Informacje prasowe

Z Olimpijczykiem przeciwko przemocy w szkołach

23 września 2009

Z Olimpijczykiem przeciwko przemocy w szkołach

Tomasz Majewski, mistrz olimpijski w pchnięciu kulą został ambasadorem zainaugurowanej dziś IV edycji ogólnopolskiego programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. Program realizują wspólnie Fundacja Orange, Media Regionalne i Polskapresse we współpracy z wydawnictwem Operon. Motywem przewodnim tegorocznej edycji programu jest wolontariat – bezinteresowne poświęcanie czasu i wysiłku na rzecz innych.

Zdrowa rywalizacja, konstruktywne wykorzystanie wolnego czasu, pozytywny projekt na własne życie – to są wartości, które prezentuje Tomasz Majewski i które chcemy promować wśród młodych ludzi. Energię i siłę fizyczną można wykorzystać na wiele sposobów, a on jest przykładem młodego mężczyzny, który dokonał rzeczy wielkich – uzasadnia Jadwiga Czartoryska – Prezes Fundacji Orange. Sam mistrz nie ukrywa, że zaangażowanie w Program to dla niego duże wyzwanie. – Przede wszystkim to odpowiedzialność, staję przecież przed milionami dzieciaków jako symbol i wzór do naśladowania. To jednak, że mogę w takiej roli występować to dla mnie duży zaszczyt. Chcę im powiedzieć, że zamiast marnotrawić energię na bezsensowne bójki, wandalizm, warto ją „zainwestować” w doskonalenie siebie i swoich umiejętności. Każdy z nas je ma, tylko trzeba je odkryć i nad nimi sumiennie pracować.

Podczas konferencji rozpoczynającej kolejną edycję programu zaprezentowane zostały także najnowsze wyniki ogólnopolskiego sondażu wśród rodziców. Najważniejsze wnioski przedstawił autor badań prof. Janusz Czapiński, psycholog, członek Rady Programu. – Zbadaliśmy opinie rodziców na temat szkoły, aktywności ich dzieci i kontaktów z nauczycielami. Odpowiedzi dorosłych porównaliśmy z deklaracjami dzieci i nauczycieli zawartymi w „Diagnozie szkolnej 2009″ – wyjaśnia prof. Czapiński.

Analiza porównawcza pokazuje przede wszystkim bardzo dużą rozbieżność pomiędzy opiniami rodziców  i uczniów. Rodzice są nadmiernymi optymistami – idealizują swoje dzieci oraz szkołę, natomiast nie dostrzegają istotnych problemów lub je bagatelizują. – Uderza różnica w ocenach co do skali problemów szkół. Dorośli nie dostrzegają w szkołach problemów związanych z przemocą, narkotykami i używkami. Pozytywnie oceniają działania szkoły związane z prewencją i przeciwdziałaniem tym zjawiskom – podkreśla prof. Czapiński.Zdaniem większości rodziców (87%) przemoc „nie jest” lub „raczej nie jest” znaczącym problemem w szkole ich dziecka.Natomiastprawie co trzecie dziecko przyznało, że jest to w jego szkole problem. Opinię, że szkoła jest bezradna wobec tego problemu wyraża co trzeci uczeń i co dziesiąty rodzic lub nauczyciel.

Równie widoczna jest tendencja do idealizowania własnych pociech. Dorośli częściej przypisują im aktywność sportową, udział w kółkach zainteresowań, działania w charakterze wolontariuszy. Tymczasem wyniki badań potwierdzają wnioski płynące z „Diagnozy szkolnej 2009″ – zaangażowanie społeczne uczniów radykalnie spada wraz z wiekiem. Po zakończeniu edukacji kapitał społeczny młodych Polaków jest równie niski jak ich rodziców – stwierdza prof. Czapiński. Koncepcja czwartej edycji „Szkoły bez przemocy” jest odpowiedzią na tę niepokojącą diagnozę.

Motywem przewodnim Programu w roku szkolnym 2009/2010 jest wolontariat, rozumiany jako bezinteresowne poświęcanie czasu i wysiłku na rzecz innych mówi Joanna Pilcicka- Prezes Mediów Regionalnych.

Wśród nowych propozycji działań są m.in. konkurs na projekty wolontaryjne (zwycięzcy wezmą udział w Letniej Szkole Liderów Wolontariatu) oraz Tydzień Wolontariatu zakończony Galą. Podjęliśmy współpracę z Centrum Wolontariatu, które ma doskonałe doświadczenie i wiedzę na temat wolontariatu szkolnego. Szkoły, które zgłoszą się do Programu otrzymają specjalnie przygotowane podręczniki na temat Szkolnych Klubów Wolontariuszy – dodaje Marcin Białek z wydawnictwa pedagogicznego Operon. Ponadto w kwietniu 2010 roku w ramach Programu odbędzie się w Warszawie Europejski Kongres Przeciwdziałania Przemocy Szkolnej, z udziałem międzynarodowych autorytetów w tej dziedzinie. Organizatorzy Programu nie zrezygnowali także z działań, które w poprzednich edycjach cieszyły się bardzo dużą popularnością. W tym roku szkolnym odbędą się także konkurs na najlepszego wychowawcę, warsztaty regionalne dla nauczycieli, czaty z ekspertami, Dzień Szkoły bez Przemocy – opowiada Dorota Stanek – Prezes Polskapresse.

 

* * * *

Program społeczny „Szkoła bez przemocy” zainicjowały wiosną 2006 dwie Grupy Wydawnicze: Polskapresse i Media Regionalne oraz Fundacja Orange (do maja 2009 działająca pod nazwą Fundacja Grupy Telekomunikacji Polskiej). W czerwcu 2009 roku Partnerem Programu zostało Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Celem Programu jest zwiększenie świadomości problemu, zmiana postaw wobec przemocy i agresji oraz dostarczenie szkołom wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zapobiegałyby temu zjawisku. Patronem Programu jest Prezydent RP Lech Kaczyński. W roku szkolnym 2008/2009 w Programie wzięło udział prawie 4 500 szkół (30 proc. wszystkich szkół w Polsce). Do programu grantowego nadesłano w sumie ponad 2 000 projektów. Łączna kwota nagród wyniosła 800 000 zł. Podczas warsztatów regionalnych zostało przeszkolonych 3 000 nauczycieli. Tegoroczny Dzień Szkoły bez Przemocy świętowało prawie 2 000 społeczności szkolnych. W „Diagnozie szkolnej 2009″ zostało przebadanych 200 szkół. W rozpoczynającej się IV edycji Programu organizatorzy będą zachęcać społeczności szkolne do zaangażowania w wolontariat.

Udostępnij: Z Olimpijczykiem przeciwko przemocy w szkołach

Informacje prasowe

UPC oraz GIODO dołączyły do porozumienia na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie

18 września 2009

UPC oraz GIODO dołączyły do porozumienia na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie

UPC Polska oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przystąpili do porozumienia na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie zainicjowanego przez Grupę TP i podpisanego na początku lipca przez 12 podmiotów – operatorów telekomunikacyjnych, dostawców dostępu do Internetu, organizacji pozarządowych oraz organów administracji państwowej.

– Zaufanie do usług cyfrowych i on-line ze strony użytkowników, staje się kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój cyfrowej gospodarki. Ze względu na skalę i tempo zmian w komunikacji elektronicznej, liderzy rynku nie powinni poprzestawać jedynie na przestrzeganiu prawa. Dlatego stosujemy proaktywne strategie i praktyki, zmierzające do wzrostu ochrony użytkowników, szczególnie tych najmłodszych. Niniejsze porozumienie jest wyrazem takiego działania i doskonałym przykładem współpracy uczestników rynku w słusznej sprawie – powiedział Simon Boyd, prezes UPC Polska.

Zdaniem GIODO, porozumienie jest szczególnie cenną inicjatywą, gdyż intensyfikacja działań i skoordynowana współpraca wielu instytucji jest niezbędna, aby dzieciom zapewnić bezpieczne korzystanie z Internetu. Zamierzeniem GIODO jest uczulanie najmłodszych m.in. na takie zagrożenia związane z korzystaniem z sieci, jak podszywanie się niektórych użytkowników Internetu pod inne osoby czy kradzież tożsamości. – Chciałbym nauczyć dzieci ostrożności, tego, by nie podawały danych osobowych nie tylko swoich, ale i pozostałych członków rodziny, by nie umieszczały w sieci zbyt wielu informacji na swój temat – mówi Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. – Zresztą taka edukacja bardzo przyda się też dorosłym użytkownikom Internetu – dodaje.

– Cieszę się, że zainicjowane przez Grupę TP porozumienie zyskuje nowych, ważnych sygnatariuszy. Pokazuje to, że troska o bezpieczny Internet jest wspólna dla firm, organizacji pozarządowych oraz administracji państwowej. Liczę, że już wkrótce do tej inicjatywy dołączą kolejne, co pozwoli na szersze działania komunikacyjne i edukacyjne – podsumowuje Maciej Witucki, prezes zarządu Telekomunikacji Polskiej.

Jak pokazały badania zrealizowane przez Gemius S.A. dla Fundacji Dzieci Niczyje w styczniu 2009, około 20 proc. dorosłych styka się z pornografią dziecięcą w sieci, ale aż 85 proc. z nich nie poinformowało nikogo o napotkaniu takich treści. Stąd rola porozumienia jako platformy wspólnych, efektywnych działań edukacyjnych i komunikacyjnych, które pozwolą zmienić ten stan rzeczy, wspomagając zwalczanie nielegalnych treści i zwiększając bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników sieci.

Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie zostało zawarte przez 12 założycieli na początku lipca 2009. Jest dobrowolnym wkładem sygnatariuszy w poprawianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci. Podstawowym celem inicjatywy jest budowa szerokiej koalicji na rzecz edukowania rodziców, opiekunów i dzieci korzystających z Internetu o zagrożeniach mogących wynikać z używania sieci oraz sposobach na ich eliminowanie.

W gronie sygnatariuszy znajduje się obecnie 14 podmiotów (Telekomunikacja Polska, PTK Centertel, Wirtualna Polska, UPC Polska, Interia.pl, NASK, Polskie Badania Internetu, ArcaBit, Fundacja Orange, Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Kidprotect.pl, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej). Gotowość przystąpienia w najbliższym czasie do porozumienia zadeklarowały kolejne trzy podmioty.

Zainteresowani przyłączeniem się do inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie mogą przesyłać zgłoszenia na adres: Jacek.Hutyra@telekomunikacja.pl.

Udostępnij: UPC oraz GIODO dołączyły do porozumienia na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie

Informacje prasowe

PAYBACK – nowy program korzyści dla klientów Grupy TP

16 września 2009

PAYBACK – nowy program korzyści dla klientów Grupy TP

Telekomunikacja Polska i Orange udostępniły swoim klientom nowy multipartnerski program lojalnościowy – PAYBACK. Oznacza to, że za korzystanie z usług TP lub Orange, a także innych firm – partnerów Programu, klienci będą otrzymywać punkty i wymieniać je na nagrody lub „płacić” nimi za produkty i usługi. W odróżnieniu od innych programów lojalnościowych, Program PAYBACK jest znacznie bardziej korzystny dla uczestników – pozwala zbierać punkty na jedno konto w wielu miejscach, wspólnie z rodziną czy grupą znajomych i w efekcie o wiele częściej zamieniać je na nagrody.

– Program PAYBACK to całkowicie nowa jakość wśród programów lojalnościowych. Bardzo się cieszymy, że TP i Orange, jako jedyni przedstawiciele branży telekomunikacyjnej znajdują się w gronie partnerów i że to właśnie nasi klienci mogą z Programu PAYBACK korzystać – powiedział Krzysztof Sieczkowski, dyrektor Pionu Rozwoju Produktów i Kontentu Telekomunikacji Polskiej.  –  Jestem przekonany, że łącząc siły z pozostałymi partnerami – liderami w swoich branżach, stworzymy wyjątkową i bogatą ofertę – sprawimy, że nasi klienci odniosą jeszcze więcej korzyści niż dotychczas – dodał.

Aby zostać uczestnikiem programu, wystarczy pobrać z punktu sprzedaży TP lub Orange zestaw startowy z kartą. Zestaw jest również nieodpłatnie dostępny u takich partnerów jak: Allegro, BP, Real i Mix Electronics. Zainteresowani mogą się też zarejestrować online na stronach internetowych m.in. TP, Orange oraz na www.payback.pl.

Grupa TP przygotowała następujące zasady naliczania punktów PAYBACK za swoje usługi:

Klienci Orange mogą zbierać punkty PAYBACK za terminowe opłacanie faktur za internet lub rozmowy (abonament, mix lub doładowanie karty prepaid). W promocji obowiązującej do końca roku, punkty będą naliczane już od kwoty 25 zł. Za każde 2 złote wydane na wybrane usługi, na konto klienta trafi 1 punkt.  Ponadto, nawet 2700 punktów w przeciągu 3 lat można otrzymać za korzystanie z promocji „Mobilny internet w Orange”.

Z kolei klienci TP mogą otrzymywać punkty za korzystanie z neostrady tp oraz usług telewizyjnych – jeśli w terminie uregulują rachunek, otrzymają 1 punkt za każde 2 zł wartości tych usług. Ponadto, 300 punktów trafi na konto klienta jeśli skorzysta z promocji ‚Internet z usługą TV i telefonią internetową w TP”.

Dodatkowo, wszyscy użytkownicy dotychczasowych programów funkcjonujących w Grupie TP („o!” i „Profit”) otrzymają 150 punktów powitalnych jeśli zarejestrują się w Programie PAYBACK poprzez strony internetowe TP lub Orange do końca 2009 roku. Z kolei 50 punktów powitalnych otrzymają pozostali klienci TP i Orange jeśli zarejestrują się w Programie w ten sposób.

Prócz usług TP i Orange, punktami PAYBACK będą premiowane zakupy produktów i usług pozostałych partnerów programu: Allegro, BP, Real, BZ WBK, fly.pl, KOLPORTER, MixElectronics oraz Orbis.

Punkty PAYBACK będzie można wymieniać na usługi TP i Orange (szczegóły już wkrótce na naszych stronach internetowych) oraz pozostałych partnerów, a także na nagrody dostępne w katalogu nagród PAYBACK. Będzie je również można przekazać na cele charytatywne lub zamienić na mile w programie Miles&More.

Wszystkie punkty zebrane u różnych partnerów Programu sumują się na jednym koncie – aktualne saldo można sprawdzać po zarejestrowaniu się w Programie: dzwoniąc na infolinię PAYBACK 0 801 044 440 lub na stronie internetowej PAYBACK. Punkty można zbierać także wspólnie w ramach dowolnej grupy osób: rodziny czy przyjaciół.  W każdym zestawie powitalnym klienci znajda dwie karty: główna oraz dodatkową. Na obydwie można od razu zbierać punkty, które trafiają na jedno konto. Właścicielowi karty głównej do konta przysługuje wyłączne prawo do zamykania konta, pozostałe uprawnienia są identyczne dla wszystkich. Chcąc zbierać punkty w większej grupie, należy skorzystać z opcji łączenia kont.

Program PAYBACK, od roku 2000 z powodzeniem funkcjonuje na rynku niemieckim – kartę PAYBACK posiada 60% gospodarstw domowych.

Udostępnij: PAYBACK – nowy program korzyści dla klientów Grupy TP

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej