Informacje prasowe

Wystawa „Nieobojętny świat – 8 spojrzeń na działalność charytatywną”

05 lutego 2009
Wystawa „Nieobojętny świat – 8 spojrzeń na działalność charytatywną”

Wybitna agencja fotograficzna Magnum, 8 doskonałych fotografów i ponad 60 poruszających zdjęć. Wyjątkowa wystawa „Nieobojętny Świat", dokumentująca 20 lat pracy na świecie francuskiej Fondtaion Orange, dotarła do Polski. Dzięki Fundacji Grupy TP, znajduje się w niej także polski wątek - zdjęcia z autorskiego programu Fundacji „Dźwięki marzeń". Wystawa będzie prezentowana w warszawskiej Yours Gallery od 6 lutego do 15 marca 2009 r.

Fondation Orange z Francji i jej siostrzana Fundacja Grupy TP od lat pomagają rozwiązywać  ważne problemy społeczne i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, pomagając osobom, które mają utrudniony kontakt ze  światem. Właśnie o tym opowiadają zdjęcia wybitnych fotografów zrzeszonych w renomowanej agencji Magnum.

Polskim elementem wystawy są zdjęcia autorstwa amerykańskiej fotografki Alessandry Sanguinetti. To wyjątkowy reportaż, inspirowany autorskim programem Fundacji Grupy TP „Dźwięki marzeń". Głównym celem tego programu jest pomoc dzieciom z wadą słuchu - od momentu jej wykrycia zaraz po urodzeniu, aż do 3 roku życia. Wczesna rehabilitacja to szansa dla dzieci na powrót do świata dźwięków i funkcjonowanie w przyszłości na równi ze słyszącymi rówieśnikami.

Warto przyjść na wystawę w warszawskiej Yours Gallery, by zobaczyć doskonałe reportaże, które pokazują radość bohaterów i ich determinację w mierzeniu się z przeciwnościami losu, a także opiekunów oddanych swojej pracy. Każdy kto odwiedzi wystawę „Nieobojętny świat" będzie miał okazję przekonać się, jak piękne jest pomaganie innym.

Patronat: Instytut Francuski

Patronat medialny: Dziennik, Zwierciadło, portal Fotopolis, Gaga,  Radio Chilli Zet

Dodatkowe informacje:                                      

Fundacja Grupy TP, www.fundacjagrupytp.pl

Joanna Tomiak-Kołtonik, Koordynator do spraw relacji z mediami;

Tel: +48 (22) 844 58 98, +48 512 389 237; joanna.tomiak@telekomunikacja.pl

Krzysztof Rykowski, Koordynator ds. Komunikacji i Wydarzeń Specjalnych

Tel: +48 (22) 844 60 65, +48 508 192 217; krzysztof.rykowski@telekomunikacja.pl

 

Headlines Porter Novelli

Jagoda Prętnicka

Tel: +48 (22) 816 92 86, +48 519 186 376

j.pretnicka@headlines.pl

 

Yours Gallery

www.yoursgallery.com

Jakub Śwircz

tel: +48 (22) 890 95 00, +48 607 338 630

j.swircz@yours.pl


Informacje prasowe

Zmiana numeracji: 4-cyfrowe numery telefoniczne będziemy poprzedzać cyfrą 1

05 lutego 2009
Zmiana numeracji: 4-cyfrowe numery telefoniczne będziemy poprzedzać cyfrą 1

Na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmienia się numeracja strefowa Abonenckich Usług Specjalnych i numerów skróconych tp. Od 15 lutego 2009 r. przed 4-cyfrowymi numerami telefonicznymi rozpoczynającymi się cyfrą 9, będziemy dodatkowo wybierać cyfrę 1. Dotyczy to m.in. numerów błękitnej linii tp 9393 (nowy numer: 19393) oraz błękitnej linii tp biznes 9330 (19330).

Zmiany obejmują wszystkie 4-cyfrowe numery rozpoczynające się na 9. Przykładowo, przed takimi numerami jak 9393 (błękitna linia tp), 9491 (informacja miejska tp), czy też numerami radio taxi lub pogotowia drogowego, będziemy dodatkowo wybierać cyfrę 1.

Zgodnie z rozporządzeniem MI, od 15 lutego do 14 maja potrwa okres przejściowy. W tym czasie będzie można uzyskać połączenie zarówno po wybraniu „starego", 4-cyfrowego numeru,  jak i nowego, 5-cyfrowego, z jedynką na początku. Ponadto, na dotychczasowych numerach będzie nagrana bezpłatna informacja o zmianach.

Począwszy od 15 maja 2009 r. będą już funkcjonować tylko numery 5-cyfrowe. Jeśli wybierzemy stary numer, usłyszymy komunikat o zmianie z prośbą o wybranie nowego, 5-cyfrowego numeru. Nagrania przypominające o nowych numerach będą funkcjonować do 31 sierpnia 2009.

Podstawą zmian jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych


Informacje prasowe

Transakcja między TP i TP Invest – dodatkowe informacje

03 lutego 2009
Transakcja między TP i TP Invest – dodatkowe informacje

W nawiązaniu do przekazanej ostatnio informacji (http://pl.tp-ir.pl/Display.aspx?MasterId=77370c23-fd1f-4f40-8e29-defcf8fdcc40&NavigationId=1077 ) dotyczącej zrealizowania przez TP i TP Invest transakcji sprzedaży i zwrotnej dzierżawy części infrastruktury sieciowej, spółka chce sprecyzować następujące punkty:

  • Transakcja i jej efekty mają charakter ściśle finansowy. Nie ma ona żadnego wpływu na prowadzone przez TP i UKE rozmowy w zakresie tzw. karty równoważności. Nie może ona także w żaden sposób ograniczać możliwość podejmowania decyzji regulacyjnych;
  • Przedmiotem transakcji była część, a nie całość infrastruktury sieciowej, obejmująca budowle sieci tj. kanalizację, studnie kablowe itp. elementy;
  • W ramach transakcji TP dzierżawi tę infrastrukturę w formie leasingu finansowego co oznacza, że TP jest nadal odpowiedzialna za te aktywa, w tym ich utrzymanie i rozwój;
  • Transakcja jest finansowo neutralna z perspektywy Grupy TP, w żaden sposób nie pogarszając rachunku zysków i strat ani struktury bilansu Grupy;
  • W wyniku przeprowadzenia przedmiotowej transakcji, Grupa TP zrealizuje oszczędności w pozostałych kosztach operacyjnych w perspektywie okresu dzierżawy.

 

Scroll to Top