Informacje prasowe

Płatności zbliżeniowe w telefonach Orange

10 marca 2011
Płatności zbliżeniowe w telefonach Orange

Orange rozpoczyna świadczenie usług płatności zbliżeniowych NFC (Near Field Communition). Partnerami są Bank Zachodni WBK i organizacja płatnicza MasterCard wraz z partnerem technologicznym Gemalto (TSM). W pierwszym etapie z płatności zbliżeniowych w systemie PayPass będzie mogło skorzystać około dwóch tysięcy klientów Orange.

Uruchomienie płatności zbliżeniowych NFC w Orange, to największe wdrożenie tego typu usługi w skali kraju. W czasie pilotażu zostanie wykorzystana pełna infrastruktura systemu płatności zbliżeniowych, dzięki czemu klienci skorzystają z funkcjonalności odpowiadających rozwiązaniu docelowemu. W odróżnieniu od większości usług testowanych na rynku, zastosowane zostanie rozwiązanie Trusted Service Manager, które umożliwi zdalne wgrywanie aplikacji płatniczej na kartę SIM NFC, dla tak dużej grupy klientów. Oprócz zwiększenia bezpieczeństwa, ułatwi to aktywowanie usługi eliminując konieczność osobistej wizyty w banku czy placówce operatora. Pilotaż potrwa do końca sierpnia 2011 roku, jednak przystąpienie do niego będzie możliwe jedynie przez pierwsze trzy miesiące. Korzystanie z usługi będzie bezpłatne.

By poczuć jak wygodnie płaci się „komórką”, wystarczy mieć rachunek w Bank Zachodni WBK, a podpisując nową lub przedłużając dotychczasową umowę z Orange, wybrać telefon Samsung Avila z funkcją płatności zbliżeniowych. Osoby, które skorzystają z oferty, będą mogły płacić telefonem we wszystkich punktach akceptujących płatności zbliżeniowe. Dodatkowo transakcje będą nagradzane punktami w Programie Bonusowym PAYBACK, którego Orange i Bank Zachodni WBK są partnerami. Podczas każdej płatności telefon będzie się zachowywał jak wszystkie inne urządzenia z technologią MasterCard PayPass, pozwalając na transakcje zbliżeniowe bez względu na kwotę z zastrzeżeniem, że przy zakupach o wartości powyżej 50 złotych konieczne będzie ich potwierdzenie numerem PIN.

Dzięki usłudze płatności zbliżeniowych można szybko płacić m.in. w placówkach handlowo – usługowych takich jak: Empik, Smyk, coffeeheaven, Douglas, Żabka, McDonald's, Venezia, Kakadu, w sklepach komputerowych Sferis, w księgarniach Matras, na stacjach paliw Shell, w biletomatach na terenie Warszawy, czy na wybranych stadionach Ekstraklasy oraz wielu innych miejscach, akceptujących płatności MasterCard PayPass i Maestro PayPass.

Ten projekt to kolejny dowód na to, że możliwości telefonu komórkowego są właściwie nieograniczone Udostępniając naszym klientom telefony z aplikacją płatniczą, otwieramy kolejny, po komunikacji czy rozrywce obszar, w którym rozwiązania Orange i partnerów mogą ułatwiać życie. Usługa płatności za pomocą telefonu PayPass doskonale wpisuje się w naszą strategię oferowania innowacyjnych i przyjaznych rozwiązań dla każdego. Wierzę, że spodoba się ona naszym klientom i przyczyni się do upowszechnienia tej formy płacenia” – komentuje Mariusz Gaca, Prezes PTK Centertel, operatora sieci Orange.

„Od wprowadzenia płatności zbliżeniowych w Polsce BZ WBK pozostaje w awangardzie, oferując swoim klientom pierwszą kartę w technologii PayPass, pierwszy zegarek, pierwszy brelok. Dlatego projekt płatności mobilnych to dla nas następny, naturalny krok w rozwoju oferty. Nasi klienci to ludzie otwarci na innowacje, dynamiczni, dlatego wierzymy, że płatności mobilne w technologii MasterCard PayPass zostaną bardzo dobrze odebrane i staną się ważnym elementem budowania naszej przewagi konkurencyjnej” – mówi Tadeusz Kościński z Banku Zachodniego WBK.

Więcej informacji o usłudze płatności zbliżeniowych można znaleźć na stronach:

http://www.orange.pl/NFC  http://bzwbk.pl/orange  http://www.paypass.pl/

 

Osoby kontaktowe:

Grupa TP: Wojciech Jabczyński, rzecznik prasowy Grupy TP

Tel.: 22 527 19 39

Fax: 22 527 19 79

E-mail: biuro.prasowe@telekomunikacja.pl

BZ WBK: Artur Sikora, dyrektor Departamentu PR

Tel.: 22 586 80 05

E-mail: artur.sikora@bzwbk.pl


Informacje prasowe

Sąd bezterminowo odroczył rozprawę w sprawie z wniosku DPTG o stwierdzenie wykonalności wyroku arbitrażowego

09 marca 2011
Sąd bezterminowo odroczył rozprawę w sprawie z wniosku DPTG o stwierdzenie wykonalności wyroku arbitrażowego

Sąd Okręgowy w Warszawie odroczył 9 marca bezterminowo rozprawę w sprawie sporu między TP a duńską spółką DPTG.

Pełnomocnicy DPTG poprosili o  3 miesięczny termin na ustosunkowanie się przez nich do pisma procesowego, w którym TP przedstawiła argumentację z której wynika, że wyrok wiedeńskiego arbitrażu nie powinien uzyskać stwierdzenia wykonalności w Polsce zarówno ze względu na szereg wad formalnych jak i sprzeczność z podstawowymi zasadami porządku prawnego w Polsce. Sąd udzielił im 3 miesięcznego terminu.

"Przedstawiliśmy sądowi solidne i przekonywujące argumenty oraz dowody przemawiające za tym, że wyrok arbitrażowy nie może uzyskać wykonalności w Polsce. Fakt, że DPTG poprosiło aż o dodatkowe 3 miesiące na ustosunkowanie się do naszych twierdzeń wymownie świadczy o sile naszej argumentacji"- powiedział  Tomasz Nowakowski, Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Korporacyjnych.

Toczące się postępowanie jest wynikiem decyzji arbitrażu z Wiednia z 24 sierpnia 2010, przyznającej DPTG 1,57 mld zł w odniesieniu do inwestycji w wysokości 17mln euro na budowę w latach 1992-93 światłowodu NSL. TP od początku nie zgadza się z tą  decyzją i zapowiedziała podjęcie wszelkich możliwych środków prawnych wskazując na liczne uchybienia i nieprawidłowości w prowadzeniu postępowania.

W związku z tym 2 grudnia 2010 roku złożono w sądzie gospodarczym w Wiedniu pozew o anulowanie decyzji arbitrażu.

Procedura sądu polubownego zakłada, że aby decyzja arbitrów była wiążąca w prawie polskim i przez to egzekwowana, musi jej zostać nadana klauzula wykonalności. Decyduje o tym sąd powszechny w toku przeprowadzonej rozprawy.

........................................................

The court has postponed without a time limit the hearing regarding DPTG motion for the issue of an enforcement clause for Arbitral Tribunal’s verdict.

On the 9th of March, Regional Court in Warsaw has postponed the first hearing in the case DPTG vs. TP SA.

DPTG proxies asked for 3 months delay in order to respond to  procedural writ prepared by TP SA in which the company argues that no enforcement clause should be issued for Arbitral Tribunal’s verdict as it has many formal flaws and violates Polish legal order. The court has granted DPTG a 3-months delay.

"We have shown the court solid and convincing arguments, and evidence probing that Arbitral Tribunal’s verdict cannot be enforced in Poland. The fact that DPTG asked for a 3 months delay to responed to our claims proves the strength of our arguments” - said Tomasz Nowakowski, TP Group Executive Director in charge of Corporate Affairs.

The ongoing proceeding is the result of the verdict of Arbitration Tribunal  in Vienna issued on 24th of August 2010, granting DPTG PLN 1.57 billion with respect to DPTG investment of EUR 17 mln in the construction of NSL fiber optic system built in 1992-93. TP from the very beginning disagreed with this verdict and announced that it would take all possible legal steps while pointing to a number of weaknesses and irregularities during the arbitration proceedings.

Consequently, on the 2nd of December 2010 TP SA lodged an action of annulment against arbitrators decision. This claim will be reviewed by a common court in Vienna.

According to the procedure of an arbitral court, an enforcement clause must be issued for arbitrators verdict to be legally binding within  the Polish law. Such clause can be issued by a common court of law.


Informacje prasowe

Orange Freedom Pro i Internet dla Firm Pro z pakietem 10 GB

07 marca 2011
Orange Freedom Pro i Internet dla Firm Pro z pakietem 10 GB

Od 7 marca w ofercie usług radiowego dostępu do internetu (CDMA) w Orange są dostępne nowe opcje usług, z miesięcznymi limitami transferu zwiększonymi do 10 GB. Oprócz tego klienci mogą korzystać z pakietów danych umożliwiających dodatkowe zwiększenie miesięcznego limitu transferu.

Z nowych, znacznie większych limitów miesięcznego transferu mogą skorzystać klienci indywidualni kupujący usługę radiowego dostępu do internetu – Orange Freedom Pro oraz firmy kupujące usługę Internet dla Firm Pro. W każdej z usług do wyboru są dwie opcje różniące się ceną abonamentu i miesięcznym limitem na transmisję danych wynoszącym 3 lub 10 GB. Klienci chcący przetestować działanie usługi mogą skorzystać również z oferty na próbę, pozwalającej sprawdzić działanie usługi przez okres do 30 dni:

Usługa Abonament Opłata aktywacyjna
Dla klientów indywidualnych z umową na 12,24 lub 36 miesięcy oraz w opcji na próbę
Orange Freedom Pro 3 GB 49 zł z VAT 19 zł z VAT
Orange Freedom Pro 10 GB 119 zł z VAT 39 zł z VAT
Orange Freedom Pro 3 GB na próbę 0 zł * 69 zł z VAT
Orange Freedom Pro 10 GB na próbę 0 zł * 90 zł z VAT
Dla Firm z umową na 12,24 lub 36 miesięcy
Internet dla Fim Pro 3 GB 40 zł + VAT 15 zł + VAT
Internet dla Firm Pro Premium 10 GB 89 zł + VAT 15 zł + VAT
Internet dla Fim Pro 3 GB  na próbę 0 zł * 57 zł + VAT
Internet dla Firm Pro Premium 10 GB na próbę 0 zł * 57 zł + VAT

* - Opłata za pierwszy miesiąc korzystania z oferty na próbę. Oferta nie dostępna dla umów na 12 miesięcy.

Na klientów czekają także dodatkowe pakiety danych pozwalające na jednorazowe lub stałe zwiększanie miesięcznego limitu transferu danych.

Pakiety jednorazowe w ofercie Orange Freedom Pro:

  • pakiet 0,5 GB – aktywacja: 10 zł z VAT
  • pakiet 1 GB – aktywacja: 15 zł z VAT
  • pakiet 2 GB – aktywacja: 20 zł z VAT

Pakiety jednorazowe oraz automatycznie odnawialne (do wyboru) w ofercie Internet dla Firm:

  • pakiet  1 GB – aktywacja lub abonament: 9 zł + VAT
  • pakiet  3 GB – aktywacja lub abonament: 21 zł + VAT

Ponadto, klienci indywidualni kupujący usługę otrzymają w promocji comiesięczne Pakiety Złotówek, o wartości do 30 zł, a klienci biznesowi Pakiety Minut na Firmę o wartości do 120 minut. W obu przypadkach, otrzymane środki można wykorzystać na usługi w Orange i połączenia z numerami stacjonarnymi.

Usługi radiowego dostępu do internetu – Orange Freedom Pro i Internet dla Firm Pro są świadczone w technologii CDMA. Umożliwiają dostęp do szybkiego, szerokopasmowego internetu w miejscach, gdzie nie istnieją warunki techniczne do podłączenia sieci kablowej. Dzięki zastosowaniu routerów, dostęp może być dzielony na kilka komputerów. Z ofertami usług radiowego dostępu do internetu, można je kupić w cenie już od 1 zł. W zasięgu usług CDMA w Orange znajduje się blisko 95% populacji kraju (ponad 86% powierzchni Polski).

Więcej o ofercie na www.orange.pl

Scroll to Top