Informacje prasowe

TP przekazała do UKE Kartę Równoważności

30 marca 2009
TP przekazała do UKE Kartę Równoważności

30 marca 2009 Telekomunikacja Polska przekazała do UKE Kartę Równoważności. Zawarty w niej program, który jest już realizowany przez TP, ma na celu zwiększenie przejrzystości w relacjach z operatorami alternatywnymi i wyeliminowanie wszelkich potencjalnych przesłanek dyskryminacji. Wdrożenie Karty sprawi, że znikną powody mogące uzasadniać wprowadzenia kosztownej i wątpliwej prawnie funkcjonalnej separacji TP.

Wypracowane przez TP rozwiązanie jest dobrowolną inicjatywą, stworzoną w odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby stawiane przez rynek wobec operatora o znaczącej pozycji. Założenia Karty zostały przedstawione regulatorowi podczas serii spotkań. W ostatecznej wersji dokumentu przekazanego UKE uwzględnione zostały zagadnienia i pytania zgłoszone przez przedstawicieli Urzędu.

„Wprowadzenie kompleksowego rozwiązania w postaci Karty Równoważności ma na celu zapewnienie stabilizacji rynku telekomunikacyjnego w Polsce. To podstawa harmonijnej współpracy między operatorami i rozwoju usług. Przełoży się to na wzrost zaufania do inwestycji infrastrukturalnych, m.in. na budowanie sieci nowej generacji" - powiedział prezes TP Maciej Witucki.

Karta Równoważności stanowi punkt wyjścia do poprawy współpracy międzyoperatorskiej. Zakłada ona:

  • Wdrożenie Reguł Postępowania gwarantujących takie same traktowanie innych operatorów jak części detalicznej TP,
  • Przejrzystość działań TP w obszarze obsługi klientów hurtowych, dzięki systemowi monitoringu wskaźników KPI,
  • Wdrożenie w organizacji „kultury nie-dyskryminacji", poprzez kompleksowe szkolenia pracowników z zakresu niedyskryminacyjnego traktowania operatorów oraz modyfikacje systemu motywacyjnego,
  • Usprawnienie procesu obsługi Operatorów Alternatywnych i jakości usług hurtowych (uproszczenie, przejrzystość, skrócenie procesu),
  • Rozwój i wdrażanie usług regulowanych, z udziałem wszystkich interesariuszy (Regulatora, Operatorów Alternatywnych i TP),
  • Możliwości porozumienia i poszukiwania efektywnych rozwiązań operacyjnych pomiędzy poszczególnymi podmiotami rynku - Forum Telekomunikacyjne.

Karta to propozycja ewolucyjnego i harmonijnego procesu zmian, którego poszczególne etapy konsultowano z Regulatorem. Zmiany te uwzględniają faktyczne możliwości TP jak również kondycję całego rynku telekomunikacyjnego w Polsce, co leży u podstaw ich pomyślnego wdrożenia.

Rozwiązania zaproponowane w Karcie mogą być szybko wdrożone (niektóre już funkcjonują, jak monitoring i publikacja wskaźników KPI). Ich implementacja potrwa dużo krócej niż 5 lat - a na tyle szacuje się czas wdrażania separacji funkcjonalnej. Są one również nieporównywalnie tańsze. Koszty, szacowane w przypadku podziału na 754 mln zł, można zmniejszyć nawet o 60 - 80 proc.

Karta pozwoli uniknąć destabilizacji całego rynku telekomunikacyjnego wynikającego z ewentualnego podziału największego operatora.

Karta Równoważności Karta jest efektem pracy zespołu przedstawicieli różnych struktur TP, posiadających praktyczne doświadczenie i wiedzę operacyjną, pracujących na co dzień z odbiorcami usług hurtowych i detalicznych, uzupełniony wiedzą ekspercką współpracujących firm zewnętrznych PricewaterhouseCoopers (PwC) oraz Accenture.

 


Informacje prasowe

TP przyłącza się do akcji WFF „Godzina dla ziemi”

27 marca 2009
TP przyłącza się do akcji WFF „Godzina dla ziemi”

Telekomunikacja Polska dołącza do grupy firm wspierających ogólnoświatową inicjatywę WWF „Godzina dla Ziemi" (Earth Hour). W ramach tej akcji na 60 minut wyłączamy oświetlenie, pokazując w ten sposób swoje poparcie dla zatrzymania globalnego ocieplenia.

28 marca o godz. 20.30 zgaśnie na godzinę oświetlenie w głównych siedzibach TP przy ul. Twardej i Moniuszki w Warszawie. To jeden z wielu przykładów działań TP chroniących środowisko.

Telekomunikacja Polska jako firma przyjazna środkowisku promuje od lat zachowania proekologiczne wśród swoich pracowników. TP wprowadziła elektroniczny obieg dokumentow w firmie a dla naszych klientów oferuje e-fakturę. W firmie obowiązują oszczędne zasady zużycia papieru czyli dwustronne drukowanie, bez koloru. Ponadto specjalne naklejki przypominają o oszczędzaniu energii. Pracownicy TP stają się ambasadorami ekologii w swoich rodzinach i społeczeństwie, w którym żyją poprzez regularne akcje zbiórki makulatury oraz segragacji papieru w specjalnych boxach.

Zgodnie z ideą WWF wyłączenie świateł na jedną godzinę przez ludzi na całym świecie ma  być apelem o porozumienie i podjęcie wspólnych działań, aby zatrzymać globalne ocieplenie. Dotychczas wiemy, że w trzeciej edycji „Godziny dla Ziemi", wezmą udział co najmniej 64 kraje i 168 miast - dwa razy więcej niż w ubiegłym roku.


Informacje prasowe

Prezes TP Maciej Witucki powołany na kolejną kadencję, Mariusz Gaca nowym członkiem Zarządu TP

26 marca 2009
Prezes TP Maciej Witucki powołany na kolejną kadencję, Mariusz Gaca nowym członkiem Zarządu TP

Rada Nadzorcza Telekomunikacji Polskiej 26 marca powołała Prezesa Zarządu TP Macieja Wituckiego na kolejną kadencję. Rada powołała również w skład Zarządu TP Mariusza Gacę.

Maciej Witucki ma 42 lata. W 1991 roku ukończył Wydział Elektryczny na Politechnice Poznańskiej. W latach 1992-1997 odbył studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania systemami przemysłowymi w Ecole Centrale Paris (Francja).

Karierę rozpoczynał jako asystent w Ecole Centrale Paris, gdzie specjalizował się w dziedzinie badań operacyjnych i wspomagania decyzji. Następnie od września 1997 roku pracował w Banku Cetelem - najpierw we Francji, gdzie współtworzył biznesplan spółki-córki na polskim rynku, a następnie w Polsce, będąc równocześnie członkiem zarządu Cetelem Polska Expansion S.A.. Od października 2001 roku pracował w Grupie Credit Agricole.

W 2002 roku został członkiem zarządu LUKAS S.A., a następnie wiceprezesem LUKAS Banku S.A. odpowiedzialnym za pion kredytów konsumenckich.

W marcu 2005 roku Pan Maciej Witucki został powołany na Prezesa Zarządu LUKAS Bank S.A. Od listopada 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Telekomunikacji Polskiej.

Mariusz Gaca ma 36 lat. Jest absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Warszawskiego, posiada również dyplom MBA University of Illinois at Urbana Champaign.

Karierę zawodową rozpoczął w Grupie Elektrim S.A., gdzie w latach 1995-2000 współtworzył biznes plany lokalnych operatorów telekomunikacyjnych.

Od 2000 roku w Grupie TP jako Dyrektor Pionu Multimediów, odpowiedzialny za rozwój oferty dostępu do internetu dla rynku klientów indywidualnych. Od 2005 roku odpowiedzialny za rynek biznesowy Grupy TP, początkowo jako Dyrektor ds. Kluczowych Klientów a następnie jako Dyrektor Pionu Rynku Biznesowego Grupy TP oraz Dyrektor Wykonawczy Grupy TP.

Scroll to Top