Informacje prasowe

Znajomi-Nieznajomi – nowatorska propozycja edukacyjna kampanii „Dziecko w Sieci”

25 maja 2009
Znajomi-Nieznajomi – nowatorska propozycja edukacyjna kampanii „Dziecko w Sieci”

Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z Fundacją Orange przygotowały nowatorski kurs e-learning dla gimnazjalistów poświęcony bezpieczeństwu w Internecie. Został on zaprezentowany 22 maja br. na konferencji „Internet i nie tylko - Bezpieczeństwo dzieci w mediach elektronicznych" organizowanej przez Grupę TP oraz Radę Europy, honorowego gościa, 54. Międzynarodowych Targów Książki.

Kurs „Znajomi - Nieznajomi" jest odpowiedzią na coraz większą popularność społeczności internetowych i związane z tym zagrożenia dla dzieci i młodzieży. Gimnazjaliści wcielają się w rolę administratora portalu społecznościowego i rozwiązują problemy jego użytkowników. Pomaga im w tym Szef, z którym komunikują się za pośrednictwem video-komunikatora. W tej roli wystąpił Tomasz Sobczak, znany aktor teatralny i filmowy. W rolę użytkowników serwisu wcieliły się dzieci z jednego z krakowskich teatrów dziecięcych.

E-learning jest niezwykle atrakcyjną i skuteczną formą edukacji najmłodszych, dlatego z powodzeniem wykorzystujemy ją w kampanii „Dziecko w Sieci". W nowym kursie dla gimnazjalistów, dzięki wykorzystaniu  popularnego obecnie środowiska portali społecznościowych, uczniowie mają możliwość nie tylko poznawania problemów związanych z  Internetem, ale także poszukiwania metod  ich rozwiązania - mówi Marcin Sołodki z programu Akademia Bezpiecznego Internetu Fundacji Dzieci Niczyje.

Od początku swego istnienia Fundacja Orange (dotychczas działająca pod nazwą Fundacja Grupy TP), propaguje Internet jako narzędzie edukacji. W naszych działaniach zwracamy uwagę na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży korzystającym z Sieci. Jestem przekonana, że dzięki naszym wspólnym działaniom zasady bezpiecznego Internetu będą znane młodszym użytkownikom Sieci. - mówi Aleksandra Kozubska, Koordynator programu „edukacja z Internetem Fundacji Orange".

Kurs „Znajomi-Nieznajomi" jest już kolejną propozycją edukacyjną dla młodych internautów przygotowaną przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Fundacją Orange. Na platformie e-learning kampanii „Dziecko w Sieci" udostępniano do tej pory dwa kursy dla uczniów szkół podstawowych oparte na fabule serwisu Sieciaki.pl. Skorzystało z nich dotychczas ponad 50 tys. dzieci.

Działania Fundacji Dzieci Niczyje na rzecz bezpieczeństwa dzieci online są elementem programu Komisji Europejskiej „Safer Internet" prowadzonego w Polsce wspólnie z NASK pod nazwą Saferinternet.pl.

Głównym partnerem i współorganizatorem realizowanych projektów edukacyjnych  jest Fundacja Orange.

 

Kontakt:

Marcin Sołodki, Fundacja Dzieci Niczyje, koordynator projektu Sieciaki.pl

e-mail: marcin.solodki@fdn.pl, tel.: 515 235 716

Aleksandra Kozubska, Fundacja Orange, koordynator programu „Edukacja z Internetem"

e-mail: Aleksandra.kozubska@orange-tp.com, tel. 22 844 95 85


Informacje prasowe

TP nabyła akcje spółki Ramsat

21 maja 2009
TP nabyła akcje spółki Ramsat

Telekomunikacja Polska podpisała dziś umowę kupna 100 proc. akcji firmy Ramsat SA. Spółka jest jednym z największych Autoryzowanych Przedstawicieli PTK Centertel, ma 121 punktów sprzedaży i 139 przedstawicieli handlowych oferty biznesowej. Całkowita wartość transakcji wynosi 24,1 miliona PLN.

Zakup firmy Ramsat  umożliwi bardziej elastyczne zarządzanie kosztami po stronie sieci dystrybucji, a także wzmocni pozycję Grupy TP, jako  lidera w ilości własnych salonów sprzedaży.


Informacje prasowe

Fundacja Orange „Dobroczyńcą Roku”

19 maja 2009
Fundacja Orange „Dobroczyńcą Roku”

Fundacja Orange (do niedawna Fundacja Grupy TP) otrzymała tytuł „Dobroczyńcy Roku 2008" w kategorii „Edukacja", w konkursie organizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii. Fundacja Orange została zgłoszona do konkursu przez Fundację Synapsis za działania na rzecz dzieci z autyzmem. Ostatecznie o przyznaniu nagrody zdecydowali w głosowaniu internauci. Fundację uznano za organizację najbardziej zaangażowaną i działającą w sposób najbardziej odpowiedzialny.

To już czwarte wyróżnienie w tym konkursie dla Grupy TP.

Fundacja Orange stara się przeciwdziałać różnym rodzajom wykluczenia społecznego, w szczególności zwracając uwagę na problemy dotyczące komunikacji dzieci z ich z bliskimi i całym otoczeniem społecznym. Autyzm jest również związany z trudnościami w komunikacji z otoczeniem. „Wiemy, że odpowiednio wczesne zdiagnozowanie pozwala na szybkie podjęcie terapii. To bardzo ważne, bo w konsekwencji może być szansą, dla osób z takim problemem, na kształcenie się w szkołach na wszystkich poziomach edukacji, a w dorosłym życiu dać im możliwość podjęcia pracy zawodowej." - powiedziała Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange, odbierając nagrodę.

Zaangażowanie Grupy TP w działania na rzecz autyzmu i współpraca z Fundacją Synapsis trwają  już kilka lat.

- Od pierwszej połowy lat 90. Telekomunikacja Polska była jednym z naszych czołowych darczyńców, a Fundacja Grupy TP przejęła tę działalność. Największym problemem osób z autyzmem są kłopoty z komunikacją i w tym sensie wsparcie Fundacji Grupy TP ma wymiar symboliczny i wiąże nas w szczególny sposób - napisał w uzasadnieniu wniosku Michał Wroniszewski, Prezes Fundacji SYNAPSIS.

Dzięki współpracy obu Fundacji powstało min. przedszkole dla dzieci z problemem autyzmu, możliwa była rehabilitacja wielu dzieci. Współpraca trwa nadal - W tym roku po raz trzeci odbył się organizowany rajd na rzecz osób z autyzmem pt.:"Masa na autyzm".

Konkurs o tytuł "Dobroczyńcy Roku" jest organizowany od 12 lat i jest największą inicjatywą promującą dobroczynność i społeczne zaangażowanie firm w Polsce. Nagrody przyznawane są w 7 kategoriach. Kapituła Konkursowa, złożona z przedstawicieli środowiska biznesu i organizacji pozarządowych, decyduje o wyborze laureatów w kategoriach "Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy" oraz "Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy". Natomiast w 5 kategoriach tematycznych ("Ekologia", "Edukacja", "Kultura i sztuka", "Zdrowie", "Pomoc społeczna"), kapituła wybiera po trzech półfinalistów, których kandydatury są poddane pod głosowanie publiczności.

To już czwarte wyróżnienie w tym konkursie dla Grupy TP. W 2004 Telekomunikacja Polska otrzymała ten tytuł w kategorii "strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy". W roku 1998, TP nagrodzono za działania na rzecz Fundacji Pomocy Matematykom i  Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo, zaś w 2000 r. za pomoc dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "TĘCZA".

 

* * * *

Fundacja Orange stworzona w roku 2005 przez Telekomunikację Polską i PTK Centertel (operatora sieci Orange) pod nazwą Fundacja Grupy TP aktywnie uczestniczy w życiu społecznym prowadząc autorskie programy lub wspierając wartościowe działania innych organizacji pozarządowych w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia, krzewienia kultury oraz w zakresie pielęgnowania i ochrony dziedzictwa narodowego. Fundacja Orange dąży do tego aby wprowadzać pozytywne zmiany w życie jej beneficjentów. We wszystkie działania Fundacji angażują się wolontariusze Grupy TP. Głównymi Programami Fundacji Orange są: „Dźwięki Marzeń", „Edukacja z Internetem", „Szkoła bez przemocy", „Telefon do Mamy".

Scroll to Top