Informacje prasowe

Z Nawigacją Orange ominiesz korki

01 kwietnia 2010
Z Nawigacją Orange ominiesz korki

Od dziś Nawigacja Orange jest dostępna w nowej wersji, która uwzględnia aktualną sytuację na drogach i pozwala ominąć korki. Dzięki temu kierowcy dotrą do celu o wiele szybciej oszczędzając czas i paliwo.

Nowa wersja nawigacji GPS w telefonach komórkowych Orange została wzbogacona o rozwiązanie Community Traffic Online. System na bieżąco analizuje dane o prędkości poruszania się pojazdów korzystających z usługi. Na podstawie zebranych informacji określa czasy przejazdu i lokalizuje miejsca, w których powstają korki lub spowolnienia ruchu. Dzięki temu aplikacje nawigacyjne zainstalowane w telefonach użytkowników mogą pobierać najświeższe dane i prowadzić ich do celu optymalną trasą dostosowaną do aktualnych warunków na drogach.

System bierze pod uwagę także różnice w czasach jazdy na poszczególnych pasach ruchu w pobliżu skrzyżowań. Jeżeli np. średni czas oczekiwania na skręt w lewo jest wyraźnie dłuższy niż czas jazdy w innych kierunkach, system uwzględnia to w planowaniu trasy i szacowaniu czasu dojazdu. Dzięki temu kierowcy korzystający z Nawigacji Orange dojeżdżają do celu od 10 do 50% szybciej niż użytkownicy tradycyjnej nawigacji.

Usługa jest dostępna dla klientów indywidualnych i firm korzystających z ofert abonamentowych Orange. Do wyboru jest kilka wariantów użytkowania usługi:

Nawigacja   Orange

pakiet na

7 dni

pakiet na

1 m-c

pakiet na

12 m-cy

pakiet na

24 m-ce

opłata z VAT

9,99 zł

24,99 zł

149,45 zł

243,99 zł

 

Użytkownicy, którzy po raz pierwszy aktywują usługę w opcji abonamentowej, przez pierwszy miesiąc mogą testować ją za darmo.

Więcej informacji: www.orange.pl/nawigacja


Informacje prasowe

Maciej Rogalski – najlepszy prawnik korporacyjny 2009

01 kwietnia 2010
Maciej Rogalski – najlepszy prawnik korporacyjny 2009

Maciej Rogalski, dyrektor Pionu Współpracy Regulacyjnej Grupy TP, zwyciężył w konkursie „Rzeczpospolitej" na najlepszego prawnika przedsiębiorstwa 2009 roku. Redakcja uhonorowała go za wkład w przełomowe porozumienie miedzy TP a UKE oraz za stworzenie doskonałego departamentu regulacyjnego.

- Cieszę się, że praca Macieja Rogalskiego została doceniona w prestiżowym konkursie. Bez profesjonalizmu jego zespołu, a także osobistego zaangażowania Macieja, to tak potrzebne dla rynku telekomunikacyjnego porozumienie nie byłoby możliwe - powiedział Maciej Witucki, prezes Grupy TP.

Konkurs, zorganizowany przez „Rzeczpospolitą" w tym roku po raz pierwszy, ma na celu docenienie pracy prawników zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Kandydatami do nagrody są najlepsi specjaliści wyróżniający się zaangażowaniem na rzecz firmy i osobistymi osiągnięciami. Kandydatury zgłaszane są przez firmy w specjalnej ankiecie.

Maciej Rogalski to prawnik z 20-letnim stażem. Już ponad 13 lat aktywnie działa w branży telekomunikacyjnej. Od 2007 roku jest dyrektorem Pionu Współpracy Regulacyjnej Grupy TP. Wcześniej przez 10 lat był związany z Polską Telefonią Cyfrową, gdzie kierował pracą departamentu prawnego, w latach 2000-2005 był też zastępcą dyrektora generalnego PTC.

Prof. Maciej Rogalski studia prawnicze ukończył w 1990 roku. W 1992 r. odbył aplikację sędziowską, a w 1993 roku aplikację radcowską. W latach 1994-1995 był stypendystą Kongresu USA na Georgetown University w Waszyngtonie. W 1997 roku został doktorem nauk prawnych, a w 2006 roku doktorem habilitowanym na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jest autorem blisko 130 publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, cywilnego i karnego.


Informacje prasowe

TP współpracuje z poznańskimi uczelniami

30 marca 2010
TP współpracuje z poznańskimi uczelniami

Telekomunikacja Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Medyczny w Poznaniu będą prowadziły wspólne projekty badawcze oraz wymieniały się doświadczeniami związanymi z najnowszymi trendami naukowymi i technologicznymi.  Umożliwiają to podpisane 30 marca porozumienia o współpracy między nimi.

Porozumienia mają na celu rozszerzanie dialogu pomiędzy ośrodkami naukowymi  a sektorem niepublicznym oraz stworzenie lepszych warunków zdobywania przez studentów i doktorantów wiedzy i umiejętności potrzebnych w przyszłej pracy. Współpraca TP z Uniwersytetem Ekonomicznym dotyczyć będzie teleinformatyki, natomiast z Uniwersytetem Medycznym wykorzystania teleinformatyki w medycynie.

- Tego rodzaju współpraca stanowi siłę napędową rozwoju technologicznego i umożliwia wykorzystanie najnowszych osiągnięć w rozwiązaniach  służących  klientom  - powiedział Krzysztof Kozłowski, dyrektor  jednostki badawczo rozwojowej Grupy TP - Orange Labs.

W myśl porozumień, studenci dwóch poznańskich uczelni będą odbywać praktyki zawodowe i staże w TP oraz brać udział w pracach badawczych Orange Labs.  Planowane są także  wspólne konferencje naukowe, publikacje i realizacja projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

Centrum Badawczo - Rozwojowe Grupy TP (od grudnia ub. roku zrzeszone w  Orange Labs) współpracuje blisko z ośrodkami naukowymi w całym kraju, wspólnie z nimi realizuje projekty badawczo-rozwojowe m.in. dotyczące e-Zdrowia i robotyki. W ubiegłym roku wspólnie z Politechniką Łódzką Orange Labs opracował program B-Link, który umożliwia osobom niepełnosprawnych ruchowo korzystać z komputera za pomocą mrugnięć powiekami.

 

Orange Labs

Centrum Badawczo - Rozwojowe Grupy TP dołączyło do Orange Labs Grupy France Telecom i wzmocniło międzynarodowe grono Laboratoriów. W sieci Orange Grupy France Telecom działa obecnie 15 jednostek badawczo rozwojowych i laboratoriów Orange w dziewięciu państwach na czterech kontynentach (Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Polska, Chiny, Japonia, Egipt, Jordania oraz Stany Zjednoczone). W Laboratoriach pracuje blisko 3,5 tys. pracowników, specjalizujących się w pracach badawczo - rozwojowych, marketingu i promocji. W ciągu roku Orange Labs oddają ok. 350 opatentowanych usług i systemów.

Scroll to Top