Informacje prasowe

Salony Orange bez barier dla osób z niepełnosprawnościami

10 października 2014

Salony Orange bez barier dla osób z niepełnosprawnościami

W ponad 150 placówkach Orange Polska, w miastach na prawach powiatu, nie ma już żadnych barier utrudniających korzystanie z nich przez klientów z niepełnosprawnościami. Firma dąży to tego, aby wszystkie salony w jak najlepszy sposób spełniały oczekiwania klientów.

Dostosowując salony Orange Polska zrealizowała zalecenia z rozporządzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych przez dostawców usług telefonicznych. Zakłada ono m.in. dostosowanie do specjalnych potrzeb tych klientów obsługi, punktów sprzedaży i strony internetowej.

– Chodzi przede wszystkim o przedsięwzięcia niwelujące bariery społeczne w dostępie do usług telekomunikacyjnych i form nowoczesnej komunikacji. Wśród najbardziej zagrożonych są osoby z niepełnosprawnościami  – uważa  Bożena Leśniewska – Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży Orange Polska. Odpowiednie dostosowanie salonów jest jedną z wielu rzeczy, które robimy jako firma i nie wynikają one z rozporządzeń, ale z wsłuchiwania się w potrzeby klientów. Po prostu jest to nasza powinność i staramy się ją wypełniać najlepiej jak potrafimy.

Salony spełniające kryteria zapewniają:

  • swobodny dostęp bez barier architektonicznych;
  • dodatkowo przeszkolonych konsultantów;
  • oznaczone stanowisko z niskim biurkiem;
  • możliwość wydrukowania dokumentów powiększoną czcionką;
  • możliwość złożenia zlecenia na otrzymywanie faktury i dokumentów w pliku tekstowym, powiększoną czcionką lub w alfabecie Braille’a;

Wejście do salonu oznaczone jest odpowiednimi symbolami wskazanymi przez MAC. Również stanowisko dostosowane do obsługi klientów z niepełnosprawnościami jest oznaczone w widoczny sposób.  Lista dostępnych salonów można znaleźć na stronie www.salony-orange.wp.pl
Ponadto w każdym salonie Orange Polska można poprosić o wydrukowanie dokumentów  tj. regulamin, cennik, wzór umowy powiększoną czcionką.  Dodatkowo można zamówić dokumenty w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki oraz w formacie tekstowym na nośniku elektronicznym, które dostarczone zostaną w ciągu 30 dni od daty zamówienia.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać także z odpowiednio przystosowanych publicznych automatów telefonicznych. Lista dostępnych automatów na stronie www.publitel.pl

Orange Polska prowadzi dialog z ekspertami i organizacjami zajmującymi się osobami z problemami słuchu, wzroku czy ruchowymi. W przygotowaniu materiałów informacyjnych i szkoleń dla pracowników współpracuje z Fundacją Integracja.

Nowe technologie i rozwiązania techniczne wprowadzane przez firmę Orange Polska z myślą o osobach z różnymi niepełnosprawnościami wpisują się w zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Dla Integracji – eksperta w zakresie niepełnosprawności – Orange Polska jest wrażliwym społecznie przyjacielem naszego środowiska. Cieszy mnie, że firmy dostrzegają potencjał klientów z niepełnosprawnością, otwierają się na ich potrzeby, poznają ich oczekiwania, uczą się współpracy, właściwej ich obsługi i na co dzień zabiegają jak o wszystkich innych klientów – stwierdził Piotr Pawłowski, prezes Fundacji Integracja.

OPL wspólnie z innym partnerem społecznym – Fundacją Widzialni – pracuje nad ułatwieniem dostępu osobom z niepełnosprawnościami do strony internetowej www.orange.pl

Serwis Orange Polska jest bogaty w innowacyjne funkcjonalności. Prace nad dostosowaniem go do standardu WCAG 2.0 – ogólnoeuropejskiego standardu dostępności, intensywnie trwają od końca 2012 roku. Regularnie są przeprowadzane audyty dostępności i  z każdym audytem dostępność strony internetowej wzrasta. W prace nad serwisem zaangażowani są eksperci ds. dostępności i konsultanci niepełnosprawni. Zespół Orange uczestniczy w szkoleniach i  bieżących konsultacjach z ekspertami, wprowadza zmiany wpływające na dostępność serwisu. Dzięki dużemu zaangażowaniu całego zespołu uważam, że serwis Orange do kwietnia 2016 będzie całkowicie przyjazny wszystkim osobom cyfrowo wykluczonym – powiedział Wojciech Kulesza, Prezes Fundacji Widzialni.

Opis wszystkich udogodnień, które mogą być najbardziej korzystne z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami można znaleźć na stronie www.orange.pl w zakładce „bez barier”.

Kontakt dla mediów:
Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska
e-mail: wojciech.jabczynski@orange.com

Udostępnij: Salony Orange bez barier dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje prasowe

Połączenia telefoniczne wysokiej jakości – Voice HD w Orange

28 lipca 2014

Połączenia telefoniczne wysokiej jakości – Voice HD w Orange

Klienci Orange mogą od dziś korzystać z wysokiej jakości połączeń głosowych realizowanych w technologii HD Voice, dzięki której głos brzmi bardziej naturalnie, a zakłócenia i hałasy pochodzące z otoczenia rozmówcy są mniej słyszalne. Połączenia wykorzystujące nową technologię są dostępne bez żadnych dodatkowych opłat i można z nich korzystać w sieci Orange na terenie całego kraju.

HD Voice (Wide Band-AMR) to nowa funkcjonalność połączeń głosowych umożliwiająca przekaz głosu o bardzo dobrej jakości, odczuwanej przede wszystkim w postaci bardziej naturalnej barwy głosu rozmówcy oraz mniejszej słyszalności odgłosów pochodzących z otoczenia, w którym przebywa. Jest to osiągane dzięki cyfrowemu kodowaniu głosu za pomocą kodeka HDV umożliwiającego m. in. przekazywanie dźwięku o szerszym pasmie przenoszenia oraz zastosowanie zaawansowanych mechanizmów tłumienia niepożądanych dźwięków pochodzących z otoczenia.

HD Voice w Orange jest dostępne dla wszystkich połączeń głosowych miedzy numerami działającymi w sieci 2G i 3G Orange oraz korzystającymi w niej z roamingu. Aby połączenie odbyło się z wykorzystaniem HDV, obaj rozmówcy muszą mieć telefony umożliwiające współprace z tą technologią. Większość nowoczesnych smartfonów dostępnych obecnie na rynku, umożliwia korzystanie z funkcjonalności HDV w sieci 3G. Wyjątkiem są niektóre modele smartfonów Nokia Lumia, które umożliwiają rozmowy HD w sieci 3G oraz 2G.

Wojciech Jabczyński, Rzecznik Orange Polska
Tel.: 22 527 19 39
e-mail: biuro.prasowe@orange.com

Udostępnij: Połączenia telefoniczne wysokiej jakości – Voice HD w Orange

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej