upcykling

Biżuteria z telefonów - spinki do mankietów

Biżuteria z telefonów – konkurs!

W myśl zasady 3R (ang.: Repair, Refurbish, Recycle) lub jest ktoś woli 3U (pol.: Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj ponownie, Utylizuj) staramy się jak najlepiej wykorzystać zebrane z rynku używane telefony. Część z nich po drobnych naprawach nadaje się do powtórnego wykorzystania i ponownie trafia na rynek, a te, które są już zużyte, zostają przekazane …

Biżuteria z telefonów – konkurs! Read More »

Upcykling – przyjemne z pożytecznym

Ostatnio mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji „W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego – szanse i wyzwania”, podczas której wspólnie z innymi firmami, przedstawicielami administracji rządowej i organizacjami społecznymi dyskutowaliśmy na temat rozwiązań z zakresu circular economy. Circular economy – czyli gospodarka obiegu zamkniętego – to koncepcja tworzenia wartości poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów, recykling i ponowne wykorzystanie …

Upcykling – przyjemne z pożytecznym Read More »

Scroll to Top