Informacje prasowe

UOKiK niesłusznie ukarał TP

19 marca 2010
UOKiK niesłusznie ukarał TP

W wyroku z 17 marca 2010 r. Sąd Najwyższy w całości uwzględnił skargę kasacyjną Telekomunikacji Polskiej. Skarga dotyczyła decyzji Prezesa UOKiK z 2004 roku dotyczącej ujednolicania stawek TP za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej.

W decyzji z 2004 roku prezes UOKiK zarzucił TP nadużycie pozycji dominującej polegające na narzucaniu nieuczciwych cen i nałożył karę pieniężną w wysokości 10,8 mln zł. Praktyka ta miała polegać na ujednolicaniu stawki za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej w całej Polsce, bez uwzględnienia lokalnych kosztów budowy i eksploatacji infrastruktury oraz stopnia zajętości otworu kanalizacji.

Sąd Najwyższy podzielił wszystkie zarzuty Telekomunikacji Polskiej. W uzasadnieniu wyroku Sąd podkreślił, że Prezes UOKiK źle określił rynek właściwy przedstawiając go jako różne "rynki lokalne w Polsce". Wedle Sądu Najwyższego, definiowanie rynku właściwego jako "konglomerat rynków" jest niepoprawne.

Ponadto, Sąd uznał, że sądy orzekające w tej sprawie naruszyły procedurę nie biorąc pod decyzji prezesa UKE, która już po wydaniu decyzji prezesa UOKiK uregulowała tę samą kwestie, która była przedmiotem decyzji prezesa UOKiK. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że przedsiębiorca, który - tak jak Telekomunikacja Polska - działa na rynku krajowym, nie ma obowiązku różnicowania cen za swoje usługi w zależności od lokalnych kosztów związanych ze świadczeniem tej usługi.

W związku z wyrokiem Sądu Najwyższego, TP wystąpi o zwrot 10,8 mln zł wpłaconej kary pieniężnej.


Informacje prasowe

Orange sponsorem światowego finału Microsoft Imagine Cup 2010

19 marca 2010
Orange sponsorem światowego finału Microsoft Imagine Cup 2010

PTK Centertel, operator sieci Orange, będzie sponsorem światowych finałów Imagine Cup, największego na świecie konkursu technologicznego dla studentów. Zwycięzcy eliminacji odbywających się w poszczególnych kategoriach przyjadą do Warszawy w lipcu br. Podczas finałów zaprezentują swoje pomysły na zastosowanie nowoczesnych technologii w rozwiązywaniu największych problemów ludzkości wskazanych przez ONZ.

„Orange to marka zaangażowana w rozwój i podnoszenie jakości życia społeczności, w których działa. Naszą ambicją jest uczynienie telefonii komórkowej dostępnym i przyjaznym narzędziem służącym wszystkim ludziom. Realizujemy ją dostarczając ludziom nowych możliwości i pokazując korzyści, jakie daje nowoczesna technologia. Główny cel konkursu Imagine Cup 2010 jest zbieżny z obranym przez nas kierunkiem, dlatego zdecydowaliśmy się go wesprzeć jako sponsor i z przyjemnością będziemy gościć jego finalistów w Warszawie" - powiedział Mariusz Gaca, prezes PTK Centertel.

Microsoft Imagine Cup jest największym na świecie konkursem technologicznym dla studentów. Rozwija wyobraźnię, kreatywność oraz pasję młodych ludzi interesujących się nowoczesnymi technologiami. Jego celem jest inspirowanie młodych ludzi do wykorzystania nowych technologii na rzecz rozwiązywania ważnych problemów współczesności. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Wyobraź sobie świat, w którym technologia pomaga rozwiązać najtrudniejsze problemy ludzkości". Problemy te zostały zidentyfikowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych w Milenijnych Celach Rozwoju. Są to między innymi: eliminacja skrajnego ubóstwa i głodu, zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym, promowanie równości płci i awansu społecznego kobiet.

W tym roku studenci startują w pięciu kategoriach konkursowych:

  • Projektowanie oprogramowania - celem uczestników jest przedstawienie rozwiązań wykorzystujących technologie do eliminacji problemów społeczeństwa globalnego.
  • Projektowanie gier - uczestnicy konkursu mają za zadanie opracowanie gry, w której zilustrują tegoroczny temat przewodni Imagine Cup.
  • Media cyfrowe - zadaniem konkursowym jest rozwijanie aplikacji multimedialnych umożliwiających łatwe udostępnianie w sieci filmów, zdjęć, tekstów, muzyki, głosu oraz innych materiałów multimedialnych.
  • Technologie informatyczne - celem kategorii jest inne podejście zagadnień wdrażania i nadzorowania systemów TI. Ma ono w większym stopniu koncentrować się na sztuce i procesie ich tworzenia.
  • Projektowanie systemów wbudowanych - uczestnicy mają za zadanie dokonanie przełomowych zmian w środowisku sprzętowym oraz oprogramowania w oparciu o Windows Embedded CE 6.0 R2 i komputery kompaktowe.

Więcej informacji na ten temat na: http://www.microsoft.com/poland/edukacja/imaginecup/


Informacje prasowe

TP – firma przyjazna klientowi

16 marca 2010
TP – firma przyjazna klientowi

Telekomunikacja Polska otrzymała godło ogólnopolskiego programu certyfikującego „Firma Przyjazna Klientowi". Certyfikat jest potwierdzeniem, że TP zapewnia klientom skuteczną obsługę poprzez kontakt z doradcami na błękitnej linii - 19393 oraz infoliniach technicznych, a także bezpośrednio w salonach sprzedaży tp i przez www.tp.pl.

Na zlecenie firmy certyfikującej Obserwatorium Zarządzania przeprowadzono szczegółowy audyt TP w trzech głównych kanałach komunikacji z klientem. Niezależne badanie dowiodło, że obsługa klientów stoi w TP na bardzo dobrym poziomie. Sprawdzano jakość obsługi, satysfakcję, zorientowanie na klienta oraz dostępność kanałów komunikacji. Ogólne zadowolenie klientów ze współpracy z TP wyniosło 76 proc. (bardzo zadowolony i zadowolony).

Badania przeprowadzono bardzo dokładnie: klientów pytano za pomocą sondaży telefonicznych, internetowych oraz wywiadów w salonach sprzedaży tp. Wszystkie kanały komunikacyjne zostały sprawdzone również przez tzw. tajemniczych klientów, czyli osoby podające się za klientów firmy. Sprawdzali oni ogólne wrażenie, szybkość połączenia, powitanie, uprzejmość, jakość udzielonych informacji oraz to czy problem został rozwiązany. Oceniano również funkcjonalność strony WWW.

W ciągu 8 lat chęć udziału w programie „Firma Przyjazna Klientowi" zgłosiło ponad 700 firm i instytucji ze wszystkich sektorów i branż. Każdy musiał poddać się zewnętrznemu, niezależnemu audytowi, który wszechstronnie sprawdzał jakość obsługi klientów. Wysokie kryteria oceny sprawiają, że nie wszystkim udaje się otrzymać certyfikat. Telekomunikacja Polska jest dotychczas jedyną firmą telekomunikacyjną, której został przyznany tytuł „Firmy Przyjaznej Klientowi".

To kolejne już w ostatnim czasie potwierdzenie wysokiej jakości obsługi klientów Telekomunikacji Polskiej. W lutym 2010 roku w badanie przeprowadzone przez PBS na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wykazało że TP jest bezkonkurencyjna w obsłudze klientów biznesowych.

Scroll to Top