Długie Rozmowy S.A.

Wyrok oddalający powództwo spółki z grupy MNI – Długie Rozmowy S.A.

Dnia 26 czerwca 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok mocą, którego oddalił powództwo spółki Długie Rozmowy S.A. o ustalenie, że TP S.A. bezskutecznie rozwiązała wiążące strony umowy o dostępie telekomunikacyjnym z powodu zaległości istniejących po stronie DR S.A. W ustnym uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał na brak podstaw do przyjęcia, iż DR S.A. dysponowała …

Wyrok oddalający powództwo spółki z grupy MNI – Długie Rozmowy S.A. Read More »

ąd apelacyjny oddalił zażalenie spółki z grupy MNI – Długie Rozmowy S.A.

Uzyskane przez TP  zabezpieczenie na kwotę do 40 mln zł na majątku Długich Rozmów SA jest prawomocne. Dnia 1 czerwca 2012 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie spółki Długie Rozmowy S.A. na postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń Telekomunikacji Polskiej S.A. na łączną kwotę 40.845.076 zł Zabezpieczenie polega na zajęciu składników majątkowych spółki Długie Rozmowy S.A. …

ąd apelacyjny oddalił zażalenie spółki z grupy MNI – Długie Rozmowy S.A. Read More »

TP wystąpi do sądu przeciwko MNI Telecom, właścicielowi Długich Rozmów

Zaledwie 7 tys. zł udało się zająć na rachunkach bankowych Długich Rozmów SA komornikowi, wykonującemu  sądowe postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń Telekomunikacji Polskiej.  Jest to m.in. konsekwencja wyprowadzenia majątku z Długich Rozmów SA do właściciela tej spółki, MNI Telecom. Dlatego TP zamierza wystąpić do sądu z powództwem bezpośrednio wobec  MNI Telecom. Kwota roszczeń, wynikających z niezapłaconych należności …

TP wystąpi do sądu przeciwko MNI Telecom, właścicielowi Długich Rozmów Read More »

TP uzyskała sądowe zabezpieczenie przeciwko firmie Długie Rozmowy na ponad 40 mln zł

28 lutego zostało wszczęte czynności egzekucyjne wobec spółki Długie Rozmowy S.A., należącej do grupy kapitałowej MNI S.A. Podstawą do tego jest postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 lutego 2012 r. o zabezpieczeniu roszczeń Telekomunikacji Polskiej na kwotę 40,8 mln zł. Doszło do zajęcia wszystkich znanych organowi egzekucyjnemu rachunków bankowych spółki Długie Rozmowy S.A., ponadto …

TP uzyskała sądowe zabezpieczenie przeciwko firmie Długie Rozmowy na ponad 40 mln zł Read More »

Scroll to Top