Informacje prasowe

Ufomesy w Orange

22 kwietnia 2011
Ufomesy w Orange

Od 22 marca w Orange na kartę można korzystać z promocji Ufomesy. Za każde 5 wysłanych SMS-ów, jej użytkownicy dostają 5 bezpłatnych SMS-ów do wszystkich sieci.

Promocja jest dostępna w taryfach Orange One, Nowe Orange Go, Orange POP, Orange Go i Nowy POP. Aby z niej skorzystać wystarczy wysłać SMS o treści START pod numer  510 (opłata zgodnie z cennikiem) i doładować konto za min. 10 zł.

Po aktywowaniu Ufomesów, za każde 5 wysłanych SMS-ów, użytkownicy dostają 5 bezpłatnych SMS-ów, które mogą wysłać do wszystkich sieci. Jeden użytkownik może dostać w ciągu doby w sumie aż 75 bonusowych Ufomesów, ich ważność wynosi 24 godziny.

Aby sprawdzić ile bonusowych SMS-ów pozostało do wykorzystania, należy wysłać SMS o treści ILE pod numer 510 (opłata zgodnie z cennikiem). Aby sprawdzić ile SMS-ów można jeszcze otrzymać w ciągu dnia, należy wysłać SMS o treści LIMIT pod numer 510 (opłata zgodnie z cennikiem).

Więcej informacji o ofercie można znaleźć na www.orange.pl


Informacje prasowe

Grupowe zakupy w Orange na kartę

20 kwietnia 2011
Grupowe zakupy w Orange na kartę

Użytkownicy ofert Orange na kartę mogą skorzystać z grupowych zakupów promocyjnych usług i pakietów obniżających koszt korzystania z telefonu. Wystarczy, że kupią je za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej na profilu Orange, w serwisie społecznościowym Facebook.

Pierwsza oferta zakupów grupowych została udostępniona 19 kwietnia i potrwa dwa dni. Do kupienia będzie pakiet 600 SMS-ów do wykorzystania przez 30 dni w sieci Orange. Cena pakietu to 6 zł, jednak klienci kupujący go przez aplikację na facebooku mają szansę otrzymać zwrot całej wydanej kwoty. Wystarczy, że w czasie trwania akcji z oferty skorzysta przynajmniej 100 osób, które zarejestrują się w aplikacji i dokonają zakupu. Po spełnieniu tego warunku, każdy kupujący otrzyma zwrot całej wydanej kwoty, którą zostanie zasilone jego konto promocyjne. Bonusowe środki zostaną przekazane w ciągu 48h od zakończenia akcji i będą ważne przez 30 dni. Można je wykorzystać na połączenia i SMS-y w Orange oraz na transmisję danych.

Akcje grupowych zakupów dla abonentów ofert Orange na kartę będą powtarzane co kilka tygodni. Za każdym razem, przez kilka dni będzie można bardzo korzystnie kupić wybrane usługi czy pakiety minut lub SMS-ów. Jedynym warunkiem zwrotu kosztu zakupu będzie skorzystanie z oferty przez określoną liczbę osób.

Więcej o ofercie na stronie: http://www.facebook.com/orangepolska


Informacje prasowe

Sąd uchylił karę 338 mln nałożoną na TP przez UKE

18 kwietnia 2011
Sąd uchylił karę 338 mln nałożoną na TP przez UKE

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie uchylił dziś decyzję Prezesa UKE z 2007r, nakładającą na Telekomunikację Polską karę w wysokości 338 mln.

To bardzo dobra wiadomość, choć spodziewaliśmy się takiej decyzji sądu. Wcześniej stanowisko TP w tej sprawie podzielił Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że ten wyrok zbliżył nas do ostatecznego wycofania się regulatora z niesłusznie nałożonej kary - powiedział prezes Grupy TP Maciej Witucki.

22 lutego 2007 UKE nałożył na TP karę w wysokości 338 mln zł za „niedopełnienie obowiązku dostarczenia do zatwierdzenia cennika usługi Neostrada, jak również za niewypełnienie obowiązku regulacyjnego w zakresie określania ceny usług”.

SOKiK uchylając tę karę zwrócił uwagę na brak podstaw do jej nałożenia. Powołał się przy tym na wyrok ETS (sprawa C-545/08), który orzekł, iż obowiązki regulacyjne zgłaszania cenników i kalkulacji kosztów do zatwierdzenia nie mają zastosowania do usług szerokopasmowych;

Sąd wskazał także, że Prezes UKE nie dokonał odpowiedniego sprecyzowania w sentencji decyzji za co, kara zostaje nałożona, a ponadto nie uzasadnił i nie udowodnił w sposób należyty rzekomego naruszenia przez TP przepisów Prawa telekomunikacyjnego.

Scroll to Top