Informacje prasowe

Sąd bezterminowo odroczył rozprawę w sprawie z wniosku DPTG o stwierdzenie wykonalności wyroku arbitrażowego

9 marca 2011

Sąd bezterminowo odroczył rozprawę w sprawie z wniosku DPTG o stwierdzenie wykonalności wyroku arbitrażowego

Sąd Okręgowy w Warszawie odroczył 9 marca bezterminowo rozprawę w sprawie sporu między TP a duńską spółką DPTG.

Pełnomocnicy DPTG poprosili o  3 miesięczny termin na ustosunkowanie się przez nich do pisma procesowego, w którym TP przedstawiła argumentację z której wynika, że wyrok wiedeńskiego arbitrażu nie powinien uzyskać stwierdzenia wykonalności w Polsce zarówno ze względu na szereg wad formalnych jak i sprzeczność z podstawowymi zasadami porządku prawnego w Polsce. Sąd udzielił im 3 miesięcznego terminu.

„Przedstawiliśmy sądowi solidne i przekonywujące argumenty oraz dowody przemawiające za tym, że wyrok arbitrażowy nie może uzyskać wykonalności w Polsce. Fakt, że DPTG poprosiło aż o dodatkowe 3 miesiące na ustosunkowanie się do naszych twierdzeń wymownie świadczy o sile naszej argumentacji”- powiedział  Tomasz Nowakowski, Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Korporacyjnych.

Toczące się postępowanie jest wynikiem decyzji arbitrażu z Wiednia z 24 sierpnia 2010, przyznającej DPTG 1,57 mld zł w odniesieniu do inwestycji w wysokości 17mln euro na budowę w latach 1992-93 światłowodu NSL. TP od początku nie zgadza się z tą  decyzją i zapowiedziała podjęcie wszelkich możliwych środków prawnych wskazując na liczne uchybienia i nieprawidłowości w prowadzeniu postępowania.

W związku z tym 2 grudnia 2010 roku złożono w sądzie gospodarczym w Wiedniu pozew o anulowanie decyzji arbitrażu.

Procedura sądu polubownego zakłada, że aby decyzja arbitrów była wiążąca w prawie polskim i przez to egzekwowana, musi jej zostać nadana klauzula wykonalności. Decyduje o tym sąd powszechny w toku przeprowadzonej rozprawy.

………………………………………………..

The court has postponed without a time limit the hearing regarding DPTG motion for the issue of an enforcement clause for Arbitral Tribunal’s verdict.

On the 9th of March, Regional Court in Warsaw has postponed the first hearing in the case DPTG vs. TP SA.

DPTG proxies asked for 3 months delay in order to respond to  procedural writ prepared by TP SA in which the company argues that no enforcement clause should be issued for Arbitral Tribunal’s verdict as it has many formal flaws and violates Polish legal order. The court has granted DPTG a 3-months delay.

„We have shown the court solid and convincing arguments, and evidence probing that Arbitral Tribunal’s verdict cannot be enforced in Poland. The fact that DPTG asked for a 3 months delay to responed to our claims proves the strength of our arguments” – said Tomasz Nowakowski, TP Group Executive Director in charge of Corporate Affairs.

The ongoing proceeding is the result of the verdict of Arbitration Tribunal  in Vienna issued on 24th of August 2010, granting DPTG PLN 1.57 billion with respect to DPTG investment of EUR 17 mln in the construction of NSL fiber optic system built in 1992-93. TP from the very beginning disagreed with this verdict and announced that it would take all possible legal steps while pointing to a number of weaknesses and irregularities during the arbitration proceedings.

Consequently, on the 2nd of December 2010 TP SA lodged an action of annulment against arbitrators decision. This claim will be reviewed by a common court in Vienna.

According to the procedure of an arbitral court, an enforcement clause must be issued for arbitrators verdict to be legally binding within  the Polish law. Such clause can be issued by a common court of law.

Udostępnij: Sąd bezterminowo odroczył rozprawę w sprawie z wniosku DPTG o stwierdzenie wykonalności wyroku arbitrażowego

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej