Informacje prasowe

TP otwiera Strefę Korzyści dla swoich klientów

01 grudnia 2011
TP otwiera Strefę Korzyści dla swoich klientów

Od 1 grudnia wszyscy klienci Telekomunikacji Polskiej mogą korzystać ze Strefy Korzyści oferującej zniżki od 5 do nawet 40% na zakupy w wybranych sklepach i punktach usługowych. Wystarczy przy zakupie przedstawić bieżącą fakturę za którąkolwiek z usług TP.

Na start w Strefie Korzyści dostępne są zniżki na zakupy w sklepach internetowych merlin.pl, alma24.pl, na korzystanie z usług szkoły językowej Lingua Nova, parku rozrywki Fantasy Park, kliniki Dent-a-Medical oraz w pizzeriach Dominium. Oferta będzie sukcesywnie rozszerzana o kolejne propozycje.

Aby skorzystać z rabatów oferowanych w Strefie Korzyści, wystarczy przedstawić przy dokonywaniu zakupów bieżącą fakturę na usługi TP lub zalogować się poprzez stronę www.strefakorzysci.pl na stronie wybranego sklepu czy firmy.

Dodatkowo, w ramach nowej oferty klienci TP mogą robić zakupy na alma24.pl oraz merlin.pl bezpośrednio poprzez stronę www.strefakorzysci.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na: www.strefakorzysci.pl


Informacje prasowe

Odpowiedzialność społeczna Grupy TP – raport CSR 2007-2010

30 listopada 2011
Odpowiedzialność społeczna Grupy TP – raport CSR 2007-2010

Walka z wykluczeniem cyfrowym, bezpieczeństwo korzystania z nowych technologii oraz minimalizowanie wpływu działalności firmy na środowisko naturalne - to najważniejsze wyzwania społeczne, które stoją przed Grupą TP i całą branżą telekomunikacyjną – wynika z opublikowanego właśnie  Raportu CSR Grupy TP za lata 2007 - 2010. Raport został opracowany w oparciu o międzynarodowe standardy GRI i zweryfikowany przez niezależnego audytora. 

Grupa TP jest jedną z kilkunastu firm w Polsce, które raportują swoje działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu i jako pierwsza w Polsce w 2006 roku wydała raport CSR zgodny z międzynarodowymi standardami GRI.

- W naszym raporcie pokazujemy, co znaczy dla nas odpowiedzialny biznes. To biznes prowadzony zgodnie z wartościami etycznymi, odpowiadający na problemy społeczne, które  jako operator telekomunikacyjny możemy pomóc rozwiązać, a także szacunek dla środowiska naturalnego - powiedział Maciej Witucki, prezes Grupy TP - Największym wyzwaniem dla nas jest walka z wykluczeniem cyfrowym, którą rozumiemy zarówno jako budowanie infrastruktury, ale też edukację, pokazywanie jak z nowych technologii korzystać mądrze, bezpiecznie, z korzyścią dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że oczekiwania wobec Grupy TP są większe niż wobec innych firm telekomunikacyjnych, dlatego też robimy więcej niż inni – dodał.

- Raport społeczny przygotowany przez Telekomunikację Polską bardzo kompleksowo pokazuje wpływ społeczny i ekologiczny firmy. Jego największym atutem jest widoczny głos  interesariuszy, którzy komentują i wypowiadają się na temat poszczególnych działań. To cenny materiał nie tylko dla inwestorów, ale przede wszystkim dla pracowników i klientów, którzy mogą dowiedzieć się o wielu społecznie pożytecznych inicjatywach Grupy TP – mówi Mirella Panek – Owsiańska, prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Odpowiedzialny biznes telekomunikacyjny to m.in. budowanie infrastruktury szerokopasmowej na terenach tzw. białych plam internetowych. W ramach Porozumienia z UKE takimi inwestycjami objętych jest 68 gmin znajdujących się na obszarach białych plam. To także udział w projektach budowy infrastruktury dofinansowanych z funduszy UE w województwach lubuskim i pomorskim. Dwie trzecie kosztów pokrywa z własnych środków TP, a sieci te będą mogły być wykorzystywane przez wszystkich operatorów.

Odpowiedzialność to także działania edukacyjne na temat bezpieczeństwa w internecie dla dzieci i nauczycieli w ramach Edukacji z Internetem TP czy preferencyjne warunki korzystania z internetu dla szkół i bibliotek, a także promowanie  twórczego wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji czy promowaniu kultury (Akademia Orange).

Grupa TP realizuje też działania niwelujące bariery w dostępie do technologii telekomunikacyjnych. Oferuje m.in. ulgi dla osób niepełnosprawnych oraz abonament dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Wspólnie z naukowcami z Politechniki Łódzkiej firma opracowała aplikację b-Link (umożliwiającą obsługę komputera osobom niepełnosprawnym ruchowo za pomocą mrugnięć powiekami), która jest bezpłatnie udostępniona w internecie oraz usługę Asystent NN ułatwiającą korzystanie z telefonu komórkowego osobom niewidzącym, niedowidzącym i starszym.

By zmniejszyć wpływ działalności firmy na środowisko naturalne, firma prowadzi projekt Green IT pozwalający ograniczyć energię potrzebną do działania serwerów czy innej infrastruktury technicznej. Grupa TP wprowadza też elektroniczny obieg dokumentów w kontaktach z pracownikami (elektroniczne  wnioski o delegacje, rozliczanie podróży służbowych, e-PITy) oraz kontrahentami (możliwość przeprowadzenia całego procesu zamówień poprzez system elektroniczny EDI). Promuje też wśród klientów korzystanie z e-faktury – na to rozwiązanie zdecydowało się już ok. 1,8 milionów klientów Grupy TP.  To 17 mln kopert i 36 mln kartek papieru rocznie mniej.


Informacje prasowe

Badania Orange Exposure 2011 – najnowsze trendy w korzystaniu z mediów mobilnych na rynkach europejskich

29 listopada 2011
Badania Orange Exposure 2011 – najnowsze trendy w korzystaniu z mediów mobilnych na rynkach europejskich

W Polsce z mediów mobilnych korzysta obecnie 18% Polaków, co oznacza wzrost w porównaniu z 14% w roku ubiegłym– wynika z niezależnych badań Orange Exposure 2011. Ich przedmiotem jest określenie sposobów korzystania z mediów mobilnych przez użytkowników w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Polsce. Wyniki badania realizowanego przez TNS zebrane i przetwarzane w bazie TGI dostarczają firmom i reklamodawcom szczegółowych informacji, które pozwalają na lepsze przygotowanie i ukierunkowanie kampanii marketingowych w mediach mobilnych.

Wyniki tegorocznych badań dowodzą, że użytkownicy urządzeń mobilnych w coraz większym stopniu wykorzystują dostęp do informacji, treści i mobilnego Internetu. Wykorzystanie mediów mobilnych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii znacząco wzrosło. Badania wykazały m.in. że przeglądarki już drugi rok z kolei wyprzedzają aplikacje jako główne narzędzie dostępu do Internetu. Okazało się także iż używanie mediów mobilnych ma pozytywny wpływ na korzystanie z innych formatów mediów

Więcej informacji o wynikach badania polskiego rynku mediów mobilnych można znaleźć na stronie www.biuroprasowe.tp.pl w dodatku do serwisu prasowego - Orange Exposure 2011 - Najważniejsze informacje - POLSKA.

Orange Exposure 2011 to już czwarta edycja corocznych badań użytkowników mediów mobilnych. Ich wyniki są gromadzone i przetwarzane w bazie TGI, która umożliwia reklamodawcom sprawdzenie, kiedy, gdzie i dlaczego Europejczycy używają mediów mobilnych. W rezultacie firmy i reklamodawcy działający w różnych branżach mogą efektywniej planować i realizować kampanie marketingowe w mobilnym Internecie oraz łatwiej mierzyć ich rezultaty.

Przeglądarki nadal na pierwszym miejscu, ale wykorzystanie aplikacji wciąż rośnie

We wszystkich czterech badanych krajach już przez drugi kolejny rok przeglądarki mobilne utrzymały przewagę nad aplikacjami, jako najczęstszy sposób uzyskiwania dostępu do informacji i treści internetowych. Na przykład w Polsce 50% użytkowników mediów mobilnych używa w tym celu przeglądarek, a 47% - aplikacji. Równolegle rośnie wskaźnik użytkowników aplikacji: w 2010 r. wynosił on 39%, w porównaniu z 45% dla przeglądarek.

Tegoroczne badania Orange Exposure potwierdziły duże możliwości marketingu mobilnego. Przeglądarki nadal stanowią główny sposób dostępu do informacji, a media mobilne odgrywają w życiu ludzi coraz ważniejszą rolę” – powiedział Bruce Hoang, dyrektor ds. marketingu Orange Advertising Network. „Mimo że wydatki na reklamę i marketing mobilny ciągle rosną, reklamodawcy nie mają dostępu do wszystkich informacji, które pozwoliłyby im dokładnie poznać sposób wykorzystywania urządzeń mobilnych przez klientów.  Badania Orange Exposure 2011 zapewniają im dokładne informacje umożliwiające planowanie i realizację kampanii oraz – co najważniejsze – mierzenie zwrotu z inwestycji w sposób znacznie efektywniejszy niż dotychczas”.

Jedną z ważnych informacji wynikających z badania Orange Exposure 2011 jest wyjaśnienie, w jaki sposób zwyczaje dotyczące używania mediów mobilnych wpływają na korzystanie z innych formatów mediów. Na przykład w Wielkiej Brytanii, 20% badanych uważa, że częściej korzysta z Internetu na komputerach PC, a 15% - że czyta więcej gazet. 19% użytkowników we Francji twierdzi natomiast, iż dzięki dostępowi do treści internetowych za pomocą urządzeń mobilnych ogląda częściej telewizję.

Wyniki te potwierdzają, że urządzenia mobilne mają wyjątkowe właściwości w porównaniu z innymi formatami reklam” – kontynuuje Bruce Hoang.  „Ponieważ użytkowników zachęca się do korzystania z treści na różnych platformach, urządzenie takie może pełnić rolę łącznika między platformą, konsumentami i marką. To ważna informacja, która pozwoli reklamodawcom lepiej integrować planowane przez nich kampanie, co według nas jest podstawą sukcesu w przypadku mediów mobilnych”.

Badania pokazały również, z jakich treści korzystają klienci oraz gdzie i kiedy uzyskują do nich dostęp:

  • 80% użytkowników w Wielkiej Brytanii używa mediów mobilnych, gdy znajduje się poza domem. To więcej niż we Francji, Hiszpanii lub Polsce (odpowiednio 65, 67 i 65%).
  • We Francji odnotowano największy odsetek użytkowników, którzy uzyskują dostęp do treści mobilnych w domu – 78%, w porównaniu z 73% w Wielkiej Brytanii, 75% w Hiszpanii i i 75% w Polsce.
  • Użytkownicy mediów mobilnych we wszystkich czterech krajach coraz częściej korzystają z usług geolokacyjnych. Na przykład 57% respondentów we Francji, 53% w Wielkiej Brytanii, 51% w Hiszpanii i 47% w Polsce używa systemów GPS.

Bez aktualnych danych i ich analiz reklamodawcy nie mogą w pełni wykorzystać możliwości reklamy mobilnej” – mówi Jon Mew, dyrektor ds. komunikacji mobilnej i operacji w firmie Internet Advertising Bureau (IAB). „W miarę rozwoju branży coraz ważniejsza będzie integracja reklamy mobilnej z innymi formatami. Dane dotyczące zwyczajów klientów, takie jak wyniki badań Orange Exposure, są więc cennym źródłem informacji dla reklamodawców”.

Badania Orange Exposure 2011 potwierdziły nasze doświadczenia, z których wynika, że coraz więcej klientów kontaktuje się z markami za pośrednictwem urządzeń mobilnych i tabletów” – komentuje Sienne Veit, dyrektor ds. rozwoju sieci społecznościowych i systemów mobilnych w firmie Marks and Spencer.  „Jeżeli firmy nie dostosują się do wymogów urządzeń mobilnych i tabletów, nie będą uwzględniać lokalnych uwarunkowań i takich istotnych czynników, jak rozmiar ekranu, to stracą korzyści, które zapewnia komunikacja z klientami poprzez media mobilne. Badania te znacznie ułatwią firmom precyzyjne określenie najlepszych sposobów dotarcia do klientów”.

 

Więcej informacji na temat badań Orange Exposure 2011 i Orange Mobile Targeting Monitor:

http://exposure2011.orangeadvertisingnetwork.co.uk/

 

Informacja o badaniach Orange Exposure 2011

Badania Orange Exposure 2011 są realizowane za pomocą Orange Mobile Targeting Monitor (OMTM) – narzędzia do planowania i realizacji kampanii, które zostało opracowane dla branży reklamowej w Europie. Wyniki badań, włączane do bazy TGI, dostarczają szczegółowych informacji o sposobach używania mediów mobilnych, np. o tym, jak, gdzie i dlaczego klienci uzyskują dostęp do treści, informacji i rozrywki. Reklamodawcy i firmy mogą wykorzystać te dane, aby lepiej przeanalizować bazy odbiorców i precyzyjniej ukierunkować kampanie marketingowe w mediach mobilnych.

Prace w terenie zrealizowała firma TNS w imieniu Orange.  Badania miały miejsce w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Polsce.  Faza kalibracji objęła 2000 wywiadów bezpośrednich z reprezentatywną grupą w każdym kraju.  Badania główne przeprowadzono w trybie online

z udziałem:

  • w Wielkiej Brytanii: 1000 użytkowników mediów mobilnych i 150 użytkowników tabletów
  • we Francji: 1000 użytkowników mediów mobilnych i 150 użytkowników tabletów
  • w Hiszpanii: 1000 użytkowników mediów mobilnych i 150 użytkowników tabletów
  • w Polsce: 1000 użytkowników smartfonów i 450 użytkowników iPhone'ów

Informacje o Orange i France Telecom

Grupa France Telecom - Orange to jeden z największych na świecie operatorów telekomunikacyjnych, zatrudniający 170 tys. pracowników na całym świecie, w tym 102 tys. we Francji. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2011 r. firma osiągnęła sprzedaż na poziomie 33,8 mld euro. Według stanu na dzień 30 września 2011 r. Grupa miała 221 mln klientów, w tym 145 mln pod marką Orange – jedyną marką Grupy oferującą usługi internetowe, telewizję kablową oraz telefonię komórkową w krajach, w których Grupa prowadzi swoją działalność. Według stanu na dzień 30 września 2011 r. Grupa miała 162 mln klientów telefonii komórkowej i 14 mln klientów szerokopasmowego Internetu (ADSL lub światłowodowego) na całym świecie. Orange jest jednym z największych europejskich operatorów Internetu mobilnego i szerokopasmowego, a pod marką Orange Business Services – jednym ze światowych liderów w dziedzinie usług telekomunikacyjnych świadczonych firmom wielonarodowym.

Spółka France Telecom jest notowana na paryskiej giełdzie Euronext (przedział A) i nowojorskiej giełdzie NYSE.

Więcej informacji (przez Internet i w urządzeniach mobilnych): www.orange.com, www.orange-business.com, www.orange-innovation.tv

Orange oraz nazwy wszystkich innych produktów i usług Orange wymienionych w niniejszym materiale są znakami towarowymi firmy Orange Brand Services Limited, Orange France lub France Telecom.


Kontakt dla mediów:

Orange (London)

Nicole Clarke:  +44 (0) 7811 128 457– nicole.clarke@orange.com

Theresa Moss (Edelman): +44 (0) 203 047 2000 – Theresa.moss@edelman.com

Scroll to Top