Informacje prasowe

Spór DPTG – TPSA. 1:0 dla TPSA

25 lipca 2011
Spór DPTG – TPSA. 1:0 dla TPSA

Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wniosku TPSA i zawiesił postępowanie w sprawie stwierdzenia wykonalności orzeczenia Trybunału Arbitrażowego w Austrii wszczęte z wniosku DPTG. Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania toczącego się obecnie przed sądem gospodarczym w Wiedniu w sprawie uchylenia wyroku sądu polubownego, sprawa nie będzie badana w Polsce.

Jednocześnie TP SA będzie kontynuowała postępowania  przed sądem austriackim. Zakładając, że strony wykorzystają wszystkie możliwości odwołania w tym trzyinstancyjnym postępowaniu, może to potrwać nawet kilka lat.

Decyzja Sądu oznacza, że korzystny dla DPTG wyrok częściowy wydany przez arbitrów w Wiedniu w dniu 24 sierpnia 2010 r. wciąż nie posiada na terytorium Polski mocy prawnej. Dopiero bowiem stwierdzenie wykonalności wyroku zagranicznego sądu polubownego przez sąd powszechny i nadanie mu klauzuli wykonalności, sprawia, iż wyrok taki jest traktowany jak wyrok sądu powszechnego.

Podjęta przez Sąd decyzja potwierdza słuszność środków podjętych przez TPSA w celu ochrony interesów Spółki oraz jej akcjonariuszy. Obecnie z jeszcze większą determinacją będziemy dochodzić naszych racji przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków prawnych. – powiedział Maciej Witucki, prezes TPSA.

TPSA już w grudniu 2010 r. złożyła w sądzie handlowym w Wiedniu skargę o uchylenie wyroku częściowego Trybunału Arbitrażowego. Najbliższa rozprawa w tej sprawie zaplanowana jest na dzień 8 września 2011 r., a postanowienie sądu pierwszej instancji spodziewane jest do końca tego roku. Stronom przysługuje od tej decyzji apelacja, co oznacza, iż postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie zostanie podjęte dopiero po wyczerpaniu przez strony możliwych środków zaskarżenia oraz wydaniu prawomocnego orzeczenia w Wiedniu.


Informacje prasowe

Dźwięki Marzeń – wakacyjna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu

25 lipca 2011
Dźwięki Marzeń – wakacyjna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu

Już 6 raz Fundacja Orange organizuje dla małych dzieci z wadą słuchu bezpłatne wakacyjne turnusy rehabilitacyjne w ramach programu Dźwięki Marzeń. Dzieci intensywnie ćwiczą pod okiem logopedów i logorytmików, a ich rodzice na wykładach i warsztatach doskonalą opiekę nad dzieckiem z niedosłuchem.

Na 4 turnusach 120 dzieci i ich opiekunów będzie ćwiczyć i wypoczywać w ośrodku nad jeziorem, w Koszelówce koło Płocka. Dwutygodniowy pobyt i rehabilitację dzieci i ich rodziców finansuje Fundacja Orange, podobnie jak całoroczną rehabilitację domową. W organizacji wyjazdu fundacja współpracuje m.in. z logopedami Polskiego Związku Głuchych.

Codzienne zajęcia indywidualne i grupowe dostosowane są do potrzeb małych dzieci w wieku od 0 do 3 lat,  tak by wspierać przede wszystkim rozwój komunikacji werbalnej. Rodzice w czasie turnusu mogą wziąć udział w rehabilitacji, zasięgnąć porady psychologa i pediatry. W ramach warsztatów i wykładów dowiedzą się jak leczyć i rehabilitować oraz poznają specyficzne potrzeby dzieci z wrodzonym niedosłuchem. Uczestnicy mogą też poznać się wzajemnie, wymienić informacjami i poczuć, że z podobnym wyzwaniem styka się więcej rodzin w Polsce.

- Dzieci z wadą słuchu, niezależnie od tego, czy mają niewielki niedosłuch, czy głębokie uszkodzenie słuchu, mogą rozwijać się prawidłowo pod warunkiem, że zostaną objęte programem wczesnej interwencji – uważa dr Marzanna Radziszewska-Konopka, otolaryngolog i specjalista audiolog.

Uszkodzony narząd słuchu dziecka nie pozwala na wyraźne, pełne rozumienie mowy. W efekcie rozwój jego własnej mowy narażony jest na znaczne opóźnienie. Takich dzieci w Polsce każdego roku rodzi się ok. 750. Problem ze słuchem dotyczy również kwestii emocjonalnych, problemów z funkcjonowaniem w społeczeństwie, a także ogranicza możliwości pełnego wykorzystania potencjału inteligencji dziecka.

Program Dźwięki Marzeń Fundacji Orange to szereg działań mających na celu kompleksową pomoc dzieciom z ubytkiem słuchu oraz wspieranie ich rodzin i rehabilitantów. Fundacja Orange uruchomiła 18 banków aparatów słuchowych w całej Polsce, w których bezpłatnie dobierany i wypożyczany jest dzieciom odpowiedni dla nich aparat umożliwiający dziecku słyszenie. Ponadto organizuje systematyczne zajęcia rehabilitacji w warunkach domowych. Każdego roku w tej rehabilitacji uczestniczy ok. 320 dzieci w wieku od 0 do 3 lat.

 

Więcej informacji na stronie www.dzwiekimarzen.pl. Film o turnusach rehabilitacyjnych w 2010 roku: http://vimeo.com/18422980.


Informacje prasowe

Orange łączy bazy wyników badań Orange Mobile Exposure oraz TGI

22 lipca 2011
Orange łączy bazy wyników badań Orange Mobile Exposure oraz TGI

Od 21 lipca br. baza wyników niezależnych badań Orange Mobile Exposure zostaje połączona z bazą badań TGI (Target Group Index). Dzięki połączeniu tych dwóch źródeł danych firmy reklamowe i właściciele marek będą mogli lepiej analizować zachowania klientów i efektywniej organizować kampanie reklamowe w mediach mobilnych.

 • Nowa, połączona baza wyników badań Mobile Exposure ułatwi firmom poszerzenie miksu marketingowego o reklamę w mediach mobilnych.
 • Dane dostępne w połączonej bazie pomogą reklamodawcom i agencjom medialnym w analizie trendów i zachowań na europejskim rynku mediów mobilnych.
 • Specjaliści ds. marketingu będą mogli efektywniej planować i realizować kampanie reklamowe w mediach mobilnych oraz lepiej dostosowywać formaty reklam do konkretnych grup odbiorców.
 • Skorzystają też klienci, którzy będą otrzymywać informacje o promocjach dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań.

Korzystając z wyników badań zawartych w bazie Orange można uzyskać szczegółowe dane o użytkownikach mediów mobilnych, np. jak, gdzie i dlaczego uzyskują dostęp do treści, informacji i rozrywki, natomiast badania TGI dostarczają informacji na temat używania tradycyjnych mediów, marek i produktów. 

Po połączeniu obu baz powstało kompleksowe źródło wiedzy o poziomie szczegółowości, jakiego nie zapewnia żadne z dotychczas dostępnych narzędzi. Baza Orange Mobile Exposure dostarcza informacji o zachowaniach użytkowników mediów mobilnych. Umożliwia reklamodawcom określenie, jakiego typu treści należy kierować do różnych grup odbiorców, aby osiągnąć najlepsze rezultaty, oraz gdzie i o jakiej porze dnia użytkownicy z największym prawdopodobieństwem uzyskują dostęp do treści w poszczególnych branżach i sektorach.

Baza obejmuje sektor samochodowy, odzieżowy, kosmetyczny, elektroniczny, komputerowy, gier komputerowych, spożywczy, turystyki i rekreacji oraz ubezpieczeń. Oto przykładowe dane dotyczące użytkowników mediów mobilnych w Wielkiej Brytanii, którzy są zainteresowani rynkiem samochodowym:

 • 59% regularnie korzysta z przeglądarek mobilnych,
 • 49% często szuka nowych informacji,
 • 45% korzysta z mediów mobilnych przez ponad 10 minut, gdy ma na to czas,
 • 14% jest zainteresowane reklamą w mediach mobilnych.

W połączonej bazie reklamodawcy będą też mogli poszukać dokładniejszych informacji o konkretnych markach (ponad 7000) i innych typach mediów.  Oto jeszcze jeden przykład:

 • 3% mieszkańców Wielkiej Brytanii posiada samochody marki BMW.

 • Spośród nich 44% korzysta z mediów mobilnych (o 10% więcej niż w przypadku użytkowników innych porównywalnych marek samochodów).

 • Grupa ta jest najbardziej zainteresowana następującymi formatami reklamy w mediach mobilnych: kuponami (16%), promocjami sprzedaży (11%), informacjami lokalnymi (11%) oraz grami sponsorowanymi (9%).
 • Ponadto użytkownicy mediów mobilnych częściej przeglądają Internet na komputerach (26%), oglądają telewizję (16%) i chodzą do kina (15%). Informacje takie ułatwiają reklamodawcom i marketerom łączenie różnych formatów medialnych w sposób zapewniający efekt synergii.

 

Wiedza o klientach jest niezbędna w naszej branży, a zrozumienie ich zachowań to podstawa dla każdego, kto zajmuje się reklamą” – stwierdza Luc Tran Thang, wiceprezes grupy Orange odpowiedzialny za reklamę. „Udostępniając te informacje, stajemy się partnerem branży reklamowej i przyczyniamy się do rozwoju  rynku mediów mobilnych.  Rozwój ten z kolei zwiększa efektywność reklamy w mediach mobilnych, na czym korzystają wszyscy – operatorzy telekomunikacyjni, reklamodawcy, a także konsumenci, którzy będą otrzymywać materiały promocyjne dostosowane do swoich oczekiwań”.

Wprawdzie w ubiegłym roku liczba reklam w mediach mobilnych wzrosła dwukrotnie, ale brak wiedzy o zachowaniach klientów wciąż jest jedną z głównych barier zniechęcających reklamodawców” – powiedział Jon Mew, szef działu mediów mobilnych w firmie Internet Advertising Bureau. „Połączenie znakomitych baz wyników badań Exposure i TGI otworzy przed branżą nowe perspektywy. Umożliwi przeprowadzanie dokładniejszych i efektywniejszych analiz każdemu brytyjskiemu reklamodawcy lub agencji reklamowej”.

To nowe narzędzie znacznie ułatwi nam planowanie. Populacja użytkowników urządzeń mobilnych jest coraz większa i zróżnicowana, a wiedza o tym, z jakich produktów użytkownicy ci korzystają i w jaki sposób, stanowi dla nas nieocenioną pomoc” – powiedział George Dixon, dyrektor ds. urządzeń mobilnych i główny specjalista ds. planowania rozwiązań cyfrowych w firmie MediaCom, GroupM. „Badania Orange Mobile Exposure od dawna dostarczały nam niezawodnych informacji na ten temat. Połączenie ich bazy danych z bazą TGI pozwoli nam ocenić rynek urządzeń mobilnych w porównaniu z innymi mediami”.

To wspaniała wiadomość dla rynku” – powiedział Will King, dyrektor ds. rozwoju produktów w dziale Internetu i urządzeń mobilnych firmy Unanimis. „Aby dobrze zaplanować kampanię medialną, trzeba dysponować odpowiednią wiedzą, która dotąd była trudno dostępna na tym obszarze. Wyniki badań TGI, od dawna wykorzystywane w planowaniu, po połączeniu z bazą Orange Mobile Exposure zapewnią reklamodawcom pełny obraz sytuacji, co ułatwi im efektywne włączenie do swojego miksu marketingowego reklamy w mediach mobilnych”.

Aby skorzystać z bazy danych Exposure, reklamodawcy i agencje medialne powinny się skontaktować z siecią Orange Advertising Network (w Wielkiej Brytanii: Unanimis) oraz złożyć odpowiedni wniosek. Dotychczasowi użytkownicy bazy TGI mogą uzyskać dostęp do połączonej bazy bezpłatnie, po złożeniu wniosku. Reklamodawcom oferowane są również analizy na indywidualne zamówienie oraz informacje dotyczące kampanii w określonym sektorze i grupie odbiorców. Unanimis może przedstawić grupę potencjalnych odbiorców dla konkretnej marki, sposób korzystania przez tę grupę z mediów mobilnych, jej zachowania społeczne i zachowania dotyczące zakupów, preferowane przez nią formaty medialne oraz możliwości zastosowania w jej przypadku m-handlu.

Więcej informacji: http://www.unanimis.co.uk/orange-mobile-exposure-2010/

Wyniki najnowszej edycji badań Orange Mobile Exposure będą dostępne w IV kwartale 2011 r. Znajdą się w nich jeszcze dokładniejsze informacje dotyczące zwyczajów użytkowników mediów mobilnych, w tym – wykorzystania tabletów.

Informacje o badaniach TGI:

TGI (Target Grouup Index) to badania zwyczajów, opinii i stylów życia konsumentów oraz zasięgu reklamy na różnych nośnikach, takich jak materiały drukowane, telewizja, radio, reklama zewnętrzna, kino i reklama elektroniczna. Z wyników tych badań korzysta od lat (w Wielkiej Brytanii – od 1969 r.) branża reklamy podczas planowania i realizacji strategii reklamowych.

http://www.tgisurveys.com/

Informacje o firmie Orange Mobile Exposure:

Orange Mobile Exposure to niezależne badania konsumenckie przeprowadzane co roku przez firmę TNS. Ich tegoroczna, trzecia edycja obejmuje Wielką Brytanię, Francję, Hiszpanię i Polskę. Wyniki badań Orange Mobile Exposure 2011 zostaną opublikowane w czwartym kwartale bieżącego roku. Ich celem jest analiza trendów dotyczących wykorzystania mediów mobilnych oraz dostarczenie inteligentnych danych, z których mogą korzystać reklamodawcy.

Informacje o firmie Orange Advertising:

W 2009 r. Orange przejął brytyjską spółkę Unanimis, aby stworzyć Orange Advertising Network.Reklama jest jednym z najważniejszych elementów strategii France Telecom Orange. Orange Advertising Network ma obecnie 123 mln użytkowników* (dane z marca 2011 r., źródło: Comscore, NNR, Gemius) i obejmuje sieć 731 reklamodawców oraz miliony użytkowników na całym świecie (Comscore, marzec 2011).

W marcu 2010 r. Orange podpisał umowę o partnerskiej współpracy z firmą OpenX i stworzył nowy model wymiany reklam online, który wyznacza nowe kierunki rozwoju w tej dziedzinie w Europie.

* (UK / FR / SP / PL / USH / LATAM) 

Informacje o Orange

France Telecom-Orange jest jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych na świecie. Zatrudnia łącznie 170 000 pracowników, w tym 102 000 we Francji. W pierwszym kwartale 2011 osiągnął sprzedaż o wartości 11,2 mld EUR. Działa w 35 krajach. Ma 215,9 mln klientów (dane z 31 marca 2011 r.), z czego 141,6 mln to użytkownicy marki Orange – jedynej marki Grupy oferującej komunikację internetową, telewizję i usługi mobilne, dostępnej w większości krajów, w których działa Grupa. 31 marca 2011 r. z urządzeń mobilnych korzystało 156,7 mln klientów na całym świecie, a z szerokopasmowego Internetu (łącza ADSL i łącza optyczne) - 13,9 mln. Orange jest jednym z największych europejskich operatorów Internetu mobilnego i szerokopasmowego, a pod marką Orange Business Services – jednym ze światowych liderów w dziedzinie usług telekomunikacyjnych świadczonych firmom wielonarodowym.

 

Spółka France Telecom jest notowana na paryskiej giełdzie Euronext (przedział A) i na nowojorskiej giełdzie NYSE.

Więcej informacji (przez Internet i w urządzeniach mobilnych): www.orange.com, www.orange-business.com, www.orange-innovation.tv

Orange oraz nazwy wszystkich innych produktów i usług Orange wymienionych w niniejszym materiale są znakami towarowymi firmy Orange Brand Services Limited, Orange France lub France Telecom.

Scroll to Top