Informacje prasowe

Telekomunikacja Polska na targach ITU w Genewie

20 października 2011
Telekomunikacja Polska na targach ITU w Genewie

Telekomunikacja Polska będzie jednym z partnerów Polskiego Pawilonu narodowego na targach telekomunikacyjnych - ITU TELECOM WORLD 2011w Genewie. Hasłem przewodnim pawilonu jest “Komunikacja bez barier”. Partnerami projektu, na zaproszenie Ministerstwa Infrastruktury, oprócz TP są: Netia, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna z Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, P4, Cyfrowy Polsat, Comarch, OXYCOM.

„Realizacja wspólnego projektu podkreśla mocno to,  o czym mówimy wyraźnie od pewnego czasu – wyzwanie rozwoju cyfrowego Polski nie jest czymś, w co można się angażować samodzielnie, bez szerszej współpracy między administracją, środowiskiem biznesowym i samorządem. Jako Grupa TP działamy już na wielu polach „przełamywania barier”, pracujemy nad likwidacją cyfrowych „białych plam” dlatego wierzę, że wspólny pawilon w Genewie będzie ważnym sygnałem naszej szerszej współpracy w przyszłości – powiedział Tomasz Nowakowski, dyrektor ds. Korporacyjnych Grupy TP. Podkreślił, że TP jest obecna w wydarzeniach ważnych dla naszego kraju, widocznych w Europie i na całym świecie. Dlatego jest m.in. partnerem Euro 2012 i partnerem Polskiej Prezydencji w UE.

Telekomunikacja Polska konsekwentnie walczy z wykluczeniem cyfrowym inwestując w światłowody i udoskonalając bezprzewodowe technologie dostępu do szerokopasmowego Internetu (CDMA).  Projekty prowadzone przez Fundację Orange pomagają wyrównywać szanse na edukację i rozwój kulturalny (Akademia Orange, Edukacja z Internetem). Z kolei Orange Labs, pracuje nad rozwiązaniami dla tych, którzy z racji niepełnosprawności mają utrudniony dostęp do usług teleinformatycznych, np.: program b-Link, pozwalający na sterowanie komputerem ruchami powiek. Został on już nagrodzony w Szwajcarii i Korei. Uznanie zdobywa także aplikacja Asystent NN, ułatwiająca korzystanie z telefonów komórkowych i orientacje w terenie osobom niewidomym.

TP od 10 lat jest członkiem ITU i aktywnie działa w kwestiach ustalania standardów m.in. dla sieci nowej generacji NGN oraz badań nad oddziaływaniem fal elektromagnetycznych na organizm człowieka. Od maja 2010 roku polski oddział Orange Labs działa w  pracach nowopowstałej grupy fokusowej dotyczącej cloud computingu. ITU (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny) powstał w 1865 r. w Paryżu, jako International Telegraph Union. To najstarsza na świecie organizacja międzynarodowa, do której należy obecnie ponad 190 państw. Do Polska została członkiem ITU w 1921.


Informacje prasowe

Kolejna wygrana TP w sporze z DPTG

19 października 2011
Kolejna wygrana TP w sporze z DPTG

Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie stwierdzenia wykonalności orzeczenia Trybunału Arbitrażowego w Austrii. Oznacza to w tej chwili w praktyce wyczerpanie możliwych działań prawnych strony duńskiej w Polsce. Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania przed sądem gospodarczym w Wiedniu, sprawa nie będzie rozpatrywana w Polsce.

Decyzją sądu wyrok częściowy wydany przez arbitrów w Wiedniu 24 sierpnia 2010 roku wciąż nie posiada na terytorium Polski mocy prawnej. To już kolejna decyzja sądu potwierdzająca słuszność działań podjętych przez TP w celu ochrony interesów spółki oraz jej akcjonariuszy. Prócz postanowień sądów okręgowego i apelacyjnego w Polsce, decyzje o zawieszeniu postępowania podjął w ostatnim czasie sąd w Holandii.

TP będzie kontynuowała dochodzenie swoich racji przed sądem austriackim. W grudniu 2010 r. spółka złożyła w sądzie handlowym w Wiedniu skargę o uchylenie decyzji arbitrów z Wiednia. Postanowienie sądu pierwszej instancji spodziewane jest do końca tego roku.

Stronom przysługuje od tej decyzji apelacja, co oznacza, iż postępowanie przed polskim sądem o nadanie klauzuli zostanie podjęte dopiero po wyczerpaniu przez strony możliwych środków zaskarżenia oraz wydaniu prawomocnego orzeczenia w Wiedniu.Zakładając, że strony wykorzystają wszystkie możliwości odwołania w tym trzyinstancyjnym postępowaniu, może to potrwać nawet kilka lat.


Informacje prasowe

Grand Prix EFFIE 2011 dla Serca i Rozumu TP

19 października 2011
Grand Prix EFFIE 2011 dla Serca i Rozumu TP

Najwyższe wyróżnienie - Grand Prix 12 polskiej edycji prestiżowego konkursu marketingowego EFFIE za kampanię neostrady z Sercem i Rozumem otrzymały Telekomunikacja Polska oraz agencja reklamowa Publicis i dom mediowy MEC. Kampania dostała również złote EFFIE w kategorii telekomunikacja.

- To ogromne wyróżnienie, które pokazuje, że odwaga i konsekwencja w kreowaniu przekazu marketingowego się opłaca. Ta nagroda jest dla mnie tym cenniejsza, że siła i wyjątkowość konkursu EFFIE polega na nagradzaniu efektów rynkowych kampanii reklamowych, a nie dobrego pomysłu czy urody kampanii. Liczy się połączenie planowania strategicznego, badania rynku, planowania i zakupu mediów oraz kreacji i obsługi klienta – uważa Maciej Witucki, prezes Grupy TP.

Zdaniem jurorów EFFIE kampania neostrady z Sercem i Rozumem to rzadki przykład formatu reklamowego, który tak skutecznie zmienia postrzeganie marki, łatwo tłumaczy skomplikowane usługi i silnie przenika do świadomości odbiorców. W tym przypadku udało się zbudować spójną, logiczną, powtarzalną platformę komunikacji, która się wyróżnia, kształci, interesuje i wzbudza emocje.

Nagrodzona Grand Prix EFFIE 2011 kampania neostrady była prowadzona wiosna i latem 2010 r. i dotyczyła promocji dostępu do internetu o prędkości do 20 Mb/s od 1 zł miesięcznie. Serce dopytywało Rozum, jak duża jest tak naprawdę ta szybkość.

EFFIE to jeden z najważniejszych na świecie konkursów marketingowych, zainicjowany w 1968 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu. W Polsce prowadzi go Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, a nasz kraj jest jednym z 40 na świecie, gdzie jest organizowany EFFIE. W tym roku do polskiej edycji konkursu zgłoszono 103 prace.

Reklamy Telekomunikacji Polskiej z Sercem i Rozumem zostały też nagrodzone w tegorocznym konkursie KTR, w którym TP otrzymała tytuł marketera roku. Popularność Serca i Rozumu potwierdza również profil na Facebooku, który ma już blisko 500 tys. fanów.

Scroll to Top