Wyniki Grupy TP za 2008 rok zgodne z celami

Grupa TP utrzymała w 2008 roku przychody na ubiegłorocznym poziomie i potwierdziła pozycję lidera pod względem wartości w segmentach telefonii komórkowej i szerokopasmowego Internetu. Pomimo spadku wartości złotego w czwartym kwartale marża operacyjna brutto GOM znajduje się na stabilnym poziomie. W założeniach na 2009 rok, Grupa TP przewiduje osiągnięcie wolnych przepływów pieniężnych netto na poziomie …

Wyniki Grupy TP za 2008 rok zgodne z celami Read More »