Informacje prasowe

Rok akcji „Środy z Orange”

28 kwietnia 2010
Rok akcji „Środy z Orange”

Prawie milion Polaków wybrało się do kina na środowe seanse z Orange.

Już niemal milion polskich kinomanów wzięło udział w akcji „Środy z Orange" i skorzystało z możliwości otrzymania dwóch biletów do kina w cenie jednego na środowe seanse filmowe w kinach Cinema City. Właśnie mija rok od rozpoczęcia tej akcji w naszym kraju.

Polska edycja „Śród z Orange" swoją oficjalną premierę miała w środę 22 kwietnia 2009 roku. Liczba chętnych do udziału w tej akcji rosła lawinowo, już w październiku 2009 r. przekroczyła pół miliona.

Filmem, na który jak dotąd wybrało się najwięcej amatorów środowych seansów (aż 65 000) był film „2012". Niewiele mniejszą widownię zgromadziły „Anioły i Demony" (41 000) oraz „Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów".

Wraz ze startem „Śród z Orange" ruszył w Internecie portal www.orangefilm.pl, a w serwisie społecznościowym Facebook pojawiła się fan strona Klubu Filmowego Orange.

Akcję zapoczątkowano 6 lat temu w Wielkiej Brytanii. Do tej pory skorzystało z niej 14 milionów Brytyjczyków. Projekt rozszerzony został także na inne kraje, jak: Armenia, Izrael, Rumunia i Luksemburg. W Austrii akcja prowadzona jest jako „Czwartki z Orange".

„Środy z Orange" to jedna z wielu aktywności filmowych, które Orange kieruje do swoich klientów. Firma organizuje także przedpremierowe pokazy dla dziennikarzy „Orange Kocha Kino", jest sponsorem tytularnym sieci kin trójwymiarowych Orange IMAX. Realizuje również projekt Orange Kino Letnie. W styczniu, wspólnie z Instytutem Ipsos, przeprowadziła badania, których efektem jest Raport Badawczy „Preferencje kinowe Polaków".


Informacje prasowe

Wyniki Grupy TP za 1 kwartał 2010

22 kwietnia 2010
Wyniki Grupy TP za 1 kwartał 2010

W pierwszym kwartale Grupa TP zahamowała spadek przychodów, zwłaszcza w segmencie komórkowym. W porównaniu do 1 kwartału ubiegłego roku podwoiła się liczba klientów usług telewizyjnych, zwiększyła się też liczba abonamentowych klientów Orange. Ograniczono także odejścia klientów telefonii stacjonarnej. Pozytywne efekty w postaci oszczędności dał program transformacji Grupy TP. Wszystko to pozwala  potwierdzić całoroczne prognozy finansowe.

- Nasze wyniki nadal nie spełniają naszych ambicji, ale w ramach średniookresowego planu strategicznego ciężko pracujemy nad odwróceniem kluczowych trendów. Pierwszy kwartał przyniósł nieznaczną poprawę tendencji dotyczącej przychodów, zwłaszcza w segmencie telefonii komórkowej. Cieszę się, że rośnie liczba klientów usług abonamentowych. Jesteśmy przekonani, że nowe oferty post-paid zmienią percepcję cenową na rynku i przyczynią się do wzrostu transmisji danych w segmencie telefonii komórkowej; zgodnie z zapowiedziami, do Polski dotarły już atrakcyjne cenowo inteligentne telefony komórkowe (typu smartphone). Zintensyfikowaliśmy także działania w segmencie dostępu szerokopasmowego dostępu do internetu, radykalnie obniżając opłaty za najwyższe prędkości. Staliśmy się znów konkurencyjni cenowo, a zważywszy na nasz program inwestycji w szerokopasmowy dostęp do internetu można stwierdzić, że TP jest na dobrej drodze by być ponownie siłą napędową rynku. Transformacja kosztów przebiega zgodnie z planem: udało nam się znacznie zmniejszyć koszty operacyjne (o 7,6% w skali roku), co w pierwszym kwartale miało znaczny pozytywny wpływ na EBITDA. Działania w tym zakresie będą nadal zmniejszać presję na rentowność. Jak wcześniej informowaliśmy, na znaczącą zmianę wyników musimy poczekać do drugiego półrocza, lecz pierwszy kwartał stanowi dobry początek tego przełomowego 2010 roku - powiedział  Maciej Witucki, prezes zarządu Telekomunikacji Polskiej odnosząc się do wyników Grupy TP za 1 kwartał 2010.

Wyniki 1 kwartału 2010:

 • Spadek przychodów (-10,2% rok do roku) odnotowana poprawa w stosunku do 3 kw. i 4 kw. 2009
 • Obniżka bazy kosztowej[1] o 7,6% w skali roku, dzięki oszczędnościom po stronie kosztów w wysokości 130 mln zł
 • Wzrost liczby klientów abonamentowych telefonii komórkowej o 6,4% (rok do roku)
 • Zmniejszenie tempa spadku liczby linii stacjonarnych o 183 tys. w skali kwartału
 • Liczba abonentów usług telewizyjnych przekroczyła 417 tys., wzrost o 111% rok do roku
 • Nowe oferty szerokopasmowego dostępu do internetu oraz nowe taryfy telefonii komórkowej, przywracające konkurencyjność cenową Grupy TP

Kluczowe wskaźniki

Kwartał do dnia 31 marca

 

(w mln zł), MSSF

1 kw. 2010

1 kw. 2009

Zmiana

Przychody

3 873

4 312

-10,2%

Telefonia stacjonarna

2 311

2 582

-10,5%

Telefonia komórkowa

1 816

1 998

-9,1%

EBITDA

1 420

1 657

-14,3%

EBITDA (jako % przychodów)

36,7%

38,4%

-1,7 pp

Wolne przepływy pieniężne netto

464

526

-11,8%

Zadłużenie netto (z uwzgl. transakcji zabezpieczających)

3 959

4 838

- 879 mln zł

Omówienie wyników finansowych za pierwszy kwartał 2010 roku

 

Spadek przychodów w 1 kw. 2010 (-10,2% rok do roku) mniejszy niż w 3 kw. i 4 kw. 2009

Według szacunków własnych Grupy, wartość rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce zmniejszyła się o 5,9% rok do roku (podczas gdy w czwartym kwartale 2009 roku spadek wyniósł 7,8%). Niższy spadek wynika przede wszystkim z momentu wprowadzenia obniżek opłat za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych - MTR[2] w 2009 roku: pierwsza obniżka nastąpiła w marcu 2009 roku, a jej wpływ na wyniki pierwszego kwartału 2010 był słabszy niż na wyniki poprzednich kwartałów. Skumulowany wpływ decyzji regulacyjnych[3] przełożył się na przychody Grupy TP w pierwszym kwartale i jest szacowany na poziomie -5,7% (rok do roku).

Rosnąca liczba klientów abonamentowych (+6,4% w skali roku) oraz wzrost ruchu (wzrost zagregowanego wskaźnika AUPU[4] o +16,5%) ograniczyły skutki ostrej konkurencji cenowej na rynku telefonii komórkowej; wyłączając wpływ decyzji regulacyjnych, przychody Grupy TP w tym segmencie utrzymały się na prawie niezmienionym poziomie (rok do roku).

Przychody z usług szerokopasmowego dostępu do internetu zwiększyły się w pierwszym kwartale 2010 roku o 0,3% (rok do roku), przy czym nastąpiło spowolnienie wzrostu liczby klientów detalicznych (+1% rok do roku), wspomaganego ofertą usług telewizyjnych (liczba abonentów TV wzrosła do 417 tys.). Nadal zmniejszają się przychody z usług głosowych telefonii stacjonarnej, do czego przyczynia się proces wypierania telefonii stacjonarnej przez komórkową; nastąpiło jednak znaczne spowolnienie tempa spadku liczby linii stacjonarnych netto (liczba tych linii zmniejszyła się w skali kwartału o 183 tys.). Ogółem, z wyłączeniem skutków decyzji regulacyjnych, niższe przychody z usług telefonii stacjonarnej przełożyły się na spadek całkowitych przychodów Grupy TP o 4,3%.

Marża EBITDA wyniosła 36,7% - oszczędności w kosztach, w wysokości 130 mln zł, zmniejszyły presję na rentowność

Marża EBITDA dla Grupy TP wyniosła 36,7%, przy czym rok do roku zmniejszyła się o 1,7 punktu procentowego, zaś względem czwartego kwartału 2009 roku utrzymała się na porównywalnym poziomie. Na rentowność Grupy TP ma w dalszym ciągu wpływ ogólny spadek marż na rynku oraz spadek ARPU przy jednoczesnym wzroście liczby klientów i ruchu. Jednak program optymalizacji kosztów nadal przynosi znaczące oszczędności, które w pierwszym kwartale 2010 roku wyniosły 130 mln zł, co zminimalizowało spadek marży EBITDA.

Korzystny wpływ niższej amortyzacji i niższych kosztów finansowych na zysk netto

Zysk netto wyniósł 285 mln zł i w skali roku był niższy o 13,1%. Spadek EBITDA został częściowo zrównoważony przez niższą amortyzację (spadek o 119 mln zł rok do roku) oraz oszczędności w wysokości 84 mln zł w kosztach finansowych, wynikające z niższego zadłużenia netto i niższego podatku dochodowego (-10,8%).

Wolne przepływy pieniężne netto niższe o 11,8% (464 mln zł)

Wolne przepływy pieniężne netto (NFCF) w Grupie TP wyniosły 464 mln zł i były o 11,8% niższe w porównaniu z pierwszym kwartałem 2009 roku, osiągając wysokość 12% przychodów. Spadek EBITDA w wyniku presji regulacyjnej i ze strony konkurencji został częściowo zrównoważony przez niższe wydatki inwestycyjne (trudne warunki pogodowe ograniczyły prace budowlane).

Wyniki za pierwszy kwartał 2010 roku w segmencie telefonii stacjonarnej

 • Spadek przychodów (-10,5% rok do roku), na który złożyły się:
 • -3.6% - wpływ decyzji regulacyjnych, głównie obniżki cen za połączenia do sieci komórkowych
 • -6,7% - wpływ na przychody tego segmentu jako spadek przychodów z usług głosowych telefonii stacjonarnej
 • Umiarkowany wzrost przychodów z usług szerokopasmowego dostępu do internetu (+0,3% rok do roku)
 • Wzrost całkowitej liczby łączy szerokopasmowych o 6,2% i ARPU[5] z usług detalicznych do 57,7 zł
 • TP wprowadziła nową promocję dla najwyższych przepływności, obniżając ceny do poziomu rynkowego
 • 18,4% abonentów usług detalicznych szerokopasmowego dostępu do internetu Grupy TP korzysta z łączonej oferty 2P[6], która jest kluczowym narzędziem do utrzymania klientów
 • Marża EBITDA na poziomie 39,8%, głównie dzięki oszczędnościom kosztowym

 

Kluczowe wskaźniki

Telefonia stacjonarna

Kwartał do dnia 31 marca 2010

Kwartał do dnia 31 marca 2009

Zmiana rok do roku

Przychody (w mln zł)

2 311

2 582

-10,5%

Przychody z usług dostępu szerokopasm.

392

391

+0,3%

Liczba łączy stacjonarnych (w tys.)

8 140

8 747

-6,9%

Liczba łączy szerokopasmowych (w tys.)

2 680

2 524

+6,2%

Liczba klientów usług TV (w tys.)

417

198

×2,1

Marża EBITDA

39,8%

42,4%

-2,6 pp

 

Usługi telefonii stacjonarnej Grupy TP znajdują się nadal pod silną presją regulacyjną i konkurencji. Przy spadku wartości całego rynku usług telefonii stacjonarnej o 6,6% w 2010 roku, przychody Grupy TP zmniejszyły się o 10,5% rok do roku. Spadek przychodów wynikał przede wszystkim z obniżki cen połączeń z sieci stacjonarnych do sieci komórkowych (wprowadzonej przez Regulatora w listopadzie 2009 roku); szacuje się, że decyzje regulacyjne przyczyniły się w skali roku do zmniejszenia przychodów o 3,6%. Wyłączając wpływ decyzji regulacyjnych, przychody z usług telefonii stacjonarnej zmniejszyły się o ok. 6,5% (rok do roku), przy czym postępujący spadek przychodów z usług głosowych został częściowo zrównoważony przez stabilny strumień przychodów z usług szerokopasmowego dostępu do internetu, transmisji danych i usług hurtowych. W celu pobudzenia wzrostu przychodów z usług szerokopasmowego dostępu do internetu, TP znacząco obniżyła opłaty za opcje 6Mb/s, 10Mb/s i 20Mb/s, dostosowując ceny do poziomu rynkowego. W połączeniu z rozpoczętym programem inwestycji w dostęp szerokopasmowy (obejmującym 1,2 mln linii w ciągu trzech lat) powinno to przywrócić dynamiczny wzrost tego ważnego strumienia przychodów. Liczba abonentów usług telewizyjnych, która jest również ważnym wskaźnikiem atrakcyjności oferty TP szerokopasmowego dostępu do internetu, wzrosła w porównaniu z pierwszym kwartałem 2009 o ponad 100%, a ponad 18% klientów szerokopasmowego dostępu do internetu korzysta także z łączonych usług telewizyjnych TP; jest to kluczowe narzędzie wykorzystywane do utrzymania klientów.

Marża EBITDA w segmencie telefonii stacjonarnej zmniejszyła się o 2,6 punktu procentowego, ale nadal utrzymuje się na wysokim poziomie 39,8%. W skali roku, presja na rentowność wynikała przede wszystkim ze spadku przychodów, przy czym wpływ tego czynnika został częściowo zrównoważony dzięki oszczędnościom po stronie kosztów. W zakresie optymalizacji kosztów, kontynuowane są działania rozpoczęte w 2009 roku (zmniejszenie liczby samochodów i wprowadzenie tańszych modeli, efektywniejsze zarządzanie powierzchnią biurową), a jednocześnie podejmowane są nowe inicjatywy, takie jak konsolidacja dostawców systemów informatycznych (zgodnie z planem, liczba kontrahentów ma się zmniejszyć z około pięćdziesięciu do siedmiu kluczowych dostawców, przy czym w pierwszym kwartale podpisano już trzy z tych umów).

Wyniki za pierwszy kwartał 2010 roku w segmencie telefonii komórkowej

 • Znaczące zmniejszenie tempa spadku przychodów (spadek o 9,1% rok do roku, o 14,5% w 4 kw. 2009)

 • Wpływ obniżki opłat za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych (-8,6%) mniejszy niż w poprzednich kwartałach
 • Wyłączając wpływ decyzji regulacyjnych, przychody utrzymały się na prawie niezmienionym poziomie: wzrost liczby klientów i zagregowanego wskaźnika AUPU (+16,5%) zrównoważył skutki presji cenowej

 • Wzrost liczby klientów abonamentowych telefonii komórkowej +6,4% i ich udziału w strukturze klientów Orange do 48,7%
 • Wzrost liczby dedykowanych mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu o +8,7%
 • Marża EBITDA na niezmienionym poziomie: oszczędności po stronie kosztów zrównoważyły skutki wojny cenowej z 2009 roku

 

Kluczowe wskaźniki

Telefonia komórkowa

Kwartał do dnia 31 marca 2010

Kwartał do dnia 31 marca 2009

Zmiana rok do roku

Przychody (w mln zł)

1 816

1 998

-9,1%

Łączna liczba klientów (w tys.)

13 774

13 681

+0,7%

Liczba klientów abonamentowych (w tys.)

6 713

6 311

+6,3%

Liczba mobilnych dostępów szerokopasmowych (w tys.)

400

368

+8,7%

Marża EBITDA

27,6%

28,2%

-0,6 pp

 

Tendencja przychodów z usług telefonii komórkowej uległa znaczącej poprawie - w pierwszym kwartale spadek przychodów był jednocyfrowy, podczas gdy w czwartym kwartale 2009 roku wyniósł 14,5%. Wynikało to przede wszystkim z mniejszego wpływu wprowadzonych w 2009 roku obniżek stawek MTR (z których pierwsza miała miejsce w marcu 2009). Wyłączając wpływ decyzji regulacyjnych, w pierwszym kwartale przychody z usług telefonii komórkowej utrzymały się na prawie niezmienionym poziomie (-0,6%), do czego przyczynił się znaczny wzrost klientów abonamentowych (+6,4% rok do roku). Klienci Orange w coraz większym stopniu korzystają z usług - ruch w sieci wzrósł w skali roku o 16,5%. Pomogło to zrównoważyć presję cenową, dzięki czemu w skali roku wskaźnik ARPU utrzymał się na niemal niezmienionym poziomie. Dla dalszego pobudzenia wzrostu, Orange wprowadził całkowicie nową ofertę post-paid. Stosownie do segmentacji profili klientów, przygotowano odrębne rozwiązania dla każdego segmentu, obejmujące unikalne elementy o kluczowym znaczeniu. Jednocześnie, utrzymaniu ARPU będzie służyć migracja do opcji o większej liczbie minut.

W ramach oferty wprowadzono także na rynek polski nowe, atrakcyjne cenowo inteligentne telefony komórkowe (typu smartphone), które obecnie staną się dostępne dla szerokiej rzeszy klientów indywidualnych.

Pomimo presji cenowej, marża EBITDA dla telefonii komórkowej utrzymała się na prawie niezmienionym poziomie (spadek rok do roku wyniósł jedynie 0,6 punktu procentowego). Było to możliwe dzięki znacznym oszczędnościom wynikającym z programu optymalizacji kosztów, które w skali całej Grupy wyniosły 130 mln zł.

Wprowadzenie nowych ofert w ramach przejmowania inicjatywy przez TP

Grupa TP uczyniła pierwszy krok w kierunku odzyskania inicjatywy na podstawowych rynkach, wprowadzając całkowicie nową ofertę usług post-paid oraz obniżając ceny za najwyższe przepływności szerokopasmowego dostępu do internetu.

Wprowadzona 21 kwietnia oferta komórkowych usług abonamentowych (post-paid) jest oparta na nowej filozofii w zakresie segmentacji klientów. Zamiast grupowania klientów w zależności od wydawanej kwoty, nowa segmentacja odzwierciedla różne potrzeby klientów i profile korzystania

z usług. Stanowi to kluczowy element nowego podejścia do klientów abonamentowych. Dzięki temu, Grupa TP może spełnić oczekiwania różnych grup klientów, dostosowując najważniejsze elementy oferty do ich potrzeb. Wyróżniono trzy typy Klientów:

 1. Delfin - klient koncentrujący się na usługach głosowych
 2. Pelikan - klient koncentrujący się na usługach tekstowych i dostępie do internetowych stron społecznościowych
 3. Pantera - użytkownik intensywnie korzystający z usług dostępu do internetu, transmisji danych, tekstowych i głosowych

Elementem nowej oferty Grupy TP są inteligentne telefony komórkowe smartphone, dostępne za złotówkę już przy planach taryfowych w wysokości 59 zł miesięcznie.

Na rynku szerokopasmowego dostępu do internetu, Grupa TP wprowadziła znaczące obniżki cen (nawet o 43%[7]) za usługi o najwyższej przepływności (6Mb/s, 10Mb/s i 20Mb/s). Dzięki temu, ceny usług TP osiągnęły ponownie poziom rynkowy. W połączeniu z ogólnopolskim programem inwestycji w szerokopasmowy dostęp do internetu, (w najbliższych trzech latach obejmie on 1,2 mln linii, w tym 1 mln linii o przepustowości min. 6 Mb/s) uczyniło to z TP ponownie siłę napędową rynku.

- Jestem spokojny o nasze wyniki w 2010 roku. Grupa TP jest w dobrej sytuacji finansowej, a tendencje dotyczące przychodów zaczęły się powoli poprawiać. Ponieważ wprowadzone w 2009 roku obniżki stawek MTR będą miały coraz słabszy wpływ na nasze przychody, w kolejnych kwartałach przewidujemy poprawę trendów po stronie przychodów. Cieszę się z wprowadzenia nowych ofert komercyjnych, które powinny się przyczynić do zwiększenia przychodów w drugiej połowie 2010. Z drugiej strony, nasz program ograniczania kosztów przynosi satysfakcjonujące wyniki - w pierwszym kwartale oszczędności z tego tytułu poprawiły EBITDA o ok. 130 mln zł. Kontynuujemy i wdrażamy nowe działania w celu zmniejszenia presji na EBITDA. Odwrócenie tendencji zajmie nam więcej, niż jeden kwartał, ale jestem przekonany, że w najbliższych kilku kwartałach będziemy stopniowo osiągać coraz lepsze wyniki - powiedział Roland Dubois, Członek Zarządu TP ds. Finansów, odnosząc się do wyników pierwszego kwartału.

 

Pełny raport finansowy znajdują się na stronie www.tp-ir.pl

 


[1] Kosztów całkowitych do poziomu EBITDA

[2] ang. Mobile Termination Rates

[3] Obniżek stawek MTR i cen za połączenia z sieci stacjonarnych do sieci komórkowych oraz uwolnienia pętli lokalnej i innych czynników o charakterze regulacyjnym

[4] AUPU (ang. average usage per user) - średni czas połączeń na abonenta

[5] ARPU (ang. average revenue per user) - średnie przychody na abonenta

[6] 2P (ang. double play) - dostęp szerokopasmowy + TV

[7] Efektywna obniżka abonamentu przy umowie 24-miesięcznej na opcję 20 Mb/s


Informacje prasowe

TP z największą ilością dobrych praktyk CSR

22 kwietnia 2010
TP z największą ilością dobrych praktyk CSR

29 dobrych praktyk 20 polskich firm zostało wyróżnionych podczas wczorajszej gali promującej standardy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Wśród nich najwięcej, bo aż 6 wyróżnień przyznano Telekomunikacji Polskiej. Docenione projekty TP to : Bezpieczne Media, b-Link, dialog z organizacjami konsumenckimi, Green IT, Telefon do Mamy oraz wolontariat pracowniczy.

- Społeczne zaangażowanie firmy musi mieć wymiar strategiczny, wiązać się bezpośrednio z jej działalnością. Tylko wówczas jest autentyczne i przynosi efekty. Bardzo się cieszę, że tak wiele projektów TP zostało docenionych, to dla nas satysfakcja i bodziec do dalszych działań. Wyróżnienia pokazują, że nasza strategia się sprawdza - powiedział Maciej Witucki, prezes Grupy TP.

Wspierany ze środków unijnych projekt metodyki samooceny dobrych praktyk CSR zrealizowały wspólnie Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, firma doradcza Deloitte i NSZZ Solidarność. Jego celem było dostarczenie firmom praktycznej wiedzy służącej podniesieniu umiejętności planowania, realizacji, oceny i komunikacji działań CSR (Corporate Social Responsibility).

W badaniu wzięły udział firmy, liderzy polskiej gospodarki, które zgłosiły łącznie 94 praktyki CSR. Po analizie wytypowano 29 projektów z 20 firm, które uzyskały powyżej 20 punktów, na 23 możliwe. Wycena ta podlegała audytowi ekspertów firmy Deloitte.

Krótka informacja o wyróżnionych dobrych praktykach CSR Telekomunikacji Polskiej:

 • Bezpieczne Media - edukacja dzieci, rodziców i nauczycieli jak bezpiecznie korzystać z nowoczesnych mediów (internetu, telewizji, telefonu, itp.)
 • b-Link - darmowa aplikacja umożliwiająca osobom niesprawnym ruchowo pracę z komputerem i korzystanie z internetu za pomocą mrugnięć powiekami
 • Dialog z organizacjami konsumenckimi - wypracowane standardów i narzędzi współpracy z organizacjami konsumenckimi
 • Green IT - projekt zarządzania zużyciem energii elektrycznej i innych zasobów naturalnych dla infrastruktury technicznej i biur firmy
 • Telefon do Mamy - darmowe automaty telefoniczne na dziecięcych oddziałach szpitalnych, które pozwalają małym pacjentom na bezpłatny kontakt z bliskimi
 • W trosce o innych - program wolontariatu pracowniczego Grupy TP

Scroll to Top