Dialog z interesariuszami

Dziś znów kilka słów o dialogu z interesariuszami (jak pamiętacie swego czasu szukałam lepszej nazwy … i ciągle szukam;). Jedną z jego form są tzw. panele interesariuszy – coś w rodzaju grup dyskusyjnych, prowadzonych przez niezależnych moderatorów, do których zaprasza się przedstawicieli instytucji i organizacji ważnych dla firmy – partnerów biznesowych, przedstawicieli organizacji klienckich, samorządów, …

Dialog z interesariuszami Read More »