Informacje prasowe

Stanowisko Grupy TP w odniesieniu do nieuczciwych praktyk handlowców innych operatorów

09 lutego 2012
Stanowisko Grupy TP w odniesieniu do nieuczciwych praktyk handlowców innych operatorów

TP jest oburzona praktykami nieuczciwych handlowców innych operatorów, podających się za pracowników Telekomunikacji Polskiej. Uważamy, że jest to czyn nieuczciwej konkurencji i jako taki powinien podlegać karze zgodnie z prawem.

Przypominamy, że Klienci mogą się przed tym procederem bronić. Zawsze można zidentyfikować  przedstawiciela handlowego TP telefonując pod bezpłatny numer Błękitnej Linii TP 19393. Każdy sprzedawca bezwzględnie musi mieć identyfikator z nazwą firmy i logo TP,  a partnerzy handlowi upoważnienie do sprzedaży usług TP (upoważnienie takie zawiera imię i nazwisko partnera handlowego, pesel oraz numer identyfikacyjny), pełnomocnictwo do podpisywania umów w imieniu TP lub upoważnienie do przyjmowania zamówień od Klientów. Ponadto, obowiązkiem sprzedawcy jest pozostawienie klientowi oryginału podpisanej umowy.

Dla klientów którzy padli ofiarą oszustów, Telekomunikacja Polska uruchomiła bezpłatną infolinię usług regulowanych 800 500 005 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20, w sobotę 8-16), pod którą można dokonać zgłoszenia nadużycia oraz pisemnie upoważnić TP do występowania wobec operatora alternatywnego i do ewentualnego złożenia zawiadomienia o przestępstwie do prokuratury. Bez takiego upoważnienia Telekomunikacja Polska nie może podjąć żadnych kroków w imieniu klienta. Wówczas w zależności od rodzaju i przedmiotu zgłoszenia, podejmujemy działania polegające w pierwszej kolejności na wyjaśnieniu sprawy z danym operatorem i wezwaniu go do zaprzestania nieuczciwych praktyk. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, TP składa zawiadomienia do organów ścigania. Upoważnienie do ww. działań musi mieć formę pisemną.

Każdy klient zawierający umowę u przedstawiciela handlowego ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni bez podania przyczyny i bez żadnych konsekwencji. Musi jednak posiadać dokument umowy sprzedaży i może to zrobić wyłącznie u operatora, z którym podpisał umowę, nie w Telekomunikacji Polskiej.

Skala zjawiska jest znacząca. Miesięcznie otrzymujemy setki telefonów z różnymi pytaniami i wątpliwościami na temat podszywania się innych operatorów pod sprzedawców TP. Większość klientów poprzestaje na rozmowie i wyjaśnieniach konsultanta. Jednak rośnie liczba klientów, którzy decydują się upoważnić TP do podjęcia kroków wyjaśniających u innych operatorów, jak również do podjęcia w ich imieniu kroków prawnych. Część z poszkodowanych kierujemy do rzeczników konsumentów, delegatur UKE czy UOKiK. Do TP wpływają także wystąpienia bezpośrednio z ww. urzędów i instytucji, którzy kierują pisma z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu sprawy do TP

Ofiarą praktyk nieuczciwych sprzedawców, podających się za przedstawicieli TP, są najczęściej osoby starsze. Oszuści przedstawiają się, że są z „telekomunikacji”, słowo to  przez seniorów jest jednoznacznie identyfikowane z firmą Telekomunikacja Polska. Wykorzystują łatwowierność starszych klientów, proszą ich o ostatnią fakturę, podsuwając do podpisu dokumenty rezygnacyjne z usług TP i nową umowę. Często nie pozostawiają oryginału umowy. Zdarza się, ze po fakcie klient nawet nie wie z kim podpisał umowę, nie posiada jej egzemplarza, nie pamięta nazwy firmy, nie posiada danych kontaktowych.


Informacje prasowe

Orange funduje multimedialne pracownie internetowe

08 lutego 2012
Orange funduje multimedialne pracownie internetowe

Rusza ogólnopolska akcja społeczna Orange, w ramach której w 50 miejscowościach liczących do 20 tysięcy mieszkańców powstaną internetowe Pracownie Orange. Celem akcji jest stworzenie społecznościom lokalnym wyjątkowego miejsca, w którym mieszkańcy będą mogli realizować swoje pasje, uczyć się i organizować życie publiczne. Program będzie trwał 2 lata. Zgłoszenia do akcji przyjmowane będą już od 13 lutego za pośrednictwem strony www.pracownieorange.pl

- W ramach akcji Pracownie Orange szukamy osób aktywnych, lokalnych animatorów, którzy widzą potrzebę zmian w swoim otoczeniu i mają pomysł na ożywienie swojej społeczności. Wiemy, że w wielu przypadkach potrzebują oni wsparcia z zewnątrz i inspiracji. Mamy nadzieję, że Pracownie Orange będą takim zastrzykiem energii, który pozwoli lokalnym społecznościom zrozumieć, że będąc razem i działając wspólnie mogą samodzielnie inicjować wiele pozytywnych zmian – powiedział Konrad Ciesiołkiewicz, Dyrektor PR i Sponsoringu Grupy TP.

Internetowe Pracownie Orange, będą tworzyć sami mieszkańcy, zorganizowani w co najmniej 5 osobowe zespoły. Zespół wspólnie z lokalną instytucją posiadającą osobowość prawną zaproponują lokalizację Pracowni, przedstawią uzasadnienie jej utworzenia oraz plan na jej  wykorzystanie. Drugim elementem zgłoszenia jest przedstawienie pomysłu na ożywienie przestrzeni publicznej wokół Pracowni.

Do końca czerwca Orange zrealizuje 50 najciekawszych projektów.

Każda Pracownia Orange będzie wyposażona w stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu, konsolę do gier oraz telewizor LCD z zaawansowanymi funkcjami umożliwiającymi m.in. wyświetlanie prezentacji i materiałów szkoleniowych. Poza dostępem do internetu, Orange zadba o wsparcie techniczne Pracowni i zabezpieczenia antywirusowe sprzętu komputerowego przez pierwsze 2 lata jej działalności. Dodatkowo, każda Pracownia Orange zostanie wyremontowania i komfortowo umeblowana.

Docelowo Pracownie Orange mają służyć mieszkańcom jako otwarta i dostępna dla każdego przestrzeń sprzyjająca spontanicznej wymianie pomysłów, zachęcająca do wspólnego spędzania czasu i współdziałania. Co ważne, o ostatecznym przeznaczeniu Pracowni zadecydują sami mieszkańcy zgodnie z aktualnymi potrzebami swojej społeczności. To od nich będzie zależeć, czy Pracownia posłuży jako miejsce rozrywki, centrum edukacji, interaktywna biblioteka czy po prostu ośrodek działań twórczych.

Pracownie Orange to kolejna inicjatywa, za pośrednictwem której Orange ułatwia bycie razem, tworzenie wspólnych idei, ich realizowanie i tym samym, zmienianie otaczającego świata na lepsze.

Aplikacja zgłoszeniowa, regulamin oraz szczegółowe informacje nt. programu dostępne są na stronie www.pracownieorange.pl


Informacje prasowe

Fundacja Orange głównym partnerem Dnia Bezpiecznego Internetu

07 lutego 2012
Fundacja Orange głównym partnerem Dnia Bezpiecznego Internetu

7 lutego ponad 70 państw na całym świecie obchodzić będzie Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). W Polsce patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas oraz Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. Zaś głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

Tegoroczne hasło DBI brzmi „Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!”. Z badań przeprowadzonych w ramach unijnego projektu EU Kids Online II wśród dzieci w wieku 9-16 lat wynika, że co trzeci rodzic nigdy nie tłmaczył dziecku zasad bezpiecznego surfowania i nie jest w stanie wesprzeć dziecka w trudnościach korzystania z Internetu. Aż 58% badanych nigdy nie korzystało z Internetu przy udziale rodziców.

Organizatorem wydarzeń jest już od 2005 roku Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Siec Komputerowa (NASK) ORAZ Fundacja Dzieci Niczyje (FDN). Corocznie realizowane sa przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa dzieci online przez szkoły, biblioteki, domy kultury i inne ośrodki lokalne w całym kraju. Organizatorzy rejestrują ponad tysiąc tematycznych imprez. A wśród zarejestrowanych na www.dbi.pl i zrealizowanych do końca lutego wybierane są 3 najlepsze, które otrzymają tablice multimedialne ufundowane przez Fundację Orange. Na pozostałe szkoły, ośrodki czekają dziesiątki innych nagród od partnerów DBI 2012. Jedną z nich jest przedstawienie dotyczące bezpieczeństwa w Internecie przegotowane przez grupę teatralna Zygzaki.

Obchodom DBI towarzyszy ogólnoeuropejska kampania medialna. Przygotowany na ten temat spot promocyjny opiera się na motywie wspólnego poznawania wirtualnego świata przez młodych i osoby starsze. Spot dostępny na http://dbi.saferinternet.pl/art_dbi/multimedia.html

Scroll to Top