TP odwołała się od kary nałożonej przez KE

Telekomunikacja Polska złożyła w Sądzie Unii Europejskiej odwołanie od decyzji Komisji Europejskiej z 22 czerwca 2011 roku, nakładającej karę w wysokości 127,5 mln euro. W odwołaniu TP wnosi o uchylenie decyzji lub o jej zmianę i obniżenie kary. W ocenie TP, Komisja powinna w swojej decyzji wykazać, jaki szczególny interes prawny spowodował nałożenie kary w …

TP odwołała się od kary nałożonej przez KE Read More »