Informacje prasowe

Telekomunikacja Polska sprzedaje TP Med

30 marca 2009
Telekomunikacja Polska sprzedaje TP Med

Telekomunikacja Polska porozumiała się z LUX MEDSp. z o.o. w sprawie sprzedaży udziałów w TP Med Sp. z o.o. Nabywca, lider na rynku prywatnych usług medycznych, przejmie TP Med za 18,7 mln złotych, gwarantując jednocześnie stabilny rozwój przychodni w ramach sieci własnych placówek.

Telekomunikacja Polska zdecydowała się na sprzedaż swojej spółki medycznej kontynuując realizację strategii rozwoju oferty zintegrowanych usług multimedialnych oraz tworzeniu innowacyjnych, konwergentnych usług, a obsługę obszarów, które pozostają poza głównym kierunkiem rozwoju pozostawić firmom, dla których jest to podstawowy profil działalności.

Warunki umowy gwarantują pełną obsługę medyczną dla wszystkich pracowników Telekomunikacji Polskiej w sieci placówek Grupy LUX MED, do której włączona zostanie przychodnia TP Med. Dotychczas taką opieką objętych była tylko część pracowników TP, z Warszawy i Katowic. Przyjęte rozwiązanie pozwoli na zapewnienie opieki lekarskiej na porównywalnym poziomie oraz korzystanie z wysokiej klasy usług medycznych we wszystkich przychodniach Grupy LUX MED, w całej Polsce.

Podobne umowy na korzystanie z usług medycznych Grupy LUX MED dla swoich pracowników zawarły również PTK Centertel oraz Emitel.

TP Med działa około 40 lat, początkowo jako przychodnia zakładowa dla pracowników łączności. Dysponuje przychodnią w centrum Warszawy, gdzie na ponad 1800 m2 powierzchni oferuje kompleksową opiekę medyczną, od szeroko pojętej profilaktyki poprzez pełną diagnostykę, drobne zabiegi chirurgiczne, rehabilitację i leczenie stomatologiczne. Zatrudnia lekarzy ponad 20 specjalizacji medycznych. Spółka obsługuje ponad 20 tys. pacjentów.

Umowa zawarta z LUX MED Sp. z o.o. zawiera również ustalenia dotyczące gwarancji zatrudnienia dla pracowników TP Med.


Informacje prasowe

TP przekazała do UKE Kartę Równoważności

30 marca 2009
TP przekazała do UKE Kartę Równoważności

30 marca 2009 Telekomunikacja Polska przekazała do UKE Kartę Równoważności. Zawarty w niej program, który jest już realizowany przez TP, ma na celu zwiększenie przejrzystości w relacjach z operatorami alternatywnymi i wyeliminowanie wszelkich potencjalnych przesłanek dyskryminacji. Wdrożenie Karty sprawi, że znikną powody mogące uzasadniać wprowadzenia kosztownej i wątpliwej prawnie funkcjonalnej separacji TP.

Wypracowane przez TP rozwiązanie jest dobrowolną inicjatywą, stworzoną w odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby stawiane przez rynek wobec operatora o znaczącej pozycji. Założenia Karty zostały przedstawione regulatorowi podczas serii spotkań. W ostatecznej wersji dokumentu przekazanego UKE uwzględnione zostały zagadnienia i pytania zgłoszone przez przedstawicieli Urzędu.

„Wprowadzenie kompleksowego rozwiązania w postaci Karty Równoważności ma na celu zapewnienie stabilizacji rynku telekomunikacyjnego w Polsce. To podstawa harmonijnej współpracy między operatorami i rozwoju usług. Przełoży się to na wzrost zaufania do inwestycji infrastrukturalnych, m.in. na budowanie sieci nowej generacji" - powiedział prezes TP Maciej Witucki.

Karta Równoważności stanowi punkt wyjścia do poprawy współpracy międzyoperatorskiej. Zakłada ona:

  • Wdrożenie Reguł Postępowania gwarantujących takie same traktowanie innych operatorów jak części detalicznej TP,
  • Przejrzystość działań TP w obszarze obsługi klientów hurtowych, dzięki systemowi monitoringu wskaźników KPI,
  • Wdrożenie w organizacji „kultury nie-dyskryminacji", poprzez kompleksowe szkolenia pracowników z zakresu niedyskryminacyjnego traktowania operatorów oraz modyfikacje systemu motywacyjnego,
  • Usprawnienie procesu obsługi Operatorów Alternatywnych i jakości usług hurtowych (uproszczenie, przejrzystość, skrócenie procesu),
  • Rozwój i wdrażanie usług regulowanych, z udziałem wszystkich interesariuszy (Regulatora, Operatorów Alternatywnych i TP),
  • Możliwości porozumienia i poszukiwania efektywnych rozwiązań operacyjnych pomiędzy poszczególnymi podmiotami rynku - Forum Telekomunikacyjne.

Karta to propozycja ewolucyjnego i harmonijnego procesu zmian, którego poszczególne etapy konsultowano z Regulatorem. Zmiany te uwzględniają faktyczne możliwości TP jak również kondycję całego rynku telekomunikacyjnego w Polsce, co leży u podstaw ich pomyślnego wdrożenia.

Rozwiązania zaproponowane w Karcie mogą być szybko wdrożone (niektóre już funkcjonują, jak monitoring i publikacja wskaźników KPI). Ich implementacja potrwa dużo krócej niż 5 lat - a na tyle szacuje się czas wdrażania separacji funkcjonalnej. Są one również nieporównywalnie tańsze. Koszty, szacowane w przypadku podziału na 754 mln zł, można zmniejszyć nawet o 60 - 80 proc.

Karta pozwoli uniknąć destabilizacji całego rynku telekomunikacyjnego wynikającego z ewentualnego podziału największego operatora.

Karta Równoważności Karta jest efektem pracy zespołu przedstawicieli różnych struktur TP, posiadających praktyczne doświadczenie i wiedzę operacyjną, pracujących na co dzień z odbiorcami usług hurtowych i detalicznych, uzupełniony wiedzą ekspercką współpracujących firm zewnętrznych PricewaterhouseCoopers (PwC) oraz Accenture.

 


Informacje prasowe

TP przyłącza się do akcji WFF „Godzina dla ziemi”

27 marca 2009
TP przyłącza się do akcji WFF „Godzina dla ziemi”

Telekomunikacja Polska dołącza do grupy firm wspierających ogólnoświatową inicjatywę WWF „Godzina dla Ziemi" (Earth Hour). W ramach tej akcji na 60 minut wyłączamy oświetlenie, pokazując w ten sposób swoje poparcie dla zatrzymania globalnego ocieplenia.

28 marca o godz. 20.30 zgaśnie na godzinę oświetlenie w głównych siedzibach TP przy ul. Twardej i Moniuszki w Warszawie. To jeden z wielu przykładów działań TP chroniących środowisko.

Telekomunikacja Polska jako firma przyjazna środkowisku promuje od lat zachowania proekologiczne wśród swoich pracowników. TP wprowadziła elektroniczny obieg dokumentow w firmie a dla naszych klientów oferuje e-fakturę. W firmie obowiązują oszczędne zasady zużycia papieru czyli dwustronne drukowanie, bez koloru. Ponadto specjalne naklejki przypominają o oszczędzaniu energii. Pracownicy TP stają się ambasadorami ekologii w swoich rodzinach i społeczeństwie, w którym żyją poprzez regularne akcje zbiórki makulatury oraz segragacji papieru w specjalnych boxach.

Zgodnie z ideą WWF wyłączenie świateł na jedną godzinę przez ludzi na całym świecie ma  być apelem o porozumienie i podjęcie wspólnych działań, aby zatrzymać globalne ocieplenie. Dotychczas wiemy, że w trzeciej edycji „Godziny dla Ziemi", wezmą udział co najmniej 64 kraje i 168 miast - dwa razy więcej niż w ubiegłym roku.

Scroll to Top