Orange Polska podpisała umowy ramowe na usługi IT i sieci

Orange Polska podpisała trzyletnie umowy ramowe z dostawcami usług IT – firmami Asseco POLAND, Atos IT Services oraz CGI Information Systems and Management Consultants (Polska). Wyłonionym w przetargu firmom Orange Polska powierzy zadania z zakresu zarządzania aplikacjami w zakresie usług stacjonarnych i mobilnych oraz zarządzania usługami IT i sieci.  Wybrani dostawcy będą zajmować się rozwojem …

Orange Polska podpisała umowy ramowe na usługi IT i sieci Read More »