Stanowisko Telekomunikacji Polskiej w sprawie DPTG

W sporze między Telekomunikacją Polską a DPTG, który dotyczył wynagrodzenia tej spółki w związku z zawartą 19 lat temu umową na budowę systemu światłowodowego Linia Północ-Południe (NSL), austriacki sąd arbitrażowy orzekł, iż Telekomunikacja Polska ma zapłacić duńskiej spółce 1,568 mld zł z tytułu zaległych płatności oraz odsetek za opóźnienie. Zespół orzekający wyznaczył dwutygodniowy termin płatności, …

Stanowisko Telekomunikacji Polskiej w sprawie DPTG Read More »