Informacje prasowe

Porozumienie w sprawie realizacji Umowy Społecznej w TP w 2010 roku

18 grudnia 2009
Porozumienie w sprawie realizacji Umowy Społecznej w TP w 2010 roku

Zarząd Telekomunikacji Polskiej podpisał z organizacjami związkowymi porozumienie, które określa zasady realizacji w następnym roku Umowy Społecznej, zawartej na lata 2009 – 2011. Zgodnie z porozumieniem, w 2010 roku firmę może opuścić maksymalnie 1980 pracowników – korzystając z programu odejść dobrowolnych.

- Dla zarządu TP dialog ze związkami zawodowymi ma kluczowe znaczenie i jest konsekwentnie prowadzony od wielu lat. Tylko w ten sposób, w drodze porozumienia, możemy dokonywać niezbędnych zmian w strukturze zatrudnienia firmy, a z drugiej strony, zapewnić pracownikom godziwe warunki odejścia – powiedział Jacek Kowalski, Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Zasobów Ludzkich, który prowadził z ramienia zarządu firmy negocjacje ze związkami zawodowymi.

Porozumienie uwzględnia postulaty partnerów społecznych i wprowadza dogodniejsze warunki dla odchodzących pracowników, m.in. dodatkowe odszkodowanie w wysokości 7 tys. zł oraz zwiększone odszkodowanie dla pracowników, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje w 2010 roku nie więcej niż 10 lat (600 zł za każdy rok).

Dodatkowo zostało także zawarte z organizacjami związkowymi Uzgodnienie dające 18 miesięczne gwarancje zatrudnienia i wynagrodzenia zasadniczego pracownikom przechodzącym w trybie art. 23(1) Kodeksu Pracy do innej spółki w ramach Grupy TP.

Ponadto, w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracownika, wszyscy pracownicy mają prawo do odprawy przewidzianej w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Dodatkowo, jeśli obojgu małżonkom - pracownikom  TP , wypowiadana byłaby umowa o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, firma gwarantuje propozycję pracy dla jednego z nich.

Porozumienie gwarantuje także prawo do odszkodowania (nie mniej niż 5 tys. zł) dla pracownika, z którym zostanie rozwiązana umowa o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie 12 miesięcy od uzyskania przez niego decyzji odmownej na odejście dobrowolne.

Ponadto, podobnie jak w ubiegłym roku, pracownicy z min. 20 letnim stażem otrzymają dodatkowe odszkodowanie w wysokości 16 tys. złotych. Porozumienie gwarantuje też wypłatę nagrody jubileuszowej, jeśli pracownik nabyłby do niej prawo do końca 2011 roku.


Informacje prasowe

Ubezpieczenia podróżne i mieszkaniowe przez komórkę od Orange i Generali

18 grudnia 2009
Ubezpieczenia podróżne i mieszkaniowe przez komórkę od Orange i Generali

Generali oraz PTK Centertel wprowadzają nową ofertę ubezpieczeń podróżnych i mieszkaniowych dla wszystkich klientów Orange. To kolejny efekt współpracy obu firm - liderów polskiego rynku w sprzedaży usług ubezpieczeniowych za pomocą SMS, WAP i internetu.

Generali i Orange udało się wypracować na polskim rynku pozycję pioniera w sprzedaży usług ubezpieczeniowych za pomocą serwisu  SMS, WAP i internet.Innowacyjne rozwiązania technologiczno biznesowe to trendy, których nie można ignorować w realizacji strategii rozwoju firmy. Kolejne wspólne usługi Generali i Orange są połączeniem ciekawej oferty produktowej i nowatorskiej formy dystrybucji. Wyznaczają nowe standardy na rodzimym rynku ubezpieczeniowym" - mówi Andrzej Jarczyk, Prezes Zarządu Grupy Generali w Polsce.

 Dzięki współpracyGenerali i PTK Centertel, klienci Orange mogli dotychczas korzystać z ubezpieczeń podróżnych kupowanych przez SMS. W nowej ofercie mogą nie tylko kupić ubezpieczenie podróżne ale także rozszerzyć je o ubezpieczenie mieszkania.

Klienci Orange chcący wykupić ubezpieczenie mogą korzystać również z serwisu WAP w telefonie oraz www dostępnego przez internet. Za ich pośrednictwem  mogą wykupić:

  • ubezpieczenie podróżne,
  • ubezpieczenie podróżne z ubezpieczeniem mieszkania na czas podróży,
  • osobne ubezpieczenie mieszkania, oferowane w okresach miesięcznych.

Polisa ubezpieczenia podróżnego kosztuje już od 5 zł dziennie, a z opcją ubezpieczenia mieszkania już od 6,10 zł. Odrębne ubezpieczenie mieszkania to koszt od 19 zł miesięcznie. Wysokość składek zależy od rodzaju pakietu na jaki decyduje się klient.

Ubezpieczenie podróżne obejmuje pokrycie kosztów leczenia za granicą, koszty usług związanych z pomocą w podróży - tzw. usługi assistance oraz wypłatę świadczenia związanego z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią ubezpieczonego.

Ubezpieczenie mieszkania obejmuje różne zdarzenia losowe, takie jak pożar, powódź, zalanie a także kradzież z włamaniem. Funkcję uzupełniającą ubezpieczenia pełni polisa OC.

Aby skorzystać z ubezpieczenia wystarczy wysłać SMS pod numer:

  • 8020 - dla ubezpieczenia podróży, w treści wpisując numer PESEL, liczbę dni obowiązywania ubezpieczenia, datę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, np. 91720309040 14 17.12.2009
  • 8021 - dla ubezpieczenia podróży i mieszkania, w treści wpisując numer PESEL, liczbę dni obowiązywania ubezpieczenia, datę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, np. 91720309040 14 17.12.2009
  • 8022 - dla ubezpieczenia mieszkania na miesiąc, w treści wpisując tylko numer PESEL.

Klient otrzyma informacje zwrotne instruujące go o kolejnych krokach. Zawarcie polisy potwierdza informacja SMS lub email zawierająca numer polisy i numer telefonu do Centrum Pomocy Generali.

Aby kupić ubezpieczenie przez kanał WAP wystarczy za pomocą przeglądarki w telefonie komórkowym wejść na stronę WAP Orange World (http://wap.orange.pl/ubezpieczenia), wybrać interesujący wariant usługi i postępować zgodnie z kolejnymi wskazówkami.

W internecie, zakupu ubezpieczenia można dokonać na stronie www.orange.pl, w zakładce usługi - ubezpieczenia. Również tam znaleźć można szczegółowe informacje o sposobach zawierania i zakresie oferowanych ubezpieczeń.

 

* * *

Pierwszą wspólną usługą Orange i  Grupy Generali był wprowadzony latem 2008r. Pakiet Podróżnika, w ramach którego klienci sieci Orange mieli możliwość dostępu do informacji turystycznej wraz z ubezpieczeniem podróżnym na 3 lub 5 dni. Pod koniec 2008 r. wprowadzono kolejną wspólną usługę ubezpieczenia podróżnego za pomocą SMS skierowaną do klientów abonamentowych, którzy w szybki i łatwy sposób chcą ubezpieczyć siebie lub innych uczestników wyjazdu zagranicznego.

 

Grupa Generali

Osoba kontaktowa:

Paweł Wróbel, Rzecznik prasowy Grupy Generali

Tel.: 0 22 543 07 01

Tel. kom. 0 510 00 09 20

Fax: 0 22 543 08 94

E-mail: pawel.wrobel@generali.pl

Grupa TP

Osoba kontaktowa:

Wojciech Jabczyński, Rzecznik prasowy Grupy TP

Tel.: 0 22 527 19 39

Tel. kom. 0 502 12 18 59

Fax: 0 22 527 19 79

E-mail: biuro.prasowe@telekomunikacja.pl


Informacje prasowe

Blog rzecznika Grupy TP najlepszy wśród firmowych blogów

16 grudnia 2009
Blog rzecznika Grupy TP najlepszy wśród firmowych blogów

Blog www.blog.tp.pl/wojciechjabczynskiprowadzony przez rzecznika Grupy TP Wojciecha Jabczyńskiego został uznany za najlepszy w konkursie Firmowy Blog Roku 2009.  Wygrał w kategorii "Blog profesjonalny powyżej roku".

Blog Grupy TP otrzymał także wyróżnienie specjalne za przełamywanie stereotypów w komunikacji z klientami. Zdaniem jurorów, najlepiej realizuje on najważniejsze kryterium brane pod uwagę w ocenie czyli właśnie umiejętność przełamywania stereotypów i wdrażania nowych narzędzi komunikacji biorąc pod uwagę skalę działalności firmy.

- Blogi Grupy TP stanowią istotny element naszej strategii komunikacyjnej.  Nagroda upewniła nas, że kierunek nowych mediów jest właściwy i mamy na czym budować potencjał całej platformy blogowej - powiedział Konrad Ciesiołkiewicz, dyrektor Departamentu PR Grupy TP.

- Blog jest dialogiem. Potwierdza to 10 tys komentarzy w ciągu roku, czyli średnio 50  do wpisu oraz 10 tys unikatowych użytkowników spędzających na blogu średnio po ok. 5 minut za każdym razem. Nie pisałbym go, gdyby nie wsparcie i wiedza zespołu pracowników  - dodaje Wojtek Jabczyński.

Jurorami w konkursie byli eksperci zajmujący się komunikacją w nowych mediach m.in. Jarosław Sobolewski, Maciej Zawadziński, Dominik Kaznowski.

Blog rzecznika Grupy TP istnieje od grudnia 2008 r., w listopadzie tego roku uruchomiono pod adresem www.blog.tp.pl kolejne 3 blogi: korporacyjny, technologiczny oraz sportowy.

Scroll to Top