z małych miejscowości dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program, w którym uczestniczy obecnie ponad 3300 placówek bibliotecznych, jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uczestniczące w Programie biblioteki zostały wyposażone w sprzęt informatyczny, z którego korzystają mieszkańcy (łącznie ponad 6000 komputerów, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i projektorów multimedialnych), a bibliotekarki i bibliotekarze wzięli udział w kilku cyklach szkoleń. Biblioteki otrzymują także granty na realizację własnych pomysłów, wspólnie z innymi organizacjami prowadzą projekty dla mieszkańców, dowiadują się jak efektywnie współpracować z urzędem gminy, szkołą czy lokalnym stowarzyszeniem.

Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:Podpisane trzy lata temu Porozumienie na rzecz internetyzacji polskich bibliotek publicznych to wynik naprawdę wyjątkowej koalicji. Po raz pierwszy we wsparcie bibliotek zaangażował się nie tylko rząd, nie tylko samorząd czy organizacje pozarządowe, ale również wielki i liczący się na rynku partner biznesowy. Dziś widać rezultaty pracy każdej ze stron. Są to dziesiątki wyremontowanych, zmodernizowanych, wyposażonych w sprzęt komputerowy i podłączonych do Internetu bibliotek, które pomagają odkryć i przybliżyć świat, dzięki dostępowi do książek, kultury i globalnej sieci. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że biblioteki w Polsce stanowią największą sieć placówek kultury, obejmująca swym zasięgiem każdą, najmniejszą nawet gminę, możemy śmiało powiedzieć, że współpraca pomiędzy Orange Polska a ministerstwem i pozostałymi sygnatariuszami porozumienia to jedna z najważniejszych w ciągu ostatnich lat inicjatyw na rzecz poszerzenia dostępu do wiedzy i kultury w małych miejscowościach. Cieszę się, że możemy ją kontynuować”.

Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji:to cenna i ważna inicjatywa  na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.  Pozwoli na efektywną walkę z wykluczeniem cyfrowym w Polsce oraz wzmocni rolę bibliotek w życiu społeczności lokalnych,  przekształcając je w nowoczesne centra kultury i życia społecznego. Powszechny dostęp do Internetu, rozwój e-usług, rozbudowa infrastruktury szerokopasmowej  stanowią bardzo istotne elementy dla podnoszenia efektywności polskiej gospodarki, zwiększania jej innowacyjności i konkurencyjności  oraz dla równomiernego rozwoju poszczególnych regionów Polski. Kluczowym czynnikiem zmiany cywilizacyjnej ściśle związanym z potencjałem nowych technologii  cyfrowych jest Impet cyfrowy, powodowany posiadaniem odpowiednich warunków oraz odpowiednich kompetencji. Wyrażam nadzieję, że podpisane dziś porozumienie w jeszcze większym stopniu będzie służyć realizacji celów na drodze do rozwoju cyfrowego społeczeństwa.

Maciej Witucki, prezes Orange Polska:To ogromna satysfakcja i zaszczyt, że przy udziale Orange Polska biblioteka przestaje być tylko „świątynią książki”. Staje się miejscem, gdzie można spotkać się z ludźmi, uczyć się i pracować, korzystając z nowoczesnych technologii. To ogromny krok na drodze do wyrównywania szans kulturalnych i rozwojowych różnych grup społecznych, a także różnych regionów naszego kraju. Dzięki temu bliżej nam do standardów społeczeństwa informacyjnego. Wspieramy i nadal będziemy wspierać takie inicjatywy. Przykładem jest uruchomiona ostatnio sieć pracowni internetowych Orange w małych miejscowościach”.

Jerzy Koźmiński - Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności:Porozumienie na rzecz internetyzacji bibliotek publicznych to jedyna tak znacząca inicjatywa publiczno–prywatna w krajach, gdzie Fundacja Billa i Melindy Gatesów wspiera biblioteki publiczne. Cieszy nas, że Porozumienie jest kontynuowane, a my możemy stawiać je za wzór w kontaktach międzynarodowych. Nie ulega wątpliwości, że dzięki Porozumieniu  jesteśmy w stanie skuteczniej realizować Program Rozwoju Bibliotek, w którym idzie o przekształcanie bibliotek w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacji, edukacji, kultury i aktywności obywatelskiej. Jesteśmy też przekonani, że wysiłek i zaangażowanie wszystkich Sygnatariuszy pozwoli nadal z powodzeniem realizować nasze wspólne cele ”.

Rafał Kramza - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego:Program Rozwoju Bibliotek nie mógłby przynieść takich efektów, gdyby nie wsparcie Partnerów. Jednym z kluczowych wydarzeń było zaoferowanie przez Orange Polska wszystkim bibliotekom publicznym bezpłatnego dostępu do Internetu. Ta wyjątkowa inicjatywa pozwala użytkownikom tysięcy bibliotek w małych miejscowościach w pełni wykorzystywać sprzęt informatyczny i oprogramowanie dostarczone w ramach Programu Rozwoju Bibliotek”.

Tutaj dostępny jest film Akademia Orange dla bibliotek.


Informacje prasowe

Orange wspiera Polską Reprezentację Olimpijską

23 lipca 2012
Orange wspiera Polską Reprezentację Olimpijską

Trwają ślubowania  zawodników, którzy reprezentować będą nasz kraj podczas zbliżających się igrzysk olimpijskich. Orange, sponsor Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej, żegna sportowców wyjeżdżających do Londynu, życząc im sukcesów.

„Promocja ducha fair play, wytrwałość, odwaga i dążenie do doskonałości - idee charakterystyczne dla ruchu olimpijskiego, są bardzo bliskie Orange Polska. Dlatego w minionych latach, wielokrotnie i na różne sposoby, wspieraliśmy tych, którzy reprezentowali nasz kraj podczas wielkich imprez sportowych. Wiele nauczyliśmy się w tym czasie od zawodników patrząc na ich wytrwałość, konsekwencję, ale i optymizm. Cieszę się, że podczas najbliższych Igrzysk w Londynie będziemy mogli wspomagać olimpijczyków. Życzymy im sukcesów, z których wszyscy będziemy dumni, emocji, których nigdy nie zapomnimy i sportowej rywalizacji, którą będziemy podziwiać” – powiedział Prezes Orange Polska Maciej Witucki.

Igrzyska olimpijskie to wielkie święto, które niezwykle angażuje ludzi. To przede wszystkim współzawodnictwo, ale także współdziałanie i aktywność na rzecz wzajemnego zrozumienia. Orange jest sponsorem polskich olimpijczyków podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie 2012. Wspierał ich także  podczas igrzysk zimowych Vancouver 2010, a wcześniej także  w Salt Lake City i w Atenach.

Orange jest, wg badania ARC Rynek i Opinia, jednym z najczęściej wskazywanych sponsorów polskiej reprezentacji olimpijskiej.

 

Wojciech Jabczyński, Rzecznik Orange Polska

22 527 19 39

biuro.prasowe@orange.com

Scroll to Top