Austriacki sąd nie uchylił decyzji arbitrów w sporze TP i DPTG

Wiedeński Sąd Gospodarczy, orzekając jako sąd I instancji, nie uchylił wyroku częściowego arbitrów z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sporze TP i DPTG. Decyzja sądu nie jest prawomocna. Od wydanego dziś orzeczenia, TP przysługuje odwołanie do sądu apelacyjnego w Austrii. Spółka ma na zaskarżenie orzeczenia 4 tygodnie od dnia jego doręczenia. W przypadku zaskarżenia wyroku …

Austriacki sąd nie uchylił decyzji arbitrów w sporze TP i DPTG Read More »