Odpowiedzialny biznes

Barometr CSR w 2021

28 grudnia 2021

Barometr CSR w 2021

W grudniu ukazał się kolejny Barometr CSR – badanie Francusko – Polskiej Izby Gospodarczej. To dobra okazja, aby przyjrzeć się temu, jakie zmiany widzimy w postrzeganiu społecznej odpowiedzialności biznesu przez firmy i konsumentów.

Powody

Oczekiwania pracowników, dostawców, klientów czy społeczności lokalnych to zdaniem respondentów czynnik najbardziej wpływający na rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu. Twierdzi tak 62% badanych. Duże znaczenie me też szerzenie wiedzy na ten temat przez same firmy (49%), media (38%) czy organizacje (31%). Jednocześnie brak wiedzy, oprócz budżetu,  jest też najważniejszym czynnikiem hamującym rozwój CSR (57%).

Zarządzanie

Nowe regulacje, dodatkowe wymagania dotyczące raportowania finansowego sprawiają, że coraz więcej firm poszukuje specjalistów ESG (od ang. E – environmental, S –  social, G –  governance). W 25 % badanych firm jest oddzielny dział zajmujący się tym obszarem, a w innych – CSR przypisany jest do działu HR, PR czy marketingu. W 56% badanych firm za działania CSR odpowiada Zarząd lub Dyrekcja. Zarząd jest też angażowany w działania i strategię – w 73% badanych firm. Może to świadczyć o tym, że kwestie te zyskują na znaczeniu.

Korzyści

Gdy pytamy o korzyści biznesu z CSR – firmy wymieniają przede wszystkim wyniki inne niż finansowe – 38%, a 12% dodaje także wymierne wyniki finansowe. Martwi jednak to, że 37% firm nie mierzy tych wyników albo ma trudności w ich oszacowaniu – 35%. Może to dlatego, że CSR to dla 33 % firm działania doraźne, a nie długofalowa strategia – tę ma 45% badanych firm.

Świadomość

Ciekawe jest porównanie jak świadomość CSR wśród konsumentów oceniają firmy, a co myślą na ten temat sami konsumenci.

42 % firm uważa, że konsumenci nie znają pojęcia CSR, ale dostrzegają działania odpowiedzialnego biznesu i mają większe zaufanie do firmy (34% – w 2019 r.). 34% zaś, że znają pojęcie CSR, ale ich kryterium wyboru produktu czy usługi jest podyktowane innymi przesłankami (25% w 2019 r).  Tylko 5% firm twierdzi, że wiedzą czym jest CSR i jest to dla nich istotny czynnik przy wyborze produktu czy usługi (13% w 2019 r.).

Badanie konsumenckie pokazuje zaś, że tylko 11% zna pojęcie CSR i wie co ono znaczy. Natomiast 22,7% słyszało to pojęcie, ale nie zna jego znaczenia.  Jednocześnie ponad 45% badanych twierdzi, że unika produktów firm, które mają negatywny wpływ na społeczeństwo i środowisko.  Prawie 60% chce, aby firmy bardziej angażowały się w rozwiązywanie problemów społecznych, 62% – aby walczyły ze społeczną niesprawiedliwością.
Widzimy więc duże oczekiwania konsumentów, przy jednoczesnym braku wiedzy o społecznym zaangażowaniu firm, których produktu kupują.

Odpowiedzialność

Konsumencie widzą, że firmy mają duże możliwości i dużą władzę. Gdy pytamy, kto powinien więcej działać na rzecz ochrony klimatu, firmy wymieniane są w czołówce (ok. 70%). Jednocześnie 57,6% badanych odpowiada, że społeczeństwo i każdy z nas osobna ma taką odpowiedzialność.

Gdy pytamy firmy o walkę ze zmianami klimatycznymi na pierwszym miejscu wymieniają rządy – 86%. Dużą rolę przyznając też samorządom i społeczeństwu – po 74%. Na odpowiedzialność samego biznesu zawraca uwagę ok. 66%. Jednocześnie 77 % badanych firm przyznaje, że już prowadzi takie działania. 43% z nich firm liczy ślad węglowy, 59% ma wyznaczone cele dotyczące jego redukcji na poziomie globalnym a 30% również lokalnym.

Barometr pokazuje, że choć CSR nie jest jeszcze powszechnie znanym pojęciem, konsumenci oczekują konkretnych społecznych i ekologicznych działań ze strony firm. I coraz więcej firm zwraca uwagę na te oczekiwania i podejmuje konkretne zobowiązania.

okładka Raportu Barometr CSR

Badanie CSR w praktyce – barometr Francusko Polskiej Izby Gospodarcze zostało przeprowadzone wśród 93 firm. Uzupełniające badanie na temat konsumentów przeprowadzone było metodą CAWI na próbie 1066 dorosłych Polaków.

Partnerami merytorycznymi i medialnymi badania są: Orange Polska, PwC, Havas Media Group Polska, Fundacja Veolia, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, UN Global Compact, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Bureau Veritas, Diaphane Software, Bizon, biznes odpowiedzialny i nowoczesny, PRoto, Instytut Monitorowania Mediów, My Company, Teraz Środowisko oraz As Biznesu i CEO.com.pl.

Udostępnij: Barometr CSR w 2021

Odpowiedzialny biznes

Barometr CSR – badania

5 lipca 2018

Barometr CSR – badania

Poznaliśmy właśnie wyniki badania Barometr CSR przeprowadzonego w firmach zrzeszonych w Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej. To już 3. edycja tego badania, które pokazuje, jak firmy rozumieją idę społecznej odpowiedzialności i przekładają ją na praktykę biznesową. Byliśmy jedną z 63 firm, która wypełniła ankietę, odpowiadając na 30 pytań dotyczących wdrażania idei społecznej odpowiedzialności w działania rynkowe firm.

Jak pokazują wyniki badania przedsiębiorstwa coraz lepiej rozumieją znaczenie CSR, ale budowanie świadomości na temat roli społecznej odpowiedzialności w rozwoju biznesu wciąż jest potrzebne.

Co hamuje a co motywuje firmy?

Wprawdzie wśród czynników hamujących rozwój CSR w firmach coraz mniejszą rolę odgrywa brak wiedzy (spadek z 67% w 2017r. do 56% w 2018r.), jest to wciąż najważniejsza przeszkoda, przed brakiem budżetu (48%) czy odpowiednich osób do zajmowania się tematem (27%) i niechęcią kierownictwa firmy do tego typu aktywności (37 %) – co jak sądzę wiąże się w punktem pierwszym – czyli niewiedzą. Choć wśród motywatorów ciągle przeważa budowanie pozytywnego wizerunku organizacji (67%) i konieczność realizacji odgórnej polityki na poziomie międzynarodowym (50%), jest też świadomość bardziej wymiernych biznesowo korzyści z prowadzenia firmy zgodnie z zasadami CSR (38%).

Jakie korzyści firmy widzą w CSR?

Przedsiębiorcy zauważają, że działania CSR wpływają na zwiększenie zaufania wśród pracowników (35%), a także wśród klientów (32%).  Na uwagę zasługuje jednak fakt, że 33% firm nie mierzy korzyści z prowadzonych działań, a 32% trudno je oszacować – jest więc duże pole do rozwoju. Nadzieją napawa jednak fakt, że w 40% firm istnieje długofalowa strategia CSR, a w planowanie i realizację działań włączane jest kierownictwo firm (84%).

Co zrobić, aby zwiększyć zaangażowanie firm?

Jak wskazują badani, czynnikami, które mogą przyczynić się do rozwoju CSR  jest dzielenie się dobrymi praktykami dużych przedsiębiorstw, które posiadają doświadczenie w dziedzinie CSR – tak uważa 54% ankietowanych. Przedsiębiorcy potwierdzają konieczność szerzenie wiedzy i dobrych praktyk na temat CSR. Tego typu działania realizuje Komitet CSR działający w Francusko – Polskiej Izbie Gospodarczej, który m.in. organizuje regularne spotkania służące wymianie doświadczeń firm we wdrażaniu społecznej odpowiedzialności i jest autorem Barometru CSR.

Więcej o badaniu i jego wynikach na stronie www.ccifp.pl

okładka raportu z badania CSR Barometr

Udostępnij: Barometr CSR – badania

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej