Barometr CSR

Co firmy z kapitałem francuskim myślą o szansach i barierach w rozwoju społecznej odpowiedzialności w Polsce i jak podchodzą do praktycznej realizacji tej idei w naszym kraju? O tym możemy dowiedzieć się z publikacji „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej”. Wśród najważniejszych wyzwań związanych z odpowiedzialnością społeczną biznesu wskazanych przez firmy jest szerzenie …

Barometr CSR Read More »