Informacje prasowe

TP wyróżniona 3 nagrodami Lidera Filantropii

25 października 2011

TP wyróżniona 3 nagrodami Lidera Filantropii

Podczas dzisiejszej gali konkursu „Liderzy Filantropii 2011” organizowanego przez Forum Darczyńców, Telekomunikacja Polska otrzymała nagrodę specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych. Ponadto TP została wyróżniona 2 tytułami Lidera Filantropii dla firmy, która przekazała w 2010 roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów oraz najwięcej środków finansowych na cele społeczne.

Pierwszy raz w historii konkursu zdarzyło się, że ta sama firma zwyciężyła w obydwu kategoriach. Jak podkreślali organizatorzy przekazanie przez TP ponad 5% zysku na cele społeczne jest sytuacją rzadko spotykaną wśród dużych spółek nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

 – Zaangażowanie społeczne jest integralnym elementem naszych działań z zakresu CSR. Programy, które realizujemy są odzwierciedleniem idei globalnego myślenia i lokalnego działania. Zastanawiamy się nad konkretnymi problemami, a potem proponujemy rozwiązania, z których może skorzystać każda organizacja społeczna. Dzisiejsze nagrody to znak, że ta strategia jest skuteczna – powiedział Tomasz Nowakowski, Dyrektor Wykonawczy Grupy TP.

Od początku istnienia Telekomunikacja Polska, a z czasem Grupa TP część swoich zysków przeznaczała na cele społeczne, przekazując darowizny dla organizacji społecznych tj. fundacje, stowarzyszenia i instytucje użyteczności publicznej. Były to najczęściej darowizny finansowe i było ich ponad 100 w ciągu roku.

Z czasem firma postanowiła skupić się na wybranych zagadnieniach społecznych i tworzyć własne programy, np. „Edukacja z internetem tp” czy „Telefon do mamy”. Skala działań prospołecznych sprawiła, że w 2005 roku Grupa TP zdecydowała się powołać własną Fundację. Tak powstała Fundacja Grupy TP, która obecnie pod nazwą Fundacji Orange aktywnie uczestniczy w życiu społecznym prowadząc autorskie programy lub wspierając wartościowe działania innych organizacji pozarządowych w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, kultury i ochrony zdrowia.

Teraz zaangażowanie Grupy TP to autorskie wieloletnie programy angażujące nie tylko nasze finanse, ale też usługi, know-how czy pracowników – wolontariuszy. Nie jesteśmy tylko darczyńcą, staramy się być partnerem dla organizacji społecznych i pomagać kompleksowo.

Udostępnij: TP wyróżniona 3 nagrodami Lidera Filantropii

Informacje prasowe

Zarząd TP podpisał nową Umowę Społeczną ze związkami zawodowymi na lata 2012-2013

25 października 2011

Zarząd TP podpisał nową Umowę Społeczną ze związkami zawodowymi na lata 2012-2013

Zarząd TP i związki zawodowe zawarły nową Umowę Społeczną na lata 2012-2013. Określa ona zasady realizacji postulatów pracowniczych oraz zakres programu odejść dobrowolnych.

Nowa umowa jest ofertą globalnego podejścia do zgłaszanych przez związki zawodowe i pracowników postulatów w następujących kwestiach:

• stworzenie możliwości regularnych podwyżek wynagrodzeń zasadniczych.

• określenie miejsca i roli mobilności wewnętrznej, skutecznych programów alokacyjnych dla różnych grup zawodowych, rekrutacji i outsourcingu

• uruchomienie projektu „Przyjazne miejsce pracy”

• umożliwienie długoletnim pracownikom Firmy, którzy nie mogą dostosować swojego profilu zawodowego do zmieniających się potrzeb rynkowych – odejście z firmy za dodatkowym odszkodowaniem

W latach 2012-2013 z odejść dobrowolnych może skorzystać maksymalnie 2300 pracowników, przy czym w 2012 maksymalnie 1150 osób.

W tym roku dobiega końca Umowa Społeczna podpisana na lata 2009-2011. Dzięki niej było możliwe stworzenie dodatkowych osłon socjalnych dla odchodzących pracowników przy jednoczesnej gwarancji podwyżek wynagrodzeń i perspektyw rozwoju zawodowego dla pozostałych.

Od kilku lat rynek telekomunikacyjny podlega bardzo szybkim przemianom. TP, jako dominujący operator sieci stacjonarnej na rynku musi sprostać nowym wyzwaniom, w warunkach rosnącej presji otoczenia zewnętrznego. Postępujący spadek liczby abonentów telefonii stacjonarnej, decyzje Regulatora oraz skutki spowolnienia gospodarczego to tylko niektóre z czynników, które negatywnie wpływają na przychody firmy.

Udostępnij: Zarząd TP podpisał nową Umowę Społeczną ze związkami zawodowymi na lata 2012-2013

Informacje prasowe

World Internet Project po raz drugi w Polsce

24 października 2011

World Internet Project po raz drugi w Polsce

2/3 Polaków korzysta z Internetu, jednak aż 1/3 nie widzi takiej potrzeby. Spadła nieco w porównaniu z zeszłym rokiem liczba użytkowników serwisów społecznościowych. Mniej korzystamy też z komunikatorów, a najważniejszych medium jest telefon komórkowy – to niektóre z wniosków opublikowanego dzisiaj przez Grupę TP i Agorę raportu World Internet Project 2011. Gościem specjalnym konferencji w Warszawie, na której prezentowano wyniki badania był profesor William H. Dutton z Oxford University, dyrektor Oxford Internet Institute.

– Największą zaletą tego projektu jest jego międzynarodowy wymiar. Nałożenie polskich wyników na doświadczenia w innych krajach pokazuje nam w jakim punkcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego aktualnie jesteśmy. Choćby to, że dziś zapotrzebowanie na usługi internetowe jest większe niż praktyczne umiejętności ich wykorzystania. Dlatego należy skoncentrować się na edukacji i popularyzacji e-nauki, e-zdrowia, a przede wszystkim e-administracji – uważa Maciej Witucki, Prezes Grupy TP.

– Polska dołączyła do krajów, które wprowadziły Internet na szeroką skalę. Większość ludzi w Polsce włączyła Internet w swoje życie prywatne i zawodowe, ale trzeba uporać się z problemem podziału cyfrowego. Jedna trzecia społeczeństwa, która nie ma dostępu do Internetu to osoby mniej zamożne oraz emeryci. Nadal istnieje też silny podział technologiczny między miastem i wsią – podkreślał we wstępie do raportu prof. William H. Dutton.

Z raportu WIP 2011 wynika, że z internetu korzysta dziś blisko 2/3 Polaków, a najaktywniejsi są młodzi internauci. Deklarują oni zaufanie do internetu jako źródła informacji i chętnie wykorzystają także mobilny dostęp do sieci. Wyniki badania wskazują, że wśród Polaków dynamicznie wzrasta liczba laptopów, zwiększa się też korzystanie z internetu mobilnego, tak w laptopach jak i komórkach. Oznacza to, że Polska jest w przededniu mobilnej rewolucji, która zmieni sposoby komunikacji, konsumpcji, informacji, dóbr kultury czy wolnego czasu.

Dzięki Grupie TP i Agorze, Polska znajduje się w gronie krajów zaangażowanych w World Internet Project. Badanie przeprowadzane zostało metodą wywiadów osobistych na dwutysięcznej, reprezentatywnej próbie respondentów od 15 roku życia. Odpowiadali na pytania dotyczące m.in.: czasu oraz sposobu konsumpcji mediów internetowych, bezpieczeństwa w internecie, kontaktów z otoczeniem społecznym, wpływu internetu na świadomość respondentów odnośnie życia publicznego czy wiarygodności informacji.

Na zlecenie Grupy TP i Agory badanie w Polsce przeprowadził IPSOS. Koordynacją projektu zajmowali się eksperci z działów badań obu spółek, którzy wraz ze współpracownikami przeanalizowali zgromadzony materiał i przygotowali końcowy raport.

Badanie WIP realizowane jest od 1999 roku przez kilkadziesiąt ośrodków badawczych na świecie, którym przewodniczy prestiżowa USC Annenberg School for Communication and Journalism na Uniwersytecie Południowej Karoliny. Wśród partnerów znajdują się m.in.: Uniwersytet Oksfordzki, Chińska Akademia Nauk, Deutsches Digital Institut, uniwersytety w Brnie, Yonsei, Makao, Tokyo oraz pozaakademickie ośrodki badań nad internetem. W projekcie uczestniczą takie kraje jak: Singapur, Włochy, Chiny, Japonia, Makao, Korea Południowa, Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Węgry, Kanada, Chile, Argentyna, Portugalia, Australia, Boliwia, Iran, Czechy oraz Polska.

Raport dostępny pod adresem: http://biuroprasowe.tp.pl/pl/presskit?file=352031

 

Więcej: www.worldinternetproject.net

Udostępnij: World Internet Project po raz drugi w Polsce

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej