Informacje prasowe

Ubezpiecz się z Orange

16 sierpnia 2011
Ubezpiecz się z Orange

Orange w ramach programu Orange Care rozwija oferty ubezpieczeniowe dla swoich klientów. Do wyboru jest 13 usług ubezpieczeniowych, w tym trzy najnowsze: Pakiety Medyczne, Program Ewa oraz Bezpieczne Rachunki. Z oferty ubezpieczeń Orange korzysta już ponad 250 tys. klientów z aktywnymi polisami.

Pakiety Medyczne - to 6 wariantów abonamentu, umożliwiających korzystanie z usług lekarzy 12 specjalności, podstawowe badania diagnostyczne oraz świadczenia opiekuńcze. Cena pakietu zależy od liczby objętych nim osób oraz wyboru placówek medycznych. Produkt został przygotowany we współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym Cardif ARD. Pakiety są już dostępne w ramach pilotażu.

Pakiet Medyczny Objęty ochroną Cena Placówki medyczne Łączna liczba placówek do wyboru
Solo Abonent 45 zł/ m-c Placówki partnerskie

Promedis

Medycyna Rodzinna

ok. 700 placówek
Duet Abonent

+ Współmałżonek

lub 1 Dziecko

89 zł/ m-c Placówki partnerskie

Promedis

Medycyna Rodzinna

ok. 700 placówek
Multi Abonent

+ Współmałżonek

+ max. dwoje Dzieci

114 zł/ m-c Placówki partnerskie

Promedis

Medycyna Rodzinna

ok. 700 placówek
Solo Plus Abonent 68 zł/ m-c Placówki partnerskie

Promedis

Medycyna Rodzinna

LUX MED.

ok. 800 placówek
Duet Plus Abonent

+ Współmałżonek

lub 1 Dziecko

111 zł/ m-c Placówki partnerskie

Promedis

Medycyna Rodzinna

LUX MED.

ok. 800 placówek
Multi Plus Abonent

+ Współmałżonek

+ max. dwoje Dzieci

133 zł/ m-c Placówki partnerskie

Promedis

Medycyna Rodzinna

LUX MED.

ok. 800 placówek

Program Ewa – to ubezpieczenie dla kobiet w wieku 18-57 lat, korzystających ofert Postpaid lub MIX. Obejmuje świadczenie finansowe dla osoby ubezpieczonej i jej najbliższych,

na wypadek: śmierci lub zdiagnozowania chorób nowotworowych występujących tylko u kobiet oraz zwrotu kosztów konsultacji medycznych ubezpieczonej, organizowanych przez WorldCare. Cena - 17 złotych miesięcznie, doliczana jest do rachunku za usługi telekomunikacyjne. Ubezpieczenie prowadzone jest we współpracy z firmą MetLife Amplico.

Program EWA
Śmierć Ubezpieczonej 204 zł
Zdiagnozowanie choroby nowotworowej: jednorazowe świadczenie 12 000 zł
Zdiagnozowanie choroby nowotworowej: miesięczne świadczenie 750 zł miesięcznie, maksymalnie 9 000 zł
Konsultacja medyczna Do 2 konsultacji w każdym roku ochrony ubezpieczeniowej (maksymalnie 6 w okresie objęcia ochroną ubezpieczeniową)

Bezpieczne Rachunki - to zabezpieczenie opłacenia rachunku telefonicznego na wypadek: utraty pracy, czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku, trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego* oraz utraty życia. To oferta dla klientów Postpaid lub MIX, dostępna

w dwóch pakietach: Standard lub  Plus.

Sumy ubezpieczenia: Pakiet Standard 12 zł Pakiet Plus 15 zł
Śmierć ubezpieczonego 144 zł 180 zł
Czasowa niezdolność do pracy 50 zł miesięcznie, maksymalnie 450 zł 75 zł miesięcznie, maksymalnie 675 zł
Trwała niezdolność do pracy 450 zł 675 zł
Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku 1000 zł miesięcznie, maksymalnie 60 000 zł 1500 zł miesięcznie, maksymalnie 90 000 zł
Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 1000 zł miesięcznie, maksymalnie 60 000 zł 1500 zł miesięcznie, maksymalnie 90 000 zł*
Utrata pracy 50 zł miesięcznie, maksymalnie 450 zł 75 zł miesięcznie, maksymalnie 675 zł
* Świadczenie z tytułu trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego sumuje się ze świadczeniem z tytułu trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku

Sprzedaż ubezpieczeń jest prowadzona telefoniczne w ramach ofert adresowanych do poszczególnych grup klientów Orange.


Informacje prasowe

TP zbuduje szybki internet na Pomorzu

11 sierpnia 2011
TP zbuduje szybki internet na Pomorzu

Telekomunikacja Polska wygrała konkurs ogłoszony przez zarząd województwa pomorskiego na budowę infrastruktury zapewniającej dostęp do szerokopasmowego internetu mieszkańcom Pomorza. Firma zbuduje tzw. sieć szkieletowo-dystrybucyjną w części województwa, która jest jej pozbawiona. Do końca 2013 roku ponad 250 miejscowości zyska dostęp do internetu.

- Bardzo się cieszę, że Urząd Marszałkowski zdecydował się na współpracę z TP. To szansa poprawienia konkurencyjności i atrakcyjności regionu, szansa na dostęp do nowoczesnej edukacji, administracji czy usług medycznych. A dla nas już druga tego rodzaju inwestycja, wcześniej podobną umowę podpisaliśmy z województwem lubuskim – mówi Piotr Muszyński, wiceprezes ds. operacyjnych Grupy TP.

- Pomorskie jest drugim po lubuskim samorządem wojewódzkim w Polsce, który rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego inwestycji, które mają poprawić dostęp do szerokopasmowego internetu. Jednak lubuskie przedsięwzięcie było realizowane na dużo mniejszą skalę - podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Projekt „Szerokopasmowe Pomorskie” zlikwiduje tzw. białe plamy internetowe w województwie pomorskim. Dzięki projektowi 153 tysiące osób na Pomorzu zyska dostęp do szybkiego internetu. Powstanie ponad 1600 km sieci światłowodowej, a w blisko 60 miejscowościach istniejąca sieć zostanie zmodernizowana. Pozwoli to na korzystanie m.in. z takich usług jak telewizja IPTV czy wideo na życzenie.

Łączny koszt inwestycji szacowany jest na ponad 156 mln zł. Dofinansowanie UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego to ponad 36 mln zł. Resztę kosztów z własnych środków pokryje TP.

Sieć zagwarantuje "otwarty dostęp" dla innych operatorów. Oznacza to, że dowolna firma będzie mogła dobudować sieć dostępową i świadczyć usługi klientom.

To już drugi konkurs, który wygrała TP. Wcześniej podpisała umowę na realizację projektu „Szerokopasmowe Lubuskie”, który rozwiąże problem białych plam internetowych w województwie lubuskim, poprzez budowę ponad 1300 km sieci światłowodowej. Koszt tej inwestycji szacowany jest na ok.150 mln zł. Dofinansowanie UE w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to ponad 52 mln zł. Resztę kosztów z własnych środków pokryje TP.


Informacje prasowe

Grupa TP sprzedała akcje Telefonów Opalenickich

10 sierpnia 2011
Grupa TP sprzedała akcje Telefonów Opalenickich

TP Invest, spółka z Grupy TP, sprzedała za 2,7 mln złotych pakiet 25 proc. akcji operatora lokalnego Telefony Opalenickie. Akcje kupiła spółka INEA.

Na aukcji zorganizowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa inwestorzy mogli kupić akcje Telefonów Opalenickich należące do Skarbu Państwa oraz do Grupy TP, łącznie ponad 92 proc. kapitału zakładowego spółki. Za ponad 10 mln zł kupiła je INEA, która dziś podpisała z TP Invest i Ministerstwem Skarbu Państwa umowy zakupu akcji Telefonów Opalenickich.

Sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji Telefonów Opalenickich jest wynikiem strategii Grupy TP, która zakłada koncentrację na podstawowej działalności i porządkowania stosunków właścicielskich w firmach, gdzie Grupa TP nie jest udziałowcem większościowym.

Telefony Opalenickie to lokalny operator telekomunikacyjny, który świadczy stacjonarne usługi telefoniczne i internetowe. Operuje w wielkopolskich gminach: Opalenica, Kuślin, Granowo oraz częściowo w Grodzisku Wielkopolskim. Działalność firmy obejmuje zasięgiem Opalenicę oraz 52 wsie.

Spółka świadczy usługi głównie na bazie własnej infrastruktury telekomunikacyjnej, na którą składają się m.in. centrale telefoniczne oraz miedziana i światłowodowa sieć teleinformatyczna.

Scroll to Top