TP i PTK Centertel podpisały umowy ramowe na usługi IT

Telekomunikacja Polska i PTK Centertel podpisały trzyletnie umowy ramowe z dostawcami usług IT – firmami AMG.net, Atos Origin oraz CGI. Wyłonionym w przetargu firmom Grupa TP powierzy zadania rozwoju i utrzymania aplikacji z zakresu zarządzania portalami klienckimi, zarządzania usługami, a także integracji aplikacji informatycznych. Wybrani dostawcy będą zajmować się rozwojem i utrzymaniem kilkudziesięciu aplikacji informatycznych, …

TP i PTK Centertel podpisały umowy ramowe na usługi IT Read More »